Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. gruodžio 23 d., sekmadienis

Jėzaus pradėjimo(įsčiose) stebuklas 1d.


John Fenn, 'Weekly Thoughts" The Miracle of Jesus' Conception, 1 of 2 2018 gruodžio 21d.

Sveiki,
Ar jūs kada nors klausėte savęs, kaip Jėzus buvo užmegztas Marijos įsčiose? Ar tai buvo legalus būtinumas įvykdyti  apvaisinimą tokiu būdu? (Taip)


Iz9:6 prasideda:“ Kūdikis mums gimė, Sūnus mums duotas...“
 Sūnus buvo duotas per gimimą. Duotas iš dangaus, kad jis galėtų gimti žemėje kaip žmogus.


Supratimas, kad Jėzus buvo su Tėvu prieš tapdamas žmogumi Jėzumi persmelkia Naująjį Testamentą naudojant žodį „Kristus“, kuris reiškia Jo dieviškumą ir amžiną buvimą, arba „Jėzus“, reiškiantis Jo žmogiškumą. Mes prisimename „žmogaus Sūnų“ Danieliaus ugnies krosnyje, bet gal būt nesusimąstome apie tai. (Paskaitykite mano serijas “AŠ ESU, Kas yra Jėzus; Iš kur Jis atėjo, čia yra daugiau apie Jo pasirodymus ST)


Techniškai kalbant „Jėzus“ negyveno mūsų širdyse. Jėzus yra konkretus individualus esantis kažkur, vienoje vietoje, tiesiog dabar, kai jūs skaitote šitai. Kai Jis aplanko žmones, kaip Paulių ir Ananiją Apaštalų darbuose, tai tikrai Jis- ne holograma, ir ne projekcija.  Jis, žmogus Jėzus, yra vienoje vietoje vienu konkrečiu laiku.

„Kristus“ teigia, kad Jis Dievas, ir Tėvo Dvasia žino visus dalykus ir mato viską.  Štai taip jis antgamtiškai vadovauja Savo kūnui, kaip jo galva. Labai ryškus pavyzdys, kad jūs galite sėdėti tiesiog dabar  savo kėdėje namuose, bet savo prote jūs esate su savo vaiku mokykloje, arba mąstote, ką jis daro darbe, kai jūsų nėra. Bet tik Jėzus iš tiesų žino tai per Šventąją Dvasią ir gali būti tenai akimirksniu, jei nori.


Aš tai pagaliau supratau, supratau.
Štai todėl mes meldžiamės Jėzaus vardu, ne Kristaus vardu. Būtent asmuo Jėzus, buvo kūnu paaukotas už mūsų nuodėmes.


Štai kodėl Kol1:26 sako, kad mes turime Kristų mumyse, ne Jėzų mumyse. Štai kodėl mes turime Kristaus protą , ir 1Kor2:16, ir galime viską per Kristų, kuris sustiprina mus Fil4:13, tai ne per Jėzų, žmogų, bet Kristaus Jėzaus jėga, Dievo kūne, kad mes galime viską ir galime būti nepriklausomi nuo aplinkybių kaip Paulius čia pasakė.Jei jūs pažiūrėsite į pastraipą, jūs galėsite pamatyti, kada abu terminai naudojami, ką jie pabrėžia Jo žmogiškumą ar dieviškumą, kuris eina pirma. Žodžių eiliškumas taip pat atskleidžia iš kur ateina veiksmas.


Pavyzdžiui Fil4:19 sakoma jiems atsakant apie davimą į jo tarnavimą:“ O mano Dievas aprūpins visas jūsų reikmes pagal savo turtus šlovėje, per Kristų Jėzų.“


Atkreipk dėmesį, kad aprūpinimas prasideda danguje ir plaukia per Jėzų Kristų mumyse. Kai mes meldžiamės žmogaus vardu Jėzus Kristus. Kai mes meldžiamės vardu Žmogaus Jėzaus, kuris yra Kristus, mūsų prašymai plaukia Tėvui. Mes nesimeldžiame Kristaus vardu, mes meldžiamės Jėzaus vardu, žmogaus, kuris laimėjo mums išgelbėjimą.


Rom6:3 sako, kad mes „pakrikštyti į Jėzų Kristų“, pabrėžiant žemišką veiksmą vandens krikšto metu ir žmogišką Jėzaus dalį, kuri taip pat buvo pakrikštyta(panardinta). Pastudijuokime Jėzų ir Kristų, arba Jėzų Kristų, arba Kristų Jėzų, ir jūs būsite apstulbinti to apreiškimo, kurį gausite. Jūs būsite sužavėti, kaip jūsų dvasia pašoks atgijusi, kai jūs kontempliuosite tuos dalykus.


Vartai į avidę
Visos žmonijos kraujas buvo perduotas per mūsų tėvą Adomą. Tai reiškia, kad dangaus teisme, žmogus turės sumokėti už nuodėmę. Visa Visata, netgi natūralus pasaulis yra valdomas dėsnių, kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis. Žmogus nusidėjo, taigi žmogus turi sumokėti už nuodėmę.


Jn10:1-16 Jėzus pasakoja 3 palyginimus. Jei skaitytume visas paeiliui, būtume sugluminti, nes Jis sukeičia simbolius kiekviename palyginime. Pirmame palyginime 1-5 eil.  pateiki kontrasto būdu skirtumus tarp velnio ir Savęs , Jėzus pasakė Jn10:1-2:“ Iš tiesų iš tiesų sakau jums, tas kuris neįeina per duris į avidę, bet įlipa kitu būdu, tas yra vagis ir plėšikas. Tas, kuris įeina į avidę per vartus yra avių piemuo.“


Reikia suprasti šią patarlę. Velnias yra plėšikas, Viešpats yra Piemuo. Avidė yra žemė. Tai sekmadieninės mokyklos 4 klasės kursas. Klausimas, kas gi tie vartai patekti į žemę, kur laikomos avys?Atsakymas: Žmogaus gimimas
Tas, kuris įeina į avidę per vartus, tas yra piemuo. Tas, kuris patenka kitu būdu yra Šėtonas: ne legaliai, per gimimą, bet apgaulės būdu. ( Vartų sargas yra Šventoji Dvasia, kuri atidaro duris avims, kurioms vadovaus piemuo, ir jis veda jas iš avidės į dangų).


Jeigu jūs šio palyginimo pasekmes, jūs daugiau nebūsite susirūpinę dėl velnio: jis neturės legalios teisės būti jūsų gyvenime. Jėzus turi legalią teisę. Kristus jumyse. Štai dėl ko Jėzus sakė, mes nesimeldžiame dėl demonų, mes įsakome jiems palikti mūsų ir kitų gyvenimą. Kai tik žmogus paprašo pagalbos, mes turime legalią teisę išvyki kiekvieną, kuris atėjo čia nelegaliai.


Kadangi Kristus, sūnus buvo duotas, tai turėjo būti padaryta legaliai, taigi Jis turėjo gimti, kad legaliai atsirastų žemėje.  Bet kaip? Tai-kitai savaitei. Iki tada, būkite palaiminti,

John Fenn

 www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus:cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.