Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. gegužės 20 d., šeštadienis

Kaip suprasti sandorą 3 iš 3

 Understanding Covenant #3 of 3

Sveikinu visus.  Aš pasidalinau apie tai, kaip sandoros buvo grindžiamos susitarimais, užantspauduotais krauju, keitimusi dovanomis, įžadais ir bendru maistu. Šiandien


pagrindinis dėmesys skiriamas apsikeitimui dovanomis, bendromis vaišėmis ir šios serijos užbaigimui.

 Livingstone

 Deividas Livingstone'as buvo britų misionierius, tarnavęs Afrikoje nuo 1840 m. iki mirties 1873 m. Vieną dieną jis susidūrė su galingu vadu, kuris pasiūlė Livingstonui sandorą. Livingstounas išskleidė ant žemės visus savo daiktus – nuo kišeninio laikrodžio iki knygų, nuo kelių drabužių iki ožkos, kurios pienas buvo jo pagrindinis maistas. Vadas pasirinko ožką.  Livingstonas  labai nuliūdo.

 Mainais jam buvo duota, regis, vado lazda. Nusivylęs Livingstonas pasiskundė Viešpačiui, kad dėl daugybės skrandžio negalavimų mainais į lazdą atsisakė savo pagrindinio mitybos šaltinio. Jis pasiskundė vienam iš vietinių vyrų, kuris jam pasakė:

 "Tai ne lazda pasiremti kelionėje. Tai paties karaliaus skeptras, ir su juo pateksite į kiekvieną mūsų šalies kaimą." Tai pasitvirtino ir leido Evangelijai pasklisti visame regione. Livingstonas rado kitą ožką, bet skeptras davė jam „raktus“ nuo vado karalystės!

 Tėti, kur auka?

 Pradžios 22:1-18 randame teiginį 1-2 eilutėje: „...kad Dievas bandė Abraomą, sakydamas...eik į Morijos kalnus į tam tikrą kalną, kurį tau parodysiu ir padaryk savo  sūnų deginamąja auka man...“

 Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Senąjį Testamentą aiškiname per Naujojo Testamento tiesas. Jokūbo 1:13 mums sakoma, kad Dievas nieko nemėgina blogiu, nes Jis nėra gundomas blogiu.

 Tai vertinama kaip Dievas ne gundantis, kaip verčiamas King James Version, bet veikiau "bandė" Abraomą.. Kitaip tariant, Dievas įrodė, kas buvo Abraomo širdyje, o ne gundė jį. Sandoros iššūkiai ateina, tačiau žinojimas, su kuo sudarei sandorą, reiškia, kad kiekvienas iššūkis tik įrodo jo meilę ir atsidavimą – štai kas čia vyko – Abraomui suteikiama galimybė įrodyti, kas buvo jo širdyje.

 Dievas negundo žmogaus blogiu: tai buvo suprasta dar prieš Abraomą.

 Jobas gyveno jau po  tvano, bet anksčiau už  Abraomą. Elihuvas kelis kartus pasakė Jobui, kad Dievas jo nesusargdino. Pavyzdžiui, Jobo 37:23: "23 Visagalis mums nepasiekiamas; Jis galingas jėga, tiesa ir teisingumu, Jis neišnaudoja.." Elihuvas buvo vienintelis iš Jobo draugų, kuris nuoširdžiai kalbėjo apie Viešpatį, jo vienintelio Dievas nereikalavo atgailauti už tai, ką pasakė.

 Dievas įrodė Abraomo širdį. Abraomo bronzos amžiaus laikais pagonims buvo įprasta aukoti žmones. Taigi Viešpats naudojo vietinę kultūrą kaip pavyzdį ir pamokymą Abraomui ir mums visiems.

 Sandoros vadovai apsikeičia svarbiausiu turtu.

 Abraomo buvo paprašyta paaukoti savo pažado sūnų Dievui kaip sandoros mainų dalį. Žinome, kai Viešpats jam liepė paaukoti jį kaip deginamąją auką, Abraomas visiškai suprato, kas vyksta.

 Remiantis Hebrajams 11:17-19, jis žinojo, kad Viešpats jam pasakė, kad sandora buvo su Izaoku, todėl kad ir ko jo buvo paprašyta, jis žinojo, kad Izaokas gyvens. "Žinodamas, kad Dievas gali prikelti net iš mirties, ir atgavo sūnų tarytum iš numirusių“.

 Avinėlis

 Kai Izaokas paklausė savo tėvo, kur jie gaus auką, Abraomas atsakė; „Dievas parūpins avinėlį aukai“. Kai Abraomas buvo pasiruošęs įsmeigti peilį į savo sūnų, Viešpats jį sustabdė ir parūpino aukai aviną, o ne ėriuką. Abraomas žinojo, apie ką kalba, sakydamas, kad Dievas parūpins ėriuką – jis pažinojo Dievo Avinėlį ir žinojo Avinėlio prisikėlimą.

 Nes tu tai padarei...

 Pradžios 22:16-18 Viešpats sako Abraomui: „Kadangi tu tai padarei ir nesulaikei savo vienturčio sūnaus, palaiminsiu tave... ir tavo Sėklose bus visos žemės tautos. palaimintos, nes paklusai mano balsui“.

 Kodėl šis poelgis turėjo pasaulinį poveikį? Nes kas surišta žemėje, tas surišta ir danguje, o kas atrišta žemėje, tai iš dangaus. Kadangi Abraomas čia, žemėje, prarado pažado sūnų, Dievas Tėvas galėjo paleisti savo pažado Sūnų iš dangaus.

 Tai buvo Didieji mainai. Sūnų mainai.  Ir vėl, dar kartą kaip tada , kai gyvuliai buvo padalinti į dvi dalis  Pradžios knygos 15 skyriuje, ir   Jis vaikščiojo tarp jų, Dievas padovanojo auką, pats sutaikindamas pasaulį su savimi.  Viskas, ko Jam reikėjo iš Abraomo, buvo „leidimas“ išlaisvinti savo Sūnų iš dangaus. Tai galėjo įvykti tik tada, kai Abraomas pirmiausia prarado savo pažado sūnų žemėje. Oho.

 Aptariau kai kuriuos sandoros elementus, bet kitą savaitę turėsiu dar keletą tolesnių minčių šia tema, iki tol,

 Palaiminimai,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.