Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. kovo 17 d., penktadienis

Nehemijas 1d.

Nehemiah #1

Sveikinu visus, 

Praėjusio mėnesio el. informaciniame biuletenyje iš dalies pasidalinau vienu iš dalykų, kuriuos Viešpats man kalbėjo apie 2023 m.:

 „Sustiprink tai, kas liko... Sustiprink tai, ką turi... Daugeliui tai bus metai, kai


reikia pakoreguoti kursą...“

 Nehemijo patirtis taisant ir atstatant Jeruzalės sieną yra panaši į tai, ką Viešpats man pasakė šiais metais. Sustiprinti tai, kas liko, ir krypties keitimas.

 Nehemijas – ir pirmiausia šiek tiek istorijos

 Kai Saliamonas mirė, Izraelio tauta suskilo į 2 tautas. Šiaurinė tauta buvo žinoma kaip Izraelis, o daugiausia 10 genčių padarė Samariją savo sostine. Jie vadinami „šiaurine karalyste“. Jie pasistatė savo šventyklą ir įsteigė kunigystę Samarijoje, kuri yra į šiaurę nuo Jeruzalės, bet dauguma jų karalių buvo nedori.

 722 m. pr. Kr. Asirija užkariavo Izraelį / Samariją ir paėmė į nelaisvę daugumą gyventojų, perkeldama juos į kitas Asirijos kontroliuojamas tautas. Tada į Samariją jie atvežė kitus žmones iš tų tautų ir ten juos apgyvendino.

 Bėgant dešimtmečiams likusi žydų populiacija tuokėsi su pagonimis, pabėgėliais, kuriuos Asirija buvo apsigyvenusi žemėje, dėl to žydai su jais susimaišė ir susirišo kraujo ryšiais, negrynakraujai žydai paprastai vadinami „samariečiais“. Jų labai nekentė „gryno kraujo žydai“ ir net nenorėjo su jais kalbėtis. (II Karalių 17:5–18, 24; Jono 4:9)

 Pietinė karalystė buvo žinoma kaip Judas ir susidarė iš 2 pagrindinių genčių – Judo ir Benjamino. Taip pat buvo levitų, kurie tarnavo šventykloje, ir šiaurės genčių likučių, kurie mylėjo Dievą ir norėjo garbinti šventykloje pagal Mozės įstatymus. Dauguma Judo karalių buvo geri dori karaliai. Tačiau tauta atsiskyrė nuo Viešpaties ir 587 m. pr. Kr. ją užkariavo Babilonas.

 Beveik čia, bet dar  šiek tiek daugiau istorijos...

 Babilonas išvežė į Babiloną daugumą žydų. Tarp šių belaisvių buvo Danielius ir Ezechielis. Jeremijas pranašavo, kad jie bus nelaisvėje 70 metų, po 1 metus už kiekvieną šabo metus, kurių jie atsisakė laikytis. (Jeremijo 29:10-14, II Kronikų 36:13-21)

 Kaip minėta aukščiau, Jeruzalė atiteko Babilonui 587 m.pr.Kr. Valdovas Kyras 539 m. pr. Kr. įsakė, kad šventykla gali būti atstatyta pagal gerai dokumentuotą „Kyro ediktą“. Tada Zerubabelis atvedė 50 000 savanorių į Jeruzalę atstatyti šventyklos, o šventykla buvo baigta statyti 517 m. pr. Kr., praėjus lygiai 70 metų nuo sunaikinimo iki atkūrimo.

 Po kelių dešimtmečių Jeruzalę supančios sienos vis dar buvo apleistos, todėl šventykla ir miestas buvo atviri užpuolikams. Nehemijas buvo karaliaus vynnešis ir paprašė leidimo grįžti į Jeruzalę ir atstatyti sieną. Jo prašymas buvo patenkintas Nehemijo 2 skyriuje, o siena buvo užbaigta vos per 52 dienas; 445 m.pr.Kr. (Nehemijo 6:15)

 Apie mūsų gyvenimą...

 Per pastaruosius 2 metus daugelis patyrė gyvenimą pakeitusių dalykų. Tam tikra prasme tai panašu į pakilimus ir nuosmukius, kuriuos Izraelis ir Judas patyrė per daug ilgesnį laiką. Buvo sumaišties akimirkų, prieštaringų pranašiškų žodžių, įvairių tikėjimo „srovių“ pranašai pranašavo priešingus dalykus. Draugystės nutrūko, šeimos ir draugai išsikraustė arba turėjo išsikraustyti dėl aplinkybių – panašių dalykų mūsų laikais yra daug.

 Nehemijas nori grįžti prie savo šaknų. Jis nori pastatyti gynybines miesto sienas. Aplink jį yra žmonių, kurie nesupranta, ką Dievas padarė jo širdyje ir ko jis siekia gyvenime. Siena aptvertas Jeruzalės miestas simbolizuoja mūsų pačių gyvenimą. Už mūsų gyvenimo sienų yra „Judas“, giminaičiai, bet negyvenantys tarp mūsų „miesto sienų“. Tie, kurie yra už mūsų „sienų“, mums turi būti mažesnis prioritetas.

 Taip pat Nehemijo 2 skyriuje sužinome apie 3 vyrus, kurie yra svarbūs mūsų studijoms, nes jie bandė priversti Nehemiją nustoti dirbti prie sienos. Jų metodai yra tai, ką šėtonas šiandien naudoja prieš tave ir mane. Nehemijo pavyzdys yra pavyzdys, susijęs su kai kuriais dalykais, kuriuos Viešpats man pasakė 2023 m.

 3 vyrų vardai yra: Sanballatas, Tobijas ir Gešemas.

 

Sanballatas (Sinballat) buvo Samarijos valdytojas į šiaurę nuo Jeruzalės, o jo vardas reiškia; (Samariečių dievas vadinamas Sin) „Nuodėmė duos tau gyvybę“. Arba „nuodėmė išniekino (padarė tave blogu).

 Tobijas reiškia „patinka Jehovai“ ir gyveno Jeruzalės apylinkėse. Jis prisijungė prie Sanballato, norėdamas sustabdyti Nehemiją. Gešemas gyveno į pietus ir rytus nuo miesto. Jo vardas reiškia „smarkus lietus“, Izraelyje vartojamas rudens ir žiemos lietui apibūdinti , kuris gali būti labai gausus. Jis žinomas kaip „Geshem the Arabian“, arabų vadas iš tų, kurie gyveno aplink Jeruzalę.

 Nehemijas buvo apsuptas tų, kurie bandė atitraukti jį nuo to, kam Viešpats jį pašaukė. Ar kada nors taip jautiesi?

 Nehemijas stengėsi sustiprinti tai, kas liko. Sulaužyta siena vis dar buvo, bet ją reikėjo pataisyti. Toks mūsų gyvenimas yra gana dažnai, arba toks jausmas. Jei būtum su Nehemiju, galėjai pamatyti sieną, kaip ji tada atrodė, kai kuriose vietose liko tik pamatai.

 Nehemijo 2:10 sakoma

 "Kai jie apie tai išgirdo (Nehemijas atėjo taisyti sienos), tai juos labai nuliūdino, kad atėjo žmogus, kuris noro ieškoti Izraelio vaikų gerovės“.

 Pirmiausia reikia pastebėti, kad labai dažnai bet koks krypties pakeitimas kai kuriuos žmones padarys nelaimingus. Tai žmonės, kurie, jūsų manymu, turėtų džiaugsis už jus, bet taip nėra. Dėl asmeninių ir savanaudiškų priežasčių jie nenori, kad jūs „atstatytumėte savo apsaugos sienas“ – jie nori turėti visišką prieigą prie jūsų gyvenimo, kaip jau turėjo kurį laiką. Dabar jie mato, kad tvirtinate, kad juos išstumiate. Nehemijas juos uždarė,  atstatydamas sienas, tai reiškė, kad jis nustatė sąlygas, kuriomis jie gali užmegzti santykius su juo. Turime tai padaryti – nustatykite sąlygas su kai kuriais žmonėmis, o ne kad jie diktuotų mums santykių sąlygas.

 Galbūt jūs atkuriate savo gyvenimą, keičiatės ir apsisaugosite nuo tų, kurie yra toksiški arba tiesiog netinka jums emociškai ir dvasiškai. Tačiau yra Viešpaties apsauga ir aprūpinimas, kai teisingai nustatome savo prioritetus, kai pabundame ir suprantame, kad pirmiausia turime būti stiprūs savyje, kad galėtume atsiduoti kitiems. Atėjo laikas sustiprinti savo „Jeruzalę“ ir pastatyti tas sienas.

 Mes čia pratęsime kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.