Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis

Ar kada nors girdėjote mokymą šiuo klausimu # 3 iš 4

 Have You ever Heard a Teaching on This # 3 of 4

Sveiki,

Apie tai, ką mums sako Raštas, kad yra mūsų tikėjimo pagrindas, iš Hebrajams 6: 1-2: Atgaila dėl mirusių darbų, tikėjimas Dievu, krikštai, rankų uždėjimas,

mirusiųjų prisikėlimas ir amžinasis teismas.

 Krikštai ...

Pirmoji Biblijos aiškinimo taisyklė yra ta, kad ištrauka turi būti prasminga pradiniams skaitytojams arba tiems, kurie išgirdo pranešimą, kai jis buvo perskaitytas. Taigi, ką turėjo omenyje hebrajų autorius, rašydamas jiems apie „krikšto doktriną“? Tuomet išgirsti mokymą apie krikštus reiškė krikštą vandeniu ir krikštijimą Šventąja Dvasia.

 

Skaitydami apie „krikštus“ praėjus maždaug 2000 metų po eilutės parašymo, mums gali kilti pagunda įtraukti daugelį žmogaus sugalvotų „krikštų“ ar savo patirtis, kurias vadiname  „krikštu“. Aštuntajame dešimtmetyje kai kurie ieškojo „krikšto ugnimi“, o tai, jų nuomone, buvo atskira patirtis, nes Mato 3: 11/Luko 3:16 Jonas apie Jėzų sakė: „Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi ... "

 

Tačiau tas 1 Jono Krikštytojo teiginys (užrašytas 2 kartus) nėra doktrininis teiginys, nes jo žinios kontekste  buvo kalbama apie Dievo ugnį, sudeginančią mūsų gyvenimo nuodėmes, pelus. Štai kodėl nėra Jėzaus mokymo apie atskirą „krikštą“  ugnimi, taip pat nėra jokio mokymo Apaštalų darbuose ar Naujojo Testamento laiškuose.

 

Jei kas nors yra patyręs „krikštą  ugnimi“, tai yra naudinga jiems, tai kažkas, ką Viešpats padarė dėl jų, kai jie Jo ieškojo, ir Jis įpareigojo juos suteikdamas tą patirtį. Bet jei mes skaitome tą ištrauką taip, lyg būtume pirmojo amžiaus krikščionys, kuriems reikia Kristaus mokymo pagrindų, „krikštai“ reiškė vandenį ir Šventąją Dvasią.

 

Ką daro vandens krikštas

 

1 Petro 3:21 Petras rašo, kad vandens krikštas simbolizuoja  Nojų , esantį arkoje ir pakeltą  virš vandens. Arka yra Jėzus. Pradžios 7:16 sakoma, kad pats Dievas uždarė Arką – Jėzus simbolizuoja  arką, , Šventoji Dvasia užantspauduoja mus Jį, apsaugo nuo teismo potvynio. Krikšto vandenys reiškia nuodėmę/teismą, nuplautą, kai mes pakylame virš jo, užantspauduoti arkoje. (Galima būtų teigti, kad esame arkoje ir užantspauduoti Šventąja  Dvasia, pakelti virš teismo vandens, tai simbolizuoja paėmimas prieš suspaudimų laikotarpį.)

 

21 eilutė: „Tai yra paveikslas, kaip mus gelbsti krikštas, bet ne kūno nuplovimas vandeniu,  tai yra geros sąžinės atsakymas Dievui u“. Vandens krikštas yra „geros sąžinės atsakymas Dievui. Tai atsakas į Jo išganymo malonę. Mes esame prikelti iš vandens, kaip Kristus buvo prikeltas iš mirties, pasaulio „nuodėmės“, kurią Jis nešė.

 

Kai kurie neturi galimybės reaguoti į išgelbėjimą prieš mirtį; Savo mirties patale arba kaip vagis ant kryžiaus, neturėjo galimybės. Kadangi vanduo nėra išgelbėjimas, bet tikėjimas Kristumi, tas žmogus, nepakrikštytas vandeniu, vis tiek patenka į dangų. Bet jei tik įmanoma, kai žmogus ateina pas Viešpatį ir nori atsakyti į Jo malonę, krikštytis vandenyje yra labai gerai.

 

Paulius sakė Romiečiams 6: 3-4: „Ar nežinote, kad,  esame pakrikštyti į Kristaus mirtį? Ir kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, taip ir mes turime prisikelti vaikščioti naujame gyvenime “.

 

Praktinė vandens krikšto pusė.

 

Apaštalų darbų 19: 1-6 Paulius ateina į Efezą ir randa apie 12 vyrų, kurie, jo manymu, yra tikintys Jėzų: „Ar nuo tada, kai tikėjote, gavote Šventąją Dvasią? Tai rodo, kad čia, praėjus daugiau nei 25 metams po Sekminių, Paulius pripažino, kad dažnai yra laiko tarpas tarp atgimimo dvasiniame žmoguje ir Šventosios Dvasios gavimo.

 

Kai Pauliui buvo pasakyta, kad jie girdėjo tik apie Joną Krikštytoją, jis papasakojo jiems apie Jėzų. Kai Paulius  juos pakrikštijo vandenyje, sakoma, kad jie išėjo iš vandens,  Paulius uždėjo ant jų rankas: „Šventoji Dvasia nužengė ant jų; jie kalbėjo kalbomis ir pranašavo“.

 

Kai krikštiju vandeniu žmones, mokau juos šios ištraukos ir prašau jų tikėti, kad jie pirmą kartą bus pripildyti Šventosios Dvasios , kai išeis iš vandens. Aš darau tai, ką padarė Paulius - uždedu ant jų rankas, kai jie pakyla iš vandens. Ir kaip Paulius, tuo metu mačiau nuostabių krikštų  Šventąja Dvasia.

 

Mano draugas Deivas

 

Jis ir jo žmona laimėjo moterį Viešpačiui, kuri buvo  ragana,  kadangi ji gyveno su savo draugu, kuris buvo burtininkas ir raganų grupės lyderis, ji paklausė, ar galėtų likti su Dave'u ir jo žmona, kol susitvarkys reikalus. . Pasigirdo beldimas į jų duris;  burtininkas klausė, ar jo draugė buvo pas juos, o Dave'as pripažino, kad taip. Vyras pasakė taip: „Aš jai netrukdysiu, bet tiesiog turiu žinoti; ar ji jau pakrikštyta? Dave'as pasakė, kad patikrins ir uždarė vyro duris, palikdamas jį lauke.

 

Deivis greitai liepė žmonai pripilti vonią  vandens vonią, kad jie galėtų greitai ją pasikrikštyti vandeniu. Jie tai padarė, o Dave'as grįžo prie lauko durų: „Taip, ji pakrikštyta“. Tas burtininkas papurtė galvą: „Tada aš nieko negaliu padaryti“, ir jis nuėjo. Burtininkas suprato, kad kažkas įvyko, kai ji buvo pakrikštyta.

 

Vandens krikštas,- tai atsakymas į Dievo malonę ir laisvos valio aktas, ir  kai esame pakrikštyti,  demonai, kurie anksčiau darė žmogui įtaką, sprunka. Dauguma „išlaisvinimų“ įvyksta tada, kai žmogus nusigręžia nuo nuodėmės, nes demonai supranta, kad prarado įtaką, ir palieka juos susirasti kitų jų norinčių šeimininkų.

 

 Krikštas  Šventąja Dvasia

 

Krikšto metu Paulius uždėjo rankas ant vyrų ir jie buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia. Jėzus vartojo šį žodį Apaštalų darbų 1: 5; Pakrikštyti Šventąja Dvasia. Iš aštuonių kartų Apaštalų darbuose , kai ši patirtis minima, visi aštuoni naudojami „su Šventąja Dvasia“. Ne Šventosios Dvasios krikštas, ne  krikštas Šventoje Dvasioje, o „su“. Kodėl?

 

Kai sakome, kad esame pakrikštyti vandeniu, tai reiškia, kad vanduo yra priemonė, medžiaga, naudojama krikštui. Kai Jėzus pasakė su Šventąja Dvasia, tai rodo, kad Jis yra tarpininkas, medžiaga, naudojama krikštynose. Vandens krikšte visas kūnas tampa šlapias, tačiau žmogus išstumia vandenį. Kai įlipate į vonią, vandens lygis pakyla, nes jūsų kūnas atstumia vandenį. Ne taip, kai krikštijamas Šventąja Dvasia.

 

Skirtumas tas, kad Jis prisotina visą žmogų, dvasią, sielą ir kūną. Mes neišstumiame Jo kaip vandens, Dvasios „vanduo“ prisotina mūsų būtį, tarsi būtume kempinė. Apreiškimo 22: 1 nurodoma, kad iš Tėvo sosto teka  Gyvojo vandens upė, tačiau Jėzus sakė Jono 7: 37-39, kad tikintysis turės „gyvojo vandens upes“, tekančias iš jo „vidinės būtybės“. 39 eilutė, patvirtinanti, kad jis kalbėjo apie Šventąją Dvasią, t.y. kalbas. Ji teka per mus, tarsi mes esame kempinė, sugerianti Jį, kai jis teka, dvasia į sielą ir į kūną.

 

Kalbos apima tą srautą iš sosto į mūsų dvasią, ir iš jos į  mūsų sielą (protas/emocijos/valia), kuri valdo srautą, ir naudojant mūsų kūną kalbėti kalba, kurios niekada nesimokėme. Kodėl kalbos? Nes Tėvas nori, kad Jo valia būtų įvykdyta žemėje, tačiau jam reikia teisėto būdo, kaip tai pasiekti.

 

Taigi Jis apeina mūsų nežinojimą, už ką melstis, duodamas mums kalbą, kurią jis užpildo turiniu ir tikslu, leidžia mums ją melsti Jam, taip įvykdydamas  teisėtą veiksmą. Kai meldžiamės kalbomis,   Paulius sakė, kalbame paslaptis Dievui, Jo tobulą valią.

 

Išlipęs iš vandens po vandens krikšto   žmogus yra šlapias. Apaštalų darbai 10: 44-46 nurodo, kai žmogus yra pakrikštytas Šventąja Dvasia, jis kalba kalbomis. Žinoma, yra ir kitų dalykų, Apd jie apima tokius dalykus kaip drąsa, kalbėjimas iškalbingiau ar išmintingiau nei išsilavinimas ir sugebėjimai leidžia, giedojimas iš dvasios žmogaus ir pan. Tačiau pirmasis požymis, pastebėtas per 30 Apaštalų darbų metų, yra tas, kad žmogus meldžiasi  kalba, kurios niekada nesimokė:

 

„Kai Petras dar kalbėjo, Šventoji Dvasia krito ant tų, kurie girdėjo jo žodžius ... ir žydai su Petru stebėjosi, kad gavo Šventąją Dvasią, nes girdėjo juos kalbant kalbomis ir aukštinant Dievą ...“

 

Tai trumpa krikštų apžvalga ir jau aišku, kad tai bus 5 dalių serija, lol. Kitą savaitę rankų uždėjimas ir 5 savaitė apims mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį teismą.

 

Tikiuosi, kad tai yra palaiminimas jums, galbūt priverčiantis susimąstyti ... iki kitos savaitės laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.