Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. sausio 24 d., antradienis

Gyvenimo audinys 1 iš 4

Weaving Life #1 of 4, Careful Who You Offend,

Sveikinu visus,

 Kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau matau, kaip Dievas Tėvas sujungia visus gyvenimo elementus, kad atskleistų savo dalyvavimą visose smulkmenose.


 Atrodo, kad Jis „mirkteli“ mums subtiliais būdais, o jei būsime atidūs ir pastebėsime, jis tarsi sako: „aš čia“. Šie „Dievo mirktelėjimai“ suteikia mums užtikrintumo ir pasitikėjimo Jo gebėjimu supinti mūsų gyvenimo audinį.

 Ar tai buvo skirta blogiui?

 Šioje serijoje nagrinėjamos 4 gyvenimo situacijos, kurias  Viešpats panaudojo , kad įvykdytų savo valią, kartais nepaisant net žmonių valios. Kartais tik po įvykio (-ių) galime atsigręžti atgal ir pamatyti veikiant  Jo ranką.

 Pavyzdys yra Juozapas, kurį pirmą kartą matome kaip arogantišką 17-metį. Pradžios knygos 37 skyriuje jis turi drąsos pasidalinti pranašiškais sapnais su savo šeima, įskaitant  vyresniuosius brolius. Nors jis buvo daug jaunesnis, jis buvo jų viršininkas ir akivaizdžiai tėvo numylėtinis. Jie pardavė jį į vergiją, melavo tėvui, sakydami, kad jis buvo nužudytas, o paskui kitus 13 metų lyg niekur nieko užsiėmė savo verslu.

 Jūs žinote istoriją: parduotas Potifarui, paaukštintas tvarkyti jo namų ūkį, melagingai apkaltintas, įkalintas, paaukštintas vadovauti kalėjimui, aiškinęs sapnus, atvestas faraonui, paskirtas aprūpinti Egiptą grūdais   7metai prieš  įvyksiant išpranašautam badui .

 Kai jo broliai atvyko į Egiptą nusipirkti maisto 2-ais  bado metais*, Juozapas atskleidė, kas jis yra. Pradžios knygoje 50:20 Juozapas komentuoja, žvelgdamas atgal į šiuos įvykius: „Nors jūs man norėjote blogo, bet Dievas tai pakeitė geru “. *45:6

 Hebrajų kalba yra aiškesnė ir gali būti išversta taip: „Tu sugalvojai blogį, bet Dievas savo mintimis panaikino tavo planus, paversdamas juos į  gera“. Kitame vertime tai sakoma taip: „Tu norėjai blogio, bet Dievas  supynė tokiu būdu, kad tai taptų gera“.

 Ši serija pasakoja apie tai, kaip Dievas supina(suaudžia) dalykus

 Tikiuosi, kad tai privers mus sustoti ir pažvelgti atgal, o  tada pažvelgti į dabartį, kad pamatytume Jo ranką, kuri sujungia mūsų gyvenimo elementus.

  Kita situacija: Dovydas ir Batšeba

 II Samuelio 11:1 mums sakoma: „Pavasarį, kai karaliai išeina į karą“, Dovydas išsiuntė savo kariuomenę, bet pats liko mieste. Tai pirmas užuomina, kad kažkas gali nutikti negero – jis nebuvo ten, kur turėjo būti, nedarė to, ką turėjo daryti.

 Rezultatas buvo tai, kad jis turėjo šiek tiek laisvalaikio ir, kaip nutinka daugeliui vyrų, kai jiems nuobodu, mintys krypo į moteris. Jis pamatė Batšebą, Ūrijos žmoną, besimaudančią ant savo stogo.

Esu tikras, kad žinote istoriją : jis paėmė Baršebą  gyventi pas save, po to, kai ji pastojo, o jos vyras buvo nusiųstas  į armijos priešakines gretas,  kad žūtų kare. Tai jį išlaisvino, kad galėtų vesti našlę. Natanas konfrontavo jį,  jo nuodėmė buvo atleista – ir štai mes turime 51 psalmę, kurią jis parašė atgailaudamas. Ypač išsiskiria 10 eilutė: „Sukurk manyje tyrą širdį, mano Dieve, ir atnaujink manyje teisingą dvasią“.

 Kas stebi?

 Tuo metu karalius Dovydas turėjo keletą karališkųjų patarėjų, tarp kurių pagrindinis buvo Ahitofelis. Ahitofelio išmintis buvo legendinė ir karalius Dovydas juo labai pasitikėjo.

 Dovydo sūnus Abšalomas sukėlė maištą, kaip pasakoja II Samuelio 15-17 skyriai. Ahitofelis įsitraukė į sąmokslą prieš Dovydą, tyčia duodamas Abšolomui blogus patarimus. Tačiau galiausiai sukilėlis nepaklausė jo patarimo ir, suprasdamas, kad pralaimės, nusižudė pasikardamas.

 Jis padėjo viską pradėti, skatindamas Abšalomą maištauti, patarė, kaip tai padaryti, planavo karaliaus nužudymą ir sugriovė bet kokią galimybę susitaikyti. Kodėl?

 Velnias slypi detalėse

 Yra amerikietiška frazė, kurią turi ir kitos tautos, arba kažką panašaus: velnias slypi detalėse. Šis posakis naudojamas paaiškinti, kad planas atrodo puikiai, tačiau realus darbas ir tikri rūpesčiai ateina  jį įgyvendinant. Šiuo atveju posakis yra gana pažodinis: velnias iš tikrųjų buvo sąmokslo prieš Dovydą detalėse.

 Mums sakoma II Samuelio 11:3, kad Batšeba buvo Eliamo duktė. Tai pakankamai įdomu, bet kai skaitome II Samuelio 23:34, skaitome, kad Eliamo tėvas buvo ne kas kitas, o mėgstamiausias Dovydo patarėjas Ahitofelis. Tai reiškia, kad Batšeba buvo Ahitofelio anūkė.

 Kodėl Ahitofelis sukilo prieš karalių Dovydą?

 Nes jis buvo čia pat, kad pamatytų visą bjaurią tiesą. Jo viršininkas karalius paėmė anūkę kaip savo, sunaikindamas bet kokią pagarbą jam. Jo anūkės vyras buvo nužudytas, kad karalius galėtų nuslėpti savo romaną ir jos nėštumą. Tą įžeidimą jis nešiojosi širdyje, kol jis tapo neapykanta, galiausiai suplanavo  savo viršininko karaliaus mirtį.

 Kiekvienos iš 4 situacijų, kurias nagrinėsime, esmė yra ta, kaip Dievas sujungia dalykus, kad įvykdytų savo didesnę valią, kartais nepaisydamas mūsų pačių. Tai ne tik apie Ahitofelį ir Abšalomą bei jų sąmokslą.

 Ne, kalba eina apie Dievo Tėvo sugebėjimą duoti mums Saliamoną, išmintingiausią iš visų Senojo Testamento žmonių. Kalbama apie tai, kaip, nepaisant Dovydo nuodėmės, nepaisant jo apgaulės, Dievas Tėvas vis tiek davė mums Saliamoną iš santuokos, prasidėjusios pačiomis blogiausiomis aplinkybėmis.

 Kad Saliamonas palaikė artimus ir meilės santykius su savo tėvu (Dovydu) ir motina (Batšeba), akivaizdu pirmuosiuose 9 Patarlių skyriuose.

 Tuose pirmuosiuose 9 skyriuose Saliamonas cituoja tai, ką jam pasakė tėvas. Patarlių 1:1-8 aiškiai nurodoma:

 „Mano sūnau, klausyk savo tėvo nurodymų, neapleisk savo motinos įstatymo (toros). (Jis pakartojo įsakymą nepamiršti motinos žodžių 6:20)

 Per pirmuosius 3 skyrius jis nuolat sako „Mano sūnus“, cituodamas savo tėvą karalių Dovydą. O 4 skyriuje: 3-5 Saliamonas rašė: „Aš buvau savo tėvo sūnus, švelnus ir mylimas savo motinos (Batšebos) akyse... Jis išmokė mane sakyti... mano sūnau... pasisemk išminties ir su išmintimi įgyk supratimo...“

 Ar nenuostabu, kad augame šioje mylinčioje šeimoje su tokiais atsidavusiais tėvais, liepiančiais pasisemti išminties, kad kai Viešpats pasirodė jaunam karaliui ir klausė, ko jis nori, Saliamonas pasakė, kad nori išminties ir supratimo? (I Karalių 3:1-10)

 Būkime padrąsinti, kad ir kaip smarkiai viską sujaukėme, kad ir kokios blogos būtų aplinkybės, kurias sukėlėme ir kas iš tų aplinkybių išėjo, Viešpats vis tiek gali įvykdyti savo valią.

 Dar daugiau, kad iš mūsų netvarkos galiausiai išplauktų  palaima!

 Ieškokite Tėvo, audžiančio jūsų gyvenimo siūlus, ir prisiminkite, kad Dovydas mirė, bet prieš tai , kai   pamatė savo sūnų užkopusį į Izraelio sostą. Viešpats buvo ištikimas, nepaisant Dovydo kūniškumo, nepaisydamas jo nuodėmių, kad įvykdytų Jo valią. Prireikė ilgiau nei Dovydo gyvenimas, kad tai išsipildytų, bet iš tikrųjų Jis įvykdė savo valią.

 Nukreipkite akis nuo savęs, melsdami „palaimink šią netvarką“ ir tęskite gyvenimą pasitikėdami Tėvo gebėjimu susieti daiktus, kad būtų palaima.

  Naujas pavyzdys kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.