Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. sausio 30 d., penktadienis

Kaip suprasti pranašystę ir apie šiuos metus. 2 dalis

John Fenn, 2015 m. sausio mėn. 24 d.,

Sveiki,
Aš dalinausi apie tai, kaip suprasti šiuolaikinę pranašystę, praeitą savaitę rašydamas, kad Viešpats yra AŠ ESU – visada esantis. Tai reiškia, kai Jis sako mums kažką, atrodo, kad tai jau DABAR ir neišvengiamai artėja. Jo srityje visada yra dabartis, tai yra DABAR, todėl, kai Jis mums kalba, atrodo, kad tai įvyks tučtuojau.

Ir aš dalinausi apie tai, kad pranašystė yra linijinė. Kai dalykai laikomi pas Tėvą ir neatskleidžiami žmonijai, pranašystė peršoka per tai, kas neapreikšta, ir mes nesuprantame, kur turėjo būti tos paslaptys.

Sekantis dalykas: pranašystė gali būti reali, bet nebūtinai turi įvykti
Vienas iš požymių, kad senovės Izraelyje pranašystė būdavo iš Dievo, yra tai, kad kas bebūtų pranašaujama, tikrai turi įvykti taip, kaip pranašauta, bet tai ne vienintelis požymis.

Mozė – Išėjimo 3:16-17 Viešpats prie degančio krūmo pasakė Mozei grįžti į Egiptą, surinkti vyresniuosius bei pasakyti jiems, kad Jis juos išves į Pažado žemę, „...į žemę tekančią medumi ir pienu“.


Viešpats kalbėjo Mozei tiesiogiai, tada Izraelio vyresniesiems ir po to žmonėms, bet tai niekada neįvyko. Visi, kurie girdėjo tą pranašystę mirė dykumoje, taip niekada ir nepasiekę Pažado žemės. (Tik Jozuė ir Kalebas matė išsipildantį žodį).

Jona – Jonos 3:40 Jona pranašauja, kad Ninevija po 40 dienų bus sugriauta, bet jūs žinote tą istoriją. Jie atgailavo, o tada kai Viešpats pamatė jų atgailą, Jis pakeitė Savo sprendimą, ir tai supykdė Joną.

Izaijas – Izaijo 38:1 karalius Ezekijas sirgo ir Izaijas pranašavo jam: „Taip sako Viešpats: sutvarkyk savo namus, nes mirsi“. Bet karalius nusuko savo veidą į sieną ir maldavo dar gyventi. 5 eilutėje Viešpats pakeičia Savo nuomonę ir liepia pasakyti Izaijui, kad Jis prideda karaliui dar 15 metų gyvenimo.

(Ironiška, kad 2 Karalių 21:1 mums sako, kad Ezekijo sūnus Manasas buvo 12 metų amžiaus, kai jis tapo Judėjos karaliumi po Ezekijo mirties, tai reiškia, kad jis gimė per tuos paskutinius Ezekijo gyvenimo metus. Nors jis atgailavo savo gyvenimo pabaigoje*, jis buvo blogas karalius ir perpjovė Izaiją per pusę*, tai reiškia, kad tą, kuris pranašavo jo tėvo gyvenimo pratęsimą, kad Manasas iš viso galėtų gimti, ir tapti to žodžio auka. Toks yra gyvenimas Viešpaties žmonių, o tie, pas kuriuos mes esame siunčiami, dažnai jie yra nedėkingi ir netgi mato mus kaip savo priešus, nors jie gauna Dievo malonę per mus.) *2 Kronikų 33:11-19; *Hebrajams 11:37

Ar buvo šitos pranašystės iš Viešpaties? TAIP. Bet atkreipkite dėmesį, kodėl jos niekada neišsipildė – dėl to, kaip žmonės reagavo į šituos žodžius. Pirmu atveju, žmonėms nepavyko pamatyti pažadų duotų jiems, nes jie nustojo sekti Viešpačiu. Kitais 2 atvejais žmonės atgailavo, kai jie išgirdo jiems ištartus žodžius.

Ir pridėkime dar šitai...
Apaštalų darbų 27:10 Paulius yra kalinys pasiruošęs išvykti laivu į Romą. Jis jaučia dvasioje, kad jeigu plauks, jie praras laivą, krovinį, ir savo gyvybes, ir sako jiems neplaukti. Jie ignoruoja jį ir tikrai laivą ištinka siaubinga audra, ir kai jau visi praranda viltį...

Paulius sako jiems 22-31 eilutėse, kad angelas atsistojo šalia jo naktį ir pasakė jam, jog nors jie praras laivą ir krovinį, kaip buvo apreikšta, bet Tėvas išsaugojo jų gyvybes, visų 276 laive buvusių žmonių. Tai reiškia, kad tai, ką Paulius iš tiesų suvokė dėl gyvybių praradimo, tikrai buvo apreiškimas iš Tėvo apie tai, ką velnias suplanavo jiems, ir Tėvo įsikišimu tas planas buvo sustabdytas.

Apie modernius žodžius iš Viešpaties
Asmeniniame lygyje daugelis gerai žinomų krikščionių turėjo tokį patyrimą kaip Paulius, kai Tėvas atskleidė jiems, ką velnias buvo suplanavęs, ir tada jie kažkam tai pasakė: „Dievas pasakė man“ (Neteisinga; Jie tik nujautė kažką savo dvasioje). Ir tada kai tai neįvyko, jie spėliojo ar jie gerai išgirdo.

Daugelis tikinčiųjų neturi pakankami patyrimo suprasti Tėvo kelius, kad atskirtų, kada Šventoji Dvasia bando parodyti jiems priešo planą, o kada pats priešas bando išgąsdinti juos. Kadangi tai, ką jie suvokė yra negatyvu, jie galvoja, kad tai turėtų būti iš velnio, todėl sudraudžia Šventąją Dvasią, nesuvokdami, kad tai Tėvas bando atskleisti priešo planą ir bando juos paraginti melstis ir užtarti.

Modernių laikų pranašystė ir pasaulio įvykiai
Kai aš girdžiu dabar publikuojamas pranašystes apie pasaulio įvykius, atpažįstu, kad kai kurie žmonės tikrai dalinasi informacija, kurią jiems suteikė Tėvas tam, kad jie užtartų ir prašytų Jį įsiterpti į šiuos įvykius, kad jie NEĮVYKTŲ, bet nei jie, nei jų klausytojai to nesupranta.

Kiekvienas, kuris gauna žodį apie ateities įvykius, turi melstis. Jie turi nustatyti, ar tas įvykis yra įrašytas į akmenį ir negali būti pakeistas, o jeigu tai atsitiks, gal gali būti pakoreguotas, arba tai iš viso gali būti sustabdyta.

Pavyzdžiui...
Mato 24:15 Jėzus patvirtina tai, ką pranašavo Danielius*, žmogus vadinamas Antikristu įžengs į šventyklą Jeruzalėje viduryje 7 metų taikos sutarties, ir pasisuks prieš Izraelį. Jėzus sakė, kai žmonės matys tai, jie turi palikti Jeruzalę ir bėgti į dykumoje esančius kalnus. 20 eilutėje Jis sako: „Melskitės, kad jūsų kelionė nevyktų žiemą ir per sabatą...“ *Danieliaus 9:27

Atkreipkite dėmesį, kad netgi Antikristo atėjimas į šventyklą yra įrašytas į akmenį – tai įvyks! Bet Jėzus sakė melstis, kad tai neįvyktų žiemą ir per sabatą. Malda gali pakeisti metų laiką, kuris yra tinkamesnis keliauti, ir pakeisti dieną, kad nereikėtų eiti per sabatą, kai Izraelyje yra apribojamos kelionės.

Apibendrinimas
Taigi, aš pasidalinau apie tai, kad Viešpats yra AŠ ESU, ir viskas, ką Jis atskleidžia ar kalba mums, atrodo taip, lyg turi vykti tuoj pat, ir kai dalykai yra laikomi Tėvo žinioje, pranašystė peršoka tai, kas yra paslėpta, ir mums atrodo, kad pranašaujami dalykai vyksta nenutraukta linija, kai faktiškai ten gali įsiterpti ištisi metai ar įvykiai.

Aš dalinausi, kad pranašystė gali būti iš Dievo, bet niekada neįvykti dėl to, kaip žmonės reaguoja į žodį. Abu dalykai, širdies užkietėjimas ir atgaila gali reikšti, kad Viešpats persigalvojo, ir kad tai, kas buvo pranašauta, niekada neįvyks.

Mes matėme, kaip dažnai žmonėms yra apreiškiamas priešo planas, nes Tėvas nori įsiterpti jei bus paprašytas, bet kai kurie žmonės nesupranta ir sukelia baimę Kristaus kūne dalindamiesi apie tuos įvykius ir sakydami, kad tai būtinai turi įvykti.

Ir mes matėme, kad malda gali pakoreguoti įvykių, kurie tikrai turi įvykti laiką.

Ką turi daryti tikintysis? Kuo tikėti?
Kaip suprasti, kad tai, ką girdime ar kažkas kitas sako girdėjęs ar matęs, yra iš Dievo? Kaip žinoti, ar tai įrašyta akmenyje, o gal gali būti pakeista? Ar tai apreiškimas iš Tėvo apie tai, ką yra suplanavęs velnias?

Kitą savaitę: kaip žinoti ar tai, kas buvo pranašauta yra iš Dievo, ir kokia tai apreiškimo rūšis? Iki tada, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.