Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. kovo 27 d., penktadienis

Tai Dievo, ar mano valia, argi Jam svarbu? 6 dalis

John Fenn, 2015 m. kovo mėn. 14 d.,

Sveiki,
Aš kalbėjau apie faktą, kad Viešpats delegavo daugelį sprendimų priimti mums patiems, ir Jis iš tiesų neturi tobulos valios viskam. Dar vienas dalykas, kuris pavestas mums, yra pinigai. Tai, ką aš rašysiu vėliau, aš pats suvokiau, kad iš tiesų to nebuvau išmokytas auditorijoje.

Aš buvau vienas iš tų žmonių, kurie sudvasina visus dalykus, tarp jų ir pinigus, ir gaudamas minimalų atlyginimą aukodavau tiek, kad netgi nuskriausdavau savo šeimą. Aš vis spėliojau, kada gi man grįš 100-iopas prieauglis, bet tai neįvyko, spėliojau, kodėl dangaus šliuzai man nebuvo atidaryti, kodėl aš neturiu tokio palaiminimo, kurio negalėčiau sutalpinti. Ką aš dariau blogai? Kodėl Dievas manęs nelaimina; aš juk padariau viską, ko buvau mokomas.


Dėl riboto straipsnio formato, kas nori daugiau informacijos, siūlau 2 serijas apie Biblijos pranašystes, ir Naujojo Testamento davimą, o čia pateikiu 5 punktus:

Punktas Nr.1 – Karalystė pagrįsta ir veikia apreiškimu
Mato 16:16-18 Jėzus pasakė Petrui, jog tai Tėvas apreiškė jam, kad Jėzus yra Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus ir, kad ant tos apreiškimo uolos Jis pastatys savo šventųjų surinkimą. Viskas karalystėje veikia apreiškimu ir to apreiškimo iš dangaus ribose. Jėzus yra didžiausias apreiškimas ir viskas plaukia iš Jo. Tai reiškia, kad tame yra įpinti ir apreiškimai apie finansinius dalykus.

Punktas Nr. 2 – Dievas niekada nežadėjo išpilti pinigų tiek, kad tu neturėtum kur jų sudėti
Malachijo 3:10 yra visų auditorinio tipo surinkimo pastorių mėgstama eilutė (cha) Dievas žada atidaryti dangaus langus ir išlieti palaiminimą, kuriam nebus vietos sutalpinti, JEIGU žmonės duos 10% šventyklai. (Dabar mes esame gyvosios šventyklos, ir Kristus gyvena mumyse, taigi davimas yra skirtas individams, lyderiams ir tiems, kas stokoja kaip Apaštalų darbų 2-6 skyriuose).

Malachijo 3 skyriuje naudojami terminai apibūdinti drėkinimui. Dangaus „langai“ yra „šliuzai“, tai yra vartai, kurie paleidžia vandens srovę į laukus. Ji teka tenai grioveliais ir išteka iš lauko pro čiaupą, kuris sujungtas su kaimyno lauku. Procesas tęsiasi tol, kol visi laukai turi kur sutalpinti vandenį. Taigi vanduo teka toliau, kad palaistytų kaimyno lauką. Malachijo 3 skyriuje yra sakoma, kad jeigu jie yra davėjai tuomet lietus ateis ir sudrėkins laukus, ir tuomet vanduo išsilies ant visų lakų. Jėzaus palyginimuose žemė reiškia žmogaus širdį ir gyvenimą. (Morkaus 4)

Todėl vanduo atstovauja Šventosios Dvasios srovę į mūsų širdis (laukus); mokymas, išmintis, paguoda, būtent tai Jis teikia laistydamas mūsų širdies ir gyvenimo lauką apreiškimu. Atkreipkite dėmesį į štai ką – vanduo tai ne pasėliai! Vanduo teikia maitinimą pasėliams. Pasėliai yra mūsų darbas, investavimai, materialus pasaulis. Šventosios Dvasios vanduo teikia malonę ir kūrybiškumą mūsų gyvenimui.

Tai matome Pradžios 30:37-39, kai Jokūbas padarė kažką keisto, nulupdamas karklų šakas, kad jos būtų žalios su baltais dryžiais, ir padėjo jas prieš gyvūnų akis, ten kur jie poravosi, taip gimė dėmėti gyvūnai, ir jie visi pagal susitarimą su Labanu atiteko jam. Bet Pradžios 31:10-13 jis sako, kad gavo šią idėją sapne su nurodymais iš angelo. Jis padarė įžadą būti davėju Dievui, ir Dievas išliejo vandenį – kūrybiškumą – palaistė jo pasėlius (kaimenę). „Vanduo“ buvo idėja nulupti karklą, tai plaukė iš apreiškimo.

Inžinieriui išlietas vanduo gali būti pažinimo žodis kaip išspręsti problemą. Mechanikui – tai žodis apie tai kur yra variklyje gedimas. Buhalteriui – tai kūrybiška idėja, kaip įmonei gauti pelno. Moteriai menopauzės metu tai gali būti žodis: ko tu vis tebeieškai tame sandėliuke... oi, atsiprašau, gal ne tai! Cha! Esmė, kad Karalystė veikia apreiškimu, ir kai mes duodame, Viešpats žada išlieti idėjas ir išmintį, kuri palaisto mūsų gyvenimo lauką, ir užaugina „pasėlius“ mūsų gyvenime.

Punktas Nr. 3 – mūsų gebėjimas tvarkyti pinigus priklauso ne nuo Dievo, bet nuo mūsų
Mato 25:14-29 Jėzus mokė palyginimą apie tuometinę valiutą – talentus. Šiandien mes galėtume sakyti, kad 1 talentas yra lygus pavyzdžiui 1,000 JAV dolerių arba eurų. Tame palyginime šeimininkas davė vienam tarnui 5 talentus, kitam 2 talentus, ir dar kitam – 1 talentą.

Šiame palyginime Jėzus mokė tik 3 dalykų, kuriuos galima padaryti su pinigais: prekiauti, gauti pelno, arba užkasti. Visi finansiniai veiksmai žemėje telpa į vieną, ar dvi iš šitų kategorijų. Bet faktas, kad šeimininkas davė 5 talentus vienam žmogui, ir kai jis prekiaudamas (pirkdamas/parduodamas) padvigubino šeimininko pinigus, jis gavo 1 talentą iš žmogaus, kuris tą talentą buvo užkasęs. Šeimininkas pasakė žmogui su 1 talentu, kad jis galėjo prekiauti su juo arba padėti į banką, kad gautų palūkanas, žmogus, bet ne šeimininkas buvo atsakingas už gautų pinigų investavimą. Šis pavyzdys sako, kad mums suteikta atsakomybė, kaip tvarkyti gautus pinigus, ir šeimininkas neduos mums daugiau, nei mes įstengiame tinkamai investuoti. Taigi neverk, kad Dievas duotų daugiau pinigų, jei nesitvarkai gerai su tuo ką turi. Pakeisk savo sugebėjimus siekdamas išsilavinimo, disciplinos, arba kitu atveju studijuodamas tam tikroje srityje.

Išmintis: Pinigai nuplauks tolyn jei nežinai į kokią sritį juos investuoti. Išmok iš knygų ir patyrimo prieš investuodamas dideles sumas – būk pakankamai apsišvietęs, kad pinigai tekėtų pas tave.

Dievas neleis bandyti tavęs virš tavo jėgų, ir suteiks tau išeitį (1 Kor 10:13). Taigi jei tu nori valdyti daugiau, tada lavinkis ir įgauk patyrimo. Šiandien naudodamas kompiuterį internetu tu gali be mokesčio įgyti koledžo lygio išsilavinimą, ir gali investuoti, pažinodamas žmones, kurie daro tai, kas tave domina, ir mokykis iš jų.

Punktas Nr. 4 – Biblija moko, kad turtas sukaupiamas iš daugelio pajamų šaltinių
Niekada, niekur nepasakyta, kad vienas pajamų šaltinis padarys tave turtingu. Tačiau rekomenduojama daug pajamų šaltinių. Jobo 1:2-3 sako, kad jis turėjo 7000 avių. Jis vėliau mums pasakys, kad naudojo savo vilną aprengti tuos, kurie stokojo. Avys teikė mėsą maistui ir prekybai, vilną pardavimui ir audinių siūlams bei rūbams, kuriuos taip pat buvo galima parduoti.

Jis turėjo 3000 kupranugarių, kurie buvo naudojami dykumų karavanams importuoti ir eksportuoti prekes. Jie buvo tų dienų sunkvežimiai. Jis turėjo 500 jungų jaučių (1000 gyvulių), tai reiškė, kad jis buvo žemdirbys ir turėjo ūkį, nes turėjo būti daug daugiau gyvulių be tų 500 jungų, kurie buvo naudojami arimui ir kulti javus. Jis turėjo 500 asilių, kurios tomis dienomis buvo tarytum trumpų distancijų krovininiai automobiliai. Jobas buvo turtingas, todėl kad turėjo daugybę pajamų šaltinių, kuriuos gerai tvarkė.

Patarlių 31:10-31 mes sutinkame „dorą moterį“ ir sužinome, kad ji turėjo savo verslą – audimo įmonę ir darbininkų. Ji dirbo kartu su jais, anksti keldavosi, ir taip aprūpindavo šeimą. Ji buvo davėja kaip Jokūbas ir Jobas. Ji audė linus, vilną, šilką. Ji eksportavo savo gaminius, ir pasakyta, kad: „Ji apžiūri lauką ir jį nuperka“. Tai rodo, kad ji plečia savo pajamų sritį, investuodama į vynuogyną, gamindama vyną, sultis ir t.t. Tekstas sako, kad ji „apžiūri lauką“. Tai reiškia, jog prieš pirkdama lauką, kad pinigai nenuplauktų, ji ištiria jį ir įvertina.

Mus neteisingai mokė, kad jeigu duosi x procentų, Dievas staiga tai palaimins. Pinigai yra žemėje, Jis suteikė jums atsakomybę pakeisti galimybes, kad įkurtumėte daugeriopus pajamų šaltinius. Jeigu jums reikia Jo vedimo, jūs turite Jo klausti, kur investuoti, kokias kūrybines idėjas Jis jums yra paruošęs, ir pažinti savo širdį, kad žinotumėt, kur jūs norėtumėt keisti sugebėjimus.

Punktas Nr. 5 – Naujasis Testamentas nemoko duoti 10%, bet 100%
Naujasis Testamentas moko, kad mes turime guldyti galvas vienas už kitą atiduodami 100% savęs, savo sugebėjimų, ir resursų vienas kitam, davimo kaip gyvenimo stiliaus santykiuose tam, kad mūsų tarpe nebūtų stokojančių. Mes esame Dievo šventyklos, bet ne pastatai, todėl mes duodame šventykloms su didele laisve ir atsakomybe vienas prieš kitą. Pažiūrėkite jų davimo pavyzdžius Apaštalų darbų nuo 2 iki 6 skyriaus.

Davimas Naujajame Testamente yra apibūdintas 1 Korintiečiams 16:2 ir 2 Korintiečiams 8 ir 9 skyriuose, štai pora eilučių: „Tegul kiekvienas žmogus kas savaitę atsideda pagal tai kiek Viešpats jį palaimino tą savaitę“ ir (Davimas)... yra priimtinas pagal tai, ką asmuo turi, o ne pagal tai, ko asmuo neturi.“ (1 Korintiečiams 16:2; 2 Korintiečiams 8:12-13)

Tai reiškia, kad mes turime disciplinuoti save ir atidėti kažką taip, kaip Kristus mumyse yra nusprendęs, pagal tai kiek mes turime. ...bet neatiduokite savo maisto pinigų iškasti šaltiniui kažkur tolimoje žemėje, arba neatiduokite pinigų skirtų mokesčiams, kad sumokėtumėte kažkieno kito mokesčius. Bet jeigu jūsų mokesčiai sumokėti, jūs galite padėti kitiems.

„Nes aš nenoriu, kad jūs būtumėte apsunkinti lengvindami jų naštas“. Davimas neturi būti našta, bet – džiaugsmas, kaip pasakyta 2 Korintiečiams 9:7 (kad duoti reikia) nesigailint ar tarsi iš prievartos, bet linksmai, kaip kiekvienas nutaręs savo širdyje, nes Dievas myli linksmą davėją.

„Tas, kuris duoda sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins tavo pasėtą sėklą“ (2 Korintiečiams 9:10). Tai moko, kad Dievas kiekvienam iš mūsų suteikia sėklos sėti ir duonos maistui. Jums nereikia atiduoti savo duonos, bet jūs neturite suvalgyti savo sėklos. Mums suteikta atsakomybė disciplinuoti save ir kažkiek atidėti, nuspręsti kartu su Kristumi esančiu mumyse, kiek Jis nori pasėti, ir elgtis pagal tai.

Jūs niekada neprarasite pinigų, talentų, resursų ar darbo, kai duodate kitam, ką jūs duodate, tai bus jūsų poreikių patenkinimas ateityje. (Luko 3:38 tarp kitų)

Kai jūs sudėsite visus šituos dalykus kartu, jūs suprasite, kad pinigai yra žemėje, bet ne danguje. Jis suteikė mums atsakomybę valdyti juos, ir gyventi davėjo gyvenimą santykių tinkle. Kai mes duodame, mes galime tikėtis apreiškimo iš dangaus, kuris palaistys mūsų gyvenimo laukus, taigi mūsų „pasėliai“ bus palaiminti...bet motyvacija visame davime yra meilė, paprasta, tyra, be jokių prielipų, meilė...

Kitą savaitę pranašiškas žodis, iki tada.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.