Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. sausio 20 d., sekmadienis

Jėzus yra pirmas atgimęs iš mirties 2d. 2019 sausio 18d

John Fenn "Weekly Thoughts' Jesus is God's Firstborn from the Dead 2019 01 18

Sveiki
Paskutines 2 savaitės aš dalinausi Dievo Planu A, B, ir C, rašydamas apie Jo pirmagimį Izraelį, o šiandien pratęsdamas tai- Jėzus Tėvo pirmagimis.


Kai mes matome frazę „pirmagimis“ kalbant apie Jėzų NT, po to iš karto eina žodžiai, arba turima omenyje „iš mirties“.


Kol1:18 pasakyta apie tai tokiu būdu:“ Ir Jis yra kūno – surinkimo(bažnyčios) galva. Jis – pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę. „
 Jis pirmas prikeltas iš mirties, pirmas iš milijonų  iš mūsų, kurie vieną dieną bus prikelti iš mirties pašlovintais kūnais, taip kaip ir Jis.Ką reiškia pirmagimis  iš mirties?
Kai Jėzus paliko dangų, kad būtų pradėtas Marijos įsčiose, kaip Žmogaus Sūnus, tai pakeitė ne tik Jo santykius su Tėvu, bet įvyko pasikeitimai ir Jo viduje. Kai Fil 2:7-8 sako „...7 bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones.
8 Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. ir buvo padarytas pagal Jo panašumą“ tai rodo, kad Jis buvo amžiams pakeista. Jis vis dar žmogus. (Žmogus)Kai Jis prisikėlė, Jis buvo prikeltas kaip žmogus žmogaus kūne. Jis turi pašlovintą kūną, kaip Paulius sako * padarytą iš dangiškos medžiagos. Rom6:4 sako, kad Jis buvo prikeltas iš mirties Tėvo Šlove. Ryški Tėvo šlovės šviesa įkvėpė gyvybę į Jo mirusias žemiško kūno  ląsteles ir pakeitė jas dangiška medžiaga.* 1Kor15:39-50


Ar galite įsivaizduoti pasikeitimą tarp Tėvo ir Sūnaus, kai Jėzus pakilo į dangų kaip žmogus, pirmas žmogus atgimdytas iš mirties? Mums pasakyta Jok1:13, kad Dievas Tėvas nėra gundomas, bandomas, ir gundomas blogiu, ir Jis pats negundo nebando...žmonių blogiu. Kodėl Jis nebandomas, ir negundomas Šėtono? Todėl, kad Jis neturi žmogaus kūno.

 Tačiau Jėzus turi žmogaus kūną. Tėvas nežino, ką reiškia būti pavargusiam, prakaituoti, naudotis tualetu, būti apribotam būti vienu metu vienoje vietoje. Jėzus žino visus šituos dalykus, patyrė juos asmeniškai. Jis pirmas atgimdytas iš mirties, žmogus(Žmogus), ir pirmas iš milijonų, kurie gimė iš mirties panašiu būdu.


Mes esame tie “daugelis brolių
Rom 8:29 vadina Jėzų pirmu atgimdytu iš mirties:“ 9 O kuriuos Jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių.“ Mes esame tie „daugelis brolių“.Atkreipkite dėmesį:“ Numatęs prieš laikų pradžią, kas Jį pasirinks, o kas ne, nepažeidė laisvos valios. Ir mes taip darome; jei žinome situaciją, kuri laukia ateityje, mes vykdome pasiruošimą remdamiesi tuo. Taip elgiasi ir Tėvas. Link tų,  kuriuos Jis žino iš anksto prieš laikus, kad jie bus išgelbėti, jei tik gaus galimybę, leidžia Jam judėti  ta kryptimi ir suteikti išgelbėjimą.NT užrašytojai buvo tokie tikri, kad Jėzus buvo pirmagimis iš mirties, kad mes skaitome tai Heb12:23:“
Bet jūs prisiartinote prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangiškosios Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų
23 ir šventiško susirinkimo, prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių).“


Pirmieji vaisiai
Beveik sinonimiškas žodis yra  „pirmieji vaisiai“, kuris apibūdina pirmuosius paaukojimus Viešpačiui, pirmuosius ir geriausius vaisius, kurie skirti Dievui. Viešpats yra pirmagimis, pirmagimis iš mirties: „20 Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių – pirmasis iš užmigusiųjų(numirusių).“ 1Kor15:20
„ tačiau kiekvienas pagal savo eilę: Kristus – pirmasis, vėliau – priklausantys Kristui Jo atėjimo metu.“eil.23
„ Savo valia Jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai“ Jb1:18Rom8:23:“ 23 Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios vaisius, – ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo.“


Jėzus yra pirmagimis iš mirties, ir mes esame pirmieji Jo kūrinijos vaisiai. Pirmieji vaisiai buvo aukojami Viešpačiui, taigi tikimasi, kad mes gyvensime aukodami save kaip auką Dievui, o tai, kaip sako Paulius Rom 12:1-3, yra sąmoningas mūsų tarnavimas. Dabar jūs žinote kodėl. Nuostabi Malonė, nes mes esame Jame, ir Jis mumyse. Kokia šlovinga laukia ateitis!


Kitą savaitę-nauja tema, iki tada, laiminu,
John Fenn


www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.