Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. kovo 7 d., pirmadienis

2022 m. vasario mėn. CWOWI naujienlaiškis

 February 2022 Newsletter

Sveiki, Anksčiau pasakojau, kaip Viešpats kalbėjo  apie sunkumus sausio ir vasario mėnesiais, „ypač maždaug nuo vasario vidurio iki kovo, o perėjimas vyksta kovo mėnesį“. Pirmosios 7 savaitės po metų pradžios tikrai buvo


turiningos! Meldžiame sklandžių perėjimų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

 Kaip prisiminsite, vienas iš dalykų, kurį Jis pasakė po rinkimų, buvo tai, kad prezidento pažintiniai gebėjimai smuks tol, kol tai bus akivaizdu visiems, kol turės būti priimtas sprendimas; arba kažkas fiziškai atsitiks. Melskime taikos ateinančiais metais visiems, turintiems valdžią, kad galėtume gyventi tyliai, ramiai ir dievotai.

 

Feniks susitikimas ir Talsos konferencija

 

Noriu paminėti mūsų balandžio 9 d. susitikimą Fenikse. Finikso vietovėje turime daug draugų, todėl tai bus šeimos susijungimo renginys ir puikus būdas susitikti su kitais tame pačiame dvasiniame puslapyje. Tai bus visa diena mokymo, dalijimosi, pietavimo kartu, klausimų ir atsakymų, o tą vakarą – pateptojo garbinimo ir asmeninės tarnystės laikas. Sekmadienio rytas skirtas  tiems, kurie vietiniai ir besidomintiems namų surinkimu, susitiksime kitur kažkur namuose. Jei esate rajone arba gyvenate kitur ir norite tą dieną prisijungti prie mūsų, būtų malonu jus pamatyti.

 

Mūsų spalio 7–9 d. konferencija Talsoje yra visas savaitgalis, kupinas mokymo, garbinimo, maldos ir bendravimo, pietų ir vakarienių kartu; tempas, leidžiantis užmegzti arba atnaujinti draugystę. Vėlgi, tai daugeliui yra tarsi šeimos susitikimas,  ir puikus būdas susitikti su naujais draugais tame pačiame dvasiniame puslapyje. Tikrai jaučiu, kad tai bus kažkas ypatingo ir raginu jus apsvarstyti galimybę dalyvauti.

 

Mes kviečiame nedaug žmonių, kad galėtume tekėti Dvasia, pažinti vieni kitus ir turėti laiko, kad būtų pasimesta už kiekvieną norintį žmogų. Informaciją / registraciją galite rasti mano Savaitės Mintyse ir el. naujienlaiškio antraštėje aukščiau.

 

Kaip Tėvas bendrauja su mumis

 

Petrui paskelbus; „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“ Mato 16:17, Jėzus pasakė: „Tu esi palaimintas Simonai, Jonos sūnau, nes ne (žmogus)  kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, o mano Tėvas. Danguje."

 

Tai, kas atsitiko Petrui, nutiko mums visiems. Bet ar supratome, kad pats Tėvas mums parodė Jėzaus teiginius ir prašė daryti išvadą, kad Jis yra gyvojo Dievo Sūnus? Daugelis krikščionių mano, kad Dievas Tėvas su jais nekalba, nebendrauja. Neteisinga. Jis rodė tau dalykus ir kalbėjo į tavo širdį daug anksčiau nei tu Jį pažinai. Štai kaip Jis tai daro prieš mums gimstant iš naujo ir po to:

 

Petro teiginio kontekstas buvo toks, kad Jėzus klausė mokinių, ką žmonės sako, kas Jis yra. Petro pareiškimas mums atskleidžia, kad jis irgi girdėjo, ką žmonės kalbėjo, bet viską apgalvojo, atmetė kiekvieną argumentą po vieną, kol vienintelė išvada buvo, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus. Mes padarėme tą patį, kai išgirdome apie Jėzų ir kažkaip giliai viduje supratome, kad turime apsispręsti dėl Jo..

 

Pamatyk, tada tikėk

Jono 6:40 ir 45 Jėzus pabrėžė du dalykus , kuriuose kalbama apie šį procesą. 40 eil.: "...visi, kurie regi Sūnų ir Jį tiki, turės amžinąjį gyvenimą..."

 

Atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia „pamatysime“ Sūnų, o tai yra Tėvo apreiškimas, parodantis, kas Jis yra, tada tikime. Niekas tiesiog taip negalvoja:  „manau, kad gimsiu iš naujo“. Pirmiausia prasideda procesas, kurio metu jie „mato“ Tėvo Sūnų, o paskui tiki. Kaip tau taip atsitinka? Man  buvo 16 metų,  mano klasės draugė Janny vokiečių kalbos klasėje mokykloje pasakė, kad ji ir jos vaikinas pažįsta Dievą daugiau nei sekmadienio ryto liturgiją. Jie iš tikrųjų pažinojo Jį. Per kelias savaites stebėjau atsakytas maldas po atsakytų maldų, o  iš viso apie 7,  padariau išvadą, kad jie kažko siekia. Žinojau, kad turiu apsispręsti už Jėzų. Buvau įsitikinęs, kad Jis skirtas man.

 

Vieną dieną stovėjau savo miegamajame ir pasakiau kažką panašaus į tai: "Jėzau, Jei tu tikrai sakysi paskutinį žodį mano gyvenime, nesvarbu, ką apie mane galvoja kiti,  svarbu tik tai, ką tu pasakysi, kai stovėsiu priešais Tave, Tu  viską sutvarkysi“. Ir tuo pagrindu pasakiau Jam, kad atiduosiu savo gyvenimą Jam ir tarnausiu Jam visas savo dienas.

 

Kitas dalykas, kurį padariau, - tai pradėjau  kalbėtis su Tėvu, nes  savo paauglystės dienomis  labai troškau tėvo. Niekada nežiūrėjau atgal. Jau tada supratau, kad tai Tėvas prašė manęs apsvarstyti Jėzaus teiginius, subtiliai iškeldamas tai, ką Janny man pasakė, ir rodė atsakytų maldų sąrašą jos ir jos vaikino gyvenime.

 

Mokoma; Išgirsk, mokykis, tikėk.

Jėzus pateikia šiek tiek daugiau informacijos 45 eil.: "Pranašuose parašyta: Visi jie bus Dievo (Tėvo) mokomi. Todėl kiekvienas, kuris girdėjo ir sužinojo apie Tėvą, ateina pas mane."

 

Pirmiausia išgirstame iš Tėvo, kuris mums sako, kad žmogus yra atviras pasiūlymams dėl  savo gyvenimo, ir savo tikslo šioje  planetoje ir amžino gyvenimo, o tada atsivėręs mąstyti apie tai , ką  Tėvas jam sako: Mes išgirstame, mokomės, tada ateiname pas Jėzų.

 

  Pamatykite, išgirskite, sužinokite ... o tada STABTELĖKITE

 Daugelis žmonių patyrė  Tėvą Jo Dvasią, ypač paauglystės metais – jaunimo būreliuose, stovyklose, paauglių rekolekcijose. Jie patiria Šventąją Dvasią, bet ji „neprilimpa“. Kas nutiko? Jie buvo privesti prie sprendimo ribos ir atsitraukė. Jie dažnai per savo gyvenimą ugdo pagarbą dievobaimingiems žmonėms ir daiktams, nes giliai viduje jie žinojo, kad patyrė Dievą arba „kažką“. Tėvas kantrus. Dažnai po dešimtmečių tą pasėtą „sėklą“ Tėvas dar kartą paliečia, kai jie kreipia savo mintis į savo mirtingumą ir atiduoda Jam savo gyvenimą. Kartais... toks procesas trunka dešimtmečius.

 

Apšviesti, nušvitę, išminties ir apreiškimo Dvasia Jame

Ši tema randama Hebrajams 6:4-6, čia rašoma apie tai, kas vyksta, kai gali prarasti savo išganymą, autorius išdėsto augimo procesą: „Neįmanoma tiems, kurie kažkada buvo apšviesti ( jiems buvo atskleista, kad Jėzus yra Sūnus), kurie paragavo dangiškos dovanos (gimė iš naujo), tapo Šventosios Dvasios (pakrikštyti Šventąja Dvasia) ir gerojo Dievo žodžio dalininkais (rhema, jiems Dievas  perduodavo tiesioginius žodžius), ir paragavo ateinančio amžiaus jėgų (jų gyvenimuose veikiančios Dvasios dovanos), jei jie atkrinta, neįmanoma vėl atnaujinti juos atgailai, nes jie  vėl nukryžiuoja Dievo sūnų (jie žino, ką daro, ir vis tiek tai daro ).

 

Pats pirmas dalykas yra „apšviestas“. Jie tikrai buvo matę Sūnų, girdėję iš Tėvo ir sužinoję apie jį, ir atėjo pas Jėzų – paragavo dangiškos dovanos. (Tai mums rodo, kad jūs ne tik „prarandate“ savo išgelbėjimą: pagrįstas sprendimas privertė jus atgimti iš naujo, ir tik panašiai pagrįstas ir tikslingas sprendimas gali priversti jus „prarasti“ savo išgelbėjimą atmetus Jėzų, nors šis asmuo pažino Jį.)

 

Pauliaus maldos už efeziečius ir kolosiečius, net ir po gimimo iš naujo, apima maldą, kad Tėvas ir toliau „suteiktų jiems išminties ir apreiškimo Dvasią Jį pažinti, kad jų supratimo akys  būtų apšviestos ir pažintų gelmę Kristuje...“ (Efeziečiams 1:17–19)

 

ta Efeziečiams 1:17-19  yra malda, kuria dažniausiai meldžiuosi  už save  – reguliariai prašau Tėvo „atverti mano supratimo akis, suteikti man išminties ir apreiškimo Dvasią pažinti Jį“. Kolosiečiams 1:9 yra panaši malda, kad aš (mes) būčiau pripildytas visos dvasinės išminties ir supratimo. Efeziečiams 3:14-20 Paulius meldžiasi, kad Tėvas savo Dvasia sustiprintų juos savo „vidiniame žmoguje“, kad jie pažintų besąlygišką meilę, kuri yra daugiau ne proto pažinimas.

 

Meldžiuosi ir už išgelbėtuosius, ir už neišgelbėtuosius, nes viskas prasideda nuo to, kad Tėvas parodo žmogui Jėzaus Kristaus siekimus ir Asmenį, o paskui paprašo to žmogaus apsispręsti.

 

Apreiškimas yra kažkas, ką visada žinojai, bet niekada nesuvokei.

Mes jaučiame kažką savyje. Mūsų protas supranta, kad kažkas jaudina. Taip bendrauja Tėvas – kai tu pripranti prie to, kad tavo protas taip renkasi dalykus tavo dvasioje, tada Jis pereina nuo neaiškių dalykų prie konkrečių. Bėgant laikui ir pasikartojant apreiškimams, jūs vis geriau atpažįstate Jį savo dvasioje tiek, kad bet kada, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, galite nukreipti dėmesį į savo dvasią ir pajusti Jį, Tėvą, tenai....

 

Tai gyvenimo būdas, o ne formulė. O ne „daryk tai, o Dievas padarys tai“. Kalbėkitės su Tėvu. Bendravimas vyksta bendravimo būdu. Tada klausykite tylaus Jo atsakymo. Kartais tiesiog ramybė. Kartais susijaudinimas, kurio jūsų protas negali paaiškinti. Kartais patikinimas... o kai tu vaikštai su Juo, tie neaiškūs patikinimai, kaip kažkas, kai tarsi  žiūri į besisklaidantį rūką, tampa žodžiais, kuriuos tu suvoki... tada tu žinai Jo balsą ir niekada neklausysi kito. ..

 

Taip Jis veikia su bet kokiu apreiškimu – taip mes augame. Jei nenorite tikėti, kad šiandien vyksta stebuklai, nesijaudinkite, Jis nesistengs jums parodyti kitaip. Bet jei jums įdomu, Jis atsakys, suteikdamas jums patvirtinimus, žmones ir Raštą. Ar galvojate apie santykiais pagrįstą tikėjimą, o ne apie auditoriją? Tada Jis nukreips jus ta kryptimi – jei ne, Jis eis su tuo, ką pažįstate, kol  nebent pradėsite galvoti kitaip.

 

Šio mėnesio garso mokymas

Aukščiau pateikta serija paremta neseniai įvykusiu  Viešpaties aplankymu, kuris buvo pagrįstas keliais ankstesniais apsilankymais – Jis tiesiog tęsė pokalbį, kiekvieną kartą pridėdamas šiek tiek daugiau. Tai, ką Jis dalijasi, yra vienas iš tų dalykų, kuriuos Jis daro savo kūne, jei atkreipsime dėmesį į tai, pamatysime, ar esame pasiruošę „prieš ateinantį laiką“, kalbant apie tikėjimo šeimos, tikinčiųjų bendruomenės (ne komunos) kūrimą. tikroji Kanonija  – Dvasios bendrystė.

 

Žinokite, kad ir kas benutiktų pasaulyje, tai, ką daro Kristus mumyse, yra tikrasis veiksmas. Nebūkime vieni iš tų, kurie bėga pirmyn ir atgal, ieškodami naujausių naujienų „ten“, nekreipdami dėmesio į dalykus, su kuriais  Jis bando priversti mus susidoroti. Taip pat žinokite, kad meldžiamės užjus ir mylime , ir kabai vertiname .

Laiminame

John ir Barbara, Brian ir Amy 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.