Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. gruodžio 10 d., penktadienis

Kaip žodis tapo kūnu Nr. 2 iš 4

 How the Word Became Flesh #2 of 4

 Sveiki, Aš baigiau praėjusią savaitę kalbėti apie frazę; „Viešpaties žodis atėjo pas ____ pranašą“, tai nebuvo pranašo ranka, judanti tarsi dėl nematomo dieviško vadovavimo, jam užrašant tekstą, bet iš tikrųjų tai buvo asmens, vadinamo Viešpaties Žodžiu, apsilankymas.


 Frazė „Viešpaties žodis“ vartojama I Samuelio 3:21: „Viešpats apsireiškė Samueliui kaip 'Viešpaties Žodis'“, ir vėliau ji sutinkama per šimtmečius po jo gyvenusių pranašų raštuose.Tai reiškia Asmenį, kuris yra Viešpaties Žodis, Tėvo Sūnus, pasirodydavęs pranašams per šimtmečius... nuostabu...

 

Mažas nukrypimas...

Nereikia manyti, kad kiekvieną kartą, kai Senajame Testamente sutinkame frazę „Viešpaties žodis“, tai reiškia  Viešpaties apsilankymą  – dažnai Raštas yra neaiškus – kartais, kaip mūsų dienomis, galime pasakyti: „Viešpats pasakė man“ arba „tai yra Viešpaties žodis man“... Bet labai dažnai Šventasis Raštas aiškiai parodo, kad tai buvo apsilankymas, ypač knygų pradžioje arba žodžio, skirto Izraeliui ar Judui, pradžioje.

 

Pavyzdžiui:

Jeremijo 1:1-9:

„Žodžiai Jeremijo, Hilkijo sūnaus... kuriam Viešpaties žodis atėjo Jozijo dienomis... 13-aisiais jo valdymo metais... mane pasiekė Viešpaties žodis, sakydamas: 'Prieš sukurdamas tave įsčiose, pažinojau tave ir, prieš tau išeinant iš įsčių, paskyriau tave tautoms pranašu'. Tada aš pasakiau: „Bet Viešpatie, aš dar jaunas berniukas (hebr. na'ar: jaunas paauglys, maždaug 13 metų) „...Tada Viešpats ištiesė ranką ir palietė mano burną...“

 

Taigi čia matome, kad Viešpaties Žodis atėjo pas Jeremiją kaip Asmuo, nes jis sako 9 eilutėje: „...Jis ištiesė ranką ir palietė mano burną“. Visas pokalbis, kuris tapo Jeremijo knyga, buvo apie tai, kaip Viešpats pasirodydavo Jeremijui per eilę apsilankymų , kaip Viešpaties Žodis, kad duotų jam žodžius skirtus tautai.

 

Izaijo, Ezechielio ir kiti...

Izaijo 1:1 prasideda taip: „Izaijo regėjimas...“ ir 10 eilutėje: „Išgirsk Viešpaties žodį...“ Jo „žodis“ pasirodė kaip regėjimas.

 

Ezechielio 1:3 jis sako: „Viešpaties žodis atėjo kunigui Ezekieliui...“, kai jis stovėjo ant Eufrato upės intako kranto, būdamas Dvasioje ir matė Dievo sostą. , su cherubais kaip ugnies kamuoliais, skrendančiais ant sosto platformos tiesiai į jį. Jis aprašo vaivorykštę virš sosto, skaidrias grindis ir kaip Viešpats pasirodė kaip ugnies ir šviesos būtybė... ir tada Viešpats pradėjo kalbėti su juo apie jo tautą.

 

Ozėjas 1:1: „Viešpaties žodis, atėjęs pas Ozėją... ir Viešpats man pasakė (Ozėjas...“) 3:1: „Tada Viešpats man pasakė...“

 

Amoso ​​1:1, 3, 6: Amoso ​​žodžiai, kuriuos jis matė apie Izraelį, taip sako Viešpats... taip sako Viešpats...“

 

Abdijo 1 eilutė: „Taip sako Viešpats Dievas, Abdijo regėjimas...“

 

Jonos 1:1, 3; 3:1: „Dabar Viešpaties žodis atėjo pas Joną, sakydamas...“ Bet Jona pakilo ir pabėgo nuo Viešpaties akivaizdos... ir nuėjo į laivą, plaukiantį į Taršišą (Ispanija) iš jo akivaizdos. " Ir Viešpaties žodis antrą kartą atėjo pas Joną, sakydamas..."

 

(Mes pasigendame teksto, kuriame sakoma, kad Jona pabėgo iš Jo akivaizdos – šakninis žodis buvimas, hebrajų kalba „paneh“, pažodžiui reiškia „veidą“. „Jona pakilo ir pabėgo nuo Viešpaties veido“.)

 

Michėjo 1:1: „Viešpaties žodis, atėjęs Mikėjui... kurį jis matė apie Samariją ir Jeruzalę...“

 

Nahumo 1:1: "Ninevės našta. Nahumo vizijos knyga..."

 

Habakukas 1:1, 2:2: „Našta, kurią matė pranašas Habakukas... Ir Viešpats man atsakė: „Užrašyk regėjimą, padaryk jį aiškų užrašyk, kad tas, kuris skaito, galėtų bėgti su juo“.

 

Man patinka Habakuko Viešpaties aprašymas 3:4:

„Jo ryškumas buvo kaip ryški šviesa, o iš Jo rankų sklinda šviesos pluoštai, tenai buvo sutelkta Jo galia“.

 

Priežastis, kodėl tai svarbu, yra iš Jo rankų sklindantys šviesos pluoštai, atitinka Pakartoto Įstatymo 9:10, kuriame sakoma, kad 10 įsakymų buvo išgraviruoti akmenyje Dievo pirštu – pirmasis pasaulyje paminėjimas apie tai, ką mes vadiname lazerio spinduliu . šviesa, sklindanti iš Jo pirštų, išgraviruojanti į akmenyje 10 įsakymų.

 

Zacharijaus, priešpaskutinė Senojo Testamento knyga prasideda 1:1: „...Zacharijui atėjo Viešpaties žodis...“ ir 2:1: „Aš vėl pakėliau akis ir pamačiau. vyras...“ ir 3:1 „Ir Jis man parodė...“

 

Taigi, aš tai vedžiau jus per šimtmečius,parodydamas, kaip Asmuo, vadinamas Viešpaties Žodžiu, pasirodydavo pranašams. Nuo pirmojo Viešpaties Žodžio apreiškimo, kuris atėjo ir stovėjo berniuko Samuelio miegamajame maždaug 1100 m. pr. Kr., iki Zacharijo, matančio Viešpaties Žodį maždaug 500 m. pr. Kr., mūsų Viešpats pranašams pasirodė kaip Viešpaties (Tėvo) Žodis.

 

Štai kodėl Jono 1:14 sakoma paprastai: „Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“.

 

Ar galite įsivaizduoti baimę, kai mokiniai suprato, kad Žmogus Jėzus pirmiausia buvo duotas Sūnus, kuris pasirodė visiems tiems pranašams per šimtmečius, o dabar stovėjo prieš juos?!

 

Nuostabi malonė. Kitą savaitę, kaip įvyko perėjimas iš dangaus į žemę... iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.