Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. kovo 31 d., sekmadienis

2019 kovo mėnesio CWOWI Naujienlaiškis


March 2019  CWOWI Newsletter

Sveiki,
Dėkojame, kad meldžiatės už Barbarą, Krisą ir mane. Nuo to laiko, kai paskutinį kart rašiau naujienlaiškį, Krisas iškrito iš savo vežimėlio ir susitrenkė smakrą, jam atsivėrė maždaug 1 colio gylio žaizda, kurią gydytojas užtaisė klijais – kadangi oda po smakru buvo labai plona, atrodė, jog tai geriausia išeitis. Buvo dar keli įvykiai, tokie kaip elgesio sutrikimai, susiję su darbuotojų kaita, naujiems darbuotojams tik pradedant susipažinti su Krisu, bet kai kada problema būdavo pats Krisas. Kol aš būsiu išvykęs į Suomiją 12-21 dienomis, jį aplankys Barbara, kuri  į grupės namus atveš jo mėgstamo greito maisto, 2 penktadienius jis nesilankys namuose, tad prašau melstis už Krisą ir Barbarą – dėkoju.
  
Pranašiškai
Aš linkęs pasidalinti dalykais, apie kuriuos Viešpats man kalba fragmentiškai, iš dalies dėl to, kad žmonės linkę sureikšminti pranašavimą. Tačiau sausio mėnesį, kai man pasirodė Viešpats, Jis su manimi kalbėjosi apie tris dalykus, liečiančius technologijas, apie kuriuos dalindamasis su jumis aš  jaučiuosi patogiai.

Jis apsireiškia dažniausiai dėl manęs, dėl mano gyvenimo ir Kristaus kūno, kaip visumos – arba dėl to, kas bus ateityje. Jam visai nebūdinga kalbėti apie technologijas, bet praeitą mėnesį apie tai dalinausi, nors labai nedaug, kad ir apie tai, jog „...neatpažinsi šalies (JAV) po 2, 5 ar 7 metų.“ Tačiau šiandien pasidalinsiu daugiau, kadangi dėl kai kurių dalykų reikia melstis, kai kuriuos dalykus reikia stebėti ir pažinti laikus bei sezonus, kuriuose gyvename. Tai principai ir plėtra, kaip vystomos technologijos. Jis teigė, jog davė šias technologijas tam, kad palaimintų žmones, bet tai net gi dabar yra „naudojama prieš mano žmones“. Pirmą kartą Jis kalbėjo apie DI – Dirbtinį Intelektą. Dirbtinis Intelektas iš esmės yra visų kompiuterių gebėjimas kalbėti vieniems su kitais, o po to ir „mąstyti“ – gebėti susisteminti informaciją. Taip jau daroma Kinijoje, kur piliečiai yra socialiai rūšiuojami, pradedant nuo jų sekimo gatvėje, naudojant veidų atpažinimo sistemą, baigiant žiniomis apie jų pirkinius bei draugus socialiniuose tinkluose – ši sekimo sistema surūšiuoja ir sudaro kiekvieno gyventojo profilį. Tai Jis ir komentavo, minėdamas, kad tai neužilgo bus naudojama JAV ir vakaruose.

Šiuos dalykus naudojant geriems dalykams, jie gali tapti palaiminimu. JAV šiuo metu turi „komercinį DI“, kuris gali pasakyti, kada ir kokius Amazonės ir Facebook‘o stebėjimo puslapius aplankėte ir ką pirkote, bei pagal savo algoritmus pritaikyti pasiūlymus parduotuvėms ar kompanijoms, prie kurių prisijungiate. Kad ir GPS yra naudojamas tam, kad sektų jus, o jūs galėtumėte surasti  „x“ adresą. Visa tai yra gerai.

Tai mane veda prie 2-o dalyko, apie kurį Jis kalbėjo, ir kuris siejasi su pirmuoju: o būtent, kokiu būdu tai bus naudojama vyriausybių  ir privačiose kompanijų, turint tikslą sekti žmones – Jis kalbėjo apie tai, kas dabar naudojama JAV pardavimo tikslais; „Tu dar nieko nematei iš to, ką jie galėtų padaryti.“
Jis kalbėjo, kad stebėčiau Kongresą (JAV) dėl įstatymų, susijusių su mūsų (JAV) teisių panaikinimu, ir teismus, kadangi JAV nusprendžia kaip turėtų elgtis su kompanijomis, kurios koreguoja tai, kas joms atrodo yra įžeidimas. Pavyzdžiui - kai kalbu aš – jeigu butų kompleksas turėtų bendruomeninį kambarį, kuriuo galėtų naudotis to butų komplekso gyventojai, būtų galima tą bendruomeninį kambarį išnuomoti bet kuriam gyventojui. Tie gyventojai galėtų naudotis tuo kambariu savo nuožiūra, o butų nuomos kompanija neturėtų nešti atsakomybės dėl to, kas vyksta tame kambaryje, kadangi jie tą kambarį tik nuomotų. To žmonės ir tikisi iš Facebook‘o, Google ir kt.

Tačiau jeigu kompanija, kuri nuomoja kambarį ir sako, kad tai visiems gyventojams, o po to vieniems leidžia, o kitiems draudžia naudotis šiuo kambariu, priklausomai nuo to, ar jie įžvelgia, kad tos patalpos naudojimas yra įžeidimas jiems, tačiau tada jie pažeidžia atsakomybės liniją – mes matysime vyksiančias kovas su šiomis kompanijomis. Jie nori toliau prekiauti DI, tam kad sektų ir koreguotų, tuo atveju, jeigu jūs arba aš „nuomotumėmės jų kambarį“. Trečias dalykas, kurį Jis minėjo, yra ta pati melo dvasia, kuria per amžius buvo naudojamasi, prieš Jį (Jo kūną). Jis sakė, kad ta dvasia pasireiškia, kai melagingi liudytojai išima Jo žodžius iš konteksto arba juos iškreipia, kad atrodytų, jog Jis pasakė kažką, ko Jis nesakė. (Morkaus 14:56-59)

Jis minėjo technologijas, kurios leidžia perkurti vaizdo ar garso įrašą taip, kad atrodytų, jog asmuo kažką sakė, ar darė, ko  jis iš tiesų visai nesakė ir nedarė, naudojant melo (melagingo liudijimo) dvasią. Bus taip, kad asmuo galės perkurti vaizdo įrašą, kad parodytų, jog koks nors žmogus kažką sakė, ko jis niekada nesakė – tačiau žmonės tikės, kadangi tai matys. Jis pasakė tai iš dalies tam, kad mane informuotų, bet taip pat ir dėl maldos.

Kaip aš sakiau, tai dėl maldos – „pakelkime galvas“ tam, kas įvyks kelio gale. Kiti dalykai, apie kuriuos Jis kalbėjo, tai persekiojimai, nukreipti prieš žydus, krikščionis ir konservatorius, kurie bus kaltinami dėl būsimų ekonominių bėdų ir pan...

Ir Jis užbaigė: „Tačiau neišsigąsk, kai pamatysi, kai kuriuos dalykus imant reikštis. Būk Tėvo reikaluose ir tau nieko neatsitiks. Vaikštantys su Manimi, ateinančiomis dienomis netgi ims klestėti, kadangi esantys tamsoje, klupinės aklai, o esančių šviesoje kelias bus nušviestas Dvasios šviesos. Kaip tau sakiau pradžioje: CWOWI – tai aprūpinimas prieš ateinančius laikus. Mano žmonių turtas visų pirma yra jų santykių turtingume. Būtent šiomis dienomis Aš sakau savo kūnui pakeisti prioritetų tvarką, kad būtų pagerbti ir mylimi Dievo namiškiai, o ne šio pasaulio dalykai. Daug kas atskiria save nuo pasaulio ir jo kelių  taip atnaujindami  savo įžadus Man. Kiti atras, kad visa, kuo jie pasitikėjo palieka juos,  nes jų pasaulis byra, o kai kuriems tai įvyks tik tada, kai  jie sugrįš pas Mane, savo pirmąją meilę. Išgirsk, ką Dvasia kalba surinkimui(bažnyčiai).“

Užsiaugink stuburą
Turėti laisvą valią, reiškia mokytis, kaip ja naudotis, ir kaip dėl jos kovoti. Nei Dievas, nei velnias negali apsispręsti vietoj tavęs. Virš viso to mes privalome išmokti kontroliuoti savo emocijas ir mintis. Stulbinantis  skaičius krikščionių skaito skyrius ir eilutes, o po to ignoruoja jas, kadangi „jaučiasi“ prarasti arba tušti, arba taip, lyg  juose nebūtų Dievo.

Apie tai, jog turiu valdyti savo jausmus, supratau  anksti. Nesvarbu, ką sakytų aplinkybės, hormonai ar dar kas nors, aš  galiu ir privalau kontroliuoti tai, ką aš jaučiu.  Aš esu suvereni būtybė. Šią pamoką išmokau paauglystėje, skaitydamas Jėzaus žodžius Mato 28:18: „Man duota visa valdžia Danguje ir žemėje, tad eikite į visas tautas...“

Kai Jo paklausiau: „Visa valdžia?“, Jis atsakė: „Taip, teisingai. Pats velnias iš savęs neturi valdžios. Jis verčia kitus atiduoti jam savo valdžią, o tada jis naudoja jų valdžią prieš juos pačius. Žmonės yra velnio varginami todėl, nes jie atidavė savo valdžią jam, kad ją naudotų prieš juos."

Aš niekada to neužmiršiu. Tai buvo vienas iš pirmųjų mano pokalbių su Pačiu Viešpačiu.  Šis principas, kad velnias naudojasi mūsų pačių valdžia prieš mus, kadangi jis nieko neturi, tik tai, ką žmonės jam duoda, mane supykdė – supykau ant velnio. Viešpačiui kalbant, aš staiga supratau, kad taip daro ištisos tautos – kai kurios tautos net yra pašvęstos dievams ir/arba velniui ir pan. Tačiau yra tautų, kurios pašvęstos Dievui, tačiau nusigręžė ir atidavė savo valdžią, kad ji būtų naudojama prieš jas ir buvo sugriautos iš vidaus. Pažvelkite į istoriją, paprasta matyti, kaip tautos buvo sugriautos.

Kai tik buvau pakrikštytas Šventąja Dvasia ir ėmiau kalbėti kalbomis, tai skambėjo kaip svaičiojimas. Aš nebuvau tikras, kad tai „gavau“. Tačiau prisimenu, kad skaičiau Apaštalų Darbus, lyginau Apd 2 ir 10 ir 19, ieškodamas pavyzdžių, ir remiantis tuo, o ne tuo, ką jaučiau, pasirinkau tikėti, jog buvau pakrikštytas Šventąja Dvasia, kad tai buvo Dievas, ne aš ar velnias. Pastraipa, paragrafas iš naujo ir iš naujo . Aš nesiruošiu atiduoti savo valdžios - kuri buvo tai, kad aš galėjau gauti Šventąją Dvasią - velniui, kuris man sakytų, jog aš Jos negavau. Taip neatsitiko.

Tas pat su jausmu, kad esi neišgelbėtas, prarastas, apleistas, nejaučiantis savyje Kristaus – bet ar tie jausmai, ką nors reiškia? Jėzus nejautė noro eiti ant kryžiaus, bet nuėjo. Atsimainymo momentu, kai Luko 9 Mozė ir Elijas Jam pasirodė ir pasakė, kas parašyta Raštuose, ir kas su Juo atsitiks – dėl to Jis nesijautė gerai – Jo nuotaika staiga pasikeitė, subjuro po šios patirties, Jis ėmė barti žmones dėl jų netikėjimo, klausdamas „kaip ilgai man reikės su jumis būti“. Tačiau Jis nuėjo, kadangi Žodyje apie Jį buvo parašyta, Jis nuėjo, kad išpildytų Savo tikslą. 

Užsiaugink stuburą. Tavo valia yra suvereni, neleisk emocijoms ir velniui sakyti, ką tu gali ir ko negali padaryti, ką tu jauti ir ko ne. Žodis sako, kad tavyje yra Kristus – šlovės viltis. Tai gi veik pagal tai! Tu esi tikintysis, esi išgelbėtas – tu negalėjai prarasti savo išgelbėjimo arba bent jau tuo rūpintis. Užsiaugink stuburą. Kovok už savo laisvą valią, nusistatyk dvasines ribas, ir atiduok 100% savo laisvos valios Viešpačiui, kuris niekada to nepanaudos prieš tave, tik padės tau augti Jame. Savo valią atiduodami kitam – ar tai būtų sutuoktinis, Viešpats, vadovas, velnias – suteikiame jiems leidimą su tam tikromis išlygomis naudoti mūsų valią. Taip yra vadovo atžvilgiu – kiekvieną darbo dieną jis turi mūsų valią, su tam tikrais apribojimais. Jeigu esame vedę/ištekėję mes savo valią atiduodame savo sutuoktiniui ir turime įrodyti, kad turime charakterį to laikytis, bendraudami. Santuokoje kartais nutinka, kad vienas pasiima savo valią atgal, po to seka atsiskyrimas arba skyrybos. Velnio atveju – jis panaudos jūsų valdžią, jūsų valią jums leidus prieš jus pačius. Visa valdžia suteikta Jėzui – jūs esate Jame – tad susirinkite savo valios, kurią kažkada atidavėte velniui, elementus ir susigrąžinkite ją. Užsiauginkite stuburą. Tikėkimės, kad jums tai bus naudinga ir priimtina teisinga prasme, atsižvelgiant į kontekstą.

Konferencijos: Konferencija Olandijoje 5/30-6/2 pamažu užsipildo. Konferencija rugpjūčio 15-18 dienomis Viskonsine  yra 60% užpildyta, konferencija spalio 11-13 Naujojoje Anglijoje užpildyta 20%. Informuokite mus, jeigu norite atvykti, o pinigus galėsite nusiųsti vėliau – mes viską su jumis viską suderinsime, tačiau turime žinoti, ar atvyksite, kad galėtumėm rezervuoti vietą(-as).
Man taip džiugu melstis už tuos, kurie aukoja per PayPal arba paštu, kurie parašo savo maldos poreikius – žinokite, kad jus mylime, vertiname ir palaikome. Palaiminimai!
        
Džonas & Barbara 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.