Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. sausio 26 d., šeštadienis

Dalykai, kurių Dievas padaryti negali 1d.

John Fenn "Weekly Thoughts" Things God Cannot Do #1 2019-01-25 

Sveiki,
„Ar gali Dievas sukuri tokį kamuolį, kurio net pats negalėtų pakelti?“,- paklausė mano 8-metis draugas Pam. ( aš nežinojau atsakymo) Tai buvo mano pirmas pokalbis apie Dievą su žmogumi, kuris nebuvo iš mūsų šeimos, kurį aš galiu prisiminti. Ji taip pat klausinėjo: „kas atsiradau pirma, kiaušinis, ar višta“ , ir panašių dalykų. Mes negalėjome tada atsakyti į tuos klausimus, bet Pam ir aš esame draugais ir šiandien, ir ji pažįsta Viešpatį.Vėliau aš išmokau iš Heb11:3, kad dvasiniai žodžiai sukūrė fizinį pasaulį, žemesnį kūrinijos lygį. Tai reiškia, kad bet koks kamuolys, kurį Tėvas sukūrė fiziniame pasaulyje bus žemesniame lygyje nei dvasinis pasaulis, taigi bus pavaldus jam, ir tai atsakymas į klausimą, ar gali Dievas pakelti tą kamuolį, atsakymas-taip. O sekantis klausimas pagal Pr1:11-12, 21-22  - višta atsirado pirma. Bet tada mūsų  smalsiems 8-mečių protams, tai buvo rimti klausimai, kuriuos svarstėme laukdami mokyklinio autobuso.
Daugelis nesąmoningai  atsineša savo vaikiškus įsitikinimus, tokius kaip anksčiau  minėti į savo suaugusio žmogaus, kuris vaikščioja su Dievu, gyvenimą. Vienas iš tų neteisingų  dalykų gali būti pataisytas, jei mes bandysime atsakyti į Pam klausimą; ar  Dievas viską gali?
Šiandien mes galime greitai pasakyti: „Jis negali meluoti‘, arba „Jis negali sulaužyti Savo Žodžio“, bet jeigu, mes neatsakėme į savo vaikystės klausimus ir klaidas, tai pereina į modernias formules, į tai, kaip  mes galvojame apie „tikėjimą“, ir kaip mes suprantame Visagalį Dievą.Čia toks atvejis
Žmonių grupėje meldėmės už moterį dėl jos verslo, kuriame, kaip ji sakė, kai kurie žmonės nesąžiningai elgėsi. Jų elgesys trukdė nutraukti kontraktą, o tai jai  būtų didelis finansinis palaiminimas. Šalia stovinti moteris melsdamasi ėmė garsiai šaukti, ji kreipėsi į Viešpatį, po to į velnią ir vėl iš naujo  sujauktoje maldoje tai sudrausdama, tai įsakydama, tai kažką skelbdama arba maldaudama. Ji prašė Tėvą nubausti nesąžiningus žmones ligomis, susargdinti juos ir laikyti tokius tol, kol jie pasikeis, meldėsi, kad su jais nutiktų nelaimė, ir tęstųsi tol, kol jie atgailaus ir darys tai, kas teisinga, ir dar įsakinėjo angelams nutrenkti velnią į Didžiojo  Kanjono dugną ( aš  iš karto vos tvardydamas juoką,  ėmiau gailėtis Kolorado upės, kuri teka Kanjono slėniu.)


Moteris tikėjo, kad Dievas gali ir padarys bet ką dėl savo vaikų, tikriausiai ji šią idėją nešiojosi nuo vaikystės. Tai pavirto tikėjimo formulėmis, ir pasireiškė jos kaip tikinčios gyvenime, ji pažinojo Viešpatį, bet buvo surišta formulėmis daugiau nei teisingu Jo pažinimu. 


Kai kažkas sako apie jums gerai pažįstamą asmenį, kad jis kažką padarė, jūs atsakote: “ tai nepanašu į jį“, taigi, kai pakankamai gerai pažįstate Tėvą ir Viešpatį, jūs taip pat galite pasakyti: “tai nepanašu į Jį‘.
Be to jūs turite Tiesos Dvasią savo viduje, „kuri patikrina faktus“, ir jei jūs stengiatės būti  jautriu ir mokotės nedelsiant įvertinti tai, ką matote, girdite ir jaučiate savo dvasioje, jūs išlaikysite pusiausvyrą  ir pasiliksite tiesoje.
Minėtai moteriai trūko tikros jėgos gyvenime, todėl, kad ji tikėjo neteisinga teologija, ir Ji  nepakankami gerai Jį Jį pažino, kad suprastų, ką Jis gali, ir ko negali padaryti.Tiesos Dvasia-Dievo limitai
Jn16:13 Jėzus pavadino Šventąją Dvasią Tiesos Dvasia. Jis pasakė, kad Ji įves mus į visą tiesą. Tai pirmasis Šv. Dvasios apribojimas. Ji yra Tiesa, taigi negali nieko kito atstovauti, tik tiesą. Graikiškas žodis reiškiantis tiesą čia „alethea“ ir reiškia „ tai, kas negali būti paslėpta“. Jėzus pasakė tą patį dalyką apie Save Jn14:7:

„Aš esu kelias, tas, kuris „negali būti paslėptas“, ir gyvenimas: niekas neateina pas Tėvą kitaip, tik per Mane.“


-Tiesa nešališka
Tiesa tik konstatuoja faktus visai neteisdama, be emocijų, be atsiprašymo. Tai - tik „tai, kas negali būti paslėpta.“ Pavyzdys gali būti randamas Jozuės5:13-14:


„13 Jozuė, būdamas prie Jericho, pamatė prieš save stovintį vyrą, kuris rankoje laikė nuogą kardą. Jozuė priėjo ir jo paklausė: „Ar tu iš mūsų, ar iš mūsų priešų?“
14 Jis atsakė: „Ne! Aš atėjau kaip Viešpaties ( Jahvės)pulkų vadas“. Jozuė puolė veidu ant žemės, jį pagarbino ir paklausė: „Ką mano viešpats(hebr.Adonai) turi pasakyti savo tarnui?“
15 Viešpaties pulkų vadas tarė Jozuei: „Nusiauk kurpes, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa“. Jozuė taip ir padarė. Daugelis spėliojo dėl šitų eilučių, ir kai kurie mąstė klaidingai, kad Jozuei pasirodė angelas, bet tai netiesa, jam pasirodė Viešpats. Angelai nepriima garbinimo. Ir vienintelis pavyzdys, kurio atveju žmogui buvo liepta nusiauti batus kalbant su dangiška būtybe, kai jis buvo Dievo Artume, tai Mozė prie degančio krūmo. Iš3:5.


Priežastis, dėl kurios žmogus turėjo nusiauti batus Senajame Testamente Dievo Artume, tokia, kad  batai žmogaus darbo vaisius, ir mes niekaip negalime ateiti pas Dievą  dėl savo nuopelnų, dėl to, kad kažką  patys dėl to padarėme. Jis sukūrė žemę ir Jis sukūrė mūsų kūnus, ir negali būti nieko, ką padarė žmogus tarp Jo ir žmogaus, kai mes ateiname pas Dievą. Pas Dievą galime ateiti tik Jo nustatytu būdu ir dėl Jo malonės. Šiandien Kristus gyvena mumyse, todėl dėl šios priežasties, mes galime ateiti pas Jį, taigi nėra reikalavimo nusiauti batus.Dėl tos pačios priežasties jiems buvo pasakyta pastatyti altorių skirta aukojimui Viešpačiui, ir jie negalėjo  nušlifuoti ar apdoroti akmenų (Iš201:25), bet turėjo panaudoti tokius, kokius rado-tokius, kokiais Dievas juos padarė. Negali būti jokių aukų Dievui padarytų mūsų pačių jėgomis. Mes ateiname pas Jį dėl malonės ir nieko negalime pridurti prie to mūsų pastangomis ir darbais.Tiesa tokia: ateiname pas Jį tokie kokie esame, o visa kaita tik , taip sakant „prielipai“. Tai skaidrumas, nuogumas prieš Jį. Jis žino mūsų mintis prieš mums dar pagalvojant, ir kai mes meldžiamės mes bendraujam esu Juo.  Jis -Tiesa ir nieko daugiau, ir ta Tiesa yra gyvenimas, bet tai reikalauja iš mūsų sąžiningumo ir skaidrumo, kurie nedažnai randami žmogaus širdyje. Bandyti atverti Jam mūsų mintis, kurios nėra meilė, nėra tyros būtų baugu, jei nežinotume, kad Jis mus myli ir nori būti su mumis amžinai.Jis yra Tiesa, Jis negali peržengti Tiesos. Jis negali paslėpti tiesos ar iškreipti savo naudai. Tiesa yra čia. Problema kaip mes atsakome į tiesą.


Turėti, ar būti Tiesa be To, Kuris yra meilė, blogai baigtųsi mums visiems.. Bet tiesa  mylinčios geranoriškos būtybės rankose, yra malonė.

Bet kodėl Viešpats atsakė “ne“ arba:  „nei už juos, nei už jus “ į klausimą: „ar tu esi už mus, ar už juos?“

Tai kitam kartui, iki tada, laiminu,


Jojn Fenn


www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus:cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.