Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. liepos 27 d., šeštadienis

Karališkieji vaikai ir ne- karališkieji Karalystėje 3d.


Royal children and non-royals in the kingdom #3
John Fenn. Weekly Thoughts. 2019 07 26

Sveiki,
Pirmose dviejose šios serijos dalyse aš dalinausi, kad mes esame vadinami karališkosios šeimos nariais, tai sutinkame keliose Rašto vietose, ir mums pasakyta, kad mes valdysime žemėje 1000 metų Jėzaus viešpatavimo metu. Šiandien mes pažiūrėsime, kas tie kiti karalystės gyventojai.


Kaip mes pateksime iš dangaus, kad valdytume žemėje?
Zacharijo 14:5 mums sako, kad Mesijo sugrįžimo metu: „...ateis Viešpats ir su Juo visi  šventieji!” tai patvirtina  „dangaus armijos“ aprašytos Apr 19skyriuje, visi jos ant baltų žirgų, kaip viešpats Savo sugrįžimo metu, iš tiesų tai tikintieji, kurie buvo danguje iki to momento. Tolimesnį patvirtinimą randame Apr19:7-8

Apr19:7-8 sako mums, kad esantys danguje dalyvaus vestuvių puotoje, nes „ Jo žmona pasiruošė“, tai kalba mums apie mūsų atsakomybę šiame gyvenime, kai ruošiamės vestuvių dienai. Apie tuos šventuosius sakoma, kad  „ 8 Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai.
Eil.9 pateikia išvadą:“ palaiminti tie, kurie yra pakviesti į Avinėlio vestuvių puotą“, tai reiškia bus pakvietimas, vadinasi, bus tų, kurie nebus pakviesti“.


Kas yra pakviestas?
Žydų Trimitų šventės metu mokoma apie „paėmimą“. Tos šventės metu mokoma, kad įvyks “paėmimas“ suskambėjus „Paskutiniam trimitui“, arba paskutiniam šofarui“ su mirusių prisikėlimu, kurie mirė tikėdami  Mesiją.

Trimitų šventė moko, kad mirusieji Mesijuje bus prikelti, kad būtų paslėpti Mesijuje. Štai kodėl, tai vienintelė šventė, kuri prasideda Jauno Mėnulio fazėje, kai mėnulis yra paslėptas, nes mėnulis judaizme simbolizuoja tikinčiuosius. (Saulė simbolizuoja Dievą, mėnulis -tikinčiuosius, nes jis neturi šviesos iš savęs, bet atspindi saulės šviesą, jis buvo sukurtas valdyti tamsą ir t.t.)

Štai kodėl Paulius rašė Kolosiečiams2:16-17, kad jaunas mėnulis yra „ būsimųjų dalykų  šešėlis“. Paslėptas mėnulis simbolizuoja šofaro garso sprogimą Trimitų šventės metu, dėl kurio prisikelia mirę Mesijuje, kad būtų paslėpti Jame.

Bet Paulius prideda apreiškimą prie Trimitų šventės 1Kor15:51-52, ko šventė dar neatskleidžia; kad ne tik mirę Mesijuje pakils, taip vadinamo „Prabudimo sprogimo“ metu, bet taip pat esantys gyvi tuo metu, kai pučiamas trimitas bus pakeisti ir prisijungs prie jų ,kad būtų paslėpti Mesijuje.

 ( Aš įrašiau kelis MP3/CD mokymai, jei jūs norite daugiau informacijos, eikite į mūsų tinklalapį, paspauskite „store“ ir ieškokite kategorijos- paskutiniai laikai).

Šventės metu tikintieji Mesiju bus teisiami (Kristaus teismo krasė) ir tada staiga pateks į vestuvių puotą, kuri tęsis  7 metus. Tačiau žemė per tuos 7 metus įeis į suspaudimų dienas, kai bus atvertos teismo knygos ir paruoštos tiems gyventojams, kurie liko žemėje, tai didžių suspaudimų laikas, žinomas, kaip „Jokūbo bėdos“, ir kulminacija „Viešpaties diena“, tai yra Jėzaus grįžimas.

 Taigi Avinėlio vestuvių puotoje dalyvauja ne visi, bet tik tie, kaip rašoma Apr19, kurie mirė anksčiau ir visi tie, kurie bus gyvi skambant Paskutiniam Trimitui. Išgelbėtieji Suspaudimų laikotarpio metu nedalyvaus, nes jie praleido progą skambant Paskutiniam trimitui. Tie kurie išliks gyvi Suspaudimų laikotarpio ir Armagedono metu taip pat nedalyvaus. Pasakyta, kad tik tie tikintieji, kurie mirė prieš Trimitui skambant, arba buvo gyvi ir išgirdo - šitie dalyvaus.

 Ir dar, pasakyta, kad iš karto po to šventiesiems buvo duota ‚spindinčios, tyros drobes“ apsirengti. 11-14eil. apaštalas apibūdina
Jėzaus grįžimą, sakydamas, kad Jis grįš jodamas ant balto žirgo, ir kartu dangaus armijos ir visi apsisiautę „spindinčia, tyra drobe“- rodydamas kontekste, ir taip pat Zach14:5, kad Viešpats grįš kartu su mumis, šventaisiais, kurie mirė ir pateko į dangų mūsų amžiuje.


Išlikę Suspaudimų laikotarpio metu ir Jėzaus grįžimas
Po pasakymo, kad Viešpats ateis, su savo šventaisiais, Zach 14:16 sako štai ką:“ 16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.

 Palapinių šventės metu švenčiamas Dievas gyvenantis su žmonėmis, bet bus žmonių ir net tautų, kurios priešinsis Jėzaus karaliavimui. Jie priešinsis teisingam Viešpaties vadovavimui, ir teisingai šventųjų vyriausybei. Eil. 17-19 atskleidžia: 
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“ 

Atkreipkite dėmesį, kad sekančiame amžiuje vis dar bus pagonys, Kuriuos Jėzus valdys.
Mato25:31-32 apibūdina Jėzaus grįžimo sceną, kai grįžęs jis pastatys kojas Izraelyje:“... 31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste.

32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.
3 Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius – kairėje (tautos)...

Net Jo grįžimo metu bus (pagonių) žmonių ir net ištisų tautų, kurie nenorės kad įsigalėtų teisumas per Karaliaus ir karališkos šeimos valdymą- čia aš pratęsiu kitą savaitę ir tada pabaigsiu šią seriją. Iki tada, laiminu!
John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: at cwowi@aol.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.