Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. kovo 6 d., pirmadienis

According to Your Faith Be it Unto You #3 of 4

 Tebūnie tau pagal tavo tikėjimą 3 iš 4

 Sveikinu visus,

Dievas nebando  mūsų blogiu, bet vis tik išbando mus. Testo metu turime galimybę augti pagal mūsų tikėjimą.


 Jokūbo 1:2 mums pasakyta; „...laikykite džiaugsmu, kai patenkate į įvairius išbandymus/bėdas/gundymus, žinodami, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę.“

 Atkreipkite dėmesį į paliepimą išbandymus laikyti džiaugsmu, o tai yra dvasios vaisius. Jis nekalba apie „būti laimingu“, nes tai yra emocija. Kad išbandymą/bėdas/gundymą vertintume kaip džiaugsmą, turi būti Galatams 5:22-23 dvasios vaisius. Turime savo kovas vertinti dvasiškai,  iš Viešpaties perspektyvos, o ne pakeisti religine laime ir nutaisyti gražų veidą sekmadienio ryto susirinkime.

 Pastaba: Priežastis, kodėl aš parašiau „dvasios vaisius“, o ne „Dvasios vaisius“, yra dėl konteksto. Graikų kalboje nėra didžiųjų raidžių ar skyrybos ženklų, todėl tik pagal kontekstą žinome, ar kalbama apie Šventosios Dvasios vaisius, ar apie atgimusios žmogaus dvasios vaisius. Kadangi kontekstas yra karas tarp žmogaus kūno darbų ir žmogaus dvasios, akivaizdu, kad dvasios vaisius yra žmogaus dvasia. Taip pat galime sakyti, kad Šventoji Dvasia YRA meilė, džiaugsmas, ramybė ir pan. Taigi vaisiai yra motininio medžio palikuonys. Taigi šiuo atveju žmogaus dvasios vaisius yra tinkamas supratimas.

 

Ir kad visi suprastų, Jokūbas pasakė 13 eil.: "Dabar niekas, kai yra bandomas / išbandomas / gundomas, nesako, kad Dievas Tėvas tai daro su juo. Nes Dievas nebando / neišbando / negundo blogiu, ir pats Jis nebandomas/negundomas/neišbandomas blogiu“.

 

  Kaip Jis mus išbando? Izaoko auka.

 Pradžios 22:1 sakoma: „Ir po šių dalykų Dievas išbandė Abraomą“. Geresnis vertimas būtų „Dievas patikrino Abraomą“. Kitaip tariant, Viešpats ketino pastatyti Abraomą į tokią situaciją, kuri įrodytų Abraomo tikėjimą ir sąžiningumą, įrodytų, kas jo širdyje, taip pat parodytų jo įsipareigojimą jų dviejų sudarytai sandorai.

 

 Galime sakyti, kad tikrai atrodo blogai prašyti Abraomo paaukoti Izaoką kaip žmogaus auką, bet kita pusė yra ta, kad Dievas parodė, kas buvo Abraomo širdyje. Abraomas žinojo rezultatą prieš jam įvykstant, sakydamas savo sūnui 8 eilutėje, kad „Dievas parūpins ėriuką (Avinėlį)“, nors iš tikrųjų Viešpats parūpino aviną aukai.

 Abraomas žinojo, kas vyksta. Sudaręs Sandorą jis žinojo, kad kiekviena sandoros galva,  turi atiduoti brangiausią savo turtą kitam. Jis taip pat žinojo, kad jam pasirodė Viešpats, ir pasakė, kad jo sūnus Izaokas turės vaikų, o to dar nebuvo. Taigi jis žinojo- arba Dievas parūpins auką, arba jo sūnus bus prikeltas iš numirusių, nes Izaoką Dievas pavadino tautų tėvu, kaip parašyta  Hebrajams 11:17-19.

 

 Dėl šito įrodymo, kad jo širdis paaukojo  žemėje sūnų, Dievas Tėvas danguje galėjo  paaukoti savo pažado sūnų, kaip galutinę auką. „Kadangi tu tai padarei, nepasilaikydamas savo  vienintelio sūnaus, laimindamas tave palaiminsiu,  daugindamasis padauginsiu...“

  Dievas išbando mus, norėdamas įrodyti, kas yra mūsų širdyse.

 

Psalmė 7:9 kalba apie Dievą išbandantį „kas valdo mūsų širdį“, o Hebrajams 4:12–13 atskleidžia, kad Viešpats Jėzus yra Gyvasis Žodžio kalavijas , kuris ištiria mūsų sielą ir dvasią, mintis ir širdies ketinimus.

 

 Jis leidžia situacijas, kuriose mes turime  rinktis priimti ar atmesti iššūkį. Tačiau iššūkis augti neapsiriboja dideliu neoniniu ženklu: „Jei pasirinksi šį kelią, tu augsi Viešpatyje! Išsirink mane!

 

  Galimybė ateina su baime iš vienos pusės ir tikėjimu iš kitos. Svarbiausia turėti apreiškimą, kad Tėvas aprūpins, jei priimsime teisingą sprendimą.

 Faraonas ir Mozė

 Išėjimo knygoje yra mažiausiai 17 eilučių, kuriose sakoma, kad faraonas užkietino savo širdį, ir pora, kuri sako, kad Dievas ją užkietino. Kaip Dievas užkietino faraono širdį? Suteikdami jam galimybę pakartotinai elgtis teisingai. Jis nuolat siųsdavo jam Mozę.

  Amy Grant 1991 m. daina; „How Can We See That Far“ apima dainų žodžius: „Ta pati saulė, kuri tirpdo vašką, gali sukietinti molį“. Viešpats nuolat siųsdavo Mozę atgal pas faraoną, kuris visą laiką turėjo pasirinkimą, bendradarbiauti ar ne. Jis pasirinko prastai.

 Jono 6: 1-13, pamaitinti 5000; kepalų stebuklas.

 

 Jono 6:5 sakoma: "Jis paklausė Pilypo, kur pirksime duonos, kad šie pavalgytų? Tai Jis pasakė Pilypui, kad jį išbandytų, nes žinojo, ką darys".

 

Bet koks klausimas, kylantis iš Jėzaus lūpų, turi būti teisėtas klausimas. Vėliau atskleistas stebuklingas aprūpinimas, turėjo būti  atsakyme. Nuostata buvo paslėpta klausime ir atsakyme.

  Turėjo atsakyti sutinkamai  su stebuklu kuris vėliau turėjo įvykti. Kad įtikėtų, Pilypas turėjo pamatyti kai kuriuos dalykus, kurie leistų Jėzui tikėtis, kad, kad galbūt, tik gal, Pilypas pažvelgs giliau ir nepaisant aplinkybių reaguos tikėjimu.

 Ką Pilypas matė? Jis pamatė kai kuriuos  dalykus, vedančius prie šio klausimo:

 Jėzus pastebėjo savo draugo Natanaielio sąžiningumą. Jono 1:45-46. Jis girdėjo, kaip Jėzus pasakė Natanieliui, kad pamatys angelus, tarnaujančius Jėzui. Vandens pavertimas vynu Kanoje. Šventyklos valymas ir po to sekantis mokymas bei diskusija. Sužinojo, ką Jėzus pasakė Nikodemui Jono 3 skyriuje, įskaitant 16 eil. Pakrikštyti žmonės Jono 3:22-36, išgirdo Jėzaus mokymą. Matė moterį prie šulinio ir 2 dienas Samarijoje, kur Jėzus jai papasakojo apie visą jos gyvenimą ir visas kaimas tikėjo.

 Jis buvo ten, kai kilmingo žmogaus  sūnus buvo išgydytas 4:46-54. Jis buvo ten, kai luošas buvo išgydytas prie Betesdos tvenkinio 5:1-15. Jis išgirdo visą 5 skyrių, kuriame Jėzus mokė apie savo Tėvą. 6:1-2 jis matė, kaip minios išgydomos.

 

 Taigi, atsižvelgiant į visa tai, klausimas: „Kur pirksime duonos visiems šiems žmonėms valgyti?“ neatrodo toks netinkamas. Mums sakoma, kad Jėzus išbandė Pilypą.

 

 Paklauskime savęs: ar per kelis mėnesius ar metus savo gyvenime matėme pakankamai stebuklų, kad galėtume pasirinkti tikėjimą? Ar jūs, kaip Pilypas, pakankamai girdėjote mokymo, pakankamai stebėjote Jo stebuklus, pakankamai liudijote Jo ištikimybę jūsų gyvenime iki šių dienų, kai Jis klausia jūsų širdies: „Kaip tu tvarkysi šią sąskaitą? arba „Kaip susitvarkysi  su šia  naujiena“, kaip atsakysite? Tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą.

 

Štai kur mes pratęsime kitą savaitę. Iki tol, laiminu,

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.