Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. sausio 15 d., šeštadienis

Naujoji karalystė, Pranašiškas Nr. 3 iš 4

 The New Kingdom, Prophetic #3 of 4

Sveiki, Ką turėjo omenyje Viešpats, sakydamas, kad mokinių širdyse trokšta Savo  karalystės ir savo kultūros? Kuo skiriasi Jo kultūra ir pasaulio kultūra?  Jėzus kalbėjo apie šėtono valdymą kaip apie karalystę Mato 12:26: "Jei šėtonas išvaro


šėtoną, jis susiskaldęs savyje. Kaip išsilaikys jo karalystė?" Taigi kokia yra šėtono karalystės kultūra?

 šėtono karalystė.  Trumpas Naujojo Testamento skenavimas atskleidžia, kad Šėtono karalystė yra tamsa, nutolusi nuo Dievo šviesos ir gyvenimo, o tai reiškia aklumą dvasinei realybei. Efeziečiams 4:18 sakoma, kad  tai tamsos žmonės ir jų protas yra aptemęs (nebesielvartauja savo dvasia ir nejaučia Dievo paraginimų savo dvasioje, todėl jų siela yra sugedusi,  nebejaučia dvasinio poveikio) ir dvasiškai akli. .(liet vert. „18 Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo bei širdies užkietėjimo.“)

 Šios savybės apima aklumą, baimę, sumišimą, kaip nurodyta Jokūbo 3:15-16, ir apima tuos dalykus, kurie yra „jausminiai“. Graikiškas žodis, išverstas „jausminiai“, arba sieliniai, čia yra „psychike“ ir yra derinamas su žodžiu „žemiškas“ prieš pat jį ir „demoniškas“ po jo, skamba taip: „yra žemiškas nejautrus demoniškas mąstymas“.

 Kaip išreiškiama tamsos, dvasinio aklumo, baimės, sumaišties, žemiško nejautraus demoniško mąstymo kultūra?

 Galatams 5:19-21 „kūno darbai“ (pažodžiui „veiksmai“).

Neskaitykite tai tik kaip kūno poelgius, bet taip pat galvokite apie juos kaip apie veiksmus, kurių šaknys yra tamsos karalystės kultūroje. Paulius graikų kalba išvardija šiuos dalykus.

 19 eilutė: „porneia“ (ištvirkavimas, paleistuvystė, stabmeldystė ( kito žmogaus  seksualiai aukštinimas „garbinant“ už tai, ką jie duoda lytiškai), „akatharsia“ (seksualinis nešvarumas, iškrypimas), „aseigeia“ (nekontroliuojamas seksualinis potraukis, palaidumas).

 20 eilutė: „Stabmeldystė (tiesiogine prasme stabmeldystė, bet apimanti bet ką, kas yra pakylėta širdyje, kad stovėtų arba kas stovi tarp žmogaus ir Dievo.) „Burtinnkavimas“, apima magiją, burtus ir pan.

 20 eilutė tęsiasi: „priešiškumas“ (priešiškumas kitiems, kai kas nors pyksta ar nekenčia kito be pateisinamos priežasties), „nesantarvė“ (kivirčas, grumtynės žodžiais), „pavydas“ (pažodžiui, „karštis“ nukreiptas į kitą). savininkiškumas ir kontrolė), „pyktis, pykčio protrūkiai“ (išsiveržiantis pyktis čia yra kontrastas po paviršiumi lėtai degančiam pykčiui. Pyktis – tai žiauraus pykčio protrūkis be teisingo pateisinimo kito atžvilgiu), „kovojimas, varžymasis“ (prieštaravimas, demonstruojami pasirenkant puses vienas prieš kitą).

 „nesutarimas“ (išsiskyrimas, nesutapimas, santykių nutraukimas dėl savo nuomonės, santykių nutraukimas dėl tų priežasčių), „frakcijos“ (pažodžiui „erezija“, reiškianti „pasirinkimas išsiskirti“, reiškiantis asmenį, kuris daro pasirinkimas nebendrauti su kitu, nes jie tiki vienu dalyku, o buvęs jų draugas tiki kitu).

 21 eilutė: „pavydas“, (blogo norėjimas kito atžvilgiu), „girtumas“ (pažodžiui: „apsvaigimas“), „svaiginimas“ (pažodžiui „puota“ su girtavimu ir seksualiniu amoralumu. Anuomet, kaip ir dabar, aprašoma vakarėlio scena ir kultūra).

 V21 tęsia: „ir tokie dalykai“. Taigi tai yra dalinis sąrašas, kurį Paulius vadina „kūno darbais“, ir mes matome, kad tai yra tamsos karalystės kultūros dalis.

 Norėčiau pabrėžti, kad sąraše nėra demoniškos įtakos. Tai tik kūno veiksmai. Pavyzdžiui, burtininkavimas yra įtrauktas į kūno darbus. Esmė ne tame, kad įsitraukia demonai, o tai, kad žmogus sąmoningai dalyvauja burtininkavime/raganavime/burtuose/magijoje. Jis inicijuojamas kaip valios aktas dalyvaujant, pateisinant tą dalyvavimą.

 Dievo karalystės kultūra

Antrajame Petro laiške 1:5-8 jis išvardija bręstančio tikinčiojo charakterio savybes: „Be šių dalykų, stropumu papildykite savo tikėjimą, moralinį tobulumą ir pažinimą, savitvardą, ištvermę (nuoseklumą) ir pamaldumą (Dievo gyvenimo būdą). ir Jo gerumą), ir tą brolišką meilę bei besąlyginę meilę. Jei šito yra jumyse ir to gausu, tai paveiks jus taip, kad nebūsite tingūs ir nevaisingi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime".

 Tikėjimas, moralinis tobulumas, pažinimas, savikontrolė, nuoseklumas, dievobaimingumas, broliška meilė, besąlyginė meilė. Tai yra žmogaus, gyvenančio ir bręstančio dangaus kultūros karalystėje, charakterio savybės.  Tai didelis kontrastas tamsos griaunančios  karalystės kultūros  charakteriui.

 Kaip šios dievobaimingos karalystės kultūros charakterio savybės išreiškiamos kasdieniame gyvenime? Pažvelkime į Dvasios vaisių (Dvasią) iš Galatams 5:22-23.  Norėčiau pabrėžti, kad kontekstas yra žmogaus kūno poelgiai, todėl Paulius iš karto priešpastato tai žmogaus dvasios vaisiui. Vertėjai dažnai rašo didžiąją raidę „Š“, kad tai būtų „(Šventosios) Dvasios vaisius“, bet man tai neatitinka Pauliaus minčiai, nes jis sąmoningai supriešino tamsos karalystės elementus, išreikštus žmonių gyvenimuose su elementais. Dievo karalystės, išreikštos žmonių gyvenimu.

 Taip pat atkreipčiau dėmesį kad vaisius yra medžio produktas. Kaip aš skaitau, Šventoji Dvasia YRA tas medis, o jos vaisius būtų Dievo savybės, kylančios iš žmogaus dvasios, kaip obuolys yra obels gaminys. Vaisiai yra sujungti su medžiu ir iš to medžio gauna savo gyvybę. Taigi tai yra žmogaus dvasios vaisiai. Kitas dalykas yra tai, kad vaisiai yra skirti vartoti, jame yra sėklos, kurias kiekvienas gali valgyti ir duoti daugiau tų vaisių, o tai rodo, kad tai yra žmogaus dvasios savybės. Dalis mūsų liudijimo yra tai, kad mes gyvename šiais Dievo karalystės kultūriniais elementais ir jie turi būti įsodinti į kažkieno gyvenimą, kad jie galėtų dalyvauti Dievo kultūroje ir gyvenime.

 "Bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas (geranoriškumas), ištikimybė, švelnumas (švelnumas, nuolankumas), susivaldymas. Tokiems nėra įstatymo."

Kai šėtono karalystės kultūrą sugretiname su Dievo karalystės kultūra, matome didžiulį skirtumą. Ateina laikas ir dabar yra, kai Kristaus kūnas išskirs ryškų kontrastą Dievo kultūroje, nes jis labai skiriasi nuo pasaulio kultūros. TAS Dievo karalystės suvokimas auga viso pasaulio krikščionių dvasiose, tų kurie dabar giliai savo  viduje nori matyti Tėvo valią ir karalystę, įvykdytą žemėje, bet pirmiausia pasireiškia mūsų pačių gyvenimuose ir santykiuose, kuriuos turime. Ir čia mes jį pratęsime kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.