Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. gruodžio 24 d., penktadienis

Kaip žodis tapo kūnu 4d. iš 4

How the Word Became Flesh #4 of 4 John Fenn


 Sveiki, Užbaikime studiją, kaip Žodis tapo kūnu, įskaitant ir apie tai, kada Jis galėjo gimti...  Kodėl Tėvui reikėjo paruošti kūną?  Kaip Sūnus danguje, turintis dangišką kūną, tapo žmogumi? Tam Jam reikėjo


apvaisinti moters „kiaušinėlį“ arba kiaušialąstę. Tai, kad ji buvo mergelė, yra ženklas ir Jėzaus dieviškosios kilmės įrodymas, Tėvo dorumo pareiškimas.

 Marijos kiaušinėlis prasidėjimo metu suteikė Kristui galimybę tapti kūnu jėzumi. Mįslė, kaip tas apvaisinimas įvyko, ir tai  būtent, yra paslaptis. Skaitome „Kūną, tu paruošei man“. Tai buvo per Mariją.

 

Kūdikio lytį ir kraują nulemia vyras pastojimo metu. Tai rodo, kad kraujas, tekantis per Jėzaus kūną, nebuvo suteptas nuodėmės dėl Adomo nuopuolio, nes kraujas, susidaręs Jo kūne, nebuvo žemiškos kilmės. Tai yra krikščionybės esmė, kad žmogus Jėzus yra be nuodėmės, ir jis yra  Dievas kūne. Taip ir atsitiko. Be šios tiesos krikščionybė yra tuščias filosofijų rinkinys. Tačiau krikščionybė nuo pat pradžių yra „mistiška“.

 

Jam gimus...

Manau, kad visi žinome, kad Jėzus gimė pavasarį arba rudenį dėl įvairių priežasčių. Tiesą sakant, retkarčiais rašau apie Jo gimimo laiką, remdamasis Luko užrašyta informacija 1:5 – sakydamas, kad Jono Krikštytojo tėtis buvo kunigas pagal Abijos įsakymą. Jei žinome, kada gimė Jonas Krikštytojas, galime išsiaiškinti, kada gimė Jėzus.

 

Trumpa santrauka: Buvo 24 kunigų komandos, kiekviena komanda tarnavo po 1 savaitę, o 1 Kronikų 24:10 mums sakoma, kad Abija buvo 8-as komanda arba 8-oji tarnystės savaitė. Be to, visi kunigai dirbo per Neraugintos duonos / Paschos savaitę, Sekmines ir Palapines. (Dt 16:16)

 

Jie pakaitomis keitėsi 24 savaites pavasarį, pradedant Velykomis, ir dar 24 savaites rudenį, pradedant Rosh Hashanah / Trimitų švente.

 

Pavyzdžiui; Jei Lukas mini Zacharijui laikas buvo pavasarį, mes pradėtume nuo Paschos ir pridėtume 10 savaičių, kad sužinotume, kada Zacharijas tarnavo šventykloje. (8 savaitės plius 2 Neraugintai duonai ir Sekminėms) Ir pridėkite maždaug 2 savaites atsiskyrimo įstatymui, kol jis vėl gali bendrauti su savo žmona*, iš viso 12 savaičių po Sekminių, kai anksčiausiai galėjo pastoti Jonas Krikštytojas. * Kunigų 12:5, 15:25

 

Pavyzdžiui, jei naudosime 2021 m. kaip pavyzdį: Velykos buvo kovo 27 d., o 12 savaičių į priekį yra bent jau birželio vidurys arba pabaiga, kol Jonas Krikštytojas gali būti pradėtas. Kai Elžbieta buvo šeštame mėnesyje* arba nuo gruodžio vidurio pabaigos iki sausio pradžios, ji susitiko su Marija, kurią aplankė Gabrielius. Reiškia, Jonas Krikštytojas būtų gimęs apie Paschą. Tos dienos mokymas buvo, kad Elijas pasirodys per Paschos šventę, todėl tai tinka šiai laiko juostai. *Lk 1, 24-26 (Nors galima ginčytis, kad Jonas Krikštytojas savo tarnystę pradėjo per Paschą)

 

Skaičiuojant nuo  Elžbietos ir Marijos susitikimo gruodžio/sausio laikotarpiu ir pridedant 9–10 mėnesių Marijos nėštumui, Jėzus gimsta rugsėjį arba spalį. Tai reikštų, kad Jėzus gimė netoli Palapinių šventės, kai Izraelis švenčia Dievą, gyvenantį su žmogumi, todėl ši laiko juosta yra patraukli. Jei skaičiuotume nuo rudens tarnavimo laiko  Zacharijui, Jėzus būtų gimęs apie Paschą.

 

Taip pat reikia atsižvelgti į kitus istorinius veiksnius

Piemenys laukuose būdavo tik pavasarį arba rudenį, nuėmus derlių. Erodo mirties laikas taip pat yra veiksnys. 1-ojo amžiaus judaizmas datavo kūdikio gimimą nuo pastojimo datos arba nuo gimimo, o tai reiškia, kad jie pradeda gyventi nuo 1 metų. Šiandien vakaruose kūdikiui leidžiame gyventi ištisus metus, o TADA skaičiuojame, kad jiems sukanka 1 metai.

 

Kai kurios Azijos tautos vis dar amžių skaičiuoja  tokiu senoviniu būdu. Tai reiškia, kad kai Mato 2:16 mums sakoma, kad Erodas įsakė nužudyti visus vaikus iki 2 metų, tai buvo mūsų supratimu, visi kūdikiai iki 1 metų arba ne vyresni nei 18 mėnesių.

 

Pabaigai...

Didėjant Izraelio gyventojų skaičiui, darbų šventykloje nedaugėjo. Darbo vietų skaičius prižiūrėti šventyklą , kaip ir šioms dienomis prižiūrėti bažnyčios pastatą lieka maždaug stabilus. Pavyzdžiui, II kronikų 5:12 rašoma, kad kai kurie levitai tapo šventyklos giedotojais. Iki Jėzaus daug žmonių persikėlė į miestus, atsisakė žemdirbystės, ūkininkavimo ir ganymo, tačiau jiems vis tiek reikėjo gyvulių aukojimui, kaip įsakyta Mozės Įstatyme.

 

Levitai, kurie nerado darbo šventykloje, pradėjo auginti pasėlius ir gyvulius šventyklos aukoms, kad galėtų parduoti miesto gyventojams, pardavinėdami juos šventykloje. Evangelijoje pagal Luką 19:45-47 Jėzus susiduria su jais, išvarydamas avis ir galvijus iš šventyklos teritorijos, nes jie naudojosi maldininkais, neteisingai keldami kainas, sakydamas: „Parašyta: „Mano namai yra maldos namai“. Bet jūs padarėte juos vagių landyne.“ Taip pat minima: Mt 21:13, Mk 11:17, Jono 2:15

  

Kunigai, tapę piemenimis, bandas ganė aplink Betliejų, Izraelio „duonos krepšelį“, nes „Betliejus“ reiškia „duonos namai“. Tėvas, kaip visada, laikėsi valdžios linijos, įsakydamas Dangaus armijai pasirodyti pirmiausia būtent tiems kunigams-piemenims ir jiems  pranešti, kad gimė Mesijas.

 

Armija? Taip, senovinis žodis „kareivijos“ reiškia „kariai“ arba „armijos kariuomenės būriai“. Tėvas pirmiausia atsiuntė 1 angelą, kad praneštų piemenims ir nuramintų juos, bet tada mums pasakoja Luko 2:9-15;

 

„Staiga su angelu pasirodė gausi dangaus kareivija (kariuomenė), kuri šlovino Dievą  sakydama: „Garbė Dievui aukštybėse ir žemėje, ramybė, geros valios žmonėms“.

 

Dangaus kariuomenė pasirodė piemenims, norėdama pasakyti, kad armija atėjo ne naikinti, o paskelbti taikos sutarties: Taika; gera valia žmonių atžvilgiu. Tai nereiškia, kad visi turi būti taikoje vieni su kitais, tai reiškia, kad Dievas paskelbė taiką žmonėms. Vėliau Paulius parašė savo antrąjį laišką korintiečiams, paaiškindamas 5:17-20:

 

8  Dievas... per Jėzų Kristų sutaikino mus su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą.

19 Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį. ..todėl visų maldaujame kaip Dievo pasiuntiniai: Susitaikykite su Dievu. “ Esame ambasadoriai, raginantys žmones susitaikyti su Dievu, nes Jis su jais susitaikė. Ar kada nors susitaikėte su kuo nors savo širdyje, bet jie atmetė jūsų pastangas sudaryti taiką? Apie tai čia ir kalbama.

 

Tėvo Žodis, kuris pasirodė žmonijai nuo pat pradžių ir pasirodydavo žmonėms per šimtmečius, tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis lieka vienintelis kelias pas Tėvą. Kai Jis paliko dangų, kad apsivilktų žmogaus kūnu, Jis toks ir liko. Tai amžiams pakeitė Jo santykius su Tėvu, amžiams pakeitė ir mus.

 

Nuostabi Malonė. Nauja tema kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.