Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis

Gilesnis supratimas Nr. 1 iš 3

Deeper Understanding # 1 of 3

 Sveikinu visus,

 Tai lengvesnė  serija apie eilutes ir pastraipas, kurias manėte supratę, bet galbūt


iš tiesų jų nesupratote kontekste. Pirmojo amžiaus judaizmo kultūros kontekste jos atsiskleidžia visiškai nauja prasmė.

 Tai diena, kurią Viešpats sukūrė; Psalmė 118:24

 Aš pažinau Tėvą ir Viešpatį aštuntajame dešimtmetyje, tada buvo labai populiari ši giesmė: „Tai diena, kurią padarė Viešpats“.

 Be giedojimo, aš taip pat girdėjau sakant, kai kas nors nepavyksta: „Gerai, bet šią  dieną sukūrė Viešpats, todėl aš ja džiaugsiuosi ir būsiu patenkintas (vis tiek).“

 Eilutės kontekstas yra 118 psalmė, tai  pranašiška psalmė apie Mesiją. 17 eilutėje Jis sako; „Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus“.

 Po to  22-24 eilutėje sakoma : "Akmuo, kurio statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai yra Viešpaties darbas; tai nuostabu mūsų akyse. Tai yra diena, kurią Viešpats sukūrė, mes džiaugsimės ir būsime patenkinti ja. Išgelbėk  mus dabar, Viešpatie, prašau tavęs, Viešpatie, siųsk dabar mums sėkmę (tebūnie  tai mums). Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu...“

 Ši Psalmė 118:22–26 eilutės cituojamos Morkaus 11:8–10, taip vadinamo Verbų sekmadienio metu. Tada minima diena, kai žmonės klojo savo drabužius ir šakas, sveikindami  karalių mieste. Frazė 118:25 psalmėje: „Prašau išgelbėk“ yra vienas aramėjų kalbos žodis: Osana. (Pažodžiui, „gelbėk mane, prašau!“)

 Ar žinojote, kad visus tuos metus dainuodami ir sakydami „hosanna“ iš tiesų sakėte:  „Išgelbėk mane dabar, prašau tavęs“ arba „Išgelbėk mane dabar (skubiai) prašau“?

Kai Jėzus tą Verbų sekmadienį įžengė į miestą, žmonės citavo 118 psalmę: „Gelbėk mus dabar, meldžiame, gelbėk mus dabar, meldžiame, atsiųsk išgelbėjimą, tegul  mums sekasi! Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu“.

 Kontekstas yra apie Viešpatį dėl mūsų  einantį į savo mirtį.  TĄ dieną Viešpats sukūrė dėl mūsų, kad būtume palaiminti visose srityse. Kontekste kalbama ne apie  mūsų laikų dieną, o apie TĄ dieną, kai Viešpats už mus ėjo į mirtį ir tapo kertiniu išganymo akmeniu. TĄ dieną Viešpats sukūrė, ir mes ja džiaugsimės ir būsime patenkinti.

 Nesijauskite blogai, jei  vieną  dieną, kai gūžčiojate pečiais ir sakote: „Na vis tiek, tai yra diena, kurią Viešpats sukūrė, ir aš ja vis tiek džiaugsiuosi ir būsiu patenkintas“ – tai taip pat veikia.

 Tačiau gilumo suteikia kontekstas, kad Morkaus 11:9-10 žmonės šaukėsi, maldavo savo išgelbėjimo. Bėda ta, kad jis atėjo ne taip, kaip jie tikėjosi. Jie tikėjosi, kad Jėzus pasinaudos savo stebuklinga galia, kad išstumtų romėnus ir jie vėl taptų didingu Izraeliu. Kai tai neįvyko, jie atsisuko prieš Jį ir nukryžiavo.

Ką Jis parašė dulkėse

 Jono 7:2 pasakojama, kad artėjo palapinių šventė. Tai paskutinė iš visų Izraeliui  Dievo duotų švenčių, kurios metu jie  švenčia Dievą, gyvenantį su žmonėmis. Ji bus švenčiama kasmet  tūkstantmečio metu, nes Jėzus gyvens su žmonija kaip žemės karalius. Zacharijo 14:16-20

 Palapinių šventė turi kitą pavadinimą „Gyvųjų vandenų šventė“ ir apima „vandens sėmimo“ ceremoniją, vadinamą „Gyvieji vandenys“.

 Būtent  per šią šventę, paskutinę jos dieną, Jėzus atsistojo ir sušuko, 37 eilutę: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria. Kas mane tiki, iš to, kaip sako Raštas, tekės gyvojo vandens srovės , Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią vėliau gaus tie, kurie Jį tiki. Nes Šventoji Dvasia žmogui dar nebuvo duota, nes Jis dar nebuvo pašlovintas.)

 Jn 8:1-2 skyrius mums sako, kad kitą rytą...

 ...dieną po 7 dienų šventės, 8-ą dieną, Jėzus sutiko moterį, užkluptą svetimaujant.

 Diena po šventės reikšmė yra ta, kad ši diena buvo vadinama „8-ąja diena“ ir švenčiama iki mūsų dienų. Jis vadinamas „shemini atzeret“. Shemini reiškia „aštuntas“, o „atzeret“ reiškia „uždaryti arba pristabdyti“. 8-oji diena buvo žinoma kaip „Žodžio šventė“. Paskutinis visos savaitės skaitytų ištraukų skaitinys buvo perskaitytas paskutinį kartą.

 Žodinis svetimavimo įstatymas įpareigojo vyrą ir moterį atvesti į šventyklą prie Nikanoro vartų (rytinė miesto dalis, vedanti į „moterų teismą“), kad būtų nustatyta, ar svetimavimas iš tikrųjų įvyko. Jie tai padarė, kad galėtų išbandyti Jėzų.

 Techniškai,

 Vyrą ir moterį jie turėjo atvesti į šventyklą pas kunigą, kad jie būtų apkaltinti. Taip pat turėjo būti 2 liudininkai. Tada kunigas ant grindų dulkėse surašydavo padarytas nuodėmes su kaltinamųjų vardais, nes jų kaltintojai po vieną išvardindavo jų nuodėmes.

 Greičiausiai, laikydamasis to meto papročio, bet su nukrypimu, Jėzus rašė ne moters vardą ir nuodėmes, o nuodėmes ir vardus ją kaltinančių vyrų.

Paprotys paremtas Jeremijo 17:13: „Viešpatie, Izraelio viltie, gėdysis visi, kurie tave paliks, o tų, kurie tave paliko,  vardai bus įrašyti žemės dulkėse, nes jie, atmetė Gyvųjų Vandenų versmę“.

 Aš asmeniškai tikiu

 Jėzus rašė jų vardus (ir nuodėmes) ant žemės, nes jie būtų įtikinti ir palikti. Jono 8:9 mums sakoma, kad pirmiausia eina vyriausias, paskui jauniausias. Atsižvelgiant į tai, kad vyriausi žmonės  turi  daugiausia patirties ir dešimtmečius girdėjo per šventes skaitomą Jeremijo 17:13, tai atrodo pagrįsta.

 Kodėl parašyta dulkėse? Nes dulkės reiškė laikiną nuodėmės prigimtį mylinčio ir maloningo Dievo akivaizdoje, kuris dėl vieno atleidimo prašymo nušluostytų nuodėmę taip, kaip žmogus nuvalytų dulkes ranka.

 Žmonės galėjo paprašyti atleidimo, bet jie pasišalino. Moteriai buvo atleista, bet liepta nutraukti santykius su tuo vyru: „Eik ir daugiau nenusidėk“. Dulkės buvo nuvalytos. Kokią pamoką ta moteris galėjo išmokti? Kokia  pamoka žmonėms!

 Šiuose 2 pavyzdžiuose yra tiek daug ką apmąstyti, todėl aš čia sustosiu. Daugiau kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.