Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. sausio 29 d., šeštadienis

Klausimai apie Šabą 1d. iš 3

 Questions about the Sabbath? #1 of 3, 01/29/22

Sveiki,

 Gana dažnai sulaukiu klausimų apie šabą. Tai svarbi problema visiems – nuo ​​7-osios dienos adventistų iki mesijinių“ krikščionių, Romos katalikų kilmės ir daugeliui kitų. Taigi panagrinėkime Šventąjį Raštą, istoriją, tai, ką pasakė Jėzus, ir kas mokoma Naujojo Testamento laiškuose, ir pritaikykime visa tai savo


gyvenime.

 Pirmiausia reikia suprasti, kad žodis „šabas“ reiškia „pailsėti“ arba „nustoti, mesti  ką nors daryti“ Tai yra nuo sukūrimo, kai 7-ą dieną Dievas „nutraukė, sustojo“ (ne ilsėjosi , kaip mes vartojame šį terminą) arba Dievas nustojo veikti.

 

Kadangi yra tiek daug religinių prielipų , susijusių su žodžiu šabas, aš dažniausiai naudosiu „pailsėti“ arba „mesti“, ką šis žodis ir reiškia.

 

Šabo įsakymas: Išėjimo 20:8-11

"Atminkite poilsio dieną, švęsdami ją. Dirbkite 6 dienas, o septintą ilsėsitės Viešpačiui, savo Dievui. Tą dieną nedirbsite jokių darbų, taip pat nedirbs jūsų sūnūs ar dukterys, svetimšaliai krašte. , ar net jūsų gyvuliai. Nes per 6 dienas Viešpats sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o septintą dieną pasitraukė. Todėl paskyrė poilsio dieną ir ją pašventino“.

 

Poilsio diena buvo šeimos diena, kaip matyti iš Kunigų 23:3, kur poilsio diena karaliaus Jokūbo vertime buvo vadinama „šventu susirinkimu“. Šeimos susibūrimas bendrai dienai buvo šventas. Nėra įsakymo tą dieną paversti garbinimo diena. Tai tik savaitės poilsio diena, kai šeima gali bendrauti kartu, ir turi būti laikoma šventa, kai sekame savo Dievu, kuris septintą dieną nustojo dirbti.

 

Nedidelis nukrypimas arba triušio taku...

Matome, kad poilsio diena visų pirma buvo diena, skirta šeimai praleisti kartu, o Dievas ją pavadino šventa. Tai perkeliama į Naujojo Testamento Dievo šeimos surinkimo šventę. Apaštalų darbų 2:42 mums sakoma, kad jie jų susirinkimai būdavo gana paprasti : Jie laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo ir maldų, kartu vaišindavosi.

 

Bendravimas  Naujojo Testamento tikrovėje yra šventas, nes tai yra bendrystė pirmiausia su savo kraujo šeima, o antra – su šeima, susieta Jėzaus krauju. Tie  patys susibūrimai yra poilsis, šabo šeimos susirinkimas. Dievo namų susirinkimas yra poilsis, šeimos ir mūsų Viešpaties, kurio pavyzdžiu sekame, šventė.

 

Tikinčiųjų kurie renkasi salėje mąstyme „bendrystė“ traktuojama kaip antrinis dalykas o ne kaip tolygus mokymui, valgymui kartu  ir maldai. Auditorijoje susirenkančių tikinčiųjų  mąstyme „bendravimas“ buvo perkeltas į tai, ką darote su kava ar arbata po pagrindinio renginio: „Po šiandieninio susitikimo bendrausime su užkandžiais bendrijos salėje“.

 

Karalystės kultūroje svetingumas ir su juo susijusi bendrystė yra karalystės  dalis. Mes taip pat esame pašaukti į Viešpaties Jėzaus bendrystę. (1 Korintiečiams 1:9). „Koinonia“ mėtosi tarsi programa ar kažkas, ko reikia pasiekti, nors iš tikrųjų tai yra dalis to, kas mes esame – mes ieškome kraujo giminaičių. Maistas, bendrystė, malda, mokymas ir dalijimasis – štai ką daro šeima.

 

NT mąstyme bendrystė su šeima yra šventa ir gali būti tiesiogiai siejama su įsakymu turėti poilsio dieną su šeima, pavyzdžiui, Iš 20:8-11 ir Kunigų 23:3. Abiejose vietose Dievas šeimos poilsio dieną vadina „šventu susirinkimu“. Pakelkime savo susibūrimą į tą patį vertės lygį, kaip tai daro Viešpats.

 

Grįžkime prie esmės... kur prasidėjo pamaldos šeštadienį?

Senajame Testamente nieko nesakoma, kad Dievas įsakė poilsio dieną padaryti garbinimo diena. Tai šeimos diena, tai ir viskas. Tas savaitinis šeimos susibūrimas buvo ir yra laikomas šventu. Tam reikia disciplinos. Tą dieną nedirba, visa šeima ją praleidžia kartu darydami ką nors kita nei darbą.

 

Dievas tik įsakė Izraeliui 3 kartus per metus ateiti į šventyklą, kaip matyti iš Pakartoto Įstatymo 16:16 ir Išėjimo 23:17: „Tris kartus per metus visi tavo vyrai pasirodys Viešpaties, tavo Dievo, akivaizdoje Jo pasirinktoje vietoje; Nerauginta duona, Sekminės ir palapinės. Ir jie neateis tuščiomis rankomis“.

 

Istoriją aprašiau daug kartų, bet trumpai:

Maždaug Makabiejų laikais, 200–160 m. pr. Kr., Izraelyje kilo šventumo judėjimas, siekęs šviesti žydų tautą. Jiems didelę įtaką darė graikų kultūra, kuri į žydų visuomenę atnešė tokius dalykus kaip sporto renginiai, teatras, menas, literatūra ir panašiai.

 

Bet kadangi žydai tik 3 kartus per metus eidavo į šventyklą Jeruzalėje ir buvo pasklidę po žemę, jie nežinojo Dievo Žodžio ir kelių. Problemai išspręsti susikūrė grupė, pasivadinusi „atskirtaisiais“. Kiekvieną poilsio dieną jie pradėdavo „susirinkimus“, sudarytus iš 10 vyrų ir šeimų (13 metų ir vyresnis berniukas buvo skaičiuojamas kaip vyras) ir darydavo Šventojo Rašto kopijas. Šie atskirtieji keliaudavo į šiuos „susirinkimus“, o kai negalėjo, šeimos paeiliui skaitė Šventąjį Raštą ir dalijosi – kaip matome Jėzų darant Nazarete Luko 4:17–20.

 

Žodis „atskirtasis“ yra žodis fariziejus, o žodis „susirinkimas“, tai yra  sinagoga. Taip prasidėjo poilsio (šabo) dienos garbinimas – kaip šventumo judėjimas 100-aisiais prieš Kristų, maždaug 200 metų prieš Jėzaus tarnystę. Taigi, kai įvyko Sekminės, šie nauji tikintieji tik toliau susitikdavo namuose, kaip ir darė anksčiau, tik dabar jie pripažino apaštalus savo valdžia, o ne fariziejus. Tai sukėlė didelį persekiojimą ir „sinagogos skilimą“. Sinagogų skaldytojų persekiojimas buvo toks stiprus, Apaštalų darbų 8:1-2 pasakojama, kad kiekvienas mokinys, išskyrus apaštalus, persikėlė iš Jeruzalės į Judėjos ir Samarijos apylinkes.

 

Taigi galime atidėti....

...klaida, kurią Dievas įsako garbinti poilsio dieną, nes Jis to nedaro ir niekada to nedarė. Viskas, ką Jis pasakė, buvo skirti dieną poilsiui, vadovaudamasis savo kūrimo modeliu, kai nustojo dirbti. Mes turime daryti tą patį. Tai taip paprasta. Intelektualiai sąžiningas žmogus pritaikys tai, ką tiki, kad atitiktų Dievo Žodį, o kiti sakys: „Nepainiok manęs su faktais, mano protas jau apsisprendęs“, lol. Nėra nieko blogo garbinti, bet kurią dieną ar naktį, kol nesakome, kad Dievas tą dieną paskyrė šventiesiems susirinkti.

 

Kiti laikosi šeštadienio pamaldų, nes jiems tai patinka – tai nėra problema – tol, kol nemoko klaidos, kad Dievas įsako šeštadienį garbinti.

 

Kitą savaitę mes pratęsime čia, parodydami, kaip Paulius elgėsi su žmonėmis, kurie tvirtino, kad vieną ar kitą dieną reikia garbinti.

 

Iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.