Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis

Karališkieji vaikai ir ne-karališkieji karalystėje 4d.

John Fenn. Weekly Thoughts . Royal children and non-royals in the kingdom #4  2/ 08/ 19

Sveiki,
Apibendrinant šią seriją,  leiskite man pasakyti, kad tai, ką mes žinome, yra mažiau nei tai, ko nežinome. Žodis mums pateikia tik trumpus teiginius ar eskizą to, kas ateina, ir aš įtariu, kad mes, kai atsidursime kitoje pusėje, dėl daug ko būsime nustebę: „ Oi...tai štai, ką tai reiškia“ . Būtent tokia yra pranašystės prigimtis - visada- suprantamai iki galo tada, kai  tai įvyksta.

Bet leiskite man apibendrinti:
Tie, kurie pakviesti į Avinėlio Vestuvių puotą, kaip mes anksčiau matėme, yra tie, kurie mirė Kristuje prieš Trimitų šventės metu vykstantį paėmimą, arba buvo gyvi, išgirdo Paskutinį Trimitą ir, kaip Paulius sako, buvo „pakeisti“, kad amžina būtų su Viešpačiu. (1kKor15:40-55)

Mirę Viešpatyje Suspaudimų metu, kuris įvyks žemėje, tada kai danguje bus švenčiama Avinėlio vestuvių puota, akivaizdu, kad nedalyvaus toje puotoje, bet bus tarp tų, kurie valdys ir karaliaus kartu su Kristumi Tūkstantmečio metu.(Apr20:4).

Mes matėme Mt25, kaip sugrįžimo metu Viešpats padalins tautas į „ožius“ ir „avis“. Zach14 mes matėme, kad kai kurios pagonių tautos  atsisakys eiti švęsti Palapinių šventės ir pagarbinti Karalių, ir jei jos tai padarys, Viešpats neduos joms lietaus,  galimai iki atgailos.

Mūsų pašlovinti kūnai
1Kor15:39-50 Paulius sako:“ taip pat kaip su mirusių prisikėlimu...yra žemiški ir dangiški kūnai. Jų šlovė skirtinga. Kūnas ir kraujas nepaveldės nesupuvimo...Aš parodysiu jums paslaptį, mes visi būsime pakeisti...“

Jis kalba apie pašlovintą kūną, kurį  mes  gausime teisiųjų mirusių prisikėlimo metu. Rom8:22-23 mums pasakyta, kad kūrinija „dejuoja ir yra gimdymo skausmuose“  laukdama „Dievo sūnų“ apreiškimo“. Ir mes patys dejuojame ir esame gimdymo skausmuose, laukdami kūno atpirkimo.

Kūno atpirkimas, apie kurį jis kalbama, nėra teologinė tiesa, kad Jėzus atpirko mus, bet pažodinis išsipildymas šito atpirkimo- kai mes gausime mūsų pašlovintus arba dangiškus kūnus. Mes dejuojame dėl šito.

Jis sako, tą patį 2Kor5:1-8, primindamas jiems, kad jie turi kūną padarytą ne dangaus rankomis, ir dėl to mes dejuojame- Ne, jis sako, kad mes norime prieš laiką baigti šio kūno egzistavimą, todėl mes dejuojame ir ilgimės naujo kūno ir naujo amžiaus atėjimo. „Nebūti kūne, reiškia būti su Viešpačiu“, tokia buvo j išvada.
  
Pirmas dalykas, kiek aš prisimenu, kurį man pasakė Tėvas, kai buvau paauglys, maždaug 17 metų,  buvo apie pašlovintus kūnus: „ Kai jūs gausite pašlovintus kūnus jūs būsite nepavaldūs fiziniams dėsniams.“ Aš paklausiau: „Ką Tu turi galvoje?“ Jis atsakė:“ Jeigu nori eiti, gali eiti. Jei nori bėgti, gali bėgti. Jei nori plūduriuoti, gali plūduriuoti, jei nori skristi, gali skristi. Jei nori būti kažkur minties greičiu, gali ten būti.“


Jėzus yra pirmas gimęs iš mirties, tai pavyzdys kitiems, prikeltiems iš mirties, ir tas būdas, kaip Jis pasirodydavo ir išnykdavo prieš žmonių akis, netgi per uždarytas duris, tai- paveikslas mums, nes mes tokie būsime, kai turėsime pašlovintus kūnus. Nors pastebėkite, kad Jis galėjo valgyti duoną ir žuvį, ir korius su mokiniais po prisikėlimo. (Luk24:42, Mk14:22(įskaitant) )

Tai reiškia, kad mūsų pašlovintas kūnas gali valgyti maistą, kuris yra  iš žemės, iš žemėsnės sukūrimo pakopos. Bet ar prisimenate Eliją 1Kar19:4-8, kuris valgė maistą, kurį atnešė jam angelas, ir to dangiško maisto jam užteko 40 dienų. Tai rodo mums, kad dangiškas  maistas yra aukštesnė materija, taip kaip ir mūsų pašlovinti kūnai, ir kad gyvenimas iš aukštybių yra lyg super maistas mūsų žemesnės prigimties kūnams, kuriuos mes dabar turime.
Mes karaliausime žemėje mūsų pašlovintuose kūnuose. Jūs plauksite pažinimo ir išminties žodžiuose ir kitose dovanose, kurių reikės, kad galėtume tinkamai ir teisingai valdyti ir karaliauti   teisiųjų ir neteisiųjų akivaizdoje.
Jūs ir aš dalyvausime vyriausybės tarnyboje, turėdami pašlovintus kūnus ir Šventosios Dvasios dovanas!

Žvilgtelėkime į priekį
Turėkime galvoje, kai Jėzus sugrįš ir karaliaus kaip Karalius žemėje, Jis darys tai iš Jeruzalės, Izraelis pagaliau užims žemės tautų lyderio vaidmenį.

Evangelijoje pagal Matą yra 55 žodžio „karalystė“ vartojimo atvejai, didelė dauguma kartų šis žodis panaudotas, kai Jėzus kalba apie dangaus karalystę. Naujajame Testamente yra 154 šių žodžių panaudojimo atvejai. Taigi mums reikia pagalvoti, ką reiškia būti karaliaus vaiku karalystėje, nes tokia yra mūsų pozicija Kristuje: Karališkieji Karaliaus vaikai.

Mes, kurie pažįstame Jėzų esame procese, kai Jis tampa karaliumi kiekvienoje mūsų gyvenimo srityje. Kiekvienoje gyvenimo srityje mes pažįstame Jį kaip  Gelbėtoją. Bet pažinti Jį kaip Karalių yra viso gyvenimo procesas, vadinamas  mokinyste.

Mes , kurie pažįstame Jį esame Jam pasivedę širdyje, nors ne visada paklūstame savo mintyse ar kūnuose. Vieną dieną mūsų pašlovinti kūnai užbaigs trejybę: mūsų dvasia, siela, kūnas bus viena Jame. Mes plauksime iš mūsų dvasios į išorę: į mūsų sielą, kuri 100% bus atnaujinta Jame, ir į mūsų kūną, padarytą iš dangiškos medžiagos, kuris nori paklusti, ir faktiškai linkęs paklusti viešpačiui visuose dalykuose.

Šitas žemiškas rūbas, kuris nori vaikščioti žemiškais ir pasaulio keliais, ir nuolatos kovoja, kaip Paulius pažymėjo Rom7, tarp to, ką mes norime daryti ir to, ko mes jau neturime daryti, bus numestas. ir ši  kova bus visam laikui pabaigta.

Būsime tobuli ir padaryti 100% iš dangiškos medžiagos, todėl mūsų dvasia, siela, kūnas, niekada nesvyruos, net 10,000 metų taip, kad mes galėtume sukilti ar atmesti Jėzų, arba galėtume padaryti nuodėmę Tūkstantmečio metu ir būti už tai išmesti- NE! Mes būsime 100% padaryti iš dangiškos  medžiagos, ir plauksime taip, kaip buvome sukurti, iš dvasios į sielą ir į kūną, tobula harmonija.

Mes esame karališkieji vaikai, mes paveldėsime žemę. Prisiminkite, tai, kai šiame pasaulyje vis blogiau ir blogiau. Tai tik kuriam laikui, ir nesvarbu, ką žmogus mąsto apie jus dabar, kai Jėzus ateis atsistos šalia ir pasakys Tėvui, kad pažįsta jus- tai nutildys visas tas nuomones.“ Dabar esame Dievo sūnūs, bet dar nepasirodė, kuo būsime, nes kai Jis ateis, mes matysime Jį, koks Jis yra-pilnas šlovės.“ 1Jn3:1-2
 Kitą savaitę nauja tema, iki tada, laiminu,
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.