Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Kai reikės daryti tikintiesiems su tuo 666 ženklu? 1(4 )


John Fenn .Weekly Thoughts. 10/04/20
What will Believers do When 666 Comes? 1 of 4

Sveiki,
 ...
Pasaulis užsidaręs dėl COVID-19 pandemijos, tai reiškia, kad daugybė žmonių Internete diskutuoja apie paskutinius laikus. Jie kalba ir apie 666 ekonominę sistemą ir spėlioja, ar jau laikas jai būti įdiegtai.

Daug iš to, kas pasakyta, yra baime pagrįsti, pusiausvyrą praradę mokymai, išimantys eilutes iš konteksto, pridedant gerą dozę spėliojimų ir vadinant tai Dievu. Kad atsakytų į klausimą: ką reikės daryti tikintiesiems su tuo ženklu 666, kai ateis jo laikas,  ši straipsnių serija panagrinės kai kurias rašte pateiktas detales, pirmo amžiaus romėnų imperijos  kultūrą bei istoriją.

Grįžkime šiek tiek atgal. Suspaudimų laikotarpiu bus Jėzaus mokinių. Bet pagal judaizmą, tai bus žmonės, kurie ateis pas Mesiją PO Trimitų šventės ir paskutinio Trimito pūtimo.  Tas paskutinio Trimito pūtimas yra mirusių prisikėlimui, tų kurie buvo jau anksčiau  mirę, ir pagal Paulių, tie, kurie bus gyvi tuo metu ir matys tą įvykį. Taigi 666 ženklas nėra dabartiniams tikintiesiems.
Aš pasidalinsiu daugiau apie tai kitą savaitę.

Kas tai 666?
„16 Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos,
17 kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus.
18 Čia slypi išmintis! Kas turi išmanymą, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius; jo skaičius yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši. Apr13:16-18.

Pirma taisyklė Biblijos aiškinimui yra tokia, kad pateikta  žinia privalo būti prasminga originaliam skaitytojui. Taigi mes turime pastebėti, kai romėnai paimdavo į nelaisvę vergą, jie pašalindavo jo vardą ir padarydavo tatuiruotę ant žmogaus kaktos ir rankos(riešo). Po to jis buvo vadinamas tuo numeriu, kuris jam buvo duotas.

Mes matome tai Rom16:22-23, kur pasakyta: “ Jus sveikina Tercijus, kuris parašė šį laišką (diktavo Paulius), taip pat Gajus, mano šeimininkas, Erastus, Korinto miesto iždininkas, ir brolis Kvartus. Vardai Tercijus ir Kvartus yra romėniški skaičiai 3 ir 4. Taigi, pažodžiui pasakyta:“ Aš Trys, kuris parašė šį laišką...Gajus...Erastus...ir brolis Keturi.“

Apaštalas Jonas regėjime matė, kad visi gyventojai bus vergai ekonominėje ir religinėje sistemoje, ir be to patvirtinimo jie negalės nieko pirkti.  Jono regėjimo skaitytojai nedelsiant suprato, kad jis kalba apie ekonominę sistemą, sistemą, kuri reikalauja paklusnumo vyriausybei ar rėžimui.

 Skaičius 6 yra žmogaus skaičius, nes žmogus buvo sukurtas 6-tą dieną.  Skaičius 7 yra Dievo skaičius ir išbaigimo skaičius, nes  7-tą dieną Dievas baigė kurti. Trys žmogaus 6 simbolizuoja 3  valdžios elementus  virš tautos: politinė valdžia (įskaitant kariuomenę), ekonominė valdžia ir religinė valdžia. 666 yra 1 valdytojo pastangos sujungti savo karalystėje šiuos 3 elementus. Valdovai bandė sujungti tuos 3 elementus amžių amžiais.

Roma bandė tai ir jai pavyko sujungti 2 iš 3: politikoje ir ekonomikoje, bet negalėjo apimti krikščionybės. Hitleris bandė ir jam pavyko pasiekti politinę ir ekonominę vienybę, bet negalėjo apimti žydų ir krikščionių, (mažai minimas faktas, kad holokaustas nužudė 6 milijonus žydų, bet taip pat virš 5 milijonų krikščionių ir politinių priešų). Pažiūrėkite į kiekvieno valdytojo pastangas pradedant Nebuchadnesoru iki TSRS- visi bandė pavergti politinę, ekonominė ir religinę sistemą( arba nustatė valstybinę religiją, arba išmetę religiją ir padarę valstybę religija). Antikristas bandys padaryti tą patį.

Todėl mes galime pasakyti, kad Jėzui pavyks 777. Zacharijo 14 mums sako, kad Jis bus karalius virš visos žemės , o teisumas bus įstatymas (politikoje ir ekonomikoje), ir visos tautos ateis kiekvienais metais  į Jeruzalę švęsti  Palapinių šventės ir  Jo pagarbinti.(religija)

 Jokia ekonominė nei politinė sistema nepasikeitė per vieną naktį. Sistemos ir politika dažnai keičiasi krizės metu. Tikintieji, kurie nesutiks tapti sistemos vergais, turės užsiauginti savo maisto, mėsos, ir /arba turėti santykius su tais, kurie tai turi. Tai reiškia, ko tik tau reikia gyvenime, turėsi gauti arba iš tų, kurie sukaupė išteklius iki 666 ekonominės sistemos, arba sukūrė ryšius ir priemones gauti aprūpinimą už sistemos ribų. Žmonės nesusitiks auditorijose vadinamose bažnyčia, nes tai bus neįmanoma. Jie susitikinės namuose, dalinsis gyvenimu, aprūpinimu ir  melsis vienas už kitą.

Apreiškimo knyga nesako , kad Antikristas valdys visame pasaulyje, bet  tik pagrindinėje jos dalyje, kuri kažkada buvo vadinama Romos imperija. Jo ekonomika ir valdymas padarys poveikį visai planetai, kai prasidės gamtinės katastrofos.

Istorija kartojasi...
...kadangi žmogaus prigimtis niekada nepasikeitė, nepasikeitė ir velnias. Nacių Vokietijoje žydų verslininkai buvo oficialiai boikotuojami jau nuo pat 1933 balandžio. Jie negalėjo dalyvauti ekonominėje sistemoje sudarytoje  iš ne žydų tautybės piliečių.


Kadangi dauguma žmonių ignoravo boikotą ir vis tiek pirko pas žydų verslininkus, tas boikotas galiausiai baigėsi, kai žydai buvo surinkti ir uždaryti į getus, tokius kaip Varšuvoje, ir tokie buvo įkurti visoje Europoje. Tos uždaros gyvenvietės reiškė, kad žydai turėjo maisto ir prekių tik tarp savęs. Jie negalėjo nueiti apsipirkti su visa pagrindine gyventojų dalimi. Jie negalėjo eiti į maisto produktų parduotuvę  ar turgų nusipirkti maisto. Jie galėjo pirkti ir vartoti tik tai, ką gaudavo savo tarpe.

Panaši situacija buvo Tyatyruose
Apaštalo Jono gyvenimo metu, tikintieji  Tyatyruose patyrė panašius dalykus. Apr2:18-29 mes sutinkame moterį vardu „Jezabelė“, kuri sakėsi esanti pranašė, mokė tikinčiuosius, kad visai gerai daryti seksualinę nuodėmę ir valgyti maistą paaukotą stabams. Aš turiu paruošęs seriją apie tikrąją „Jezabelės“ dvasią,  kuri labai skiriasi nuo to, ką sako populiarūs mokymai.)

Tyatyruose buvo įsikūrę dauguma  romėnų gildijų, panašių į dabartines profsąjungas. Jei moteris turėjo, sakykime, suknelių parduotuvę, jei ji norėjo nusipirkti medžiagos savo parduotuvei, ji turėjo susitarti su gildija dėl medžiagos, tada eiti į šventyklą ir paaukoti auką gildijos stabui, ir tada patvirtinti tą verslo susitarimą, turėti seksą su šventyklos prostitute.


Tas pat buvo ir vyrui, kuris sakykime, turėjo metalo dirbinių verslą. Jei jis norėjo  pirkti žaliavos, jam reikėjo susitarti su tiekėju, eiti į šventyklą ir aukoti stabui, ir užtvirtinti kontraktą su šventyklos prostitute. Įdomu pastebėti, gerai istoriška žinoma, kad tos prostitutės šokdavo apie polius vyro varpos formos...būkime mandagūs. Moderni versija yra „pole šokis“ striptizo klubuose ir pratimų klasės, kurios yra tokios populiarios. Tai pirmą kartą buvo sutinkama Romos imperijoje.


Be susitarimo su gildija, asmuo negalėjo ilgesnį laiką vystyti savo verslo. Arba jis turėjo išvykti iš miesto ir/arba rasti slaptą tiekėją, kuris nebuvo gildijos nariu. Mano asmeninė nuomonė tokia, kad Lydija iš Filypų* kurios namuose buvo pirmasis krikščionių surinkimas, ir ji prekiavo purpuru, kilo iš Tyarų, persikėlė į Filypus, kad išlaikytų savo moralinius įsitikinimus,- tai mano nuomonė.* Apd16:14

Jezabelė Tyaruose vadino save pranaše, tai reiškia, kad ji mokė pridėdama : “ taip sako Viešpats“ . Ji mokė, kad visai gerai turėti seksą su prostitute ir aukoti aukas, kurių reikėjo šventykloje stabui, nes juk Dievas žino, kad žmogui reikia valgyti, vystyti verslą- ar ne taip?

Jėzus pasakė -ne. Patetiškai.
Gerai, kad ne visi Tyaruose sekė ta moterimi, o tie kurie nesekė, nėra abejonių, turėjo tiekimą iš užmiesčio, arba savo daržų, ūkių, ar kitais būdais.


Kitą savaitę - kodėl mūsų jau čia nebebus ir mes to nepatirsime, ir daugiau apie 666 sistemą. Iki tada, laiminu.


John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man į cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.