Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. lapkričio 24 d., antradienis

Apie laisvą valią, jei norėtumėte .... 2 iš 3, o gal 4

 John Fenn, About Free Will, if You'd Like....#2 of 3, or Maybe 4

Sveiki,

 Nustatę, kad esame suverenios būtybės, ir nei Dievas, nei velnias negali mūsų priversti nieko daryti, pastebime,  tai reiškia, jog esame 100% atsakingi už savo veiksmus. Mes esame suverenūs, tačiau esame sukurti, o ne patys iš savęs


 egzistuojantys, o tai reiškia, kad pirmiausia esame atskaitingi savo Kūrėjui, o paskui - vieni kitiems.

 Mes esame 100% atsakingi už savo veiksmus

Mes esame atsakingi už tai, ką galvojame, ką jaučiame, ką darome. Nesvarbu, ar gyvename rūmuose, ar kalėjime, esame atsakingi už savo mintis, emocijas ir veiksmus tiesiog dabar, šiandien, ten, kur gyvename. Kiekvienoje iš šių sričių yra įgalinimas vaikščioti su Juo, jei tik to norime.

 Krikščioniškoje rinkoje yra įvairiausios „tarnystės“, sukurtos pagal idėją, kad kažkas kitas yra atsakingas už mūsų dabartinę būklę. Bendra  tema yra ta, kad kažkas kitas neleidžia man būti viskuo, kuo galiu būti Kristuje. Kai kuriems tai gali būti prosenelė prieš 2 šimtmečius įleidusi į šeimą demoną, o dabar ta kartų dvasia neleidžia man būti viskuo, kuo galiu būti Kristuje.

 Gali būti, kad kažkas man nutiko, kai buvau vaikas ir emociškai pakenkė, todėl  taip elgiuosi savo gyvenime, todėl negaliu atitinkamai jaustis, jausti ar būti artimas Dievui.

 Gali būti, kad Dievas leido  kažkokiam asmeniui būti mano gyvenime,  ir jis man pakenkė, todėl dabar man sunku pasitikėti Viešpačiu.

 Gali būti, kad Dievo vyras ar moteris, kuriais pasitikėjau, atkrito nuo  malonės,  todėl nustojau tikėti Dievu.

 Yra visokių priežasčių, kurios iš esmės yra pasiteisinimai, kad nesate 100% atsakingi už savo mintis, emocijas, poelgius už tai, kur esate dabar. Žinoma, kiti daro mums įtaką, bet mes turime būti tokie, kaip teigė Paulius  Filipiečiams 4: 12-13: „12 Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis.

13 Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina “.

Negalima dabar šaukti ant manęs vien dėl to, kad pamokslauju  tikrai teisingus dalykus.

 Naujojo Testamento tiesa sako, kad viskas prasideda iš naujo, kai mūsų dvasinis žmogus atkuriamas Kristuje. Nustokite bandyti rasti 1 dvasinį raktą, kuris atrakins jums dangaus turtus ir aprūpinimą. Jei kenčiame nuo emocinės ar fizinės būklės, perduotos per šeimą, priežastis nėra svarbi, SVARBU tik tai, kad „Jo žaizdomis  mes buvom išgydyti“ - šis I Petro 2:24 teiginys nėra pažymėtas žvaigždute, pažymint, „išskyrus tuos atvejus, kai yra giminės prakeikimas, ar giminės praeityje buvo  įsitraukę į okultizmą, arba ką kažkas padarė su tavimi, kai buvai vaikas“.

Gyvenime tikrai yra daugiau paslapčių, nei atsakymų, bet aš nesu įpareigotas išsiaiškinti kiekvienos paslapties apie praeities kartas mano šeimoje, bet esu atsakingas už vaikščiojimą su Tėvu ir Viešpačiu Jėzumi šiandien, dabar ten, kur aš esu gyvenimo. Yra daug dalykų, kurių mes nežinome šioje dangaus pusėje. Ilsėkis tame ir paleisk tai iš rankų.

 Pamenate efeziečius, kurie sudegino savo knygas apie okultizmą Apd 19, 19? Kur savo laiške Efeziečiams matote Paulių, kalbantį su jais apie jų praeitį ar jų šeimos istoriją, kuri atvėrė duris į okultizmą, ar dėl kurio praeities protėvio jie buvo tokioje ar kitoje būklėje, arba, kad  jų vaikystė  paaiškina jų dabartinę proto  ar fizinę kūno būklę.

 Jų nėra. Jis sako tiesiog apsivilkite Kristumi ir vaikščiokite Jame - tai Naujojo Testamento tiesa. Būkite atsakingi už save ir jei yra paslaptis, kodėl nesate pasveikęs ar kodėl turite tokių emocinių sunkumų, tada ieškokite Jo, kad gautumėte atsakymą, priartėkite prie Tėvo ir Viešpaties, nes jie gyvena jumyse, nesiekite formulės ar „dvasinio specialisto“, kad išspręstumėte savo problemą. Pasitarkite su kitais, taip, tačiau pagrindini s dalykas jūsų asmeninis santykis su juo.

 Kai atsistosime prieš Viešpatį duoti ataskaitos, nuosprendis nebus dangus ar pragaras, bet įvertinimas to, ką padarėme  nuo tada, kai pažinome Jį. Paulius korintiečiams I Korintiečiams 3: 1-15 sakė, kad kai kurie yra tik  kūdikiai Kristuje  valgantys dvasinį pieną, kai turėtų valgyti mėsą. Bet kadangi jie atsisako išaugti iš pavydo, nesantaikos, susiskaldymo ir jei tuos dalykus neša savyje iki mirties, jų darbai  bus kaip medis, šienas ir ražienos, sudeginti , kai jie stos prieš Kristų. Paulius paragino tuos kūniškus dalykus atidėti į šalį ir augti savo charakteriu Kristuje, formuojant dvasinį auksą, sidabrą ir brangakmenius, kurie papuoštų jų gyvenimą.

 Nesvarbu, kas nutiko tau gyvenime, dabar, būtent šią dieną, atidėk tai ir garbink Viešpatį ir nuo šios dienos prisiimk atsakomybę už savo mintis, savo jausmus, poelgius. Pakilkite į Jo aukštesnius kelius ir mintis, kaip mums pasakyta Izaijo 55 skyriuje, palikdami savo kelius ir mintis.

 Trumpai tariant, mes vaikštome su Dievu, nes Jis yra Dievas, o ne dėl to, ką Jis mums padarys. Ištyrinkite savo motyvus, mes esame 100% atsakingi už save.

 Laisva valia reiškia, kad mums leidžiama klysti

Tai, kad mums leidžiama klysti, reiškia, kad Dievas yra tame procese. Kaip jau anksčiau sakiau; labai dažnai Dievas nėra įvykyje, Jis yra atsakas į įvykį.

Tai reiškia, kad žmogus gali Jį sutikti kelyje, kuriuo nuėjo, kad Jo išvengtų.

Nesvarbu, kas nutiko tau gyvenime, dabar, būtent šią dieną, atidėk tai ir garbink Viešpatį ir nuo šios dienos prisiimk atsakomybę už savo mintis, savo jausmus, poelgius. Pakilkite į Jo aukštesnius kelius ir mintis, kaip mums pasakyta Izaijo 55 skyriuje, palikdami savo kelius ir mintis.

 Tai reiškia, kad Jis mėgaujasi procesu. Kvantinės fizikos būdu galėtume sakyti, kad Dievas yra Dvasia su dvasiniu kūnu, o dangus yra tikroviškesnis nei fizinis, nes  regimybė yra sukurta neregimybės. Bet tai taip pat reiškia, kad Jis neturi jokio būdo patirti fizinį pasaulį, išskyrus žmones. Dvasios srityje Jis neapsiriboja laiku ir erdve, tačiau atkurdamas mus dvasiniame žmoguje ir gyvendamas mumyse, jis gyvena ir patiria laiko ir erdvės ribotumą.

 Jam patinka šis procesas, ši patirtis, kurią mes vadiname gyvenimu. Jis ne tik eina su mumis per gyvenimą, jis gyvena mumyse eidamas per šį gyvenimą, žinodamas ir jausdamas savyje mūsų mintis, jausmus, kiekvieną emocinį pakilimą ir nuosmukį, bei fizinį silpnumą. Klaidos kyla dėl to, kad esame žmonės, ir Jis nėra išsigandęs, kai mes dar kartą nusidedame ar sukame galvoje  kažkokią   keistą ar nedievišką mintį. Pažvelgęs per laiko koridorius ir nusprendęs padovanoti Jėzų ant kryžiaus, Jis tai padarė gerai žinodamas klaidas, kurias darysime net pažinę Jėzų.

 Jis suteikė mums gyvenimą prisikėlimui ir patraukė prie savęs savo šventu pašaukimu. Ir ne dėl mūsų nuveiktų gerų darbų, bet savo paties nutarimu bei malone, kuri buvo suteikta mums Jėzuje Kristuje prieš amžinuosius laikus, * dar prieš prasidedant laikui “. II Timotiejui 1: 9, Passion Translation * Graikų: „Prieš amžinuosius laikus“.

 Jums leidžiama būti žmogumi

 Laisva valia kartu su šia malone padarys vieną iš dviejų dalykų žmogui: arba jis pažins malonę ir sustiprins savo galias bei viską, kuo jis gali būti toje malonėje, arba piktnaudžiaus malone, pasinaudodama visais laisvės privalumais dėl asmeninės naudos. Kristus mus išlaisvino nenusidėti, tačiau kai kurie tą laisvę laiko licencija nuodėmei, kaip Judas rašė eil.4: „jie iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą“ paverčia malonę licencija nuodėmei.

 Mums leidžiama būti žmonėmis, nes suteikdamas mums laisvą Mums leidžiama būti žmonėmis, nes suteikdamas mums laisvą valią, tuo veiksmu jis turėjo  numatyti klaidas, atsirandančias davus laisvą valią tokioms ribotoms ir nemokšiškoms būtybėms. Tas įgalinimas susidoroti su klaidomis yra Kristus, išganymas, atleidimas. Bet mums leidžiama būti žmonėmis.

 Aš tai pasakiau žmogui parduotuvėje - jis atėjo skubėdamas koridoriumi stumdamas savo vežimėlį (situacija būtų galėjusi papiktinti tuos, kurie kalba karaliaus Jokūbo anglų kalba  arba gyvena JAV pietuose) jis vos neatsitrenkė į mane ir labai atsiprašė. Aš pasakiau: „Gerai, tau leidžiama būti žmogumi“. Jis žiūrėjo į mane juokinga veido išraiška su palengvėjimu, kuri bylojo: „Ačiū tau už tai“. Kai jis pamažu žengė kitu praėjimu, supratau, kad tądien jam reikėjo tos malonės ir supratimo, kad gerai būti žmogumi.

  Laisva valia reiškia, kad esame nepriklausomi, tačiau atskaitingi savo Kūrėjui. Tai reiškia, kad bus klaidų, bet Dievą galima rasti klaidose, eigoje. Tai reiškia, kad kai jis davė laisvą valią tokioms netobuloms būtybėms, jis taip pat numatė  problemų sprendimą per Jėzų ant kryžiaus ir prisikėlimą. Jis pateikė sprendimą kryžiaus aukoje ir galią gyventi virš natūralių žmogaus silpnybių prisikėlimo galia.

Laisva valia leidžia mums patirti emocijas ir niekada nesužinosime, ką turime, kol  išmoksime įgyvendinti savo laisvą valią ...

 Čia pratęsiu kitą savaitę , iki tol, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.