Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. liepos 23 d., šeštadienis

Brexit, Apreiškimo knyga, kas toliau?

John Fenn, 2016 m. liepos mėn. 2 d.,

Sveiki,

Tuo atveju, jeigu kai ką esate praleidę
Liepos mėnesio e-naujienlaiškyje paaiškinau, kad Jungtinė Karalystė, tapdama nepriklausoma nuo Europos Sąjungos, mano manymu, pradės ruošti dirvą Ezechielio pranašystėje 38 ir 39 skyriuose aprašyto karo veiksmams. Kai Rusija ir jos sąjungininkai puls Izraelį, Izraelio sąjungininkai padės jam apsiginti ir sutriuškins įsiveržėlius. Atrodo, kad Ezechielio 38 skyrius apibūdina nepriklausomą Britaniją (arba mažų mažiausiai Angliją) susijungsiančią su kitomis tautomis, padėsiančiomis apginti Izraelį. Šio E-Naujienlaiškio vertimą jūs galite rasti www.namu-baznycia.lt

Iš kur išėjo Britanija pasitraukusi iš ES? Apreiškimas teikia užuominų
Jungtinei Karalystei oficialiai pasitraukus iš Europos Sąjungos, liks 27 šalys. 6 šalys įkūrėjos skelbia susitikimą aptarti pereinamąjį laikotarpį. Tai – Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija ir Liuksemburgas.

Likusios tautos: Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Švedija.

Šiandien mano tikslas apžvelgti punktą A – Brexit ir punktą Z – Europos struktūrą grįžtant Jėzui. Taigi dabar, turint tai omenyje, grįžkime į I-jo amžiaus pabaigą, kai apaštalas Jonas buvo paimtas į dangų ir matė Viešpatį nuimantį nuo ritinio anspaudus reiškiančius laikų pabaigą. Mes tai vadiname Apreiškimu.

Romos kaip Babelės samprata Jono gyvenimo laikais, pagal Apreiškimo 18 skyrių
30 metų iki to, kai Jonas buvo paimtas į dangų ir matė regėjimą – Apreiškimą, Romoje buvo parašytas 1 Petro laiškas. 1 Pt 5:13, Petras Romą vadina „Babilonu“. Tas laiškas buvo išplatintas visuose Imperijos surinkimuose (bažnyčiose), taigi per tuos 30 su viršum metų kiekvienas Jėzaus mokinys žinojo, kad Roma, tai – Babilonas.


Apreiškimo 18 skyrius miestą vadina Babele ir sako, kad ji buvo girta nuo šventųjų kraujo ir kraujo Jėzaus kankinių ir apaštalų, ir visų, kurie buvo nužudyti dėl tikėjimo. Minima, kad sostinė apsivilkusi purpuru ir raudonu rūbu, o tai Romos ir Cezarių karališkosios spalvos, todėl originaliems skaitytojams buvo aišku, kad Babelė yra Roma – imperijos sostinė. Tai vieta, kur buvo garbinami imperatoriai ir žuvo kankiniai. (Apr 17:6; 18:16, 20, 24)

Kokią struktūrą apibūdina Apreiškimas?
Dabar, kai Europos Sąjungoje pasiliko 27 tautos, ar po Britanijos bus ir kiti išėjimai? Babelę Jonas apibūdina kaip sėdinčią ant daugelio vandenų (17:2). 17:15 jam buvo pasakyta: „Vandenys, kuriuos matei <...> yra žmonės ir minios, ir tautos ir kalbos.“ Nuoroda, kad Europos vadovybė valdys daugelį tautų.

Jono pasakyta, kad Babelė sėdi ant žvėries su 7 galvomis ir 10 ragų* ir, kad tos 7 galvos yra 7 kalnai. Kalnai pranašystėje reiškia tautas. Tai naudojama ir Danieliaus 2 skyriuje, Tėvo karalystės apibūdinime – čia minimas akmuo (Jėzus) iškirstas iš kalno (Tėvo). Tas akmuo (Jėzus) nusirito į žemę ir užaugo tapdamas kalnu, valdysiančiu visą žemę (Tėvo karalystę per Jėzų). Taip pat ir Ezechielio 38:21, kai Dievas šaukia „savo kalnus“ susijungti kovoje prieš agresorių. Taigi tie 7 kalnai reiškia 7 tautų, Europos branduolyje, vadovybes. * 17:9

Tas faktas, kad žvėris sėdi ant daugelio tautų, yra užuomina, kad yra ir daugiau tautų, valdomų 7-iųjų branduolio. Tačiau Jonas susitelkia į įvykius supančius tas 7 tautas. Ankstyvoje Romos istorijoje Imperijos supervalstybę sudarė 7 regionai turėję tam tikrų skirtumų. Apreiškimo 17:12 Jonui paaiškinama, kad tie 10 ragų yra 10 karalių, apibūdintų kaip: „...kurie neturi karalystės, nors turi karališką valdžią...“

Problemos, kurių sulauks ES ir pasaulis
Tai puikus pagrindinės ES valdymo struktūros apibūdinimas. Kas inspiravo Brexit balsavimą – samprata, kad Britanija yra atidavusi savo suverenitetą grupei ES lyderių, neturinčių tautos, bet turinčių valdžią daryti sprendimus už Jungtinę Karalystę ir visas tautas nares. Laukite kylančių problemų, tarp nacionalizmo ir siekio vieningesnės „supervalstybės“, ir taip bus ik galo, nes...

... Apreiškimo Jonui 17 skyriaus paskutinė dalis yra apie tai, kaip tie 10 karalių valdantys 7 pagrindines tautas atiduos savo širdis valdytojui, nekęsdami tos sistemos. Atrodo, kad tarp paskutinių laikų valdančiųjų sąstato ir tautų narių bus meilės/neapykantos santykiai ir daug vidinių kovų.

Tarp taško A ir taško Z: Kas nutiks po Ezechielio 38 ir 39
Pagalvokime apie Ezechielio aprašytą pokario laikotarpį. Dievas sako, kad tautoms agresorėms puolant Izraelį, į jų pačių žemę Dievas pasiųs ugnį. Karuose, kaip tada taip ir dabar, siekiama sunaikinti priešo vadovybės kontrolę ir komunikacijas. Tai reiškia, kad naikintinos priemonės, o ne visa tauta. Sunaikinus vadovybes ir sugriovus savivaldas Rusija, Turkija, Iranas ir Libija bus efektyviai pašalintos nuo pasaulio scenos.

Izraelis bus paliktas ramybėje, jo valdžia ir jėga dominuos regione. Europa stengsis sudaryti sutartis su Izraeliu. Atsiras nauji susitarimai dėl naftos, dujų, maisto ir kitų prekių srautų į Europą iš Vidurio Rytų.

Viduržiemio regione pakils lyderis, sprendžiant iš Apreiškimo knygos tai gali būti Europos šalis, bet taip pat tai galėtų būti ir kuri nors kita iš aljanso tautų Viduržiemio regione. Visi sieks sudaryti sutartis su Izraeliu. Aš tikiu, kad iš dalies tai tos sutartys leis Izraeliui pradėti statyti savo šventyklą ant Šventyklos kalno, o kas dar bandys tam priešintis po Ezechielio 38 skyriaus karo, tai galės daryti tik žodžiu ir nieku daugiau.

Gamtinės nelaimės laikotarpyje nuo dabar iki tada
Apreiškimo knygoje detaliai aprašyta, kad tuo metu, kai Europa ir Viduržiemio regionas vykdys vyriausybių pertvarkymus, į mūsų planetą trenksis du asteroidai, vienas – į žemę, o kitas – į vandenyną. Dėl to užtems 1/3 saulės ir mėnulio šviesos, užsiterš žemės vandenys ir pakils didelis dulkių debesis. Po pastarojo įvykio, kaip parašyta 9 skyriuje, sukils 5 mėnesius truksianti opų epidemija, badas ir karai. Apreiškimo knygoje parašyta, kad dėl to mirs ¼ visų žmonių. Be to, 16:8-9 sako, kad saulės blyksniai pasieks žemę ir degins žmones, sukels didelį karštį, (modernia kalba) tai reiškia, kad žemę dengiantis normalus apsauginis magnetinis laukas bus kuriam laikui pažeistas. Jei reikia daugiau informacijos, turiu seriją apie gamtines Apreiškimo knygos nelaimes.

Šiandien mano tikslas pažvelgti į tašką A – Britanijos balsavimą dėl išstojimo iš ES ir, pažvelgti į tašką Z – Europos vyriausybės struktūrą Viešpaties grįžimo metu. Visa kita yra papildoma informacija, ir ji nėra mūsų dėmesio centras, bet pateikta tik tam, kad suteiktų supratimą, kur link juda pasaulis.

Stebėk: liberaliųjų lyderių imigracijos politikos paskatintas, pakils nacionalizmas. Lauk galimų užuominų iš pagrindinių ES narių apie supervalstybę, arba mažų mažiausiai siekio būti išskirtiniais. Galbūt ir kiti pasitrauks iki to lako, o galbūt jie kuriam laikui liks iš esmės nepasikeitę, mes nežinome. Stebėk ekonominę sumaištį ir tai, kaip ji bus tvarkoma.

Atmink – Brexit balsavimas nenustebino Tėvo. Kad ir kokius pažadus Jis tau yra davęs, Jis tai žadėjo žinodamas apie pasaulinius įvykius. Tai reiškia, kad tai ką Jis pasakė, išsipildys nepriklausomai nuo pasaulio įvykių. Mūsų protas turi būti nukreiptas daryti tai kas teisinga. Kiekvieną dieną, visuose dalykuose mes siekiame tapti vis panašesni į Jį. Turime stebėti ir melstis dėl pasaulio įvykių vykstančių aplink mus. Mūsų dėmesys turi būti nukreiptas į Kristų mumyse ir siekį gyventi dievotą gyvenimą.

Aš ir vėl pasiremsiu žymiu Korės ten Bum (Corrie ten Boom) posakiu: „Visada yra išmintinga pasitikėti ir nežinomą ateitį patikėti žinomam Dievui.“ Amen.

Kitą savaitę – Atsitiktinės mintys. Iki tada, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.