Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. rugpjūčio 20 d., antradienis

Kodėl jūs esate naujoji Rebeka 2d.John Fenn. Weekly Thoughts. Why you are the new Rebecca #2

Sveiki,
Mes palikome Rebeką girdančią kupranugarius ir priimančią užstatą dovanomis iš Elezero, kuris yra Šventosios Dvasios įvaizdis.

Vardas Rebeka, reiškia virvės ritė (naudojama spąstuose) arba "surišti, užmauti, sujungti (spąstais)".Rebeka hebraiškai –„Rivka“, ir kai kurie hasidų rašytojai pažymi, kad tas vardas reiškia“ galvijų junginys“ – „Rivah“, žodžiai skiriasi tik „h“gale žodžio. Jie teigia, kad jos vardas reiškia tvirtą charakterį ir jėgą.

Bet ji taip pat yra ir  Kristaus surinkimo įvaizdis. Mes tikrai surišti, įkalinti šio puolusio pasaulio, kol mes išeisime su savo jaunikiu. Vardas „Izaokas“ reiškia „juokas“, ir mes galime įsivaizduoti, kaip Viešpats elgsis, kai tie, kurie buvo pagauti  spąstų ir surišti pasaulio susijungs su Juo Jo Tėvo namuose- bet tai tik ateityje, ir kur mes esame šioje istorijoje?

Pasirodo Lebanas...godus, tai matome Pr24:29-30:

„29 Rebeka turėjo brolį, vardu Labaną. Ir Labanas išbėgo pas vyrą prie šulinio.
30 Pamatęs sagtį ir apyrankes ant sesers rankų ir išgirdęs sesers Rebekos žodžius: „Taip kalbėjo tas vyras“, atėjo jis pas tą vyrą, kuris stovėjo šalia kupranugarių prie šulinio.“

Hebrajų kalboje pastebim eįdomų žodžių žaismą.

Žodis „Lebanas“ Hebrajų kalboje rašomas „LaVan (la-vahn), ir reiškia „baltas“. Tokiam klastingam vyrukui, iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti keistai, nes balta spalva simbolizuoja teisumą ir tyrumą. Lebanas nebuvo toks, kaip tik buvo priešinga asmenybė. Kai kurie rabinų  rašytojai nurodo, kad jei skaitysi jo vardą atvirkščiai, tai bus „NaVal“, tai reiškia „plėšikas“ arba „kvailys“. Būtent tai apibūdina jį, jis turi teisiojo išvaizdą, bet faktiškai-plėšikas. Jis visai kitoks, nei atrodo.

Šis žmogus, kuris apgavo Jokūbą ir 20 metų jį privertė būti savo vergu, ir kuris suklestėjo dėl palaiminimų Jokūbo gyvenime, gali būti palygintas su daugeliu dabartinių krikščionių... kiekvienas iš mūsų turime savo istoriją apie nemoralius ir neetiškus krikščionis, kurie mumis pasinaudojo, apie tai taip pat  palieku jums pamąstyti ir pasisemti išminties iš  tų herojų gyvenimo.

Lebanas matė Eliezerą( Šventoji Dvasia) kaip priemonę praturtėti, panaudoti, kaip naftotiekio vamzdį, kuriuo tekės palaiminimai į jo asmeninį gyvenimą. Jis turėjo savanaudiškų motyvų priimdamas Eliezerą: „ Įeik Viešpaties palaimintas. Kodėl vis dar stovi čia? Aš paruošiau kambarį tau ir vietą tavo kupranugariams!”

Pasakyta, kad Eliezeras įėjo į namus”. Jei Eliezeras yra Šventosios Dvasios įvaizdis, tada įėjimas į namus reiškia, kad Lebanas atgimė, gavo Šventąją Dvasią “savo namuose”. Bet jis nebuvo garbingas ir doras žmogus šiame palyginime, jis naudojo Viešpatį savo asmeniniai naudai ir motyvams įgyvendinti.

Tikrai nuostabu , kad 24:34-49,  įžengęs į namus, Eliezeras dalinasi  savo širdies ketinimais,  tikslais ir motyvais dėl to “įėjimo į namus”, tai- Šv. Dvasios įvaizdis mūsų dvasioje, kuri taip pat dalinasi savo planais, motyvais, ir savo mintimis, ir apie tai, ką turi mūsų ateičiai. Ar mes esame kaip Lebanas, ar kaip Rebeka? Ką mes darome su tais apreikštais planais? Bandome panaudoti Dievą savo asmeniniai naudai, ar paklūstame Jo planams? Visa tai mes žinome ‘mūsų namuose’, tai yra -mūsų davsioje.

Po to kai Eliezeras pasidalina savo istorija ir kodėl atvyko, ir kai jau  tėvas ir mama sutinka ją išleisti eil.53 mums sako :

“( Abraomo tarnas Eliezeras) 53 Tarnas, išėmęs sidabrinių ir auksinių indų bei drabužių, juos dovanojo Rebekai; be to, jis dovanojo vertingų daiktų jos broliui ir motinai.”

Atkreipk dėmesį, kai ateina Šv Dvasia į tavo “namus”- ar į tikrus namus, arba į tavo dvasią- visi aplink tave tampa palaiminti. Šiuo atveju buvo palaiminta ne tik Rebeka, bet taip pat - jos mama ir tėvas. Paulius sako mums  Kor7:14, kad  netikintis sutuoktinis ir vaikai yra “pašventinti” ( paskirti Viešpačiui), nes kitas sutuoktinis yra tikintis.Štai ką mes čia ir matome  – dėl Rebekos visi jos namai yra palaiminti.

Ji pakviečiama eil.57 savo tėvo ir seserų akivaizdoje  pasakyti, ar ji sutinka išeiti. Tai visiškai laisvas jos pasirinkimas.  Tai nėra visiškai be savo valios jauna nuo kitų priklausoma mergina. Ji  buvo nustačiusi ribas vyrų atžvilgiu, laikė juos per rankos atstumą nuo savęs, kol sutiks tą tikrąjį, ji buvo nustačiusi ribas taip pat tarp savęs  tėvo ir brolių. Jie žinojo, kad tai jos, o ne jų sprendimas. Galiu spėti, kad būdama stiprios valios ir  veiksmo moteris, ir gyvendama su tokiu broliu, kaip Lebanas, tos ribos buvo nubrėžtos tam, kad galėtų išlikti ir apsisaugoti. Ji svajojo turėti vyrą, ištekėti ir išeiti. Ji  norėjo ištekėti. Ir jie žinojo, kad tai buvo jos sprendimas.

Štai koks paveikslas subrendusio krikščionio. Žinome, ko mes siekiame, patys nustatome ribas, esame dori, bet nesame neišmanantys pasaulio kelių ir priešo kėslų, ar kitų žmonių apgaulių. Galbūt tai dalinai buvo pripažinimas jos  jėgos, kad po to, kai ji sutinka iškeliauti su Eliezeru, jie laimina Rebeką sakydami:
„60 Atsisveikindami jie laimino ją: „Mūsų sesuo, tapk nesuskaitomų tūkstančių motina, tavo palikuonys tevaldo savo priešų miestų vartus!“

Jo buvo moteris, kuri įtvirtino tai, kad paveldėjimas būtų suteiktas teisingam sūnui, ir  žiūrėdama į priekį tikėjo, kad taps motina tūkstančiams milijonų“. Ji nenorėjo prarasti šio dangiško palaiminimo, todėl nepalankios gyvenimo aplinkybės negalėjo tam sutrukdyti.


Mes pabaigsime kitą savaitę...kai mes matome, kad jaunikis nukeliavo pusę kelio pasitikti ją, bet Rebeka taip pat išėjo jo pasitikti. Labai daug simbolių ir šešėlių, iki kito karto , laiminu,
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.