Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. kovo 11 d., penktadienis

2022 m kovo mėn. naujienlaiškis

 March 2022 Newsletter2022 m. 

 

Sveiki visi, 

Šiek tiek apie namų tvarkymą pradžiai:  Norėjau įsitikinti, kad atkreipsit dėmesį į  kitą savaitę vyksiančius  „Zoom“ susitikimus, tema bus Ukrainos invazija ir kaip ji


tinka Ezechielio 38 karui – registruokitės aukščiau.

 Feniksas:

Nepamirškite mūsų vienos dienos susibūrimo Finikse, Arizonoje balandžio 9 d. – tai bus nedidelė grupė, geri pietūs kartu (su sąlyga), kad galėtume pabendrauti ir pažinti vieni kitus, mokytis, dalytis, melstis asmeniškai. , šlovinti... visą dieną, bet atsipalaidavusiu tempu! Registracija ir informacija taip pat aukščiau.

 Talsos nacionalinė konferencija:

 spalio 7–9 d. konferencija Talsoje yra tai, dėl ko mes džiaugiamės – kas antri metai kviečiame visus susirinkti su mumis Talsoje į ilgojo savaitgalio konferenciją. Apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų!

 ES konferencija:

APSILANKYKITE CWOWI EUROPE SVETAINE

Dėl koronaviruso 2019-ieji buvo paskutinis kartas, kai galėjome susirinkti į mūsų ES/JK konferenciją, ir mes labai džiaugiamės kad galėsime dar kartą pamatyti savo draugus! Peržiūrėkite aukščiau pateiktą informaciją ir galite tiesiogiai susisiekti su Wilu ir Ank adresu cwowi@solcon.nl. Vieta yra rekolekcijų centras, "Emmaus namas" kaimo aplinkoje netoli Helvoirt, Nyderlanduose, netoli mažo miestelio, labai atpalaiduojantis ir ramus, ir turtingas dvasiškai, kai visi susirenkame! Į konferencijos mokestį įeina maitinimas ir nakvynė. Visada nuostabus laikas, prisijunk prie mūsų!

 

Afrikos koordinatorius; Vaikai be sienų

Apaštalų darbų 4:34 sakoma, kad niekam nieko netrūko. Jie gyveno ne komunoje, o savo įprastuose namuose, tačiau iškilus netikėtiems poreikiams, Kristaus kūnas atsiliepdavo pasirūpindamas tuo poreikiu. Kai kurie pardavė papildomą turtą, kad padėtų patenkinti poreikį, tačiau esmė ta, kad niekam netrūko. Kristaus kūnui plečiantis visoje Romos imperijoje, poreikių tenkinimas taip, kad niekam netrūktų, vyko visą tą laką ir visoje teritorijoje.

 

Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 11:28-30, kai Jeruzalės apylinkėse kilo badas, kūnas Antiochijoje, keli šimtai mylių/kilometrų į šiaurę, kartu su Pauliumi ir Barnabu atsiuntė jiems piniginę auką. Taip pat matome, kaip Paulius I Korintiečiams 16 ir II Korintiečiams 8 ir 9, taip pat Romiečiams 15 renka paaukojimus  vargšams Jeruzalėje, o ten surinkimas tikrai labai stokojo.

 

Nuo pat mūsų pradžios cwowi laikėsi Raštuose matomo modelio:

Kiekvienas namų surinkimas yra atsakinga už savo poreikių tenkinimą, bet kai poreikis didesnis, nei gali patenkinti, jie kreipiasi į tinklą – štai ką matome NT.

 

Šiuo tikslu, daugumai žmonių to nežinant, mes visada grąžindavome tinklui tūkstančius dolerių kiekvienais metais, kad patenkintume poreikius, kad mūsų tarpe niekam netrūktų. Tik retais atvejais dėl didesnių poreikių siunčiame kreipimąsi į JAV / Kanadą ar draugams visame pasaulyje.

 

Mums augant, ypač Ugandoje ir Kenijoje, poreikiai šiose šalyse užgožė mūsų filialus. AIDS, apleidimas, kitos ligos / mirtis ir skurdi ekonomika reiškia, kad daugelis našlaičių ir vienišų tėvų namų neturėjo galimybės rūpintis vaikais. Nors kai kurie vietos institucijos nariai priėmė kai kuriuos iš šių vaikų, o kartais ir jų tėvus, našta išlieka didelė.

 

Mūsų Ugandos filialai, kuriuose yra apie 650 namų surinkimų, įkūrė našlaičių namus, siūlančius maistą, mokslus ir priežiūrą šioms našlaičių ir vienišų tėvų šeimoms, patiriančioms sunkumų. Be to, Ugandoje padėjome nupirkti nėščių kiaulių (125 USD už vieną), kad būtų galima paskirstyti tarp namų bažnyčių, mokydami vyriausybės, kad padėtume aprūpinti šeimas maistu ir pajamomis. Savo Ruandos filialuose turime panašią galimybę su ožkomis (70 USD už vieną)...poreikiai didžiuliai, bet padėti žmonėms gauti pastovių pajamų šaltinių mums labai svarbu. Kenijoje istorija panaši, nors be oficialių našlaičių namų, bet pasirenkant priimti tuos, kuriems reikia pagalbos, o tai kiekvienam namų ūkiui prideda daug išlaidų.

 

Tačiau mes esame mažas tarnavimas, nesame turtingi ir tik šiek tiek galime kas mėnesį paimti iš bendro fondo šiems poreikiams patenkinti. Taigi aš grūmiausi savyje, ieškau Tėvo valios ir man reikia Viešpaties, Kristaus, Kūno galvos, nurodymų. Mato 25 skyriuje Jėzus pasakė, kad grįžta į surinkimą, kuris rūpinosi tais, kurie yra alkani, ištroškę, kuriems reikia drabužių, svetingumo ar apsilankymo. Kaip mes darome tą Viešpatį? Galiausiai, prieš kelias savaites viename iš mūsų namų susirinkimų, Viešpats suteikė man savo valią ir išmintį šiuo klausimu, todėl judame ta linkme.

 

Kol kas tai tik informacija, noriu jus supažindinti .

Netrukus pasiūlysime rėmimą atskiriems vaikams Ugandoje ir Kenijoje už 41 USD per mėnesį, didžiąją dalį pervesdami vaikui ir jo poreikiams, o tik nedidelę sumą pasiliksime savo administraciniams poreikiams. Tai žmonės mūsų tinkle, lyderiai, kuriuos iš tikrųjų pažįstame ir pažįstame daugelį metų.

 

Kai mes su Barbara kalbėjome apie tai, ką Viešpats man pasakė apsilankymo metu, Viešpats davė jai išminties žodį, į ką kreiptis šiuo klausimu, mūsų vietiniame namų surinkime. Tai patvirtino ir kitas žmogus, todėl ir kreipėmės į ją. Ji tuo džiaugėsi, ir tai patvirtino . Ji buvo sužavėta dėl to, ir mes sužinojome, kad tokia tarnyba jai prie širdies ir ji turi patirties panašioje veikloje, teikiančioje paramą vaikams.

 

Pasamdėme ją ne visai darbo dienai, kad padėtų organizuoti šią „cwowi“ dalį, kurią vadiname „Kids Without Walls“ arba „KWOW“ (K-WOW). Tarp mūsų taip pat radome kompiuterių programuotoją, kuris padeda užtikrinti, kad ši žiniatinklio dalis veiktų, ir tai  yra jam prie širdies – nuostabu, kaip Viešpats visus pastatė į vietą, turintį patirties ir širdies šiam tarnybos aspektui.

 

Praeis keli mėnesiai, kol būsime pasirengę skelbti rėmimui skirtų vaikų nuotraukas ir biografijas. Tačiau kol kas mūsų svetainėje galite eiti į cwowi.org, tada spustelėti „tinklas“, o tada „tinklo atnaujinimai“, kad pamatytumėte bendrą informaciją, nors ji atnaujinama , kai kurie įrašai yra senesni, bet jūs suprasite idėją.

 

Kai turėsime vaikų, galinčių gauti rėmimą, bus daug daugiau informacijos, nuotraukų, biografijos ir kitų dalykų – Sekite naujienas!

 

Rusija, Ukraina, kas toliau?

Klasikiniu Ezechielio 38 karo supratimu Rusija, Iranas, Turkija, Libija ir Etiopija/Sudanas susijungs prieš Izraelį ir jo sąjungininkus. Kitos savaitės „Zoom“ susitikimų tema daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kokių sąlygų reikia, kad aljansas galvotų, kad gali įsiveržti į Izraelį be Izraelio sąjungininkų karinės konfrontacijos? Štai kodėl Rusijos istorija su Čečėnija, Gruzija, Krymu ir dabar Ukraina vaidina svarbų vaidmenį mąstant, kas vieną dieną atves juos prieš Izraelį.

 

Ukrainoje yra daugiausiai atgimusių krikščionių iš visų Europos tautų, o iš viso daugiau nei 1,5 milijono pabėgėlių, o dar milijonai randasi rūsiuose ir metro, todėl kenčia mūsų broliai ir seserys. Palyginimui, likusieji vakarai gali sėdėti prabangoje ir ginčytis dėl doktrinos; Kokios formos yra žemė, paėmimas prieš suspaudimą ar paėmimas suspaudimo viduryje, kas yra tikrasis prezidentas, sąmokslai, Dievo taryba ar dangaus teismo kambarys – ir kiti panašūs nukrypimai  nuo esmės, kas mes esame Kristuje.

 

Kaip sakė vienas iš mūsų lyderių: „...tai gali būti tiesa, bet ne visa tiesa sveria vienodai“. (Ačiū Steve Q)

 

Svarbiausia tiesa yra Kristus mumyse, ir tai yra į ką turime sutelkti dėmesį. Likusi dalis yra lengva.

 

Spėju, kad nė vienam iš milijonų tikinčiųjų, kurių gyvenimas buvo taip tragiškai sugriautas Ukrainoje, nerūpi, ar tikintysis, einantis su jais keliu arba slepiantis juos rūsyje apgultame mieste, nerūpi, ar tas žmogus tiki kitaip nei jie dėl neesminio mokymo. Jie susirenka melstis, garbinti, sutelkti dėmesį į tai, kas juos sieja. Meldžiasi už savo tautą, artimuosius, namus. Gėda tiems tikintiesiems laisvuosiuose vakaruose, kurie turi prabangą diskutuoti apie doktriną, kuri mažai ką bendro turi su gyvenimu šiandien dėl Jėzaus.

 

Kaip sakė Paulius, ieškokite to, kas ugdo, o ne to, kas skiria. Atleiskite, nusileiskite  vieni kitiems ir sutelkite dėmesį į Kristų vienas kitame ir į tai, ką Jis daro. Tai, ką Jėzus daro tikinčiame, visada apims Dvasios/dvasios vaisių ir krikščioniškojo charakterio ugdymą – papildykite jūsų tikėjimą žinojimą, dorybę, susivaldymą, nuoseklumą, pamaldumą, brolišką ir besąlygišką meilę, džiaugsmą, ramybę, švelnumą. , kantrybę, romumą, gerumą....

 

Norint iš tikrųjų žinoti, ką Jis daro kitame žmoguje , tai visada bus ir  charakterio savybes bei charakterio problemos.

Tai taip paprasta. Kai dalinsimės tuo, ką Jis mumyse daro, jei būsime sąžiningi, jei būsime skaidrūs, tai bus apie tai , o ne koks nors periferinis mokymas, kuris nesugeba tų dalykų mumyse išvystyti. Malda gali būti skirta dėl su tuo susijusių dalykų – liga, poreikiai, emocinis neramumas – bet viskas vėl dėl tapimo panašiu į Jėzų. Paulius sakė, kad pasigirs sunkumuose, nes tai priartina jį prie Viešpaties ir taip jis panašėja į  Jį – tiek daugeliu būdų. Jis norėjo pažinti ne tik savo prisikėlimo galią, bet ir bendravimą   Jo kentėjimuose. Filipiečiams 3:10.

 

Kristus yra tavyje. Mes drąsiai ateiname prie  sosto, paprasčiausiai nukreipę savo širdį „Tėve“, ir BUM! tu ten. Tėvas nėra „ten“, kažkur ,  tarsi Jį reikėtų nuleisti žemyn, ir mes neturėtume ieškoti formulės, kuri mus pakeltų „ten aukštyn“. Kristus yra tavyje. Šiuo Jis yra tavo dvasioje, giliausioje jūsų vietoje. Oho, jūs galite pajusti Jo buvimą dabar, savo dvasioje. Su tuo jūs turite viską.

 

Kai turi Kristų, tu turi viską, o visa kita,  yra žmogaus formulė, skirta patraukti  Dievo malonei arba išvyti  velnią. Kristus yra tavyje. Jis viso to nepadarys. Jis suteikė mums valdžią bet kokiems mus varginantiems demonams.

 

„Tas, kuris nepagailėjo savo viengimio Sūnaus, bet atidavė Jį už mus, kaipgi Jis kartu su Juo neatiduos mums visko? Romiečiams 8:32

 

Daugelis prisimena, kaip Viešpats man pasakė, kad kovo mėnesį vyks perėjimas (angl.transition), JAV laukite  panašių perėjimų  rugsėjį ir spalį, ir ne tik  Aukščiausiame teisme  ar lapkričio rinkimuose ...daug daugiau, turėsime nors šiek tiek laiko tarp suspaudimų santykinai ramybei, nors ir tebevykstant ekonominiam spaudimui.

 

Tiesiog daryk tai, ko Jis prašo tavęs šiandien. Ieškok Jo to, kuris nukreipia tavo  žingsnius. Jokios baimės, nes niekas Jo neužklumpa netikėtai, o jei tau trūksta aprūpinimo, paprašyk Tėvo atskleisti Jo aprūpinimą skirtą tau. Kaip nuostabu galvoti, kad Visatos Kūrėjas yra mūsų draugas! Ir dar daugiau – gyvena mumyse. Turime viską! Nereikia jokios formulės. Nuostabi malonė.

 

Laiminu,

Džonas Fenas

cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.