Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. sausio 7 d., trečiadienis

Dvasiniai drugeliai. 2 dalis

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 3 d.,

Sveiki,
Mes su Barbara turime iPhone telefonus su moteriško balso kompiuterine asistente, kuri vadinama Siri. Paaiškinsiu tiems, kurie nėra susipažinę su Siri, kad jei paspausi ir palaikysi ant telefono esantį apvalų mygtuką, moteriškas balsas Siri paklaus: „Kuo galiu padėti?“ Jūs galite paklausti Siri visko pradedant paskutinėmis sporto naujienomis iki kelio į artimiausią benzino kolonėlę, ir apie orus, ir dar beveik visų dalykų.

Mes buvome įsigilinę į diskusiją, kai Barbara ėmė kažko ieškoti piniginėje ir netyčia nuspaudė savo iPhone apvalųjį mygtuką. Nedelsiant Siri paklausė: „Kuo galiu padėti?“ Ir Barbara, kuri buvo nutraukta sakinio viduryje, nesusimąsčiusi atsakė: „Oi, prašau, patylėk, aš kalbuosi ne su tavimi“. Į tai Siri nedelsiant atsakė iš rankinuko dugno: „Taip elgtis negražu!” Mes prapliupome juoktis dėl tokio telefono atsakymo.

Aš šiek tiek panašiai jaučiuosi pasakodamas apie Viešpaties aplankymą, kuriame Jis kalba apie savo žmones gaudančius dvasinius drugelius. Kai rausiausi krikščionybės „piniginėje“, ieškodamas apibūdinimo ir sprendimo, aš nenorėjau netyčia paliesti karštą mygtuką ir, kad kas nors nepagalvotų: „Taip negražu elgtis.“

Ir aš bėgiojau paskui kelis dvasinius drugelius
Kai mes su Barbara buvome paaugliai, vienu metu, paauglių maldos susirinkimuose, atrodo, kad beveik visi turėjo demoną arba demonas buvo kaltinamas dėl gyvenimo vargų. Aplink visi kalbėjo apie išlaisvinimo tarnavimą.


Kai kurie iš mūsų paauglių grupėje tikrai patyrė demoniškų pasireiškimų ir demonai buvo išvyti. Bet buvo taip pat tokių, kurie neturėjo demonų, bet norėjo dėmesio, kurį būtų gavę, jei būtų prisipažinę turį demoną, taigi jie taip uoliai demonstravo tai raičiodamiesi ir vaitodami, kad tai buvo verta Akademijos apdovanojimo.

Viešpats panaudojo šį patyrimą, kad padėtų mums surasti balansą, ir kad galėtume atskirti tikrus dalykus nuo klastotės bei tinkamai pasielgtume su ja. Tai buvo skirta tam laikui, ir mes dėkingi keliavome toliau, įgiję patirtį, kaip atskirti demoniškus reiškinius nuo keistenybių, ir užuot žiūrėję į „tamsiąją pusę“, vėl sutelkdavome dėmesį į Jėzų ir Tėvą.

1979-aisiais, pirmaisiais mūsų santuokos metais, mes pakliuvome į „Šimteriopo atlyginimo“ dvasinio drugelio įtaką. Aš uždirbdavau tik 110$ per savaitę, atiduodavau 11$, ir tikėdavausi kažkokiu tai būdu gauti 1100$ atgal į savo sąskaitą. Barbara vėl mums grąžino balansą sakydama: „Neatrodo, kad tai teisinga, ir aš žinau, kas pasikeitė: „Mes duodavome, nes mylėjome Dievą ir Jo darbą, bet dabar mes duodame, kad gautume, ir tai neteisinga, ir tai nuliūdina mano dvasią, kai aš duodu““. Vėliau mes atgailavome ir pasakėme Tėvui, kad mums iš tiesų nesvarbu, ar atgausime savo pinigus, mes duodame, nes mes mylime Jį ir Jo žmones, ir taip mes atgavome pusiausvyrą.

Mūsų bažnyčia (surinkimas) palyginus su Petro ir Pauliaus surinkimu
Iš tiesų krikščionybė Naujajame Testamente stipriai skiriasi nuo to, kas praktikuojama šiandien auditorinėje bažnyčioje. Jiems nebuvo kada gainioti dvasinius drugelius, nes jų dėmesys buvo sutelktas į tai, kad būtų patenkinti brolių fiziniai poreikiai, pagal Mato 25:40:
„...jei jūs davėte (vandens/maisto/rūbų/aplankėte) netgi mažiausią iš mano brolių, tai padarėte man“.

Tai nėra išgelbėjimo darbai, nes Jėzus kalba tikintiesiems apie rūpinimąsi kitais tikinčiaisiais. Taigi tie tarnavimo darbai plaukia iš mūsų kaip mūsų išgelbėjimo rezultatas, bet ne tam, kad įgytume išgelbėjimą.

Pirmiausia rūpintis tais, kurie tikėjime, tada –išorėje, neišgelbėtais
Jis pasakė „mano broliais“. Tai reiškia, mes turime susitelkti į davimą „broliams“, o ne neišgelbėtiems. „Broliams“ – tai senas išsireiškimas naudojamas kreiptis į vyrus ir moteris.

Šitas akcentas –visų pirma rūpintis Kristaus kūnu, užuot naudojus labdarą neišgelbėtiems, kaip evangelizmo priemonę, gali jus nustebinti, bet Naujasis Testamentas nuolatos rodo, kad jie davė kitiems tikintiesiems, bet ne neišgelbėtiems, pasilikdami ištikimi Jėzaus įsakymui rūpintis Jo broliais.

Tai paaiškina, kodėl Apaštalų darbų knygoje tikintieji duodavo saviškiams, kad būtų tikri, jog nėra nepritekliaus jų tarpe, bet jie nesirūpino visu miestu. Štai kodėl, kai Agabas Apaštalų darbų knygos 11 skyriuje išpranašavo badą Judėjoje, surinkimas (bažnyčia) pasiuntė paaukojimus draugams Judėjoje, bet ne neišgelbėtiems, kurie tapo bado aukomis. Ir Pauliaus gautas paaukojimas vargšams šventiesiems Judėjoje Romiečiams 15, 1 Korintiečiams 16 ir 2 Korintiečiams 8 ir 9 skyriuose buvo priimtas Jeruzalėje esančio surinkimo nuo kitų surinkimų, o ne vargšams nusidėjėliams gyvenantiems Jeruzalėje. Pinigai ir resursai Kristaus kūne pasilikdavo Kristaus kūne.

Tai nereiškia, kad mes visiškai ignoruojame neišgelbėtus, bet jiems tenka perteklius, ir jie nėra dėmesio centre. Paulius Galatams 6:10 sakė daryti gera visiems žmonėms, o ypač tikėjimo namiškiams. Broliai yra mūsų svarbiausias prioritetas.

Tai paaiškina, kodėl tiek daug žmonių atėjo pas Viešpatį per pirmus du metus po Sekminių. Neišgelbėtieji matė grupę žmonių, kurie buvo užsidegę dėl Viešpaties, ir mylėjo vienas kitą taip, kad jų tarpe nebuvo jokio neatsakyto poreikio. Jeigu tu stebėtum iš šono ir tau trūktų rūbų bei maisto, ir tu matytum grupę laimingų žmonių, kurių poreikiai atsakyti, argi tu nenorėtum sužinoti, kodėl taip yra? Kai kurie bijojo, kai kurie prisijungdavo, kai kurie stovėjo nuošalyje ir stebėjo, bet tinklas lietė tuos, kurie prisijungdavo prie Viešpaties.

Ką tai turi bendro su drugeliais?
Kaip priešingybė auditorinė bažnyčia turi programas tarnavimo darbui, statistiškai 80% kongregacijos nieko neįsipareigoja kitų atžvilgiu, tik lankyti susirinkimus ir duoti, kai jų prašo. Taigi,s dabar yra daug krikščionių susitelkusių į save, ir į tai, ko jie patys nori iš Dievo, jie jaučiasi taip, kad gali gainiotis kiekvieną doktrinos vėją ir kiekvieną „karštą“ dalyką, darydami Dievą savo tarnu, užuot patiems buvus Jo tarnais.

Programos, infrastruktūros poreikis ir pinigai paaiškina, kodėl auditorinė bažnyčia taip nori padėti neišgelbėtiems, kai tuo metu surinkimo nariai, kuriems reikia pinigų komunaliniams mokesčiams ar mokesčiams už automobilį yra paliekami nuošalyje. Jų prioritetai 180 laipsnių kampu skiriasi nuo to, ko Jėzus sakė ieškos sugrįžimo metu. Jei mes duotume broliams savo tarpe ir palaikytume santykius vienas su kitu, nebūtų nei laiko, nei intereso gainiotis naujausią pro šalį lekiantį drugelį.

Jokūbas sako: „Tikras nesuteptas pamaldumas prieš Dievą yra lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte, ir saugoti save nesuteptą šiuo pasauliu“. Kontekstas yra krikščionys našlaičiai ir našlės, nes jis rašė krikščionims, kaip matome Apd 2:6, kad jie rūpinosi broliais. Tai teisingas pamaldumas. Pažiūrėkime į eilinį surinkimą – ar jie atrodo be dėmės (nesutepti) pasauliu? Ar surinkimo prioritetas – maitinti /girdyti/rengti/lankyti tuos TIKINČIUOSIUS kurie turi poreikių, sėdinčius su jais tuose pačiuose suoluose. Ar jie gali pasakyti, kad tarp mūsų nėra poreikių, nes nei vienas, ką turi nevadina tik savo nuosavybe?“

Kokiam Jo žmonių lavinimui skirtas 5-eriopas tarnavimas? Efeziečiams 4:11-16
Sutinkamai su tuo, ką Jėzus pasakė apie tarnavimo darbą, kurio ieškos sugrįžimo metu, ir sutinkamai su likusia Naujojo Testamento dalimi, ir tuo, kaip Jis apibūdina tarnavimo darbą, VISŲ PIRMA, tai yra rūpinimasis brolių fiziniais poreikiais. Mes turime apibendrinti, kad 5-iopo tarnavimo esmė yra išlavinti žmones šiam tikslui: girdyti/ maitinti/ rengti/ lankyti ligonius ir kalinius. Todėl esminė 5-iopo tarnavimo misija – visų pirma įgalinti individus pasirūpinti, kad nebūtų fizinių poreikių tarp brolių.

Štai kodėl Jeruzalės surinkime buvo sudaryta pirma komanda iš 7 vyrų, kurie padėjo rūpintis našlių maitinimu. Tai ne rūbų programa neišgelbėtiems mieste. Ne maisto programa neišgelbėtiems getuose. Jų dėmesio centre buvo rūpinimasis poreikiais jų pačių tarpe: maistas, vanduo, rūbai, namai. (Apd 6)

Efeziečiams 4:15 toliau sako, kad jeigu mes vykdysime tarnavimo darbą (vanduo/ maistas/ rūbai/ brolių aplankymas) mes nebūsime kaip vaikai blaškomi kiekvieno mokymo vėjo, kuris pasitaiko, bet faktiškai augsime Jame visuose dalykuose, nes tai sujungs visus mus kartu. Skaitykime Efeziečiams 4:11-16 suvokdami, kad iš esmės tarnavimo darbas kyla ir plaukia iš Jėzaus prioritetų, būtent užtikrinti, kad visi Jo brolių poreikiai būtų atsakyti, ir jūs matysite nuostabius dalykus, kurie 100% sutinka su tuo kas rašoma nuo Mato evangelijos iki Apreiškimo Jonui knygos.

Kai pradėsi mąstyti kaip Jėzus mokė ir Apaštalų darbų knygoje apaštalai pademonstravo, tai sukrės tavo protą ir pakeis visas tavo mintis apie prioritetus ir santykius surinkime apvers aukštyn kojomis, ir tu galėsi suvokti, kad tai pagal Žodį, ir tu jau nebūsi toks pats. Ir būtent į tai eina Kristaus kūnas.

Prisiminkime tą aplankymą apie dvasinius drugelius, tai buvo pranašiškas žodis apie tai, ką Dvasia sako surinkimui. Aš pratęsiu kitą savaitę apie tai, kaip vyks šitas prioritetų pakeitimas. Iki tada, būkite palaiminti!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.