Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Tikėjimo dekonstrukcija 1d.

  The Deconstruction of One's Faith #1

Sveikinu visus,

 Frazė „dekonstruoti savo tikėjimą“ vartojama apibūdinant 20–40- mečius, bet ypač 30- mečius suaugusiuosius, kurie „atkrito nuo Viešpaties“, nors užaugo  surinkime ir  krikščioniškoje šeimoje. Dabar jie atmeta savo tikėjimą, teigdami,


kad yra ateistai, agnostikai arba „aš tiesiog tuo nebetiki“.

 Jie dekonstruoja tai, kuo anksčiau tikėjo. Kaip ir atnaujinant namus, pirmiausia reikia išardyti viską, kas yra sena, pavojinga, paseno ar nepageidaujama. Tačiau, kaip ir apleistas namas, jie paliekami išardyti ir apleisti. Jie yra susikaustę ir žino daugiau to, kuo netiki, nei to, ką daro.

 Tėvus, kurie augindami šiuos vaikus buvo „gerame “ surinkime (bažnyčioje), tai labai skaudina.

 Kai kuriems sunku to nepriimti asmeniškai, jiems įdomu, kur suklydo. Jei nežiūrima asmeniškai, tai bent jau emociškai kenčia, nes tėvai buvo išgelbėti nuo daugelio dalykų, kuriuos dabar priima šie suaugę vaikai. Tačiau jie turi laisvą valią ir yra atsakingi už savo gyvenimą , kai tapo suaugę.

 Be to, daugelis šių jau suaugusių vaikų tėvų taip pat atsiskyrė nuo surinkimo, kur buvo įskaudinti ar patyrė kitokių išgyvenimų, dėl kurių jie atsiribojo nuo auditorijos surinkimo (bažnyčios) sistemos. Mes randame daug namų surinkimų, kuriuose žmonės  jungiasi ne iš tos nuoskaudos, o ieškodami  tikrų santykių ir to, kaip  apaštalai ir Naujojo Testamento žmonės šventė šventųjų susirinkimą – atrandame tikrą draugystę ir santykius Kristuje, einame per gyvenimas kartu.

 Daugelis neatmetė Jėzaus savo širdyje, nors kartais gali teigti kitaip, o greičiau atmetė struktūrą, per kurią jie sužinojo apie Jį. Jie atrado auditorijos surinkimas (bažnyčia) daugiau mokė apie Jį , nei iš tikrųjų pažinojo Jį. Sekmadieniais jie patyrė surinkimą( bažnyčią), o ne Dievą.

 Mes kiekvieną sekmadienį vesdavome vaikus į surinkimą, kas gi atsitiko?

 Labai dažnai, kai jie buvo jauni, jų tėvai ateidavo (arba grįždavo) pas Viešpatį ir atvesdavo savo jauną šeimą į gerą „Biblija tikintį“ surinkimą. Jie tikėjosi, kad jų vaikai taip pat „priims Viešpatį“ – ir jie manė, kad tai vyksta per darželį ir Vaikų surinkimą(bažnyčią), o vėliau – per Jaunimo grupę. Kai kurie iš šių vaikų išvyko į Biblijos mokyklas, stažuočių programas, misijų keliones; visa tai buvo skirta sustiprinti  tikėjimą, ko taip  tikėjosi jų vaikai.

 Bet kažkaip jų tėvų tikėjimas iki galo netapo jų pačių. Kiekvienas vaikas turi pereiti tą procesą, kad tėvų tikėjimas taptų savas. Tačiau vaikai puikiai mato dvigubus standartus ir veidmainystę, o kadangi jie mokosi mokykloje, jie žino, kaip atrodo struktūra, kuri vertina išvaizdą ir našumą. Jūs galite mokyti vaiką istorijos, bet negalite priversti jo mylėti istoriją. Galite išmokyti juos matematikos, bet negalite priversti jų mylėti matematikos. Jūs galite mokyti vaiką apie Jėzų, bet negalite priversti Jį pažinti. Vaikai žino, kaip veikti struktūroje.

 Pagrindinis dalykas buvo toks: jie pasitikėjo savo tėvais, kad jie yra teisūs. Daugelis vaikščiojo su Viešpačiu arba bent jau turėjo įvairius išgyvenimus  su Viešpačiu. Jie pasitikėjo tuo, kas jiems buvo pristatyta: struktūra, sistema. Bet kai jie užaugo, jie  išėjo iš tos sistemos. Mamos ir tėčio balsas tapo  nebe vienintelis; kuo tikėti?

 Jie auga...

 Kai šie vaikai išeina už tos bažnyčios ribų, jie koledže ar darbe atranda, kad geri žmonės iš daugelio skirtingų religijų gyvena ir gerai gyvena planetoje Žemėje. Jie pradeda matyti tiesas kitose religijose ir filosofijose, o tai jiems atveria akis, nes krikščioniškame išsilavinime jų niekas nemokė apie kitas religijas ir tikėjimo sistemas.

 Deja, krikščioniškose mokyklose ir dar daugiau, namuose, apie įvairias religijas ir filosofijas mažai mokoma, jei iš viso mokoma. Namai yra puiki vieta pasikalbėti su paaugliais  apie kitas religijas ir kitus balsus „iš ten“, kol jie „išeina“. Tačiau dauguma jų labai netikėtai persikelia iš apsaugotų krikščionių namų ir krikščioniškos mokyklos bei Biblija tikinčio surinkimo  į pasaulį. Ir jie neturi žinių, kad galėtų filtruoti ir samprotauti apie savo tikėjimą, nei gelmių savo pačių vaikščiojime su Juo.

  Tai reiškia, kad tai ne tik žinios.

 Šie paaugliai turi žinoti, iš tikrųjų pažinti Tėvą ir Viešpatį, ir iš ten jie saugiai mokysis kitų religijų ir filosofijų. Jie turi būti lavinami namuose ir patys skirti savo  laiką bendravimui su  Viešpačiu – garbindami, studijuodami, galvodami ir rašydami apie dalykus, kuriuos Viešpats „išsiskiria“ ir patraukia jų dėmesį. Pakartoto Įstatymo 11:19 rašoma tėvams nepamiršti kalbėti apie Viešpatį su savo vaikais: „...kai tu sėdi savo namuose, kai eini kartu, kai ruošiesi miegoti naktį ir kai tu atsikeli ryte“.

 Auditorijos surinkimas išskiria šeimas vos tik įėjus pro duris, ir, kai tik jos išeina pro duris, ir be asmeninio vaikščiojimo  su Viešpačiu daugelis iš šių vaikų, palikę pastatą atkris.

 Ne kitaip nei kariškiai ar profesionalūs sportininkai, kai savo programoje paklūsta išorinei struktūrai, reikalaujančiai fizinių pratimų, tačiau išėjus iš tos programos, pašalinus tą išorinę struktūrą, jie nustoja mankštintis, tampa stori ir tingūs. viskas todėl, kad būdami toje struktūroje jie niekada neišugdė savo vidinės disciplinos. Tai niekada netapo jų dalimi jų širdyje.

 

Tas pats yra su daugeliu šių jau suaugusių vaikų – surinkimas  suteikė struktūrą, bet kadangi jie neturėjo savo disciplinos ir nevaikščiojo su Viešpačiu, pašalinus struktūrą, jų tikėjimas išnyksta. Kai tai įvyksta, įsilieja kiti balsai, jie ima dekonstruoti savo tikėjimą lenta po lentos, nagrinėti, kas patiko ar nepatiko...

 

Rašte yra suaugusių vaikų, kurie „dekonstravo“ savo tikėjimą, pavyzdžių

 

Sūnus palaidūnas aiškiai išgyveno savo tikėjimo dekonstravimo laiką, bet ar pripažįstame, kad jaunas turtingas valdininkas darė tą patį? Artimas Pauliaus draugas Demas galiausiai jį paliko, nes Paulius pasakė: „jis myli šį dabartinį pasaulį“.

 Kitą savaitę pažvelgsime į kai kuriuos iš šių žmonių ir galėsime susieti su procesu, vykstančiu jų viduje. Tačiau atminkite tai, kad Dievas Tėvas yra Dvasia, ir Jis pirmiausia veikia už akių, giliai žmogaus širdyje, giliausiose jo mintyse. Paulius Galatams 4:19 sakė, kad jis „gimdymo kančiose  naujo dėl jų , kol Kristus bus suformuotas jumyse“.

 

 Tai procesas, ir nesijaudinkite dėl suaugusio vaiko, kuris dekonstruoja savo tikėjimą, išvaizdos – pasitikėkite, kad Kristus iš tikrųjų yra juose, sprendžiantis gilius dalykus, kuriems išspręsti gali prireikti metų ar net dešimtmečių... bet Jis ištikimas tą darbą tęsti.

 Daugiau kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.