Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis

Kodėl tu esi naujoji Rebeka 1d.


John Fenn. Weekly Thoughts. Why you are the new Rebecca #1          9/08/19

Sveiki,
Senajame Testamente yra pavyzdžiai ir šešėliai kalbantys mums apie Jėzų ir įvykius, kuri mūsų laukia ateityje. Kiekvienas jų savaip nuostabus ir teikia supratimą apie mūsų gyvenimą Kristuje.

Izaokas ir Rebeka
Gal būt nėra nuostabesnio pasakojimo Biblijoje už Izaoko ir Rebekos istoriją.

Istorija prasideda Pr24, kur mums pasakyta, kad Abraomas buvo labai senas ir  ieškojo žmonos savo sūnui Izaokui. Mums pasakyta 36eil., kad galbūt prieš mirtį
Abraomas atidavė viską , ką turėjo Izaokui.  Pamąstykime šiek tiek. Izaokas yra turtingas. Viskas, ką turėjo Jo tėvas, buvo atiduota Izaokui.

Šiame pavyzdyje Abraomas mums atstovauja Tėvą, o Izaokas atstovauja Jėzų. Tėvas atidavė viską Savo Sūnui. Abraomas, Tėvas, siunčia Eliezerą atgal į Abraomo tėviškę surasti Izaokui ( Jėzui) nuotakos. Eliezeras  yra Šventosios Dvasios pavyzdys, kuri pasiųsta nuo Tėvo „ į namus“ rasti nuotakos Sūnui.

10eil.Eliezerui buvo pasakyta, apkrauti 10 kupranuagarių  dovanomis nuotakai, tai Šventosios Dvasios simbolis, o Jo dovanos simbolizuoja mums duotą charakterį statančią malonę ir Šventosios Dvasios vaisių.

Ji saugojo save ateities jaunikiui.
Kai Eliezeras atvyksta į Abraomo tėviškę, jis sustoja, kad galėtų pagirdyti kupranugarius po ilgos kelionės. Šaltiniai kalba skirtingai kiek vienas ištroškęs kupranugaris gali išgerti vandens, bet dažniausiai sako, kad maždau 53 JAV galionus(200+ litrų).
Eliezeras prašė maldoje,  kad kai tik jauna moteris ateis prie šaltinio,  ji turi pagirdyti  jį patį ir jo 10 kupranugarių- didelis prašymas!


Be abejo, mes žinome, kad Rebeka ne tik davė Eliezerui vandens, bet savanoriškai pagirdė jo kupranugarius, išsėmė iš ulinio galimai 500 galionų arba 1000 litrų. Kitą kartą, kai būsite parduotuvėje ir žiūrėsite į išrikiuotus ant lentynos 2lt talpos butelius , įsivaizduokite 500  jų, kaip paimate ąsotį  nuo peties ir nuleidžiate į šulinį, pasemiate ir ištraukiate - jei Rebeka turėjo 2galionų  talpos indą (7,5 lt) tai apie 250 kelionių iki šulinio ir atgal! Nemanykite, kad j prašė pagalbos, tekstas sako kelis kartus, kad ji viena atliko visą darbą.

Eil.16 sako: “ ...mergina buvo išsaugojusi save, nekalta, joks vyras nebuvo jos pažinęs...“ Kai kurie hebrajų komentarai pažymi jos didelį tyrumą, ir tie žodžiai “ joks vyras jos nebuvo pažinęs“, reiškia, kad ji neturėjo net vyrų draugų, bet saugojo save ateities jaunikiui  “tam tikrajam“. Jie pažymi, kad jos charakteris buvo be priekaištų, moralus, ir ji laikėsi ribų bendraudama. Ji ne tik buvo mergaitė, bet ji laikė tai kaip brangenybę savo vyrui, išlaikydama ribas bendraudama su vyrais.

Koks nuostabus paveikslas mums, kokie mes  Jėzaus mokiniai turime būti! Mums pasakyta, kad draugystė su pasaulio Sistema (kosmos, pasaulio keliai, Gr,) yra priešas Dievui. Mes turime saugoti save Viešpačiui!

  
Grįžkime į mūsų istoriją
Kodėl manote, kad Eliezeras ieškojo stiprios moters? Kaip surinkimo (bažnyčios) įvaizdis, tai sako ir mums, kad Viešpats ieško stiprių žmonių. Stipraus charakterio, ištvermingų.

Rebekos gyvenimas pavyzdys moters kuri stipri ir charakteriu ir veiksmais. Ji pagirdė 10 kupranugarių. Ji vėliau pagimdė dvynukus Jokūbą ir Ezavą, su Jokūbu, kuris laikėsi už Ezavo kulno išeidamas iš motinos įsčių- tai dienomis, kai nebuvo nei nuskausminimo nei Cezario pjūvio! Ji kilo iš nedarnios šeimos; jos brolis Lebanas, vėliau apgaudinės Rebekos sūnų Jokūbą slapta atiduodamas vietoj Rachelės Lėją, ir 20 metų laikydamas juos vergais**.(*eil29)(**31:38)

Rebeka su savo vyru ne viską atvirai dalindavosi kalbėdami apie sūnus, nes ji ėmėsi veiksmų, net apgaulės, kad tikrai teisingam sūnui atitektų pirmgimystė. Ji nebuvo žodžių moteris, bet veiksmo. Ji buvo stipri. Ji buvo protinga. Ji buvo veiksmo moteris. Toks turi būti Jo surinkimas- išmintingas pasaulio keliuose, bet išlaikydamas savo  Dvasios/dvasios vaisių ir  charakterio vientisumą  Kristuje.

Aš noriu pasakyti tokiu būdu: jūs mąstote , kad tam tikri dalykai gali jus diskvalifikuoti , ir jūs negalite būti panaudotas ar net negalite būti Dievo mylimas, bet būtent tie dalykai padaro jus stiprius ir kvalifikuotus gyvenimui ir iškęsti sunkumus Viešpatyje! Tai rašė Paulius Timotiejui 2Timotiejui 2:3-7, kai liepė jam dirbti kaip ūkininkui, treniruotis kaip atletui, iškęsti sunkumus, kaip kareiviui, kad patiktų mūsų kariuomenės Vadui! Dalykai, per kuriuos šėtonas privertė jus  praeiti, tapo jam pačiam spąstais, nes jūs buvote jam kaip geležis rūke, padaryti tinkami Karaliui!


Atgal prie šaltinio...
Per 24:21 sako mums, kad Eliezeris, Šv Dvasios įvaizdis, stovėjo šalia ir stebėjo darbą. Mes galėtume pasakyti tai tokiu būdu: Šv. Dvasios buvime ji vis pakartotinai vaikščiojo prie šulinio gyvojo vandens, kad patenkintų kitų reikmes. Mes taip pat turime tęsti savo vaikščiojimą prie šulinio.
Ji be abejonės išgerdavo gurkšniuką laikas nuo laiko, kad galėtų tęsti, bet savo pastangas buvo sutelkusi tam, kad pagirdytų ištroškusius kupranugarius. Kupranugariai yra nešvarūs, tai mūsų paveikslas, kai nešame Kristų neišgelbėtiems. Kiek kartų mes turime eiti prie šaltinio? Kokie stiprūs mes turime būti, kad nepasilptume? Toks šventųjų gyvenimas - mes esame čia, kad tarnautume, o ne kad mums tarnautų - taip kaip mūsų Šeimininkas.

Kai Rebeka baigė girdyti kupranugarius, 22eil. pasakyta: “ Kai kupranugariai atsigėrė,  jis išėmė auksinę sagtį kaktai, sveriančią pusę šekelio, ir dvi apyrankes, sveriančias dešimt šekelių aukso, ir pasakė:“ kieno tu esi duktė?“  Paaiškinimai Biblijoje teikia užuominą, kad
auksiniai papuošalai buvo brangenybės ar papuošimai plaukams, tai, kas buvo dėvima  aplink galvą ir ant kaktos. 

Šitų brangenybių dovanojimas yra kaip gimimo iš naujo patyrimas. Tai ne visos Šventos Dvasios dovanos mums, yra dar daugiau paruošta. Ef1:13-14 mums pasakyta : „ ... 13 Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį – jūsų išgelbėjimo Evangeliją – ir įtikėję Juo, esate užantspauduoti pažadėtąja Šventąja Dvasia,
14 kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas( pinigų suma mažesnė nei visas mokėjimas) iki nuosavybės atpirkimo Jo šlovės gyriui.“
Rebeka gavo užstatą, kiti turtai jos laukė ateityje.
Tuo momentu Rebeka nebuvo mačiusi savo jaunikio, neturėjo jokio supratimo, koks jis turtingas, ir kad ji turi kambarį jaunikio Tėvo namuose...kitą savaitę pratęsiu! Iki tada, laiminu,

John FennKomentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.