Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. birželio 11 d., šeštadienis

Tikėjimo dekonstrukcija d. 2

 The Deconstruction of One's Faith #2

Visus sveikinu,

 Dalinuosi apie procesą, paprastai (JAV) vadinamą  „tikėjimo dekonstravimu“, kuris naudojamas apibūdinti 20–40 metų amžiaus suaugusius žmones, kurie buvo


užauginti surinkime(bažnyčioje), bet dabar  jį atmeta  ir daugelis  atmeta net Viešpatį.

 Turtingas jaunas valdytojas

 Turtingas jaunasis valdytojas randamas Mato 19:16-22, kur nagrinėjamas jo tikėjimas ir jo santykiai su tėvais.

 Jis priėjo prie Jėzaus klausdamas: „Gerasis šeimininke, ką turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus atsakė: „Kodėl vadini mane geru? Nei vieno nėra  gero, išskyrus Dievą“. Iš pat pradžių Jėzus siekia išspręsti problemą. Kas tu manai aš esu? Ar aš Viešpats, melagis ar pamišėlis? Vadindamas mane geru, nes nėra kito gėrio, išskyrus Dievą, ar vadini mane Dievu? Jaunuolis tylėjo. Taigi Jėzus pažvelgė į klausimą kitu kampu.

 Šiame pasikeitime  klausimais mes randame tų, kurie dekonstruoja savo tikėjimą, dilemą: tų, kurie atmeta tai, su kuo užaugo, bet dar nežino, ką daryti. Širdies gilumoje jie  žino, kad vis dar nori amžinojo gyvenimo, net jei atvirai neprisipažįsta, širdyje jie bijo mirti ir nori saugaus tikslo.

 Supykę ir įskaudinti jie gali pykti ant savo tėvų, surinkimo arba atvirai pareikšti, kad atmeta savo „religiją“, tačiau jų širdyje tvyro baimė, sumaištis ir vėlgi – daugiau žino, ko nenori, nei tai, ką daro ir, ko  nori.

Išbandę „religijos“ suvaržymus, jie patenka į disfunkcijos pasaulį. Kartais tą disfunkciją išryškina nutrūkę santykiai ir gyvenimo nestabilumas. Kartais disfunkcija slypi už viso pasaulio siūlomo aukso ir blizgučių siekimo, paliekant juos tuščius viduje – jie tai žino, bet nėra ramūs ir dar nėra ten, kur galėtų nusižeminti ir grįžti į vaikystės tikėjimą.

 Pasvarstykime apie  jaunuolį

 Šis jaunuolis buvo turtingas, nes vėliau pokalbio metu mums sakoma, kad jis turėjo daug turto. Ne tik pinigų, bet ir nuosavybės. Tačiau nepaisant visko, ką turėjo, jis žinojo, kad neturi amžinojo gyvenimo. Jis pasakė Jėzui, kad padarė viską, ko iš jo reikalaujama savo religijoje ir, be jokios abejonės, jo tėvų religijoje – tačiau jis žinojo, kad neturi amžinojo gyvenimo.

 Jis ieškojo kuo užsiimti. "Ką aš turiu daryti?",- jis paklausė. Jis nuo vaikystės laikėsi visų įsakymų, bet jautėsi tuščias. Jis žinojo, kad religija neturi amžinojo gyvenimo, nepripildo jo širdies tikslu.

 Suaugę, kurie paliko savo  tikėjimą, grumiasi su Jėzaus teiginiais. Daug kartų jie atmeta ne Jį, o surinkimo (bažnyčios) paketą, per kurį buvo pristatytas Jėzus. O  jei tik jie galėtų pažinti Viešpatį be supakuotos auditorijos bažnyčios ir jos kultūros pasirodymo. Šis jaunuolis turėjo tam tikrą religijos formą, bet buvo protingas. Jis žinojo, kad tai orientuota į išvaizdą, pagrįstą našumu, ir dėl to jis liko tuščias, nors nuo vaikystės laikėsi visų komandų. Jis norėjo dekonstruoti savo tikėjimą. Jis bandė  išsiaiškinti. Ką aš turiu daryti?

 Štai su kuo  jie grumiasi; Jėzaus teiginiai

 Tėvų vaidmuo  vaikų gyvenime apima tai, kad kiekvienas „pirmasis“ jų vaiko patyrimas  gyvenime (iki tam tikro amžiaus) ateis per jų tėvus. Krosnelė karšta – pirmą kartą tą faktą sužinojo per tėvus. Valgyk daržoves, jos tau naudingos – tai „pirma“ atsirado per jų tėvus. Išsivalyk dantis, kad jie būtų sveiki – tai „pirma“ atsirado per tėvus.

Kai pirmas vaikas paauga, tėvai nori, kad jų vaikas (arba turėtų norėti, kad jų vaikas) sužinotų apie seksą iš jų , o ne iš mokyklos, ne iš draugų, o ne iš pornografinių svetainių. Tėvai nori, kad jų vaikas mokytųsi apie pinigus ir biudžeto sudarymą, sunkiai dirbtų ir taupytų, mokytųsi  iš jų, o nebūtų paliktas  šio išsilavinimo mokytis iš pasaulio reklamuotojų ir draugų. Tėvai nori, kad jų vaikai suprastų tinkamą gyvenimo klausimų kontekstą – nuo ​​tinkamos mitybos iki sekso, pinigų ir santykių. Tėvai viską sutalpina į tinkamą kontekstą ir supratimą. Įskaitant Dievą.

 Tėvai pateikia savo vaikui „tai yra Dievas“ ir „noriu jus išmokyti apie Jėzų, kuris mus myli ir mirė už mus“ – ir tai yra gerai, kol vaikas nesulauks tokio amžiaus, kai kiti žmonės turi kitokių minčių apie Dievą. Net jei tas vaikas iš tikrųjų patyrė su Viešpačiu, Jo pavertimas „savu“ neįvyksta automatiškai.

 Daugelis iš mūsų pažįstame draugų ar giminaičių, kurie galbūt vaikystėje ar paauglystėje patyrė Viešpatį, bet  dabar nevaikšto su Juo. Kartais susimąstome, kodėl mus  pakeitė ta pati patirtis, o juos – ne? Taip yra todėl, kad žmogus gali patirti Dievą, bet jie tam leidžia nutikti tik akimirką. Tiesiog patirtis su Šventąja Dvasia nereiškia, kad žmogus atiduoda savo širdį ir gyvenimą Dievui.

 ir tai yra turtingo jauno valdovo atvejis. Jis laikėsi visų įsakymų. Jis buvo „geras berniukas“ pagal visus išmatavimus, koks tik geras žydų berniukas gali būti pirmame amžiuje. Tada jis tikriausiai buvo paauglys, galbūt vėlyvas paauglys, tačiau vis dar ieškantis. Ir štai  jis susiduria veidas į veidą su Dievu kūne ir tada pasišalina.

 Dievas ar pasaulis?

 „Parduok savo turtą ir sek paskui mane“ jam reiškė ant savo širdies  aukuro padėti visus savo turtus ir su jais susijusį išdidumą ir pasitraukti. Daugelis vyrų užauga galvodami, kad tapę krikščionimis nusilps. Jie mano, kad tikėjimas yra skirtas moterims, nes jie niekada nesusitaikė, kad yra tikintys vyrai ir gali sunkiai dirbti ir siekti gyvenime gerovės sau ir savo šeimai. Daugeliui vyrų jų tikėjimas išreiškiamas sunkiai dirbant ir aprūpinant savo šeimą, kuri yra klestinti ir gera, bet neprieštarauja tikėjimui.

 Šis turtingas jaunas valdytojas taip pat buvo sutrikęs. Ar Jėzus buvo Dievas? Jis neatsakė į Jo klausimą. Jis geras, bet ar jaunuolis galėtų pasakyti, kad Jėzus yra Dievas? Ir jei Jis yra Dievas, aš noriu Dievo, bet ne taip, kad Jis pakeistų mano gyvenimą. Jis susilpnintų mane kaip vyrą, kaip žmogų, kuris nori būti sėkmingas gyvenime. Man patinka pasaulis. Kaip galiu būti tikinčiu žmogumi ir vis tiek būti sėkmingu? Jaunuolis negalėjo susitaikyti su šiais klausimais.

 22 eilutėje sakoma, kad jaunuolis „liūdnas išėjo, nes turėjo daug turto“.

 Žodis „liūdnas“ netinkamai perteikia šio vyro emocijas. Jis kilęs iš graikų kalbos žodžio „lupe“, kuris reiškia „būti giliame emociniame skausme, kančia ir sielvartas“. Jis vartojamas gimdymo skausmui apibūdinti.

 Jis vėl vartojamas II Korintiečiams 7:9, apibūdinant žmogų, kuris atgailauja tiek, kiek kenčia dėl savo nuodėmės. Jis vartojamas Efeziečiams 4:30, kai Paulius liepia neliūdinti Šventosios Dvasios – nesukelkite Jai gilaus emocinio kančios savo veiksmais. Jis vartojamas Jono 17:30 apie Petrą, kuris buvo nuliūdęs, labai emociškai įskaudintas, kad Viešpats 3 kartus jo paklausė, ar jis Jį myli.

 Turtingas jaunas valdovas buvo sugniuždytas dėl  Jėzaus klausimo  ir tai, ką jis turės daryti, kad turėtų amžinąjį gyvenimą – jis mylėjo pasaulį, savo statusą ir nuosavybę. Mintis apie sugrįžimą prie  savo tikėjimo pagrindų, pasitraukimą iš pasirodymo ir religinio priėmimo jam sukeldavo  gilų emocinį skausmą – tai buvo tarsi gimdymas jo sieloje.

 Šis skausmas apibūdina tai, ką išgyvena daugelis, kurie buvo užauginti tikėjime, patyrę pasaulį ir širdyje žinantys, kad „mama ir tėtis yra teisūs“, tačiau yra per daug išdidūs ir per daug įsimylėję pasaulį, kad nusižemintų ir sugrįžtų prie savo tikėjimo. Jie nėra laimingi žmonės. Jie maskuoja savo skausmą, jie maskuoja grumtynes, vykstančias jų širdyje. Jie gali būti pikti ir juos reikia palikti vienus, kad galėtų grumtis savyje – jiems reikia laiko susitvarkyti ir kada nors sugrįžti ir  užduoti klausimų ar susitaikyti.

 Bet yra vilties...

 Nors šiandien Viešpats gali nereikalauti, kad kiekvienas, turintis nuosavybę,  viską parduotų, Jis reikalauja, kad mes širdyje „išparduotume“ dėl Jo. Klausimas kyla; „Ar mes įtraukiame Jėzų į savo užimtą gyvenimą, ar atiduodame savo užimtą gyvenimą Jėzui? Kartais tai prasideda kaip Jo įtraukimas į savo gyvenimą, o laikui bėgant tampa to gyvenimo dovanojimu Jam.

 Bažnyčios tradicija sako, kad šis turtingas jaunasis valdytojas buvo žmogus, kurį žinome kaip Barnabą, Pauliaus tarnystės palydovą. Apaštalų darbų 4:34–37 sakoma, kad Juozapas, kuris buvo toks geras žmogus ir „tiltų statytojas“ santykiuose, kad apaštalai jį pavadino „Barnabu“. Barnabas reiškia „tas, kuris šaukia žmones į artimesnį intymumą ir paguodą“. Apaštalų darbuose matome, kad jis pardavė visą savo turtą ir atidavė pinigus apaštalams paskirstyti, kad būtų atsakyti kitų poreikiai. Aramėjų kalba jo vardas reiškia „pranašo sūnus“.

 Jis buvo pirmasis, kuris kreipėsi į buvusį Saulių iš Tarso, kad sužinotų, ar jo naujasis tikėjimas yra tikras, Apaštalų darbų 9 skyriuje, ir tada jį pristatė  apaštalams. Apaštalų darbų 11 skyriuje apaštalai nusiuntė jį į Antiochiją kaip savo atstovą, kad patikrintų, ar ten yra naujų tikinčiųjų graikų.

Negalime skyriumi ir eilute įrodyti, kad Barnabas buvo Mato 19 skyriaus jaunuolis, bet vis tiek matome tokius jaunuolius kaip jis „išparduodant viską“ dėl Viešpaties. Vyrai tokie kaip  Matas, kuris, kai sutiko Jėzų, buvo paauglys ar maždaug tokio amžiaus. Manoma, kad apaštalui Jonui buvo apie 17 metų, kai jis tapo vienu iš Jėzaus mokinių.

 Viešpats veikia laikui bėgant, giliai žmonių širdyse... kitą savaitę pažvelgsime į dar vieną asmenį, kuris kovojo su savo šeimos tikėjimu ir išgyveno tą akimirką, kai Šventasis Raštas sako, kad jis „sugrįžo  į save (atsipeikėjo) “. Tegul taip būna su visais mūsų neprotingais vaikais!

 Iki kitos savaitės, laiminu,

 Džonas Fenas

 parašykite man adresu cwowi@aol.com arba John@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.