Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. balandžio 28 d., sekmadienis

Aš negaliu to patobulinti 3d.

John Fenn. Weekly Thoughts. I can‘t Improve on This #3 2019/04/26
.
Sveiki,

Šiandien: Ne žydų(pagonių) tikinčiųjų praktika - grįžimas prie žydiškų tikėjimo šaknų- kaip toli galima eiti?

Kodėl studijuojame žydiškas tikėjimo šaknis?

Paulius 1Kor10:1-11 pasakė korintiečiams, kad dalykai, kurie  atsitiko Izraeliui, buvo mums pavyzdys.

Rom3:1-2 Paulius klausia, koks privalumas būti žydu? Jis atsako, kad privalumas toks, kad jiems buvo patikėti „žodžiai“(Žodis). Taigi yra privalumas studijuoti žydiškas šaknis ir pavyzdžius iš jų gyvenimo(ST), blogus ir gerus iš Izraelio istorijos.


Bet tai tik iki tam tikro lygio
Paulius klausia Gal3:2-3 ar jie ...“gavo Šventą Dvasią skelbdami tikėjimą Kristumi, ar vykdydami Mozės įstatymą? Ar Dievas daro stebuklus tarp jų  Šventąja Dvasią, ar jums paklūstant įstatymo nuostatoms ir taisyklėms?( todėl) pradėję Dievo Dvasia, kaip jūs galvojate subręsti vykdydami Mozės įstatymo nuorodas ir taisykles?...“

Pauliaus teiginys čia nubrėžia mums  liniją.  Jei jūs galvojate, kad galite subręsti Kristuje  paklusdami Mozės įstatymams, jūs klystate. Tėvas mums padeda subręsti Šventąja Dvasia.

Dievo Dvasia ir žinios apie mūsų tikėjimą Kristumi „paruošia sceną“ veikti Dievui mūsų tarpe ir  daryti stebuklus tarp mūsų. Jis nėra prieš žydiškų šaknų studijavimą, jis prieš žmones, kurie sako, kad jūs turite, ar jums reikia, ar tai būtų jums gerai, ar galvoja, kad tai padės jums subręsti jei laikysitės Mozės įsakymų.

Ar jūs daugiau išmoksi? Taip. Ar daugiau subręsite? Ne. Branda ateina per charakterį ir Dvasios vaisių, kuris subręsta vaikščiojant su Kristumi. (2Pt1:5-8 ir Gal5:22-23)

Mozės įstatymas nėra jums
" suprasdamas, kad įstatymas nėra skirtas teisiajam, bet nusikaltėliams ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams...“ Tim1:9,

Įstatymas nėra skirtas teisiesiems, bet parodo žmogaus nuodėmingumą. Jei tu turi Kristų savyje, įstatymas – ne tau.


Tai kam Mozės įstatymas?
Rom3:19 sako, kad įstatymas duotas, kad “visas pasaulis  būtų rastas kaltas prieš Dievą”. Kitais žodžiais, iki Mozės įstatymo žmogus nežinojo, kad buvo nusidėjėlis. Tas įstatymas apibūdino žmogui, kas yra nuodėmė. Jis parodė mums Dievo šventumą ir mūsų nuodėmingumą.

Paulius sako 1Kor 15:56b“ nuodėmės jėga yra įstatymas“. Tai reiškia, kad paklusimas Mozės įstatymui veda į didesnį nuodėmingumą. Jėzaus brolis Jokūbas pasakė Jk2:10: „Mat, kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų.“
Kitais žodžiais, nuodėmė yra nuodėme. Jei gyveni pagal Mozės įstatymą, bet neįvykdai bent vieno iš jo punktų, tampi kaltas prieš jį visą, nes nuodėmė yra nuodėme - būti kaltam pagal  vieną punktą, reiškia  būti kaltam prieš visus.

Jei užaugai griežtoje aplinkoje su savo taisyklėmis ir nuostatomis, tu žinai, kad tai tiesa. Jei būdamas vaikas susitvarkei savo kambarį ir išnešei šiukšles, bet  neatlikai kažko kieme - tavo griežtas tėvas disciplinuoja tave neatsižvelgdamas į tą gera, ką esi padaręs. Toks Mozės įstatymas.

Taigi, kodėl dabar, turėdami Kristų, krikščionys turi manyti, kad subręs jei vėl grįš prie Mozės įstatymo vykdymo?

Stabtelėkim ir pasvarstykime šį teiginį Gal3:21:“ Jei Dievas būtų galėjęs duoti tik vieną taisyklę, vieną formulę, vieną dalyką, kurį reikia daryti, kad turėtume amžiną gyvenimą, Jis būtų tai padaręs.“

„...24 Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu (į Kristų) išteisinti.
25 Bet, tikėjimui atėjus, jau nesame auklėtojo(įstatymo) globoje.
26 Juk jūs (dabar)visi esate Dievo(Tėvo) sūnūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi. „ eil. 24-26


Pažink savo širdį
Pagalvok apie savo šeimą, kai augai, jei tai buvo laimingas laikas, arba galbūt žinai šeimą, kuri atrodė buvo tobula, arba  tobula TV šeima sėdinti aplink pietų stalą, ir besišnekučiuojanti apie savo dieną...įsivaizduok tai.

Tie vaikai yra šeimos dalis. Mama ir tėtis nori žinoti, kas nutiko mokykloje, taip pat aplink broliai ir sesės besidalinantys įspūdžiais iš savo dienos. Triukšminga, aidi pokalbiai, vaikai pertraukinėja vienas kitą, gal būt vienas iš jų  nori kažką papasakoti tėvams, o kitas sarkastiškai pasišaipo...Mama ir tėtis savo viduje džiaugiasi kiekviena minute, sumišimas, triukšmas, padūkęs laikas.

Taip ir mums su Dievu Tėvu. Mes esame Jo vaikai- Jis džiaugiasi gyvenimo procesu, kuriame mes dalyvaujame. Jis nori žinoti kiekvieną mūsų dienos detalę. Jis visiškai įsitraukęs į tai, kaip anksčiau aprašyti mama ir tėtis, Jis iš tiesų gyvena mumyse. Taigi, tai reiškia, mes nusinešame Jį visur- į kiekvieną vietą, į viską, ką mes darome, į viską , ką mes kalbame - Jis visiškai mumyse, ir mes-Jame.

Jokia taisyklė negali pagerinti tai, joks burnos išpažinimas, joks pasninkas, ar geri darbai. Poilsis. Jėzus  yra mūsų Sabato poilsis 24/7-įeik į  Jo poilsį, tu turi ramybę su Dievu ir Dievas turi ramybę su tavimi, Kristus mumyse yra akivaizdus to  įrodymas, šlovės viltis.

Jei nori studijuok  žydiškas šaknis tikėjime, nes jų gyvenimai buvo pavyzdžiai mums, kaip sakė Paulius. Dalyvauk šventėse, studijuok kultūrą ir įstatymą jei nori, žydams buvo patikėtas Dievo žodis. Tai didelė vertybė.

Bet tu turi Kristų savyje. Neleisk , kad kas nors tau sakytų, kad dabar tau reikia paklusti Mozei, nes tu jau turi Kristų. Studijuok, auk, bet nepakliūk po ST Įstatymų jungu. Kaip Paulius apibūdina savo mokymą Gal6:15-16: „ Nes Kristuje nėra nei žydo nei graiko“, svarbu tik naujas kūrinys Kristuje. Tiems kurie gyvena pagal šią taisyklę ir tikrajam Dievo Izraeliui tebūna jiems ramybė.

Kitą savaitę-nauja tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. laiškus: at cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.