Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. liepos 2 d., šeštadienis

Krypties praradimas

John Fenn, 2016 m. birželio mėn. 25 d.,

Sveiki,
Šalia plautuvės, viršutiniame stalčiuje esame sudėję 40 didelių šaukštų, šakučių, peilių ir kitų valgio ruošimui galimai reikalingų dalykų. (Taip, esu juos suskaičiavęs). Mažiausiai 30 iš jų yra griozdai, o mes su Barbara, diena iš dienos dažniausiai naudojame tik mūsų mėgstamus - „einamus“ įrankius.

Vieną dieną, kai viriau padažą spagečiams ar kažką panašaus, pabandžiau susirasti savo mėgstamą kiaurasamtį. Tačiau jis buvo paslėptas giliai tarp kitų 40-ties, ir aš niekaip negalėjau jo rasti. Taigi susėmiau pilnas rankas šaukštų ir peilių, ir sudėjau juos ant spintelės. Persijojau juos lyg kokia milžiniška voverė su žilais plaukais ieškanti ir nerasdama tinkamo grūdo. Stalčiuje dar buvo likę maždaug 20 įrankių.


Kaip tik tada atėjo Barbara. Pamačiusi netvarką, kurią padariau išmėtęs įrankius ant švaraus darbastalio, sustojo ir paklausė, ką darau. Jos balso tonas buvo šiek tiek sumišęs ir sudirgęs.

Kai atsakiau, kad ieškau savo mėgstamo kiaurasamčio plastikine rankena, ji pažiūrėjo į atidarytą stalčių, ištraukė mano kiaurasamtį gulėjusį tarp kitų 20 ir numetė jį ant darbastalio. Papurčiusi savo galvą ji pusbalsiu pati sau kažką sumurmėjo apie „vyrus“ ir pasišalino. Aš greitai išpyškinau: „Ačiū mieloji“ – ir stebėjausi, kaip aš galėjau jo nematyti prieš pat savo akis.

Apie ką aš kalbu?
Pastarąsias 6 savaitės aš kalbu apie emociškai nesveikus krikščionis, apie piktnaudžiautojus ir piktnaudžiavimą Daugelis skaitytojų pastebėjo, kad šios temos siejasi tarpusavyje. Šiandien dar noriu dalintis šia bendra tema. Abiem atvejais, ligotumas kyla iš to, kad yra susitelkiama į dalykus, kurie nukreipia nuo Pirminės Viešpaties Krypties: kasdieną tapti panašesniu į Jį.

Kas mus beatitrauktų nuo augimo kaip asmens Jame, yra išblaškymas. Dažniausiai tai priešo planas. Jis nori, kad mes žiūrėtume į visus 39 dalykus mūsų gyvenimo stalčiuje ir, kad tik negalėtume pamatyti labiausiai mums reikalingo – 40-jo dalyko – Kristaus.

Kai asmuo yra emociškai nesveikas ar linkęs piktnaudžiauti, visa ką jis mato, tai tik jo skausmo objektas – šaltinis to, kuris, kaip jis tiki, yra jo problema. Jis nepajėgia emociškai „atsitraukti“ nuo problemos, kad pamatytų didesnį aplinkybių paveikslą. Susitelkimas į vienintelį dalyką tampa priežastimi palikti augimą Kristuje. Tada jis tik tvarkosi su savo krize, ar su tuo kas bebūtų jo dėmesio ar meilės objektas. Tas pats gali būti pasakyta apie pusiausvyrą praradusį mokymą, susitelkimą į įstatymiškumą Biblijoje, kuris tuomet, kai ignoruojamas balansas, veda į ekstremalumą. Gali būti ignoruojamas asmuo, ant kurio pykstama. Įvairūs būdai gali nukreipti nuo subalansuoto kelio ar sveikumo, kai susitelkiama į kažką vieną.

Ar dėmesio objektas tavo gyvenime veda tave giliau į brandą Jame, ar tolina nuo brandos Jame?
Todėl, parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę — pažinimu, pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, brolybę – meile.“ (2 Petro 1:5-10)

… gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų <...> Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.“ (Galatams 5: 16, 22-23)

Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantys cimbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis, ir turiu visą pažinimą; jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas.

(Daugelis nukrypimų ir balansą praradusių mokymų bei „Dievo judėjimų“ pasižymi mistikos arba pažinimo antraštėmis. Ar toks susidomėjimas ves tave giliau į Dievo meilę ir meilę žmonėms, ar tik sukels susiskaldymą ir atsiskyrimą?)

Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visa, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, – man nėra iš to jokios naudos. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia...” (1 Korintiečiams 13:1-8)

Kaip išlikti neįsižeidusiam
Kai giliai širdyje turi pirminį tikslą – augti Kristuje, supranti, kad bet kas, ką sutinki gyvenime, pirmiausia turi būti vertinama kaip galimybė tobulinti savyje Kristaus charakterį.

Taip mąstydamas nebūsi įžeidžiamas. Bet kurį, kitaip nei tu tikintį asmenį, tu priimsi su Karaliaus patarimu. Tai kaip jie tiki – tiki Viešpačiui. Tu pasilieki emociškai nesusisaistęs, netgi jeigu ir manai, kad tai kvaila - gali būti ir taip. Tu ieškai galimybės, kaip jų tikėjimo būdas ir jūsų bendravimas gali tau padėti giliau augti Kristuje ir brandinti tavyje Kristaus charakterį.

Taip mąstydamas tu neįsižeisi, net jeigu kažkas bus nusprendęs garbinti Viešpatį kitą dieną, nei tu; paėmimu tikės - viduryje suspaudimo, nors tu paėmimu tiki - iki suspaudimo; manys, kad kalbos ir stebuklai išnyko kartu su pirmuoju tikėjimo amžiumi ir pan. Tu nebūsi linkęs pradėti minėtųjų „žodžių karų“, nes praktikuoji Kristaus kantrybę ir žinai, kad tai, kuo jie tiki - tai jie daro Viešpačiui. Jis priima juos nepaisydamas jų būdo, taigi ir tu turi taip daryti. Tu nedarai jų problemų savosiomis. Ieškai Dievo malonės juose, ieškai to, ką Jis daro jų gyvenime, ir kaip tu gali augti Kristuje bendraudamas su jais.

Teisumas ateina per tikėjimą Kristumi, bet lieka neįrodytas.
Tai aš sakiau daug kartų. Bet kuris gali sakyti esąs atgimęs, bet kuris gali sakyti mylintis Dievą, bet tuo momentu Jis lieka nematomas. Savąją išmintimi Dievas nustatė, kad teisumas Kristuje įrodomas ir subręsta santykiuose. Būtent taip Jis tampa matomas ir būtent taip asmuo parodo, kad pažįsta Dievą.

Tai reiškia, kad rašte matomi, tikėjimą praturtinantys dalykai – dorybė, pažinimas, susivaldymas, ištvermė – yra tam, kad suprastume, jog jie auga mumyse, per mūsų pakilimus ir nuopuolius santykiuose. Štai kaip mes sužinome, kad Kristus yra mumyse, kad Jis yra mūsų sutuoktinyje, mūsų drauge, mūsų kraujo sesėje ar brolyje, mūsų kaimyne – kai jie stengiasi įgyvendinti savąjį teisumą sveikų santykių ribose.

Tai reiškia, kad santuoką Dievas numatė tam, kad padarytų mus šventais
Mūsų santykius su kaimynu Dievas numatė tam, kad padarytų mus šventais. Santykius su mūsų šeimomis Dievas numatė tam, kad padarytų mus šventais. Visi santykiai yra numatyti Tėvo, kad mums (ir jiems, jeigu jie to nori) padėtų augti Kristuje, kiekvieną dieną bręsti kaip žmonėms.

Tavo sutuoktinis tavajame gyvenime nėra tik tam, kad papildytų tave, būtų tavo sielos draugu, ar tave prajuokintų. Šie ir panašūs dalykai gali būti sudėtine dalimi, bet pirminis tikslas susituokusiai porai yra tai, kad jų skirtumai skatintų juos augti Kristuje. Individualiai ir abu kaip porą, tapusią vienu kūnu.

Tavo bosas nėra tam, kad keltų tau pyktį ar susierzinimą, bet kad Kristus galėtų veikti jūsų santykiuose ir tu bręstum. Tavo kaimyno šuns lojimas ne tam, kad erzintų tave, bet kad suteiktų tau galimybę augti Kristuje, daryti gera artimui, įrodant, kad tu pažįsti Kristų, nes leidi Jo meilei pasireikšti per tave.

Tai, kas verčia mus užsidaryti savyje, trauktis nuo artimų santykių su sutuoktiniu, draugais ir kaimynais yra nukrypimas (išsiblaškymas). Tai tiesiogiai konfrontuoja su mūsų tikslu, dėl kurio Jėzus patalpino mus šioje žemėje. Teisumas įrodomas santykių ribose.

Tai ko iš tikro mums reikia, tarp kitų 40 dalykų mūsų gyvenime, yra tiesiog priešais mūsų akis. Tačiau tai mes praleidžiame. Tam, kad pamatytume 40-tąjį, kuris yra Kristus, mums tiesiog reikia liautis kreipti dėmesį į tuos kitus 39 dalykus. Kaip sakė Paulius savo baigiamuosiuose žodžiuose galatams: „...nieko nereiškia nei žydas nei pagonis, bet naujo gimimo jėga. Ramybė tepasilieka su visais gyvenančiais šiuo principu...“ Lik susitelkęs į Jį ir klausk: „Kaip Tu nori, kad aš augčiau tame?“

Kitą savaitę „Atsitiktinės mintys“. Iki tada, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.