Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. balandžio 25 d., šeštadienis

Ką reikės daryti tikintiesiems su tuo ženklu 666? 3(4)

John Fenn.Weekly Thoughts, What will Believers do When 666 Comes? 2 of 4
24/04/20

Sveiki, 
 Primenu apie mūsų Zoom susirinkimą šeštadienį balandžio 25d., 1p.m. JAV CT. Aš dalinsiuosi apie paskutinių laikų eiliškumą, Trimitų šventę, Kristaus teismo krasę ir t.t.

Praeitą savaitę aš išdėsčiau Pauliaus dienų žydų mokymą, kad Paskutinio trimito pūtimas Palapinių šventėje vieną dieną prikels  mirusius teisiuosius, o tie, kurie tada bus gyvi ir lauks Jo, bus pakeisti ir susijungs su Viešpačiu.

Šofaras
Šofarą matome išgraviruotą daugelyje senovinių kriptų, ir netgi dabar, kai kuriose laidotuvėse šofaras pučiamas laukiant prisikėlimo – taip, kaip mokė Paulius.

Paulius rašė 1Tes1:10, kad mes buvome išvaduoti  nuo ateinančios rūstybės, ir 5:9, kad Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet išgelbėjimui. Žydų terminologijoje , Jokūbo vargai“ taip pat dar vadinami „rūstybės diena“. Paulius pasakė, kad Dievas nepaskyrė mūsų „rūstybės dienai/Jokūbo vargams.

Teigdamas, kad mes nepaskirti rūstybės dienoms, jis rašė , kad pūs „Dievo trimitas“, kuris padės mums susitikti su Viešpačius ore 4:13-18. Jis sakė: „guoskitės šiais žodžiais“- žmonės, jei jūs manote, Paulius moko, kad tikintieji turės iškęsti Suspaudimus, tuomet kodėl jis  2 kartus sako jiems, kad mes neisime per tą laikotarpį , ir kad būtume  paguosti šiais žodžiais?

Antrame laiške jis sako:“ Jis“ (Kristus,  Kristaus kūnas) turi būti patrauktas  prieš tai, kai nuodėmės žmogus bus apreikštas, ir vėl sako jiems guostis šiais žodžiais.

Kadangi  tikinčiųjų bus Suspaudimų metu, kai kurie mokytojai tai matydami mano, kad nebus paėmimo, nesuprasdami, kad  judaizmas moko-  tai bus žmonės, kurie įtikės po teisiųjų paėmimo. Arba kai kurie nesupranta 7 dienų/7metų  „Jokūbo vargų laiko“, ir mato mus einančius per tuos 3  1/2  metų, o tada mano, kad jau įvyks  -paėmimas.

Gramatiškai kalbant, Jėzus išvardino svarbiausius ženklus  Mt24 mokyme tiems, kurie turi žydišką ausį, tokie buvo  jo originalūs  Mato evangelijos klausytojai  ir skaitytojai. Kai Jėzus  pasakė Mt24:8: „melagingi Kristūs, badmečiai, karai, ligos“ yra gimdymo sąrėmių pradžia, žydiškai ausiai ši frazė „gimdymo sąrėmių pradžia“ buvo suprantama  kaip  pradžia Jokūbo Vargų; tai vadinama Suspaudimais.

Visa frazė judaizme yra „Mesijo gimdymo sąrėmiai“. Nebuvo mokoma, kad gimdymo sąrėmiai buvo Mesijo kentėjimai, bet Izraelio gimdymo sąrėmiai. Izraelis  turi patirti  Mesijo „gimdymą“, Mesijo viešpatavimo pasaulyje, kuris pasieks kulminaciją „Viešpaties dieną“ (Mesijo atėjimas). (Jeremijo 40:3-7, Iz13:6-9)

Eil. 31 sakoma, kad Jam sugrįžtant angelai surinks tikinčiuosius nuo vieno dangaus krašto iki kito, ne nuo vieno žemės krašto iki kito. Tai sutinka su Apr19:6-8, 14, kur Kristaus kūnas matomas danguje Avinėlio vestuvių puotoje, ir seka Jėzų(ant žirgų) Jo sugrįžimo metu.


Kodėl vyriausybė įdiegs 666 sistemą?
Pirmoje dalyje mes matėme kad 666 yra ekonominė sistema, be kurios nei vienas asmuo negalės pirkti nei parduoti. Jei mes padėsime į šoną religines tos 666 sistemos pasekmes , mes galime paklausti , kokios sąlygos turi būti, kad ta sistema butų įdiegta?

Prisiminkime, kad asmeniniame lygmenyje  Dievas įeina į žemę pagal pakvietimą.  Jis nepažeis mūsų laisvos valios. Jis įėjo į kiekvieno mūsų gyvenimą, kai mes paprašėme Jo, ir gal būt taip pat dalyvauja, kai vienas tėvų ar draugas prašo Jo dalyvauti mūsų gyvenime ir  vesti į išgelbėjimą. Jis nepažeis mūsų laisvos valios, bet kaip Kūrėjas...

Jis išlieka visiškai suverenus kaip Kūrėjas 
Rom1 skaitome, kad visų pirma mes pažįstame Jį kaip Kūrėją.
Tame laikotarpyje vadinamame Jokūbo vargai, Kūrėjas panaudos kūriniją, kuri dejuoja ir kenčia po nuodėmės našta, kad žmonija nusižemintų.

 Apr8:8-11 apibūdina dvigubą asteroidą/kometą , kuri atsitrenks į žemę; viena kris į vandenyną, o kita- į žemę. Pasakyta, kad viena trečioji saulės šviesos aptems ( iš to seka) , kad viena trečioji augalų mirs ir trečdalis vandens bus užnuodyta. ( augalų ir jūros augalų gyvybė priklauso nuo saulės šviesos).  9 skyrius sako, kad vienam asteroidui atsitrenkus į žemę, žmonija patirs ligas ir opas. Tai sutinka su mokslininkų aiškinimu, kad kometai atsitrenkus į vieną trečdalį žemės, pakils dulkių debesis,  dėl to pasklis pelėsių ir antrakso sporos , kurios  sukels ligas visame pasaulyje. Apr9  mums sako , kad kartu su tų ligų plitimu veiks ir demonai.

Yra daug teiginių apie tai, kad ištiks ekonominiai sunkumai, ypač infliacija. Apr6:6 sako: „ saikas (9 l) kviečių kainuos denarą, ir 3 saikai   miežių kainuos denarą. Tomis dienomis „saikais“ buvo matuojamos birios medžiagos.


Denaras buvo 1 dienos užmokestis ir 1 asmeniui reikėjo  1 saiko grūdų  per dieną. Dienos atlyginimas prilyginamas tam, kiek reikia 1 asmeniui  nusipirkti grūdų prasimaitinti vieną dieną.  Už tą pačią  algą galima nusipirkti mažau vertingų miežių , kurių užtektų 3 žmonėms. Kitais žodžiais, politinės suirutės įkarštyje, tuo metu kai dvigubas asteroidas trenksis į žemę, dėl karo ir gamtos katastrofų pasaulio ekonomika patirs žlugimą ir ištiks badas.

 Toje eilutėje yra šiek tiek malonės, nes ta eilutė sako, kad bus aliejaus ir vyno.  Maistiniai grūdai bus deficitas, bet žmonės turės aliejaus ir vyno,  galima sakyti -prieskonių.  Mūsų dienomis būtų panašu- eiti į parduotuvę, o ten nėra mėsos, duonos, bet yra aliejaus, druskos ir prieskonių.

Įdomu pastebėti, kad senovės romėnai, graikai, žydai atskiesdavo vyną vandeniu. Homeras pamini 20 dalių vandens 1 dalis vyno, bet  kasdieniniam vartojimui  Jėzaus laikais  buvo maždaug 3 ar 4 dalys vandens ir 1 dalis vyno. Yra daugiau eilučių, kurios pateikia detalių apie pavojų gerti stiprų vyną, bet kasdieniniam vartojimui vynas buvo skiedžiamas, štai  kodėl Paulius patarė Timotiejui įpilti vyno į vandenį geresniam virškinimui( mediciniškai- 1Tim5:23)

Reikia stipraus valdytojo
Mums jis svarbus kaip Antikristas, bet savo valdymo metu šis žmogus turės įvesti natūralią tvarką, kad išgelbėtų žmones nuo natūralių ir žmogaus sukurtų katastrofų, o būdas kaip tai padaryti, tai suvienyti tautas ekonomiškai, ir žinoma, religiškai. Kiekvienoje ekonominėje sistemoje egzistavo šešėlinė ekonomika, juodoji prekyba arba sistema už oficialios sistemos, bet  tai - kitai savaitei. Iki tada , laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.