Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. sausio 29 d., ketvirtadienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Sausis 2015

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 15 d.,

Brangūs draugai,
Yra laikai, kai Tėvas ar Viešpats apie ateities įvykius man kalba tiesiai, ir yra laikai, kai aš turiu sujungti dalykus į vieną.

Tai panašu į tai, kai jūs buvote dar vaikai, ir jūsų tėvai pradėdavo daryti kažką neįprasto, o jūs spėliojote, ar jie ketina vykti į kelionę, o gal laukia svečių. Jūs sujungdavote visas pastebėtas detales į vieną, kad suprastumėte, kas iš tiesų vyksta.

Būtent toks atvejis: Pirmas dalykas, aš stipriai jaučiu, kad esu vedamas šį pavasarį apsiriboti konferencijomis Nyderlanduose ir Suomijoje, ir šiais metais nekeliauti daugiau niekur Europoje, o pasilikti namuose tol, kol Jis konkrečiai pasakys, kur vykti. Antras dalykas: kai klausiau Tėvo, ką Jis turi omenyje dėl Europos konferencijų, Jis pasakė: „Aš noriu, kad tu dėtum rankas ant kiekvieno asmens, kuris apsilankys“. Rankų dėjimas retai sutinkamas Rašte, jis tik minimas gydant ligonius ir laiminant žmones, kai jie paskiriami į tarnavimą, arba gauna Šventąją Dvasią. Surinkime (bažnyčioje) priešingai nei Biblijos kultūroje, mes per dažnai tai naudojame, nusilpnindami mūsų jėgos supratimą, ir žmonės netenka to, ką galėtų gauti).

Praeitais metais konferencijoje Suomijoje daugelis iš mūsų jautė, kad šiais metais aš turiu keliauti į namų surinkimus (bažnyčias) tame regione užuot kvietus žmones atvykti į centrinę susirinkimų vietą. Kad patikrintume šią nuojautą, mes bandėme išsinuomoti patalpą, bet tai pasirodė neįmanoma, taigi mes priėmėme tai kaip patvirtinimą to, ką jautėme prieš metus. Taigi, kiekvieno susirinkimo metu aš dėsiu rankas ant žmonių, ir tikiuosi, kad tarnavimo laikas bus ypatingai unikalus, kai kiekvienas iš jų dar dalyvaus mažesnėse grupelėse.

Kam Jis jus ruošia? Nors aš tikiuosi, kad žmonės bus išgydyti ir kai kurie bus pripildyti Šventąja Dvasia, tai, ką aš jaučiu, bus perdavimas ir pasiuntimas darbui, kuriam Jis juos pašaukė, būtent dėl tos pagrindinės užduoties Jis liepė man dėti rankas ant žmonių šiose konferencijose. Aš dvi dienas būsiu TV7 Helsinkyje, nes jie vėl šiais metais pakvietė mane, ir Viešpats jau man pasakė, kad turėsiu mokyti apie išgydymą ir kaip būti išgydytu bei kaip tarnauti išgydymuose. Tai labai sutinka su tuo, kad reikia dėti rankas ant žmonių tam darbui, kuriam jie yra pašaukti.

Aš tikiuosi, kad rezultatas bus namų surinkimų augimas Europoje šiais metais, nes ruošiami mokiniai ir Dvasioje jaučiams rimtumas. Jis kažkam mus ruošia šiais metais. Taigi, aš suprantu, kad laikas ieškoti Jo dėl Jo planų šiems metams.

Kai aš girdžiu kalbant žmones, ką Viešpats jiems kalba dėl šių metų, atrodo, kad yra 1 ar 2 „dideli“ dalykai, - tai išeiti iš skolų arba pradėti susirinkimą jų pačių/ arba kitų namuose, arba susitelkti į tai, kaip pasiekti kitus Viešpatį mylinčius, bet bažnyčia nusivylusius žmones tam, kad sustiprintume santykius. Tai nėra pagrįsta baime, tik 1 ar 2 pagrindiniai momentai, ką Jis sako kiekvienam asmeniui, į ką reikia susitelkti šiais metais.

Tame yra ramybė ir tai reiškia, jog tuomet kai mes susitelkiame į tai, ką žinome, kad Jis įdėjo į mūsų širdis dėl mūsų paskyrimo, galime vertinti įvykius aplink mus su užtikrintu objektyvumu. Tame jaučiamas užtikrintumas, kai tu žinai, kad esi Tėvo reikaluose savo gyvenime. Tegu gyvenimas verda aplink tave, bet tu pasilik susitelkęs į Jo paskyrimą ir nenukrypk nuo to į šoną.

Trečias dalykas. Aš ypač stipriai jaučiu, kad likusių mano (mūsų) kelionių metu turiu susitelkti į JAV ir Kanadą, o kitais metais bus kelios kelionės į Europą ir toliau. Ir kai Jis pasakė dėti rankas ant visų šiose kelionėse, aš jaučiu tokį pat šviežią patepimą ir šio tikslo rimtumą.

Liepos pabaigoje arba pirmą rugpjūčio savaitę mes planuojame keliones į Sietlo/Vankuverio regioną, ir aš tikiuosi po to vykti į pietryčius ir vidurio Atlanto regioną, taip pat yra galima kelionė į Naująją Angliją/Šiaurės rytus rudenį. Ir galbūt aš galėsiu pakeliauti kai kur po šalies vidurį.

Tinkle – aš sužavėtas kaip Biblijos pavyzdžio susirinkimai atitinka tai kas vyksta namuose įvairiose kultūrose ir kraštuose. Paeiliui keičiami lyderiai ir namai, ir tai išlieka esminiu dalyku sėkmingiems namų surinkimams. Bet dažnai pradžioje būna visai priešingai.

Kai mes pirmą kartą pradėjom rinktis mūsų svetainėje, mes tęsėme tai 12 savaičių mūsų namuose. 6 kartus susirinkimą vedžiau aš ir aiškinau, kas yra namų surinkimas, o kitas 6 savaites mes vedėme paeiliui, nors mes vis dar rinkomės mūsų namuose. Mums reikėjo to laiko, kad surinktume pakankamai žinių, statytume santykius, ir pakiltume iki komforto lygio, kur kiekvienas jaustųsi gerai vesdamas susirinkimą savo namuose.

Ir būna laikas, kai centriniai namai yra reikalingi, nes kiti yra per ankšti, arba nėra kur pastatyti automobilių, ir taip toliau. Bet vis tiek tinka paeiliui keisti vedančiuosius.


Ką aš matau savo elektroniniuose laiškuose ir iš telefono skambučių, tai individai, poros, šeimos, kurie nori pradėti namų surinkimą (namų bažnyčią), bet dabar yra tik jie. Tai gerai. Aš pažįstu šeimas, kurios susitinka metai ar daugiau prieš kam nors prisijungiant. Viešpats atrodo dažnai duoda laiko pagrindinei grupei susikurti ir laiko, kai įgyjamos esminės žinios. Tai dažnai būna metai ar daugiau. Bet kai Jis pakankamai sustiprina tą grupę, atrodo, kad staiga žmonės ima atsirasti lyg iš niekur ir ima domėtis tuo namų surinkimu.


Daugeliui tai bus metai, kai dėlionės atskiros dalys bus sudėtos į vietas. Tam reikalingas procesas. Dažnai pirmas dalykas, kurį tu jauti, tai, kad aš niekada negrįšiu į ten, kur buvau. Barbara ir aš jautėme tai kartą ankstyvais savo santuokos metais, kai mes buvome beveik vieniši, atskirti, be darbo ir pajamų, aš tada valiau sniegą arba teikiau dvasines konsultacijas žmonėms gaudamas laisvus paaukojimus, kad tik prasimaitintume. Tuo metu buvau neapmokamu pastoriaus padėjėju mažame surinkime prie Boulerio miesto, Kolorado valstijoje. Išvykdami pastoriauti į kitą miestą, abu jautėme, kad niekada daugiau toks sezonas mūsų gyvenime nepasikartos.

Kai kuriems yra tik dvasinis jausmas, kad jie niekada negrįš ten kur buvo. Kai kuriems tai yra emocinis arba proto augimas, todėl jie žino, jog niekuomet nesugrįš į emocinio ir protinio sužlugimo vietą. Kai kurie žino, kad jie niekada „nebedarys bažnyčios“ tokiu būdu, kokį žinojo.

Sekantis žingsnis – kitas žingsnis šiame take yra kelionė. Kartais tiesiogine prasme, kaip Abraomas paliko savo gimtinę ir šeimą vieną kartą ir visiems laikams, arba Mozė grįžo į Egiptą po 40 metų dykumoje, kur jis ganė avis, žinodamas, kad jau niekada negrįš atgal.

Bet dažniausiai, kai asmuo turi šitą užtikrintumą iš Šventosios Dvasios, kad niekada negrįš ten, kur buvo, kelionė yra dvasinė ir emocinė. Dažnai, kaip Abraomas arba Mozė, jie turi tik pagrindinius orientyrus savo dvasioje, kaip tai turi atrodyti, bet jie pakankamai pasitiki Tėvo charakteriu, ir žino, kad gali judėti su tuo nedideliu informacijos kiekiu.

Tarpinis žingsnis – šiuo metu asmuo dažnai žino daugiau apie tai, ko nebus, nei tai, kas bus. Jie nėra tikri tuo, ko jie ieško, bet jie atpažįsta tai, kuomet tai pamato, ir jie žino, kas tai nėra. Labai panašu, kaip Mozė grįžo į Egiptą ir turėjo pasakyti žmonėms, ką jam kalbėjo Viešpats, ir sutiko pasipriešinimą, arba Abraomas vyko į Pažado žemę, bet turėjo išvaikščioti žemę, kad sužinotų, kas jo ten laukia. Taigi asmuo taip pat spėlioja, ieškodamas dalykų, kurie randa atgarsį jo dvasioje.

Paskutinis žingsnis – tavo dvasioje jaučiama, kad tai teisinga. Kaip kiekvienuose naujuose namuose, tenka įvykdyti kai kokį pertvarkymą, nesakau, kad jie tobuli, bet ten yra tai, kas svarbiausia ir tu žinai, kad tai yra namai. Tai gali reikšti tik naują sezoną tavo širdyje, dabar tai namai – tai poilsio vieta Jame. Tie „namai“ gali reikšti emocinį užtikrintumą ir stiprybę, kurios tu anksčiau neturėjai, bet dabar esi saugus tame kas tu esi, ir dėl ko tu čia esi. Ir tu gali pasipriešinti tiems, kurie anksčiau manipuliavo ar kontroliavo tave. Ir tau gera būti atsakingu už savo paties jausmus ir mintis.

Tai gali būti susirinkimai namuose. Ir tu žinai, kad jau niekada negrįši į auditoriją, kuri dabar tapo tokia svetima tavo supratimui ir mąstymui.

Tai gali būti finansų srityje. Tu žinai, kad jau niekada negrįši ten, kur buvai. Dabar jau turi patyrimą su Viešpačiu, ir žinai, kad jei kas nors tave stebina, tai nėra netikėtumas Jam, ir Jis apreikš tau savo aprūpinimą, ir tame yra poilsis.

Taigi šiais metais daugeliui bus laikas, kai atskiros dalys bus sujungtos į vieną, ir tai bus su vidiniu poilsiu ir ramybe, kurios niekada dar nebuvo, ir kartu su pasitikėjimu Juo. Į ką Jis prašo tave susitelkti šiais metais? Kaip tu jauti sezoną ir kokioje kelionės dalyje tu esi?

Kriso priestatas – mes turime planus dvigubai kriauklei, tai Amerikiečių su neįgalumais įstatymo patvirtintas komplektas, kuris pagamintas kaip įprasta kriauklė, bet po ja galima įridenti vežimėlį, ir tikimės, kad tai bus pabaigta kitą mėnesį ar panašiai. Tame kambaryje vyksta apdailos darbai, ir taip pat kai kurie medžio darbai, bet labai džiaugiamės, kad artėja pabaiga.

Ir vėl dėkojame tiems, kurie suteikė mums pagalbą. Man bus daug lengviau fiziškai ir aš negaliu išreikšti žodžiais savo dėkingumo!

Būkite palaiminti!
John & Barbara

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.