Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. lapkričio 15 d., sekmadienis

Apie laisvą valią...1(3 ar 4)

John Fenn, About Free Will, if You'd Like....#1 of 3, or maybe 4, I Haven't Decided. Weekly Thoughts, 11/14/20

Sveiki, ši serija  yra ne apie lemtį, bet apie tai, kas yra laisva valia, kodėl ji yra ir kuo ji mums naudinga - o tai paaiškins daugybę bėdų, kurias turime šiame gyvenime. Tačiau kai kuriems žmonėms lemtis yra problema, todėl leiskite man


tai išspręsti prieš pradedant nagrinėti temą.

Išankstinis numatymas, arba lemtis yra  įsitikinimas, kad žmogus šiame gyvenime turi laisvą valią nusidėti ar nenusidėti, tačiau jis neturi laisvos valios pasirinkti dangų ar pragarą. Jie tiki, kad Dievas juos „iš anksto paskyrė“ į dangų arba į pragarą.

 Klaidingą mokymą apie išankstinį numatymą, lemtį, pradėjo Jonas Calvinas, prancūzų reformatorius apie 1530 metus, ir anapus šios siauros mokymo srovės  jos nerasite nei judaizme, nei 2000 metų krikščionybėje. Yra 2 pagrindinės rašto eilutės: pagrindinė iš jų yra Romiečiams 8: 29: „29 O kuriuos Jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus atvaizdą.“

 Ši eilutė sako, kad Dievas nuo pat pradžių žinojo, kas bus ir kas nebus  išgelbėtas, ir tai žinodamas suteikė išgelbėjimą tiems, kurie to norės. Čia nėra nieko panašaus, kaip  nulemti kažką  į dangų ar į pragarą; jame tik teigiama, kad Dievas žino viską, ir suteikė išgelbėjimą tiems, kurie  jis žinojo, kad norės. Tai reiškia, kad laisva valia yra nepažeista.

 Ar gi  mes dienos pradžioje nepriimame sprendimų, kad numatytume dienos pasirinkimo galimybes? Pradinio ugdymo metu mama iš anksto žinojo, kad į mano mokyklos dienoje bus  priešpiečių  valanda, todėl, remdamasi savo žiniomis, ji paruošė man mokyklinius priešpiečius,  taip pat įsitikino, kad kišenėje turiu pinigų. Ji iš anksto žinojo, kad kartais norėčiau valgyti mokyklos valgykloje, todėl ji  iš anksto numatė, kad turėčiau pinigų nusipirkti priešpiečius, jei to norėčiau. Jos išankstinis žinojimas ir išankstinis nusistatymas (ryžtas dar tam neįvykus) buvo panaudotas, kad galėčiau rinktis ką valgyti- atsineštinius priešpiečius ar mokyklos valgykloje, o tai paliko man laisvą valią.

 Ar gi  mes, remdamiesi išankstinėmis žiniomis, nepriimame sprendimų prieš išvykdami į darbą ryte, iš anksto numatome, ar turėtume pasiimti skėtį, jei lis, kaip prognozuota? Ar neimame pietų į darbą, kad ten pavalgytume, ar nededame į poilsio kambario šaldytuvą, jei kas nors mus pakviečia pietauti? Mes žinome apie savo dieną iš anksto, todėl iš anksto nustatome veiksmų planą, pagrįstą tuo išankstiniu žinojimu. Tai Dievas darė išgelbėdamas, Jis žinojo ,kas priims, ir iš anksto jiems viską paruošė.

 Kita eilutė, dažnai vartojama pateisinti nulemtą pražūtį, yra Romiečiams 9: 13 Karaliaus Jokūbo versijoje: „Kaip parašyta:„ Aš pamilau Jokūbą, bet nekenčiau Ezavo “.“ Paulius čia perfrazuoja Malachijo 1: 2-3.

 Malachijo ir Romiečiams  Dievas kalba apie tai, kad pasirenka Jokūbą (pavadina Izraeliu), o žodis „neapykanta“, kaip pabrėžia daugelis rabinų ir krikščionių komentatorių, nėra kontekste aktyvus asmeniškai nukreiptas į Ezavą, bet veikiau jis išskyrė, pabrėžė skirtumą tarp  Jokūbo (Izraelio) ir Ezavo.

 Kitaip tariant, Dievas nekalba apie iš anksto nulemtą palaiminimą vienam broliui ir pragarą iš anksto skirtą  kitam; Jis tik kalba Malachijo (paskutinė ST knyga) apie Izraelio istoriją, priešpastatydindamas žmonių, kurie atstovauja dviem  Izraelio gentims istorijas. Ezavas buvo vadinamas „Edomu“, o edomitai nekentė Izraelio ir atsisakė leisti Izraeliui praeiti per jų kraštą, kai jie išėjo iš Egipto, kaip ir kiti jo palikuonys - amalekitai, kurie kovojo prieš Izraelį Išėjimo 17, ir Dievas prisiekė, kad juos sunaikins, išnaikins nuo jų žemės.

 Nors nedaug  žmonių, bet   vis dar tiki išankstiniu numatymu, lemtimi, tai padeda maitinti jų baimę ir emocinę suirutę, pašalina viltį ir tikėjimą iš jų gyvenimo ir yra naudojama pateisinti jų netikėjimui. Kiekvienas, kuris  nori sekti Dievu, kai tik  pamato Žodžio pusiausvyrą ir leidžia jam pasiekti jo širdį, jis atsako į Jo meilę. Tačiau kai kurie metų metais kovoja dėl klaidos, manydami, kad Dievas juos atmetė, ir jiems nėra vilties.

 Laisva valia - tu esi suvereni būtybė

Kai Viešpats Dievas sukūrė pirmąjį vyrą ir moterį ir apgyvendino juos sode, jis nurodė, kad jie turi laisvą valią pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą, dvasinį atsiskyrimą nuo Dievo ar vaikščiojimą su juo.

 Jis primygtinai patarė jiems pasirinkti gyvenimą ir primygtinai ragino nevalgyti gėrio ir blogio pažinimo medžio, kaip Jis sakė Pradžios 2:17: „... nes mirtimi tu numirsi“. Reiškia, mirsite dvasiškai, ir mirsite fiziškai. Paulius tai pakartojo Romiečiams 5: 12: „kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis,  taip ir mirtis pasiekė visus žmones, nes visi nusidėjo ...“

 Turėčiau pasakyti, kad „dvasinė mirtis“ nėra egzistavimo nebuvimas, nei dvasinio aktyvumo nutraukimas, veikiau tai apie dvasinę būklę, prigimtį,  kai dvasioje nėra gyvybės. Žmogaus dvasia yra amžina, vienintelis klausimas, kokios  karalystės pilietis tas žmogus yra. Negimęs iš naujo žmogus vis tiek gali veikti dvasinėje srityje, kaip tai veikia okultinėje veikloje dalyvaujantys asmenys, ir, žinoma, dar negimę iš naujo, mes pajutome, kaip dvasia atsako į Dievo pakvietimą širdyje. Negimęs iš naujo žmogus turi gyvą dvasią amžinybės prasme, bet savo dvasioje neturi Dievo gyvybės.

Viešpats pastatė  Adomą ir Ievą  prieš abu medžius ir parodė neteisingo pasirinkimo pasekmes. Po kelių šimtmečių Jis darė tą patį su Izraeliu Pakartoto Įstatymo 30: 19: „.... Šiandien Aš  paskyriau jums gyvenimą ir mirtį, palaiminimą ir prakeikimą, todėl rinkitės gyvenimą, kad jūs ir jūsų vaikai gyventumėte ir mylėtumėte Viešpatį savo Dievą ... "( liet . 19 Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys,

20 mylėtum Viešpatį, savo Dievą, klausytum Jo balso ir glaustumeis prie Jo, nes Jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas...)

Tavo valia yra stipresnė už Dievo ar velnio.

 Mes esame suverenios būtybės, kurių nei Dievas, nei velnias negali priversti nieko daryti. Viešpats Dievas pasodino tuos medžius  sode ir davė nurodymus, tačiau negalėjo priversti jų nevalgyti   nuo vieno ar kito. Velnias turėjo gundyti Adomą ir Ievą, kad jie nusidėtų, tačiau jis negalėjo atimti jų laisvos valios. Laisva valia reiškia, kad esame suverenios būtybės.

 Net ir mūsų Naujojo Testamento laikais mums sakoma, kad turime išvyti demonus iš savo gyvenimo ir iš  tų, kuriuos susitinkame savo gyvenime, kurie turi demonų, bet  nori būti laisvi, bet negalime perimti valdžios žmogaus dvasiai. Mes esame suverenūs.

 Daugelio krikščionių bėda yra nedrąsumas neturint stuburo.

 Kai suprasite, kad jūsų valia yra absoliučiai suvereni, galite būti nesustabdomi dėl teisumo. Velnias egzistuoja, ir mes neignoruojame jo kėslų, bet mes jo nebijome,  jis negali mūsų priversti kažką daryti, o jei jis peržengia mūsų kelią, galime pakilti ir įsakyti jam. Tai taip paprasta.

 Mes stengiamės paveikti neišgelbėtus , kad jie vaikščiotų su Dievu, bet jei jie to nenori, yra karalystė, vadinama pragaru, į kurią jie gali patekti kartu su kitais, kurie nenori Dievo, ji paruošta dėl  Dievo malonės tiems, kurie Jį atstumia. Jis suteikia jiems tai, ko jie nori, - vietą be Dievo, nes Jis negali nei vieno  priversti vaikščioti su Juo. Tai visiškai mūsų pasirinkimas.

 Milijonai netikinčiųjų nugali nuodėmę savo gyvenime paprasčiausiai naudodamiesi laisva valia. Jie nusprendžia nutraukti priklausomybę, disciplinuoti savo mitybą, mankštintis, mesti žalingus įpročius, mintis ir emocijas iš savo gyvenimo, kad išsivaduotų iš visų šių dalykų vykdydami savo valią - be Dievo pagalbos. Jie išlaisvėja įgyvendindami savo valią. Jų asmeniniai demonai atsitraukia, nes jiems nerandama vietos įgyvendinti savo valią dėl to asmens, todėl jie klaidžioja ieškodami kitų aukų, kurioms jų valia galėtų daryti įtaką.

 Vis dėlto kiek krikščionių kankinasi manydami, kad yra bejėgiai prieš demonišką ataką sapnuose ar per asmenį, ar mintyse ir emocijose? Kiek krikščionių buvo neteisingai išmokyti, kad jie yra silpni be Kristaus ir yra pavaldūs velniui, žaidžiančiam su jais, kaip katė žaidžia su pele, prieš suryjant grobį?

 Užauk krikščioni! Vykdykite savo valią ir tvirtai stovėk ant savo kojų ! Jūsų laisvai valiai gali turėti įtakos tik Dievas ar velnias, bet nė vienas negali priversti jus ką nors daryti, galvoti ar jausti. Jūs esate suvereni būtybė. Papildomas faktas, kad mumyse yra Kristus, daro mus galingiausiais žmonėmis planetoje. Mes turime ne tik laisvą ir suverenią valią, bet ir nusprendėme įgyvendinti tą laisvą valią, kad galėtume vaikščioti su Dievu, todėl Jis yra įgalinti Jo, turime įrankius,  kurie padeda išlaikyti mus laisvus ir padėti kitiems būti laisviems Jame.

 Dar kartą ir vėl  – Užsiaugink stiprų stuburą ! Tavo laisva valia yra stipresnė už velnią!

 Aš pratęsiu čia kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.