Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. sausio 13 d., sekmadienis

Dievo planai A, B ir C mums 2d.

John Fenn „Weekly Thoughts“ God's Plans A, B, and C for Us #2
 2019 sausio 11d.


Sveiki,

Praeitą savaitę mes matėme , kaip Izraelis buvo Dievo pirmagimis sūnus: kiekvienas vyras, moteris ir vaikas Jam buvo pirmagimis.

Iš19:6 skaitome: „O jūs būsite kunigų karalystė, šventa tauta.“

Planas A buvo visai tautai būti kunigų tauta. Jie netgi pakartojo: „Viskas, ką Viešpats mums pasakė, mes padarysime.“ Kiek iš mūsų panašiai pasižadėjo, kai suvokė  planą A savo gyvenimui?


Bet bėgo laikas
Jie buvo  pašaukti būti kunigų karalyste, tarnauti Jam kaip tauta. Kaip kiekviena tauta, jie turėjo ūkininkus, žemdirbius, avių augintojus, amatininkus, prekybininkus ir visus kitus, kurie įvairiais būdais užsidirbo pragyvenimui. Bet jie buvo Dievo kunigai. Jie visi vienodai buvo kunigais Viešpačiui, nors turėjo atlikti skirtingas funkcijas, tai tinka ir mums šiandien.


Tai reiškia, kad tai, ką jie darė pragyvenimui buvo tolygu jiems būti tarnavime kunigų tautoje. Tai, kaip jie užsidirbdavo pragyvenimui nepakeisdavo jų kaip kunigų karalystės statuso, nes jų gyvenimas buvo nulemtas dvasinės tiesos, kad jie Dievo pirmagimiai ir kunigų karalystė. Taip lygiai ir mums šiandien. Kristus mumyse, mes nešamės Jį visur, kur tik eitume. Tai, kaip jūs užsidirbate pragyvenimui nekeičia jūsų dvasinio statuso. Mums Nėra švento ir pasaulietinio- viskas šventa. Viskas, ką jūs turite, viskas, ką darote , viskas yra šventa nes Kristus jumyse.


Planas B, pirmagimis
Dievas ne tik paskelbė, kad visa tauta yra kunigų karalystė, bet nutarė, kad pirmi Izraelio vaikai priklauso Jam, nes Jis nusipirko juos Pashos metu. Nekalto avinėlio kraujas, kurį Jis parūpino, buvo ta kaina, kuri leido praeiti Jam pro pirmagimius, taigi Jis juos įsigijo.


Aš dalinausi, kaip jie galėjo išpirkti savo pirmagimius, tai padarė Juozapas su Marija. Arba jie leido vaikui užaugti ir tarnauti Viešpačiui šventykloje kaip Hana ir Samuelis. Tai buvo jų pasirinkimas, kaip tėvų, ir tai nebuvo nei gera nei bloga, tai tiesiog jų sprendimas. Jis įsigijo savo pirmagimį, bet leido tėvams išsipirkti vaiką. Dauguma taip ir padarydavo.


Jo tikslas buvo, kad kiekvienas pirmagimis užsidirbtų pragyvenimui būdamas kunigu. Visa tauta buvo kunigų karalystė, bet kai kurie iš jų, pirmagimiai, turėjo užsidirbti pragyvenimui tarnaudami šventykloje. Bet tauta tapo nevaldoma, ir jūs žinote istoriją kaip jie pradėjo maištauti prieš Viešpatį ir Mozę tuoj pat palikę Egiptą.


Kad išdėstytume temą pavadinkime pirmagimių pasirinkimą planu B. Jei ne planas A, kai visa tauta turėjo tarnauti Jam, tada jis pasirinko  mažesnį skaičių, pirmagimius vaikus, galbūt kad kiekviena šeima turėtų kažką atliekantį tarnavimą, tauta turėjo tarnauti Dievui.


Ir štai pasirodo planas C
Planas A -visa tauta kunigų karalystė nepasitvirtino,  taip pat ir planas B. Taigi Viešpats pakeitė visus pirmagimius, kurie turėjo tarnauti šventykloje, levitais. Galbūt Jis  mąstė susiaurindamas  planą iki Mozės ir Aarono šeimos, kad tokiu būdu tikrai turės šventą ir Jam paskirtą šeimą, kuri tarnaus šventykloje. Mes nežinome priežasties, bet Jis taip nutarė. Mes tai skaitome Sk8:17-19:


„17 kadangi visi izraelitų pirmagimiai yra mano – žmonės ir gyvuliai. Aš juos pašvenčiau sau nuo tos dienos, kai išžudžiau egiptiečių pirmagimius.
18 Aš paėmiau levitus vietoje izraelitų pirmagimių. ir pavedžiau juos Aarono ir jo sūnų priežiūrai, kad tarnautų man Susitikimo palapinėje ir sutaikintų izraelitus. Taip izraelitai bus apsaugoti nuo sunaikinimo, kuris ištiktų juos, jei kas iš jų išdrįstų artintis prie šventyklos“.

Štai taip Levio giminė tapo kunigų gimine. Planas A visai tautai. Planas B buvo pirmagimiai, planas C buvo Aarono šeima.


Bet Tėvas pabaigia visą ciklą
Apr1:6 ir 5:10 kalba apie Jėzų:“ Jis padarė mus kunigų karalyste Dievui Tėvui...“

Matote, Tėvas pasiekė Savo. Dabar Jis  turi kunigų karalystę tavyje ir manyje. Daugiau nėra išskirtos šeimos, nėra ir pirmagimių, kurie turi tarnauti Jam. Jis grįžo prie savo pradinio sumanymo Iš19:6: „ jūs būsite kunigų karalyste man, būkite šventi.“ Tai Jis įvykdė Kristuje.


Tėvo paslankumas
Aš galėčiau pabaigti pateikdamas daugiau Naujojo Testamento tiesų be Apr 1:5 ir 5:10, bet mano tikslas yra parodyti, kaip Tėvas iš tiesų turi planą A, B ir netgi C. Mus to nemokė surinkime(bažnyčioje), bet mes žinome, kad tai tiesa mūsų gyvenime. Mes visi prisiekėme planui A, kaip ir Izraelis , bet gyvenimo eigoje atsiradome plane B, C arba net Z.

 Rom 12:1-3 liepia mums aukoti savo kūnus kaip gyvą auką, kai mes transformuojamės atnaujindami mūsų protus Jo mintimis ir Jo kelių supratimu, kad  galėtume atrasti gerą, priimtiną ir tobulą Dievo valią mūsų gyvenimui. Gyvenimas įrodo, kad Jo tobulos valios suradimas viso gyvenimo procesas, dažnai su ja prasilenkiame ir iškreipiame.


Mums reikia suvokti, kur mes esame tiesiog dabar, šiuo momentu, ar tai tobula Dievo valia mums.


Šiandien, mes turime daryti tai, ką Jis nori, kas mums duota, Jis nori, kad darytume teisingus dalykus. Tai gali būti atsikelti ir eiti į darbą, arba demonstravimas dvasios/Dvasios vaisiaus bendradarbiams, arba būti taikdariu ir dvasine druska, kuri saugo kolektyvo  atmosferą. Tai gali būti remontuoti įvairius daiktus namuose, lankyti mylimus žmones, kai jie suserga ir t.t. Kas tik bebūtų tau skirta šiandien, tai ir yra Jo valia tau šiandienai, kad tu ją vykdytum. Tiesiog dabar padėk į šoną visus klausimus ir suvok, kad šiuo momentu tu esi Viešpaties tobuloje valioje. Nesvarbu, jei tu manai, kad esi plane C ar plane Z. Jei suvoksi Jo valią tau šiandienai, tu ieškosi Jo, kad suprastum, ką jis nori, kad darytum.
Jei laikaisi idėjos, kad esi plane C ir vai vai, prasilenkei su Dievu, ir vai vai negali nieko padaryti dėl Jo -pasilik tame, kuo dabar užsiimi.


Šiandien yra išgelbėjimo diena. Šiandiena, tobula Jo valia tau. Šiandien ta diena, kai reikia tapti šiek tiek daugiau panašiu į Kristų. Faktas, kad vis dar kvėpuoji sako, kad  Jis tikrai patvirtino savo planą A, B, ir C tau- šiandiena yra tau Jo tobula valia. Jis patvirtino, ir Jis toliau patvirtins mūsų gyvenimą, kai mes vaikščiojame su Juo.


Tik daugiau nežiūrėk į atbulinį veidrodėlį, kad pamatytum, ką praleidai. Šiandien, netgi jeigu tu plane Z, jis patvirtina ir toliau tęsia dirbti su tavimi, rodyti tau dalykus, auginti tave. Kristus yra vis dar  tavyje nepaisant visų tavo klaidų, vis ar šlovės viltis. Vaikščiok tiesoje ir dėk savo pėdą į priekį užtikrintai ir pasitikėdamas; Jis dar nepabaigė darbo su tavimi.

Kitą savaitę-susieta tema, iki tada, laiminu,
John Fenn www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.