Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. rugsėjo 2 d., ketvirtadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu 1d. iš 4

 Have You ever Heard a Teaching on This # 1 of 4

Sveiki, Kai 1979 metais mokiausi Biblijos mokykloje, buvo kursas apie teisumą. Taip pat buvo kursas apie Kristaus gyvenimą. Buvo daug kitų kursų, tačiau nei vienas iš jų nemokė to, ką Naujasis Testamentas iš tikrųjų sako, yra mūsų tikėjimo pagrindai. Po daugelio metų, kai, tapęs Biblijos mokyklos direktoriumi,


kaip privalomą kursą pasiūliau  „Mūsų tikėjimo pagrindai“, studentai neturėjo supratimo, apie ką tai. Buvo šiek tiek dejuota ir skųstasi, kad bus priversti tai studijuoti, nes jie manė, kad jau peržengė tai.

 Mūsų dienomis vyksta diskusijos ir ginčai, nutrūko draugystės, žmonės paliko surinkimus (bažnyčias). Įdomu, jei jie  būtų išmokyti šitų dalykų  netrukus po to, kai žmogus gimsta iš naujo, ar kiltų ginčai, kuriuos matome dabar? Šios doktrinos retai kada girdimos pamoksluose. Kokios tos pagrindinės doktrinos?

 

Pagrindas: Hebrajams 6: 1-3 „1 Todėl, palikę pradinį Kristaus mokymą, veržkimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu,

2 iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prikėlimo ir amžinybės teismo.

3 Jei Dievas leis, ir tai padarysime.

 

 

Atsivertimas nuo negyvų darbų , tikėjimas Dievu, krikštai, rankų uždėjimas, mirusiųjų prisikėlimas, amžinasis teismas. Atkreipkite dėmesį į perėjimą nuo atgailos iki teismo. Kodėl tai dažniausiai nėra mokoma surinkimuose?

 

Viena: atsivertimas nuo negyvų darbų.

Biblija aiškina Bibliją, o tai reiškia, kad turime pažvelgti į frazę „negyvi darbai“, kad suprastume, apie ką kalba Hebrajų laiško autorius. Po kelių eilučių, 9: 13–15, jis naudoja tą patį terminą apibūdindamas tą, kuris tiki savo pasiaukojančiomis pastangomis priartėti prie Dievo, o ne ateiti pas Dievą per Jėzaus aukos kraują.

 

Taigi negyvi darbai yra pasitikėjimas religine sistema, o ne išgelbėjimu per Jėzaus malonę. Atgaila čia reiškia atgailą dėl  gyvenimo religiniais darbais, padarytais siekiant sužavėti Dievą ar pasiekti Jį.

 

Du žodžiai atgailai

Kai skaitome NT, nesvarbu, ar tai būtų anglų, ar kita kalba,  naudojama „atgailauti“ visais atvejais, kai kas nors persigalvoja arba pakeičia širdį. Tačiau graikų kalba yra daug konkretesnė.

 

„Metanoianas“ yra pagrindinis žodis, vartojamas kalbant apie „atgailą iš negyvų darbų“. Tai tikra ir nuoširdi atgaila. Jis naudojamas, kai žmogus turi apreiškimą, kad įžeidė Dievą, ir jis reaguoja pakeisdamas širdį ir protą. Juo naudojasi Jonas Krikštytojas Mato 3: 2, ragindamas žmones atgailauti dėl mirusių darbų, kad ateitų pas Viešpatį. Jis vartojamas II Korintiečiams 7: 10 apibūdinti „atgailą, ..dėl kurios nereikia gailėtis“.

 

Yra dar vienas atgailos žodis „metameletheis“, reiškiantis atgailą, nes jie buvo sugauti, jų planas nepasiteisino, arba kažkoks kitas apgailestavimas. Jis naudojamas Judo, kuris „atgailavo“ už Jėzaus išdavimą, Mato 27: 3. Judas neatgailavo prieš Dievą, jis  gailėjosi, kad nepavyko. Apgailestavimas. Gailėjimasis.

 

Nustebino, kad tai yra žodis, vartojamas Dievo Romiečiams 11:29: „Dievo dovanos ir pašaukimas yra be atgailos“.

 

Tai reiškia, kad Dievas niekada nesigailės, kad tave apdovanojo. Jis neturės emocijų ar minčių gailėtis, kad atsiuntė Jėzų už tave. Dovanos ir pašaukimas, kuriuos Jis jums turi - net jei gyvenime kažkas jums nutiko  pakeliui į aukščiausią ir geriausią - Jis niekada nesigailės, kad nepavyko. Jis niekada nesigailės jus pašaukęs. Šiuo požiūriu, ateinančiais amžiais Jis ir toliau rodys mums savo gerumo turtus Kristuje Jėzuje. Jis niekada nesigailės.

 

Tačiau pagrindas yra pirmasis atgailos žodis. Atgaila dėl negyvų darbų. Tai neturi nieko bendra su atgaila už nuodėmę, išskyrus nuodėmę bandyti patekti pas Dievą. Žinoma, nuodėmė yra tas pats dalykas. Tačiau klausimas yra atgaila dėl religinių formulių. Tai visiškas širdies ir krypties pasikeitimas nuo žmogaus sukurtos formulės.

 

Iš to, ką mačiau, daugelis krikščionių, kurie mano esantys subrendę, vis dar kalti dėl negyvų darbų nuodėmės. Jie gyvena pagal religinę formulę. Tai šiuolaikiniai Kaino pavyzdžiai, kurie Dievui pasiūlė tai, ką jis sukūrė savo pastangomis ir darbu. Jis norėjo ateiti pas Dievą remdamasis savo pastangomis - „Pažiūrėk, ką aš tau padariau!“ - ir buvo atmestas.

 

Religiniai darbai daro mūsų Tėvą priešininku, tuo pačiu bandydami priartinti prie Jo. Dėl to- tai  šizofreninė krikščioniška egzistencija. Negali pasitikėti Dievu, nes mano, kad jų darbai yra kažkas, ko Jis nori, o iš tikrųjų Jis nenori, kad kas nors ateitų pas Jį dėl savo darbų. Gimę iš Jo Dvasios, tikimasi, kad gyvensime iš to gyvenimo meilėje savo artimiesiems, tačiau tai neturi nieko bendra su artėjimu prie Dievo mūsų sąlygomis.

 

Atgailaukite dėl bet kokių pastangų, pagrįstų savo jėgomis, pagrįstų baime, tai gauti  kažką iš Dievo. Prisimenu  vieną moterį ,kai jos vyras merdėjo nuo lėtinės ligos, kuri progresavo,  ji dirbo 65 valandas per savaitę savanoriškai savo surinkime, tikėdama, kad jei ji dirbs Dievui, tada Jis išgydys jos vyrą. Tik po vyro mirties ji suprato, ką daro, ir atgailavo.

 

„Atgaila dėl mirusių darbų, tikėjimas Dievu ir krikšto doktrina ...“ Kitą savaitę mes čia pratęsime, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.