Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. kovo 31 d., penktadienis

Nehemijas #3

 Nehemiah #3 

Sveikinu visus,

Tai, kaip jie atstatė sieną, yra labai naudinga mums šiandien, kai keičiame kursą arba atkuriame savo gyvenimą. Nuostabu, kiek daug naudingų dalykų galime


pasimokyti iš Nehemijo.

 Žmonės prisijungia prie Nehemijo

 3 skyriuje pasakojama- kai kiti išgirdo, ką jis daro, jie prisijungė prie Nehemijo. Nehemijo 3 skyriuje išvardyti visi, kas ir kur dirbo, ir ką veikė. Jie dirbo vienas šalia kito, petys į petį bendradarbiaudami su kaimynu. Kiekvienas prie sienos gyvenęs žmogus turėjo suremontuoti  sienos dalį priešais savo namą. Kiekvienas Jeruzalės pilietis buvo atsakingas už tą sienos dalį, kuri saugojo jo namus.

 Tai svarbus principas, kad kiekvienas jūsų „miesto“ žmogus turi atlikti savo vaidmenį.

 Jei pagal šią analogiją jūs esate miestas, tai reiškia, kad turite skirtingas savo gyvenimo dalis; emocijas, širdį, kurias reikia pataisyti būtent toje srityje, su kuria susijęs tas klausimas. Dirbkite prie sienos dalies, kuri gina jus ir jūsų šeimą. Neleiskite, kad tai išsilietų į kitas sritis, tiesiog spręskite pagrindinę tos problemos esmę. Tada pereikite prie kitos miesto dalies.

 Jei jų kaltinimai nepadeda, jie supyksta

 Nehemijo 4:1 pasakojama- kai  Sanballatas, išgirdo, ką jie daro, jis tyčiojosi iš jų ir net  „įkaito“ nuo pykčio – hebrajiškai sakoma, kad jis degė pykčiu ant jų. Žmonės kartais taip elgsis, kai sužinos, kad negali jūsų kontroliuoti, prarado kontrolę jums. Tai gerai, jei jūsų reikalas yra teisingas ir teisus. Tai yra jų širdies problema, kurią tik jie patys gali išspręsti.

 Nehemijo 4:9 rašoma, kad žmonės buvo ginkluoti statydami sieną. Jie pastatė sargybą, kad niekas negalėtų ateiti naktį sugadinti jų darbo. Turime suvokti, kad vykdydami Viešpaties valią turime tai daryti „apsiginklavę“ su Viešpačiu, žinodami, kad kiti mums grasins ir galbūt puls – jie turi suprasti, kad esame pasiruošę bet kokiam iššūkiui.

 Krikščionys kartais galvoja, kad yra taikūs, tai viskas, ko reikia. Ne, jūs turite mokėti apginti save, savo tikėjimą. Būtent tas stipraus atsako potencialas verčia priešą bijoti. Jei esate tiesiog nepavojingas, demonai gali vaikščioti aplink jus. Bet mes turime  jiems pareikšti savo valią.

 Jei esate nepavojingas, bet turite potencialą panaudoti Jėzaus vardą prieš juos, turite potencialą ginti save, savo pažiūras ir moralę, tada priešas tai gerbia ir gerai pagalvos prieš jus puldamas.

 Tai yra tai, kad Nehemijas, nors ir dirbo taikiai, apginklavo darbininkus, kad priešai, grasinantys pulti, žinotų, kad Nehemijas yra stiprus ir iš tikrųjų apsigins – ir visi jo pusėje ginsis patys. Nehemijo 4:18 sakoma: „... ant kiekvieno darbininko diržo buvo prikabintas kalavijas...“ Būkite nekenksmingi kaip balandžiai, bet išmintingi kaip žalčiai.

 Tiesiog pasakykite „O ne“, kai jie nori, kad atvyktum į „Ono“.

 6 skyrius atskleidžia, kaip velnias mus puola šiandien, kaip matoma Nehemijo akimis. 6: 2-4 Sanballatas ir kiti kviečia Nehemiją nusileisti nuo sienos, kad jis atitrauktų dėmesį, kad atvyktų pasikalbėti su jais Ono lygumoje. Tai jie padarė 4 kartus. Kiekvieną kartą, kai Nehemijas sakydavo: „O ne“, jis nesileisdavo atitraukiamas nuo Viešpaties jam skirtos užduoties. Jei blaškymasis grasina jus atitraukti nuo to, ką Dievas padarė, pasakykite O ne tam „Ono“.

 Penktasis bandymas buvo turto prievartavimas. Sanballatas parašė laišką, kaltindamas Nehemiją daugybe melų, ir pagrasino išsiųsti laišką karaliui. Nehemijas konfrontavo tai, sakydamas, kad žino; - tai melas ir kad jis nebijo. Jis teigia 9 eilutėje: „Jie bandė mus išgąsdinti, manydami, kad nusilps mūsų rankos nuo darbo, todėl dabar, Dieve, sustiprink mūsų rankas!

 10-12 eilutėse Nehemijas gauna klaidingą pranašystę, kuri buvo paskelbta su baimės nuostata, kad jis padarytų ką nors kvailo. Kaip medžiojamas paukštis, pabaidytas iš savo slėptuvės, tik tam, kad būtų pašautas ore, toks buvo melagingų žodžių tikslas. Nehemijas 11 eilutėje sakoma: „Kodėl toks žmogus kaip aš turėtų bėgti? 12 eilutėje jis sako suvokęs, kad Dievas to žmogaus nesiuntė ir kad už šio klaidingo „Viešpaties žodžio“ slypi Sanballatas.

 Ką matėme iki šiol

 Pirmiausia jie supyko ant Nehemijo. Tada jie bandė jį atkalbėti Ono, kad atitrauktų dėmesį. Tada jie grasino jam melu, kad jį išgąsdintų. Tada jie sudvasino tai paskelbdami  klaidingą pranašystę, kad pabandytų padaryti savo schemą teisėta, nes ji buvo apipinta dvasingumu. Nehemijas apsiginklavo pats ir apginklavo  savo darbininkus ir toliau dirbo.

 Tai buvo paskutinės Sanballato ir draugų pastangos atitraukti dėmesį, prievartauti ir grasinti baime bei melu prieš Nehemiją ir jo komandą. 6 skyrius: 15-16 pasakoja, kad siena buvo baigta, ir: "...kai visi mūsų priešai išgirdo, kad siena baigta, ir jie pamatė viską, kas buvo padaryta, jie buvo nusiminę, nes (tik tada)  jie suprato, kad tai Dievo darbas“.

 Tu matai...

 Sanballato problema buvo ne su Nehemiju, o su Viešpačiu. Jei darai ką nors vertingo Viešpatyje – nuo rūpinimosi šeima iki pagalbos draugui gyvenimo kelyje, žmonės, kurie supyksta ant tavęs, turi problemų savo santykiuose su Viešpačiu. Priežastis  ne jūs , tai ne kūnas ir kraujas, bet  šėtonas, kuris kursto jus  vienas prieš kitą.

Supraskite tai, kai kiti nesupranta, kuria kryptimi eini. Kai žmonės daro dalykus, kad atitrauktų jūsų dėmesį ir sutrukdytų jūsų veiksmus. Kai jie meluoja apie jus arba grasina melu, kai jie sudvasina savo puolimą įtraukdami į jį Dievą, suprask, kad jų problema yra su Viešpačiu – ir jei laikysitės to, ką darote, jie galiausiai pamatys, kad esate iš Viešpaties , ką tu darai, yra iš Viešpaties.

 Subrendęs žmogus gali mylėti žmogų, nesutikdamas su juo moraliai ar dvasiškai. Toks žmogus  gali palaikyti bendrystę, net draugystę. Nesubrendę žmonės randa nesutarimų ir nutraukia draugystę bei bendrystę. Jų problema  yra su Viešpačiu ir jų pačių širdimi.

 Suvokite, -tai  ką darote, daro įtaką ne tik jūsų šeimai, bet daug platesniam ratui.

 Mes nepastebėsime viso Nehemijo darbo poveikio, nebent pažiūrėtume, kas atsitiko užbaigus sieną.

 Užbaigus sieną, žmonės tose ribose jautėsi saugūs.

 Tu esi sau Jeruzalė. Įsitikinkite, kad jūsų sienos pastatytos taip, kad širdyje ir sieloje jaustumėtės saugūs, apsaugoti, poilsyje. Tada įtraukite į savo miestą savo sutuoktinį, vaikus namuose. Tada už jūsų Jeruzalės sienos yra giminaičių – Judėjos  šeima, bet jie žino savo ribas, žino, kad tu dabar esi su sutuoktiniu ir vaikais, o ne su jais sandoroje. Tada- į išorę į tolimus giminaičius ir bendražygius, tada į nepažįstamus žmones „atokiausiuose kraštuose“. (Apaštalų darbų 1:8)

 Kai žmonės pamatė sienas, Nehemijo 7:66 pasakojama, kad 42 360 žmonių imigravo į miestą iš Babilono, atstatydami šventyklos garbinimą, o 73 eilutėje sakoma, kad per 7 mėnesius visas Izraelis grįžo ne tik į Jeruzalę, bet ir apgyvendino kitus miestus, kuriuos turėjo jų protėviai ir gyveno tenai prieš kelis dešimtmečius prieš tai, kai buvo išvežti į Babiloną.

 Bet palaukite, yra daugiau...

 Rašto žinovas Ezra pradėjo mokyti žmones Viešpaties žodžio. 8:4 skyriuje rašoma, kad Ezra stovėjo ant medinės sakyklos, kad minia jį girdėtų, o 8 eilutėje sakoma, kad jis ir kiti: „...skaitė Įstatymo knygą aiškiai, išraiškingai, suvokiant, kas tenai pasakyta, leidžiant jiems suprasti prasmę“.

 Ezra išsiuntė žmones, kurie džiaugėsi išgirdę ir supratę Dievo Žodį, sakydamas: „Viešpaties džiaugsmas yra jūsų stiprybė“. 12 eilutė baigia: „Visi žmonės ėjo valgyti ir gerti su dideliu džiaugsmu ir linksmybėmis, dovanodami vieni kitiems dovanas, nes suprato jiems perskaitytus žodžius“.

 (Ar pastebėjote, kad Viešpaties džiaugsmas yra jūsų stiprybė Jo Žodžio ir būdų supratimo kontekste, o ne tik bendras teiginys, kad Jo džiaugsmas yra jūsų stiprybė – džiaugsmas kilo iš Jo supratimo)

 Visa tai įvyko dėl to, kad 1 vyras atsisakė blaškytis, atmetė grasinimus, atsisakė būti priverstas, papirktas ar būti manipuliuojamas priešininkų.

 Tas 1 vyras paskatino kitus prisijungti prie jo, dalindamasis vizija ir paversdamas, kad kiekvienas žmogus turi atstatyti sieną priešais savo namą, paversdamas ją asmenine, kad jie statytų siekdami apsaugoti savo šeimas.

 Iš Nehemijo galima daug ko pasimokyti! Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.