Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. birželio 28 d., antradienis

Ar mes išgyvename suspaudimų laikotarpį? 2 iš 4

 Are We in the Tribulation? 2 of 4

 Sveikinu visus, 

Praėjusią savaitę pasidalinau apie 70 Danieliaus savaičių. Angelas Gabrielius pasakė Danieliui, kad nuo potvarkio atstatyti miestą iki Mesijo atėjimo praeis 69 iš 70 pranašiškų savaičių arba 483 metai. Danieliui buvo pasakyta, kad Mesijas bus


nužudytas, bet ne dėl savęs. Lieka 1 savaitė arba 7 metai. Gabrielius 9:26–27 pasakė Danieliui, kad 70-oji savaitė bus pažymėta šiuo įvykiu:

 „Princo (nuodėmės žmogaus) žmonės, kurie ateis, sunaikins miestą ir šventovę... tokiu būdu... jis patvirtins sandorą (sutartį), kuri galioja 7 metams. Bet viduryje sutarties laiko (3 1/2 metų) jis nutrauks aukojimą ir bjaurystės vyks tol, kol viskas išsipildys“.

 Taigi lieka 70-oji savaitė, pažymėta 7 metų trukmės taikos sutartimi su Izraeliu.

 Šį supratimą patvirtino Jėzus Mato 24:15-16, sakydamas:

 „Kai pamatysite bjaurystę, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, stovinčią šventoje vietoje – kas tai skaito, tegul supranta – tada tie, kas , Judėjoje tegul bėga į kalnus...

 Apie tą 70-ąją savaitę ir kodėl mes dar nesame suspaudimo laike

 Apaštalas Jonas Apreiškimo knygos 4:2  yra pagautas į dangų ir nuvedamas prieš Tėvo sostą, kuris aprašytas 4 skyriuje. Aišku, kad soste yra Tėvas. Aplink sostą yra vaivorykštė, prieš kurią yra skaidrios grindys. Aplink sostą yra cherubų, ir, kaip matome 5:1 skyriuje, Tėvas savo dešinėje laiko ritinį.

 5 skyrius pradedamas apaštalui verkiant, nes nebuvo nė vieno, kurį Tėvas laikė vertu atversti knygą ir atplėšti antspaudus. Tada jis pamato tarsi nužudytą Avinėlį, Judo giminės liūtą, kuris dabar yra gyvas. 7 eilutė mums sako, kad Jis yra vertas, jis išėjo į priekį ir „paėmė knygą iš dešinės to, kuris sėdi soste...“ Taigi mes turime Tėvą 4 skyriuje, duodantį knygą Jėzui 5 skyriuje.

 Įdomus faktas: Danieliui buvo parodyta ta pati scena. Danieliaus 7:9-14 jis mato  soste sėdintį ‚Amžinąjį“ (Tėvą), pas kurį Žmogaus Sūnus ateina dangaus debesyse, kad priimtų karalystę, kuri nesibaigia.

 7 antspaudai, 7 trimitai, 7 dubenys

 Dažniausiai gaunu el. laiškus šia tema susijusius su antspaudais, paprastai man rašo, kad esame 3-iojo antspaudo laikais“ ir panašiai. Jau atsakiau į pagrindinį klausimą, kad dar nesame 7 metų pabaigos laikotarpyje, kurį žymi Europos (o gal ir kitų Viduržemio jūros regiono šalių) lyderių, sudaryta 7 metų trukmės taikos sutartis su Izraeliu, pažvelkime į anspaudus..

 Apreiškimas yra įdomi knyga, sudaryta taip, kad pateiktų 3 požiūrius: kas vyksta žemėje, kas vyksta danguje ir informacinį. 7 antspaudai, trimitai ir dubenys yra susiję skaitine tvarka su kitais – 1 antspaudas, 1 trimitas ir 1 dubuo yra susiję. Antspaudas 2, trimitas 2 ir dubuo 2 yra susiję ir pan.

 Kiekvienas 6-asis yra Jėzaus sugrįžimas, 7-asis yra amžiaus pabaiga / Jo karalystės įkūrimas

 6-asis antspaudas atidarytas 6:12-17 ir yra Jėzaus sugrįžimas, žinomas kaip „avinėlio rūstybė“ arba „rūstybės diena“, taip pat „Viešpaties diena“ žydų supratimu (ST). . Atkreipkite dėmesį, kad sakoma, kad saulė užtemsta ir mėnulis, o Jam sugrįžus, iš dangaus krenta žvaigždės. Judaizme (ST) labiausiai paplitęs terminas yra „Viešpaties diena“.

 Būtent taip Jėzus pasakė apie savo sugrįžimą Mato 24:29-31: „Tuoj po tų dienų suspaudimų saulė užtems, mėnulis nebešvies ir žvaigždės kris iš dangaus...“

 

 Tai, kaip Jėzus apibūdino savo sugrįžimą čia Mato 24 skyriuje, yra etalonas, pagal kurį mes vertiname kitas nuorodas į saulės ir mėnulio užtemimą. Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 2:17-21 Petras cituoja Joelį, kuris matė tą patį, aiškindamas, kad Dievo Dvasia bus išliejama ant vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių, kol saulė užtems ir mėnulis patamsės raudonai atėjus  „didžiai“. ir baisiai Viešpaties dienai“. (Todėl liežuviai nesiliovė ir nesiliaus iki Jo sugrįžimo, kuris yra visa ko pilnatvė)

 Taigi 6-asis antspaudas vaizduoja „Viešpaties dieną“, kaip sakoma.

 Kai 9:14-21 pučiamas 6-asis trimitas, o 16:12 išliejamas 6-asis dubuo, apaštalas mato 200 000 000 žmonių kariuomenę iš „Rytų karalių“, kertančią išdžiūvusią Eufrato upę pakeliui įsiveržti į Izraelį.

 Sudėjus tai su Ezechielio 38-39 karu mūsų dienomis, tai reiškia, kai tas karas įvyks. Rusija, Iranas, Turkija ir sąjungininkai bus nugalėti, vienintelė grėsmė Izraeliui liks Kinija ir „Rytų karaliai“. Štai kodėl praėjus maždaug 7 metams po Ezechielio karo, rytų karaliai nerizikuodami keliauja per pietinę Rusijos dalį pakeliui į šiaurinį Izraelį.

 7-asis kiekvieno iš jų yra po Jėzaus sugrįžimo, kaip matyti 7-ajame antspaude 8:1, kuriame sakoma, kad danguje buvo tylu apie 30 minučių. 10:7 7 trimitas sako: „Dievo paslaptis baigta“, o 11:15 taip pat: „Daug balsų danguje. paskelbė: „Šio pasaulio karalystės tapo mūsų Dievo ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis viešpataus per amžių amžius“. yra padaryta!"

 Taigi dabar, kai mes nustatėme, kad kiekvieno 6-oji dalis yra Jo sugrįžimas, o kiekvieno 7-oji yra pabaiga, pažvelkime atidžiau į antspaudus, trimitus ir dubenis 1–5.

 Ir tai mes padarysime kitą savaitę...iki tol, laiminu!

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.