Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. kovo 27 d., sekmadienis

Akis už akį

 Eye for an Eye  25/03/22

Sveiki.  Šiuolaikinis Izraelis gyvena „akis už akį ir dantis už dantį“, nes tai susiję su savo tautos apsauga. Filmuose, knygose ir populiariojoje kultūroje „akis už akį ir dantis už dantį“ suprantama kaip „tu trenki man, aš trenkiau tau atgal“.


 Kerštas. Atpildas. Kerštas. Visi mano, kad taip pasakė Dievas... tiesa? Iš dalies teisingai, bet ne visai. Jėzus bandė ištaisyti supratimą, bet daugeliui krikščionių tai tebėra paini tema.

 

Kontekstas, dar kartą kontekstas

Mato 5:38-48 Jėzus kalba apie vaikščiojimą meilėje. Jis lygina tai, ko fariziejai mokė su tuo, ką iš tikrųjų sako Šventasis Raštas, ką jis iš tikrųjų reiškė.

 

Mato 5 skyriaus viduryje Jėzus kalba apie pyktį be priežasties, geismą tapatindamas su veiksmu, o paskutinėje skyriaus dalyje kalba apie vaikščiojimą meilėje. Jis pripažįsta, kad buvo pasakyta: „Akis už akį“, o paskui kalba apie tai, kad nebekeršykite akis už akį, o mylėkite vienas kitą.

 

Pirmasis paminėjimas akis už akį, kaip Izraelio teisės dalykas, yra Išėjimo 21 skyriuje. Išėjimo 20 skyriuje Mozė gavo 10 įsakymų, o vėliau sekė „Mozės įstatymo“ moralinės ir sveikatos nurodymai. Paprastai sutariama, kad Mozei Dievas davė 613 įstatymų, kuriuos apibendrino 10, kurie buvo suskirstyti į 2 dalis: pirmieji 4 buvo susiję su Dievo garbinimu, o paskutiniai 6 - su pagarba žmogui garbe. Tos 10 ir 2 jų dalys buvo apibendrintos taip: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, jėgomis ir siela, o savo artimą kaip save patį.

 

Pavyzdys, kurį Viešpats davė Mozei,  yra pagrindinė eilutė, padedanti suprasti, kad Dievas kūdikį įsčiose laiko žmogumi, 21:22–25:

 

„Jeigu susimuš du vyrai, o šalia esanti nėščia moteris bus sužalota taip, kad ji netektų kūdikio, tačiau tai nebuvo jos užpuolimas, vyrui bus skirta atitinkama bauda, ​​kaip nustatys moters vyras ir teisėjai. Bet jei ketino jai pakenkti, tada jis praras gyvybę už kūdikį. Akis už akį, ranka už ranką, dantis už dantį..."

 

Viena vertus, matome, kad vyras ir sužalota žmona pagrįstai pyktų ant ją užpuolusio vyro, dėl kurio ji persileido. Akis už akį jų širdyse gali būti vertinamas kaip reikalavimas atkeršyti vyrui, kuris nužudė jų kūdikį ir užpuolė moterį. Teisingumas turi būti įvykdytas , ir tai teisinga.

 

Bet pažiūrėk atidžiau.

Iš esmės „akis už akį ir dantis už dantį“ yra restitucija, o ne kerštas. Kad vyras netektų gyvybės už tą, kurią atėmė iš poros, yra atlygis, kraujas už kraują. Platesnis 21 skyriaus kontekstas, 18-19 eilutės mums nurodo, kad jei asmuo sužaloja kitą, jis turi sumokėti už visišką sužaloto asmens pasveikimą, įskaitant sugaištą laiką. Tai akis už akį – jei aš sužalojau tavo akį, apmokėsiu už gydytojo sąskaitą ir apmokėsiu už nedarbo laiką. Tai yra akis už akį kontekstas.

 

33-34 eilutėje parašyta, jei kasant duobę kaimyno jautis ar asilas įkrenta į ją, o tas, kuris iškasė duobę, neįspėjo savo kaimyno, jis turi atkurti gyvulių sveikatą arba sumokėti už juos. pakeisti juos pagal jų sužalojimą. Akis už akį, dantis už dantį, kanopa už kanopą. Tai yra restitucija, o ne kerštas, kaip pirminis ketinimas.

 

Greitai pasukite į Jėzaus laiką

Iki Jėzaus dienų teismai už nusižengimus reikalavo, kad vyras atsidurtų prieš savo kaltintoją. Jeigu teisėjas pripažintų atsakovą kaltu, ieškovui dažnai būtų suteikta galimybė trenkti atsakovui per veidą. Pliaukštelėjimas turėjo būti gėdingas, o tada ir teisiamąjį nubaus teisėjas. Tai buvo įprasta praktika. Viduramžiais žmonės suduodavo kitam, kad paniekintų jį ir įtrauktų į dvikovą ar rungtį, bet jūs suprantate iš kur ši idėja.

  

Mt 5, 38-39: „Tau buvo pasakyta: akis už akį ir dantis už dantį“, bet aš sakau tau,  nesipriešink blogiui, bet atsuk ir kitą skruostą. “

 

Čia kalbama apie restituciją. Supraskite, kad Mato 5:1 mums sako, kad  Kalno pamokslas prasideda kaip privatus Jėzaus ir Jo mokinių pokalbis, todėl Jis pasakoja jiems, kaip vaikščioti  meilėje ir kaip išgyventi galimas sunkias situacijas. Šiuo atveju atsukant kitą skruostą buvo suprantama, kad jei jie yra įžeidinėjami ar net paduodami į teismą ir pripažinti kaltais, o bylos laimėtojas nori trenkti antausį, pasiūlyk kitą skruostą, kad tik įsitikintų, jog teisingumas buvo įvykdytas – taip reikia eiti link jų su meile.

 

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kito skruosto atsukimas apriboja, kiek iš jūsų tikimasi bandyti susitaikyti ir (arba) stengtis būti taikoje su žmogumi, kurį įžeidėte. Tik 1 antausis. Ne 2 ar 3, o tik 1. Panašiai Jėzus naudoja pavyzdžius, kai kam nors, kam to reikia, iš tavo spintos duodamas 1 paltas, o ne visa spinta.

 

Kitas kultūrinis pavyzdys iš šios ištraukos yra „nueiti papildomą mylią“ 5:41. Kai Persijos imperija išsiplėtė tiek kad reikėjo ilgiau nei vieną dieną joti ant žirgo, buvo priimtas įstatymas, kad bet kuris karaliaus pasiuntinys gali pasiskolinti bet kurį gyvūną nujoti myliai ,o gyvūno savinkas gali sekti pasiuntinį, kad p to atsiimtų gyvūną, (Graikiškas žodis reiškiantis mylią 5:41 yra „million“. Romėniška mylia buvo 1478,5 metro arba 5820,9 pėdos arba 1000 žingsnių)

 Šioje ištraukoje kalbama apie tai, kaip viską ištaisyti – nuo ​​1 papildomo pliaukštelėjimo per veidą iki 1 palto iš spintos iki 1 papildomo mylios nuėjimo Jėzus moko apie meilę ir kaip mylėti tuos, kuriuos nelengva mylėti. Po to Jis pasakė jiems, kad nusidėjėliai myli tuos, kuriuos lengva mylėti, ir tai daryti Jo mokiniams nėra nuopelnas. Jėzus nori, kad mylėtume tuos, kuriuos sunku mylėti : „Būkite kaip jūsų Tėvas danguje. Tavo Tėvas danguje leidžia saulei šviesti ant teisių ir neteisių, lyja ant teisiųjų ir neteisių...todėl būkite subrendę ir pilni meilės, kaip ir jūsų Tėvas“. v43-48

 

Praktiškai šiandieniniam naudojimui

Kaip mes galime pasiūlyti žmogui, kurį įžeidėme kitą skruostą? Kaip duoti jiems papildomą paltą ar nueiti už juos papildomą mylią, kai šiandien tai nėra mūsų paprotys?

 

Kad atsiprašytumėte to žmogaus, kurį įžeidėte, galbūt nusiveskite jį išgerti kavos ar arbatos, o gal papietauti ir už tai sumokėkite. Arba galbūt nusiųskite jiems atviruką paštu – skruosto pasukimas, palto davimas ir mylios nuėjimas buvo susijęs su tuo kitu asmeniu, kuriuo norite būti tikri, kad viskas gerai, arba bent jau galite. pasakykite, kad padarėte daugiau nei reikia, bandydami nutiesti tiltą link jų. Jei jie stato sieną, kai statote tiltą, tai yra jau jų atsakomybė. Bent jau pabandei. Bet jūs neturite toliau stengtis. 1 pliaukštelėjimas, 1 paltas, 1 mylia. Tada jie yra vieni.

 

Šie dalykai ir dar daugiau yra aprašyti mano serijose Kalno pamokslas 1 ir 2 d., jei domina.

 

Nauja tema kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu John@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.