Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. birželio 20 d., pirmadienis

Ar mes išgyvename Suspaudimų laikotarpį? 1 iš 4

Are We in the Tribulation? 1 of 4 

 

Sveikinu visus,

 Man gana dažnai užduodamas šis klausimas, arba kas nors parašo el. paštu, kad gyvename  3-iojo antspaudo nuėmimo metu... neteisinga.

 Žydų tikėjimas...

 7 metų laikotarpis, kurį krikščionys vadina „suspaudimu“, judaizme yra žinomas kaip „Jokūbo vargų metas“ ir daugeliu kitų pavadinimų. Kai Jėzus apie tai kalbėjo Mato 24 skyriuje, 7 metai sunkių laikų  žemėje samprata buvo nusistovėjusi nuo Danieliaus 9:24-27, kai jis kalbėjo apie 70 savaičių (490 metų)  laikotarpį, kuris buvo nustatytas Izraeliui. Yra net  apie 300 daugiausia Senojo Testamento nuorodų į šį 7 metų laikotarpį.

 

 Danielius buvo ištremtas į Babiloną ir Jeruzalė buvo sunaikinta. Jeremijas pranašavo, kad Izraelis Babilone bus 70 metų, o Danielius (skaitykite tai  Dan 9:2)  meldėsi bei atgailavo už savo tautą. Angelas Gabrielius atėjo pas Danielių (9:21) ir pasakė, kad Izraeliui buvo nustatyta 490 metų  7 kart 70. Gabrielius sakė, kad tų 490 metų atgalinis skaičiavimas prasidės tada, kai bus paskelbta komanda atstatyti Jeruzalę, o tai užtruks 49 metus arba 7 pranašiškus metus.

 Iš tikrųjų taip ir atsitiko, dekretas išėjo 457 m. pr. Kr., o atstatymas truko iki 408 m. Tai  aprašyta Ezros ir Nehemijo knygose. Todėl 7 iš 70 metų buvo skirti atstatymui, o po to Gabrielius jam pasakė, kad bus dar 62 savaitės arba 434 metai, kol ateis Mesijas, bet Jis bus nužudytas, „bet ne dėl savęs“ (9: 26).

 Atsižvelgiant į skirtumus tarp mūsų kalendoriaus ir žydų kalendoriaus, tai nukelia mus į maždaug 28 mūsų eros metus, kai Jėzus pradėjo savo tarnystę. Tai apima 69 savaites iš 70.

 Štai kodėl visi klausė, ar Jonas Krikštytojas , o gal  Jėzus yra jų laukiamas Mesijas – jie žinojo, kad yra laikotarpyje, kai pasirodys Mesijas. Jie laukė Mesijo.

 Čia buvo jų problema

 Kai Gabrielius pasakė Danieliui 70 savaičių arba 490 metų pabaigoje nuo tada, kai buvo paskelbtas įsakymas atstatyti Jeruzalę, jis pasakė, kad tos 70-osios savaitės pabaigoje Mesijas įves amžinąjį teisumą. Tai būtų nuodėmių ir neteisybės pabaiga, o pranašystės tuo metu bus užantspauduotos –  „išsipildė, pilnatvė“.

 Taigi žmonės Jėzaus laikais laukė Mesijo, kuris nugalės romėnus panaudodamas antgamtinę jėgą. Tikriausiai taip galvojo Judas, išduodamas Jėzų, bandydamas priversti Jį panaudoti savo valdžią  nugalėti romėnus.

 Dar prieš jam įžengiant į dangų, Apaštalų darbų 1:6-7 jie klausė Jėzaus: „Ar tu ketini dabar atkurti Izraeliui karalystę? - ( Ar dabar tu išvarysi romėnus? Ar dabar, kai tu prisikėlęs, tu pradėsi valdyti žemę?) Jėzus jiems pasakė, kad ne jiems  žinoti, ką Tėvas pasilaiko savo žinioje.

Paslaptis buvo slepiama nuo žmonijos per amžius ir kartas

 Dėl to Izraelis turi 69 iš 70 savaičių , kurios jau išsipildė, ir sumaištis; Kas nutiko? Kur ta 70-oji savaitė? Paulius mums sako Efeziečiams 3:1-10, iš dalies:

 „Kaip apreiškimu Jis man patikėjo paslaptį, kuri buvo slepiama nuo žmogaus sūnų, bet dabar atskleidžiama Jo apaštalų ir pranašų, kad pagonys bus bendrapaveldėtojai ir to paties Mesijo kūno dalininkai ... “

 Tai buvo paslaptis, kurią Tėvas pasilaikė sau – Jis ketino suteikti galimybę ne tik Izraeliui, bet ir visam pasauliui, visiems pagonims patirti Jo išganymą per Jėzų Kristų. Paulius sakė, kad tai žmonijai nebuvo atskleista iki Sekminių – iki tol tai buvo paslaptis.

Kolosiečiams 1, 26-27: „Paslaptis, kuri buvo slepiama nuo amžių ir kartų, bet dabar apreikšta šventiesiems. Kad Dievas pagonims atskleis Savo šlovės turtus, o tai  yra Kristus jumyse (pagonyse) , šlovės viltis“.

 Romiečiams 16:25-26: "...Jėzaus Kristaus skelbimas pagal paslapties apreiškimą, paslapties, kuri buvo laikoma paslaptyje nuo pat pasaulio pradžios...o dabar apreikšta ir paskelbta visoms tautoms..."

 Pavyzdžiui...

 Štai kodėl Danieliui buvo pasakyta, kad bus 70 savaičių, o tada Mesijas įkurs Savo karalystę, bet negalėjo pasakyti, kad yra maždaug 2000 metų laikotarpis (2 pranašiškos dienos), kad pagonys galėtų gauti išgelbėjimą. Jie tikėjosi, kad Jėzus išvarys romėnus, nesuvokdami, kad jų  Mesijo atmetimas  suteikė Tėvui galimybę atverti savo išgelbėjimą likusioms tautoms.

 Luko 4:18-20 Jėzus yra Nazarete ir skaito Izaijo 61 1 eil. ir 2 dalį: „Viešpaties Dvasia yra ant manęs, kad skelbia gerąją naujieną romiesiems (mokintiniems). Jis atsiuntė mane gydyti (sutvarstyti) sudužusių širdžių, paskelbti belaisviams laisvę, atverti kalėjimą surištiesiems, (2) paskelbti priimtinus Viešpaties metus" ... ir Jėzus sustojo  čia  ir atsisėdo.

 Jėzus nutraukė skaitymą sakinio viduryje. Visas 2 eil. skaitymas sako taip: „Skelbti priimtinus Viešpaties metus ir mūsų Dievo keršto dieną“. Jėzus sustojo po „tinkamų Viešpaties metų“. Kodėl?

 Kadangi Jis negalėjo niekam pasakyti, kad yra 2000 metų skirtumas tarp priimtinų Viešpaties metų ir mūsų Dievo keršto dienos (Jo 2-ojo atėjimo). Kai Jis atsisėdo perskaitęs tik dalį ištraukos, Jis pasakė, kad ta dalis tuo metu  išsipildė.

 Štai kodėl skaitytojas, skaitydamas Senojo Testamento pranašystes, turi būti atsargus, kad suprastų, kad jie žinojo tik iš dalies ir mažai žinojo apie ateinantį pagonių laiką. Yra tik labai  miglotos nuorodos į tai, kaip Ozėjo 6:2: „Po 2 dienų (2000 metų) Jis mus atgaivins, o trečią dieną (1000 metų) gyvensime Jo akivaizdoje“.

 Vadinasi, ar mes šiuo metu esame Suspaudime? Kitaip tariant, ar mums tai 70-oji savaitė? Ne. Ir kitą savaitę pradėsiu aiškinti, kodėl... ačiū, kad skaitėte ilgesnį nei įprasta tekstą... laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.