Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. balandžio 23 d., antradienis

Aš negaliu to patobulinti ! 2d.


John Fenn . Weekly Thoughts.  I can't improve on this . #2 ,  2019/04/19

Sveiki,

Mes visi sutinkame su teiginiu, kad Kristus mumyse, bet vis tiek spėliojame: ”Ar galiu patobulinti tai, ką turiu Jame?”

Šiandien-  Mesijinis judėjimas: kaip toli galime eiti studijuodami hebraiškas šaknis, kad nepakliūtume į klaidą?


Buvo toks vyras, visuose dalykuose doras, mėgstamas, niekada nevedęs, turintis savo verslą, solidų charakterį ir labai mylintis Viešpatį. Jis norėjo sužinoti daugiau apie hebraišką Jėzų, todėl nuėjo į vietinę mesijinę kongregaciją.

Po pirmų 2 vizitų lyderiai paskyrė jam pasimatymą jo namuose, ir po to dar daug daug tokių aplankymų, dažnai net po 3-5 vakarus kiekvieną savaitę, jie jį mokė. Jie aiškino jam, kad jo tikėjime kažko trūksta, kad jis nepaklusnus Viešpačiui, nes nevykdo Mozės įstatymo, ir dėl to jis ėmė bijoti Dievo.

Jie mokė tą vyrą ignoruoti laišką Galatams, 1Jn laišką ir dar daugiau. Pradžioje jis kartais paskambindavo ir/arba parašydavo man el.laišką, kad sužinotų mano nuomonę apie tai, ką jie mokė, bet jie buvo šalia, o aš- kitoje  valstijoje...ir jis pasidavė, nes jie buvo nepailstantys.

Todėl jis paliko savo namų surinkimą, kurį lankė ir jo šeima, netgi pasirinko nuraukti visus kontaktus su savo ,šeima. Jis pasinėrė į visus tuos dalykus, kurių mokė ir liepė daryti jo mesijinės kongregacijos lyderiai. Šiandien jis atstatė savo bendravimą su šeima, bet nevisiškai, tik su tais, kurie lanko jo sinagogą.
Nuo tada jis nesusirašinėjo su manimi, net kai aš lankiau šeimą , kuri gyvena šalia jo. Man buvo liūdna, kad praradau draugą, bet tai buvo ne  mano, bet jo pasirinkimas. Pagal tai, ką girdėjau, jis intelektualiai passotintas, bet dvasiškai tuščias, ir trokštantis daugiau.


Aš galėčiau jums papasakoti dešimtis istorijų apie vyrus ir moteris, kurie savaitėmis ir mėnesiais palaipsniui ėjo tuo pačiu taku, kaip ir mano draugas, pasinerdami į mesijinį judėjimą ir palikdami visa kita.  Daugelis, žinoma, išlaikė balansą. Bet kaip gi nuoširdus ir geras troškimas sužinoti daugiau apie hebraiškas šaknis tampa nesveika priklausomybe? (Mano serijos šį mėnesį :“ Dvasinė priklausomybė 2 aprašo detaliai kelią į šią dvasinę priklausomybę)

Paulius rašė Rom10:2-4:
„2 Aš jiems liudiju, kad jie turi uolumo Dievui, tačiau be pažinimo.
3 Nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui.
4 Nes įstatymo pabaiga – Kristus, išteisinimui kiekvieno, kuris tiki.“

Pažiūrėkime kaip vyksta progresiją, kai asmuo pasuka šiuo keliu. Pirmas dalykas, kurį Paulius pamini yra tai, kad jie turi uolumo Dievui. Graikiškas žodis „zelon“ gali reikšti uolumą, pavydą, netgi pašėlimą. Šio žodžio šaknis  „zeo“ reiškia „burbuliuoti arba virti“. Tai reiškia būti pasišventusiu kam nors, ir turėti stiprias emocijas trokštamo objekto atžvilgiu.


Tie žmonės yra uolūs- verdantys savo troškime Dievo ir visų Dievo dalykų. Bet jis sako, kad šis uolumas neteisingas. Jis ne pagal apreikštas žinias.“

Žodis, kurį jis vartoja „nėra“(angl.) tai paprasta žodis „kat“ yra negatyvus, reiškiantis „prieš“- šiuo atveju nukreiptas „prieš pažinimą“. Jų uolumas yra toks didelis, kad jie ignoruoja tai, kas yra apreikšta, dėl sudėtingesnio „aukštesnio“ pažinimo- arba mažų mažiausiai jų uolumas sako jiems, kad yra aukštesnis pažinimas.

Dėl jų neteisingai nukreipto uolumo, ignoruojant tai, ką jie jau turi, Pats Kristus juose, Paulius sako, kad jie bando nustatyti savo teisumą. Jų mesijinis požiūris tampa struktūra, kurios dėka jie artėja prie Dievo, arba mato Jį per tą struktūrą; nepriima Kristaus, kuris mirė už juos, kad jie būtų teisūs prieš Dievą, o Kristus jau yra  juose.

Tai lyg  prieš kelis metus vykę „atviro dangaus“ judėjimo susirinkimai. Daugelis gerai žinomų krikščionių ėjo į konferencijas kurios skelbė, kad jie patirs „atvirą“ dangų“, savo noru ignoruodami tai, kad Kristus jau yra juose ir mes galime drąsiai ateiti prie malonės sosto. Jie buvo uolūs, bet ne pagal apreikštą pažinimą.

Priežastis, kad daugelis ignoruoja, tai, ką jie anksčiau žinojo esant teisinga, dėl „keisto“ judėjimo, todėl, kad jie nori greitų atsakymų į savo problemoms ir situacijoms. Kristus esantis juose būtų vedęs  susitvarkyti su savo problemomis  ir augti kaip asmeniui Jame- bet tai sunkus darbas.  Nemalonus darbas. Daug lengviau su jų uolumu bėgti į „atviro dangaus“  tarnavimą, kuris atrodo toks dvasingas, ir tikėtis, kad ten patirs greitą  problemos sprendimą. Bet tai nevyksta tokiu būdu.

Žmonės bėgioja prie formulių ir ritualų, nes nepakankamai gerai pažįsta Viešpatį. Mums pasakyta, kad krikščionių tikėjimas, tai - vaikščioti krikščioniškame charakteryje 2Pt1:5-8, ir  Dvasios/dvasios vaisiuje Gal5:22-23, kuris įgalina mus gyventi dievotą gyvenimą. Mes galime tai daryti, nes Kristus yra mumyse. Kristus mumyse yra viskas!

Nieko blogo studijuoti apie mūsų žydišką Jėzų, Biblijos kultūrą, šventes ir pasninkus- bet jeigu asmuo savo uolume palieka Kristaus paprastumą ir atranda žinias ritualuose ir amžinuose įstatymuose, kuriuos Jėzus išpildė, jie pakliūva į klaidą. Paulius tai koregavo Gal3, ir mes tai panagrinėsime kitą savaitę.

Kitą savaitę-apie tai, kaip Paulius mokė juos neprarasti pusiausvyros  Jėzaus žydiškumo pažinime.

John Fenn


www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.