Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. sausio 6 d., penktadienis

Elijas 2 iš 3

 Elijah #2 of 3

 Sveikinu visus,

 Eliją ir Eliziejų palikome eidami tolyn nuo pasienio zonos Gilgalo. Aš dalinuosi, kad negalima gyventi viena koja praeityje ir viena ateityje. Tačiau Gilgalo


istorijoje yra ir daugiau, ir tai mums svarbu mūsų žygyje.

 Tai vyko dar gerokai anksčiau, nei Elijas ir Eliziejus vaikščiojo po šias apylinkes

 Teisėjų knygos 1 skyriuje rašoma,  kai Izraelio gentys įžengė į Pažadėtąją žemę, jos nenugalėjo ten gyvenusių žmonių, nepaklusdamos Viešpačiui. Jie darė kompromisus nusileisdami pagonims, manydami, kad yra pakankamai stiprūs, kad galėtų atsispirti jų dievams ir pasaulietiškam gyvenimo būdui.

 Tie  kompromisai prasidėjo beveik iškart, kai jie paliko Gilgalo pasienio zoną. Jie susijungė su to krašto žmonėmis, sudarė su jais sutartis ir leido jiems toliau tarnauti savo dievams. Viešpats pasakė Izraeliui, kad jie taps spygliais jo kūne ir spąstais vaikščiojime su Juo.

 Tai yra nuodėmės kelias. Atgaila reiškia visišką atitrūkimą nuo praeities, tačiau kompromisas dažnai padaromas prieš mums iš tikrųjų einant į  naują gyvenimą Kristuje. Izraelitai buvo pavargę nuo kovos, todėl padarė kompromisą, ir tai yra pavyzdys, kurį matome šiandienos krikščionių gyvenime. „Aš negaliu to įveikti, todėl turėsiu tai  savo gyvenime iki mirties“. Kartais narkomanas mano, kad „šiek tiek“ nepakenks. Naujojo Testamento frazė yra tokia: „Truputis raugo (mielių) užraugina visą gabalą (tešlos).“ I Korintiečiams 5:6 ir Galatams 5:9

 Palikimas savo „pasienio zonos“ su praeitimi ir nuodėme dėl  „pažadėtos žemės“ yra procesas.

Elijas ir Eliziejus turėjo pasitraukti iš tos vietovės. Jie negyveno pasienyje, kaip ir mes negyvename savo dvasinėje pasienio zonoje – jie ėjo toliau. Gilgal atsiminkite,  reiškia „ratas“ arba „riedantis“. Taigi judėkite į priekį. Nuostabios Margaret Becker dainos „Clay and Water“ priedainyje poetiškai sakoma: „Aš esu molis ir aš esu vanduo, Kūrėjo rankose (laisvas vertimas)  pasauliui sukantis  greitai, aš lėtai tampu tuo, kas esu“.

 Pamažu tampu tuo, kas esu. Veikiant Dievui Gilgale  vyksta atgaila ir seno palikimas, kad užleistų vietą naujam. Bet kai Izraelis  toje žemėje ėmė daryti kompromisus pagonims , ir susitaikė su tuo, Viešpats stojo prieš juos, ir jie turėjo atgailauti.

 Ir tai prideda dar vieną elementą – jie atgailavo, tačiau jų praeities kompromisai buvo įtvirtinti  ilgam  ir jie nieko negalėjo pakeisti. Laikas susitvarkyti su krašto gyventojais jau praėjo, dabar jie buvo įstrigę dėl savo sprendimo pasekmių – nors ir atgailavo – Dievas stebuklingai nepanaikino  jų nepaklusnumo vaisių – jie turėjo patirti savo veiksmų pasekmes.

 Jie buvo įstrigę dėl savo sukompromituoto gyvenimo pasekmių, nors ir atgailavo.

 Ta vieta, kur jiems pasipriešino  Viešpats yra netoli  Gilgalo, vadinama „Bochim“ arba „Raudojimas“.

 Teisėjų 2:1-3 sakoma, kad Viešpats išvyko iš Gilgalo, kad  juos konfrontuotų, sakydamas: „Aš niekada nesulaužysiu savo sandoros su tavimi“. Dievas pasakė jiems, kad jie sulaužė Jo įsakymą NEdaryti sutarčių su krašto gyventojais, kurie yra jo priešai ir paklausė jų tiesiai: "Kodėl jūs tai padarėte?" Būdami toje pasienio zonoje jie labai verkė, ir pavadino  ją Verkimu (Bochim).

 Taigi, kai Eliziejus atsisakė palikti Eliją, jis pareiškė, kad atsisako eiti į kompromisus; jis vaikščios su Elijumi iki galo. Jis negrįš į savo buvusį gyvenimą , kur jis ūkininkavo *. Jis žengs į Dievo pašaukimą savo gyvenimui. *(Kai Elijas jį pašaukė, Eliziejus arė lauką: I Karalių 19:19)

 Daugiau apie Gilgalo istoriją: Tai taip pat vieta, kur Saulius buvo paskelbtas karaliumi: 1 Samuelio 11:14

 Kai Saulius tampa karaliumi, Samuelis sako: „Eikime į Gilgalą, kad ten atnaujintume karalystę“. Tai yra naujos Izraelio dienos pradžia – nuo teisėjų iki karaliaus – ir jie ten „atnaujino“ karalystę, vėl atsidavimo ir kryptingo veiksmo vietą, paliekant seną naujam.

 Būtent pasienio zonoje mes iš tikrųjų keičiames. Žodis „atgailauti“ reiškia persigalvoti. Šis pokytis įvyksta, kol mes vis dar esame savo nuodėmėje, kompromise, savo dvasinėje pasienio zonoje. Paprastas pokytis mūsų širdyse nustato, kas yra karalius mūsų gyvenime. Kaip Saulius buvo karūnuotas karaliumi pasienio zonoje ir netoli verkimo vietos, kad būtų karūnuotas karaliumi, taip ir mes sprendžiame, kas bus karalius mūsų gyvenime, kol esame toje tarpinėje žemėje. Dabar mes tiesiog turime tai praeiti.

 Tai buvo Gilgale: I Samuelio 13:11-13...tai

 Saulius aukojo auką Viešpačiui, nors Samuelis jam aiškiai liepė jo palaukti. Jis pasisavino Samuelio valdžią, nes jis bijojo žmonių, ir     žmonės bijojo. Užuot pradėjęs naują savo gyvenimo sezoną palikdamas senas baimes, jis „įpuolė“ į seną nuodėmę. Taip elgdamasis, atsisakęs augti Viešpatyje ir užkariauti savo praeitį, jis prarado karalystę, kuri kilo iš jo šeimos linijos. Jis vis dar buvo karalius ir galėjo nugyventi savo gyvenimą su tam tikru  dvasinio ir asmeninio augimo lygiu, tačiau karaliavimas nepasiliko jo šeimai.

 Jei ne šis atsitikimas, Dievas būtų pakėlęs Izraelio karalius iš Sauliaus Benjamino giminėje, bet  jis susikompromitavo  nuodėmingai aukodamas, ir taip  prarado pozicijas. Daugelis krikščionių jaučiasi taip, tarsi jie buvo Dievo pašaukti ankstyvame gyvenime, o tada, kaip sakoma, gyvenimas pradėjo eiti savo vaga. Dabar jie paseno, o laikas, kai galėjo keistis, praėjo, ir jie nuliūsta, kad nuvylė Dievą.

 Geros naujienos yra tai, kad gyvename Naujojo Testamento laikais, kurie atskleidžia mumyse Kristų ir kad yra „ateinantys amžiai“ pagal Efeziečiams 2:7 ir kitas eilutes. Tai reiškia, kad jei  kažką praleidote šiame gyvenime, Dievo žodis jums vis tiek išsipildys, bet tai gali užtrukti dar 200, 500 ar daugiau metų – jūs  vaikščiosite tame į ką  Jis jus pašaukė. Mes jau amžinybėje, todėl mūsų laukia geriausios dienos.

 Paskutinė dalis apie Gilgalą: I Samuelio 15:11-13, Saulius tai padarė dar kartą – Jam buvo įsakyta nesileisti į kompromisus su žmonėmis, bet jis nepakluso, nes niekada nenugalėjo žmonių baimės. Jis pasilaikė gyvulius, kad aukotų Viešpačiui Gilgale. Jis manė, kad gali apeiti paklusnumą aukodamas Dievui ir kad Dievas bus tuo patenkintas.

 Būtent čia Samuelis jam pasakė 22-23 eilutėse: "Paklusti yra geriau nei aukoti... nes maištas yra kaip raganavimas (raganavimas manipuliuoja Dievo Žodžiu ir faktais, kad pritaikytų savo darbotvarkei), o užsispyrimas yra kaip stabmeldystė ir nedorybė."

 Visa tai buvo susiję su Eliju ir Elizieju, kai jie ėjo iš Gilgalo. Tolyn nuo pasienio žemių. Tolyn nuo praeities. Eliziejus tiksliai nežinojo, kas jo laukia, bet jis žinojo, kad daugiau niekada nebegrįš į pasienio zoną, kad būtų viena koja praeityje ir viena koja ateityje. Atėjo laikas judėti link ateities ir jis nusprendė nepalikti Elijo, kol jam nebus atskleista, kas jo laukia! Pratęsime čia kitą savaitę, iki tol,

 Laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.