Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. kovo 20 d., pirmadienis

2023 m. kovo mėn. naujienlaiškis

 March 2023 Newsletter

Sveikinu visus,

Yra kuo dalintis!

Pirma, žmonės klausė apie dabartinę bankų krizę. Pagrindinis dalykas, kurį Viešpats man pasakė


anksčiau šiais metais, buvo apie 3 sunkumai dėl kurių reikėjo melstis; Vienas pavasarį, vienas vasarą ir vienas rudenį – nuo rugsėjo/spalio iki metų pabaigos. Visi jie buvo susiję su ekonomika ir politika. Mes patiriame pirmąjį iš 3 maldos taškų.

 Tačiau tai, ką Jis pasakė, lydėjo labai gili ramybė, tarsi giliai tekanti upė, lygus vanduo, kuriame jauti vandens tūrį, lėtai judantį, bet nesustabdoma tėkmės jėga – tai yra Jo ramybė. Daugiau apie tai žemiau. Bet pirma:

 Mūsų komanda turėjo nuostabią kelionę į Ugandą. Anksčiau šią savaitę išsiuntėme atskirą el. laišką, kuriame informavome  visus šiame el. laiškų sąraše esančius asmenis, todėl turėtumėte jau žinoti apie šiuos įvykius. Nuostabu, kaip ten esantys apie 446 namų surinkimai ėmėsi priimti gatvės ir apleistus vaikus,  kuriems gresia pavojus. Štai kokia meilė ir atsakomybė kitiems Kristuje. Tai  skatina nusižeminti.

 Mūsų tikslas yra finansuoti veiklą Ugandoje ir Kenijoje, o apsilankę www.kwowi.org galite pamatyti ten vykstantį darbą ir vaikus. Už 41 USD per mėnesį galite remti vaiką – mes iš pirmų lūpų sužinojome, kokį gerą darbą jie ten daro,  investicijos į šiuos gyvenimus juos pakeis amžiams. Ačiū.

 Kaip matėte aukščiau, Škotijos konferencija pilna, registracija uždaryta.

 Pažindami laiką ir sezonus, judėkite apdairiai ir išmintingai.

 1 Tesalonikiečiams 5:1 Paulius rašo: „Bet aš neturiu reikalo jums rašyti apie laikus ir sezonus...“

 Žodis „laikai“ yra „chronos“, o „sezonai“ yra „chairos“. Chronos yra konkretus laikas su apibrėžta pradžia ir pabaiga. Chairos yra kaip mūsų metų laikai, su neaiškiais kraštais, kur kartais pavasaris pradžioje atrodo kaip žiema, o pabaigoje - kaip vasara.

 Dvasiniai laikai turi apibrėžtus pradžios/sustabdymo laikus, o dvasiniai sezonai turi kai ką iš  ankstesnio sezono,  kol tas sezonas išsipildys ir baigsis.

 1 Kronikų 12:32 minima „žmonės, kurie suprato laikus, kad žinojo, ką Izraelis turi daryti...“

 Štai čia mums tinka. Mes taip pat pažįstame laikus ir sezonus, žinome, ką turi daryti mūsų tauta – kad ir kur gyventume, žinome, ką turi daryti mūsų tauta.

 Tačiau daugelis krikščionių gyveno mylėdami pasaulio sistemą, o mintyse žinojo, kad viskas ne visada bus taip. Dėl to jie dabar bijo, sumišę ir stebisi, kas vyksta.

 Bet mes turime būti sutelkę į tą giliai tekančią upę, kurią minėjau aukščiau. Vyrai, kurie pažinojo laikus ir todėl žinojo, ką Izraelis turėtų daryti, buvo tarp tų, kurie susirinko pas Dovydą, vadinami „galingaisiais“.

 Keletą kartų praeityje Viešpats kalbėjo  mano žmonai ir man , kad ateis laikas mums ir daugeliui kitų „vaikščioti kaip milžinams žemėje“. Tai laikas, kai žmonės net ir sunkiais laikais pastebės ramybę mūsų veiduose ir gyvenime, tvarką, aprūpinimą ir poilsį. Jie klaus, kodėl mes esame taikoje.

 Nesvarbu, kur tu gyveni, nesvarbu, kokia kultūra, žmonės pastebi ramybę. Jie pastebi tvarką.

 Darome tai, ką turime daryti natūraliai.

 Šventajame Rašte dažniausiai rodomas pavyzdys, kad mes turime daryti tai, ką galime padaryti natūraliai, prieš tai, kai Dievas padarys tai, ką daro antgamtiškai. Arba tai, ką darome natūraliai, yra didesnės  stebuklingos srovės dalis.

 Pavyzdžiui, Juozapas turėjo nuvežti savo jauną šeimą į Egiptą, kad apsaugotų jaunąjį Jėzų nuo Erodo žudiko įsakymo.

 Daug kartų krikščionys turi priešingus prioritetus; jie nori, kad Dievas pirmiausia padarytų stebuklą, kuris pertvarkytų jų gyvenimą natūraliai. Tai neteisinga. Dažniausiai turime daryti tai, ką mokame daryti natūraliai, kad pamatytume Jo stebuklą. Dievas išgelbėjo Jėzaus gyvybę, kai Juozapas patyrė sunkumų ir turėjo išlaidų persikraustydamas, o ne pasilikdamas ten, kur anksčiau buvo ir tikėdamas, kad Dievas padarys ką nors antgamtiško.

 Jėzus liepė 5000 susėsti į grupes po 50 ir 100, o tada maistas buvo padaugintas. Jėzus liepė jiems surinkti ir pripildyti 6 vandens puodus vandeniu, ir TADA jis buvo paverstas vynu. Jėzus liepė jiems nuimti antkapinį akmenį nuo Lozoriaus kapo ir TADA Jį prikėlė iš numirusių. II Karalių 3:1-17 matome, kaip Viešpats liepia ištroškusiam Izraeliui ir Judui kasti griovius slėnyje, o tada Viešpats pripildė juos vandens.

 Tai vadinama deramu kruopštumu  – kai turime daryti tai, ką privalome daryti natūraliai – TADA Viešpats pajuda. Teisiniu požiūriu tai reiškia, kad asmuo turi daryti tai, ką tam tikroje situacijoje darytų protingas asmuo. Tai reiškia, kad reikia daryti tai, ką darytų protingas asmuo, kad sumažintų nuostolius ar riziką tam tikroje situacijoje.

 Mes darome savo dalį, Dievas daro savo dalį. Neteisingas lūkestis,  yra tada, kai manome, kad kažkas yra Dievo atsakomybė, o iš tikrųjų tai yra mūsų atsakomybė. Daugelis krikščionių nenori daryti to, ką gali ir kas yra teisinga natūraliai, nes tai sunkesnis kelias, ar nebūtų lengviau, jei Dievas tiesiog padarytų stebuklą. Greitai ateik ir paimk mus( surinkimą)  Viešpatie! Žmonės klaidingai laikosi „gelbėk mane“ mentaliteto, o ne žinojimo, kad turi parodyti  reikiamą stropumą, kaip matyti visame Rašte.

 Tai nereiškia, kad turi gyventi rūsyje, turėdamas 5 metams maisto ir tualetinio popieriaus atsargas, juokinga. Tai reiškia neprarasti sveiko proto ir turėti valios stiprybės bei doros elgtis  teisingai, vaikščiodamas su Viešpačiu.

 Vienas iš būdų išlikti ramybėje...

 ...yra prisiminti Jo ištikimybės įrašą savo gyvenime. Hebrajams 10:32 sakoma: „Prisimink praeities dienas, kai  pirmą kartą buvai apšviestas, ir visus sunkumus, kuriuos išgyvenai...“

 Mes raginami prisiminti gyvenimo sunkumus, kuriuos išgyvenome, tada patalpinti juos į laikų kontekstą , pažiūrėti, kas vyko pasaulyje, kai Jis buvo toks geras su manimi?

 Ar tai buvo karas? Ar tai buvo recesija? Ar atleidimas iš darbo? Ar patyrėte turto praradimą, verslo nesėkmę, persikėlimą į kitą vietą, operaciją, didelių nuostolių? Tačiau Jis visą laiką palaikė jus, kad atvestų jus į šiandieną. Prisiminkite Jo ištikimybę ir tai, kad Jis neprarado savo gebėjimo daryti tą patį dabar ir ateityje.

 Mano mėgstamiausia Corrie ten Boom citata yra: „Niekada nebijokite patikėti savo nežinomą ateitį žinomam Dievui“.

 4:7 Paulius sakė filipiečiams, kad Dievo ramybė gali „saugoti“ jūsų širdis ir protus. Žodis „saugoti“ ten reiškia „įsitvirtinti taip, tarsi būtum saugus lyg už sienos“ – apsuptas. Tegul ramybė būna jūsų sargas, o jūs savo ruožtu saugokite tą taiką! Neleiskite niekam jos  atimti. Tegul ta Tėvo ramybė saugo, apsupa, apgaubia jūsų mintis ir emocijas. Grąžinkite jas į taikos kontrolę.

 Čia rasite aprūpinimą.

 čia rasite kryptį. Štai kur Jį rasite. Nors pasaulyje viešpatauja sumaištis, visada darykite tai, kas teisinga, nes Jo aprūpinimas visada surandamas  per tai, kas teisinga –  judėkite iš ramybės pozicijos kaip upe, o ne baimėje. Likite upėje.

 Labai ačiū už jūsų maldas ir finansinę paramą. Meldžiuosi už tuos maldos prašymus ir visus, kurie su mumis bendradarbiauja.

 Laiminu,

 Johnas ir Barbara, Brianas ir Amy

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.