Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. rugpjūčio 31 d., sekmadienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Rugpjūtis 2014

John Fenn, 2014 m. rugpjūčio mėn. 19 d.,

Sveiki,
Jūs galite matyti, aš turiu naują seriją „Pranašiškos naujienos. Vasara 2014“, kur susitelkiama į dalykus, ką Tėvas ir Viešpats pasakė man apie artėjantį Ezekielio 38 skyriuje aprašomą karą tarp Izraelio ir Rusijos bei įvykius vedančius į tai, ir taip pat apie Kristaus kūną, JAV, ir pasaulio įvykius, kurių galima tikėtis ateinančiais metais. Kai tiek daug baimės, sumaištį keliančių krikščionių balsų, ir visokių spekuliacijų, tai padės sugrįžti aiškumui ir ramybei.


Pranašiškai
Aš prisimenu Viešpaties aplankymą Arabų pavasario metu, kai aš buvau Dvasioje ir Viešpats atsistojo prieš mane sakydamas man kai kuriuos dalykus, ką Jis ketina daryti šiame tarnavime ir Kristaus kūne apskritai. Aš toliau klausinėjau apie žemės drebėjimą Japonijoje, Arabų pavasarį ir taip toliau, ir Jis galiausiai man pasakė kai ką apie Egiptą ir tada ištarė: „Bet kodėl tau rūpi šitie dalykai? Tau reikia būti Tėvo reikaluose“.

Aš prisimenu tai, kai meldžiausi už brolius pasaulyje, kurie praranda savo namus, tautas, ir dažnai gyvybes dėl to, kad yra krikščionys, Apr 6:10 aprašytas apaštalo Jono regėjimas, kurį jis matė apie tuos, kurie buvo nužudyti „dėl Dievo Žodžio ir jų liudijimo“, ir klausė: „Kiek dar užtruks, Šventasis ir Teisusis Valdove, kol Tu įgyvendinsi teisingumą...“, ir jiems buvo duoti balti rūbai, kurie yra šventųjų teisumas, ir pasakyta, kad dar turi praeiti šiek tiek laiko, kol skaičius visų nužudytųjų dėl tikėjimo bus pripildytas.

Sumaištis ir baimė?
Mes ne visada suprantame viską, kas vyksta aplink mus, bet mes žinome, kad rezultatas bus žmogaus valdymo pabaiga ir Dievo valdymo pradžia, kai Jėšua valdys iš Jeruzalės. Kada įvyks paėmimas (ai), kada įvyks Rusijos/Izraelio karas, kaip viskas susiderins su Ezekielio 38 skyriumi nėra aišku. Bet tikrai sekantis didelis įvykis paminėtas Rašte – tai Ezekielio 38 skyriuje aprašomas karas (jeigu jus domina detalės aš turiu seriją III Pasaulinis karas ir Trimitų šventė/Roš ha Šanah).

Daugelis įvairių krikščionių mokymų yra paremti baime ir ieško būdų kaip pasislėpti, ir daugelis yra susitelkę į kažkurį „pranašą“ arba paskutinę populiariausią publikaciją, žodį iš dangaus dėl mažiausių detalių apie tai, kas vyksta. Jei asmuo nebudi, jis gali būti taip įtrauktas į tų žodžių verpetą, kad gali pamesti iš akių Tėvo darbą savo gyvenime.

Yra gerai būti jautriu tam, ką sako Tėvas mūsų laikui, bet visada reikia būti jo reikaluose, tame, ką Jis daro mūsų gyvenime tiesiog dabar, šiandien. Yra laikas atidėti į šalį visus balsus iš išorės ir susitelkti į gerąjį Ganytoją mūsų viduje ir į tai, ką Jis sako mums, mūsų gyvenimui.

Kai aš galvojau apie kai kuriuos sumišusius krikščionių balsus apie paskutinius laikus, Tėvas įsiterpė į mano mintis:

„Jie neteisingai supranta ir nesupranta to, kas vyks. Tai bus taip, kaip Aš tau sakiau, po karo (Ezechielio 38 karo) bus sudaryta sutartis, ir Islamo karinis centras nukryps į Europą. Tu jau matai jo pradžią, ir tai greitai augs, nes kol jie stebi Artimuosius Rytus, esminiai pasikeitimai vyksta Europoje ir į tai jie turėtų kreipti dėmesį“.

Taigi stebėk naujienas iš Europos, kuri vis daugiau bus įtakojama Islamo. Taip pat prisimink, kad Viešpats pasakė man trijų skirtingų aplankymų metu per pastaruosius kelis metus, stebėti Turkiją, kaip indikatorių to, kaip greitai dalykai keisis. Taigi toliau, kaip pokyčių rodiklį stebėk politinius pasikeitimus Turkijoje, kuri stiprina ryšius su Rusija, ir tampa labiau radikali regioniniuose įvykiuose. Jis man pasakė štai ką apie ISIS: „ISIS bus tikrinama, bet prisimink, kas vyksta už scenos; Rusija stiprina sąjungą su arabų pasauliu“. Būkime Tėvo reikaluose mūsų gyvenime, ir turėkime dėl to ramybę.“

Kriso kambarys
Mes laukiame, kad šią savaitę atvežtų stogo dangą. Ji buvo gaminama 2½ savaitės, nes pirmas pasiūlymas buvo 1000$ brangesnis, taigi mes susitarėme su kita kompanija, bet dėl to įvyko uždelsimas.

Iki 22 dienos, virš naujos dalies turi būti uždėtas stogas ir uždengta išorinė siena. Tai gerai, nes mes rugsėjo 2-17 dienomis išvyksime į Škotiją ir Angliją, taigi visas darbas sustos, kol būsime išvykę. Senų sienų nugriovimas vyks prieš pat išvykimą.

Mūsų tikslas neįgaliam skirtas praėjimas vonioje, sutvirtinimai, pasvirimas duše ir pan. Aš atlieku griovimo darbus taupydamas pinigus, bet tai ilgesnis ir 10% brangesnis procesas, nei mes numatėme, nes medžiagos labai pabrango nuo tada, kai pradėjome skaičiuoti šį pavasarį, bet Tėvas visa tai žino, todėl mes išliekame ramybėje.

Namų surinkimas
Visame tinkle mes pastebime, kad žmonės įveikia asmeninius skirtumus, susitelkia į augimą Kristuje, ir staiga suvokia, kad mūsų broliai ir sesės yra išvejami iš savo namų ir dažnai nužudomi Viduriniuose Rytuose – taigi iškyla visu rimtumu poreikis tikrai augti kaip žmonėms Viešpatyje, ir nustatyti kuriuos dalykus ir Kas yra svarbu.

Tinkle gimsta nauji surinkimai pradedant nuo centrinės JAV iki Europos ir Indijos bei Afrikos. Kiekvienas namų surinkimas yra skirtingas, asmeniniai skirtumai priklauso nuo amžiaus ir gyvenimo sezono, kultūros ir kilmės.

Bet mes matome bendrus elementus, kuriuos randame ir Rašte, ir tuose moderniuose surinkimuose, tai alkis, kad Dievas judėtų jų tarpe, tikros ir sveikos draugystės, bendras maistas, bendravimas, malda ir garbinimas ir taip pat subalansuotas Žodžio supratimas.

Vadovavimas
Kiekvienas namų surinkimas yra autonomiškas, bet paprastai yra 2-3 poros (ar individai), kurie yra pagrindiniai vadovai, kurie visus apjungia. Mes CWOWI nenaudojame titulų, kaip Pauliaus laikais, kai žodžiai buvo veiksmažodžiai, o ne daiktavardžiai ir titulai, kurias jie tapo auditorinio tipo surinkimuose, bet turiu štai ką pasakyti: „Mes užaugome surinkimo kultūroje, kuri mano, kad mokiniais tampama pateptuose susirinkimuose, bet Raštas sako, kad mokiniais tampama turint dvasinius tėvus ir mamas.

Rašte, kaip ir daugelyje pasaulio vietų šiandien, jauni vyrai mokosi taisyti daiktus namuose ir būti tėvais stebėdami tėvus ir senelius. Jaunos moterys mokosi gaminti valgį ir auginti vaikus stebėdamos ir bendraudamos su mamomis ir senelėmis. Tokius mes matome santykius tarp kartų Naujajame Testamente, kontekstas buvo namų surinkimas su dvasiniais tėvais – kas nėra privilegijų suteikimas, bet tai gerbimas įvairių malonių kiekvieno asmens gyvenime, patyrimo ir išminties. Mes matome tai CWOWI taip pat, ir tai sveika ir gerai.

Paulius paminėjo svarbiausius žmones, kurie dažnai priimdavo surinkimą savo namuose – Krispas ir Justas, žydai ir romėnai kartu rinkosi Justo namuose Korinte. Taip pat moterys: Lidija Filipuose, Nimfa Laodikėjoje, ir vyrai; Jasonas Tesalonikuose ir Filemonas Kolosuose. Ir vyras bei žmona Akvilas ir Priskilė, kurie paminėti 6 kartus.

Jie buvo dvasiniai tėvai, kurie atvėrė savo namus ir dažnai vesdavo susirinkimus, bet tėvų dvasioje darbas, kaip ir natūraliai, yra įgalinti kitus, kad jie galėtų bręsti ir būti sėkmingi savo gyvenime. Naujojo Testamento lyderiai moka patylėti, kad įgalintų kitus kalbėti, judėti Dvasios dovanose, daryti klaidas ir suklysti – ir nors kaip tėvas ar senelis, dalyvauja ir kai reikia vadovauja, bet ne dominuoja.

Štai kodėl Paulius rašė ir tai mes matome kaip pamatinius dalykus CWOWI nuo pradžių, 2 Korintiečiams 1:24: „mes neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo dalininkai, nes savo tikėjimu jūs stovite“. Vadovavimas namų surinkime kyla iš to, kad visi yra lygūs, bet gerbiamos malonės kiekviename, ateinama į pagalbą kiekvienam, nusileidžiama vienas kitam, nes visi mes judame giliau į Viešpatį ir bręsdami tampame panašūs į Kristų.

Asmeninė pastaba
Ačiū už jūsų paaukojimus ir maldas. Aš mėnesiais laikau maldos poreikius, kuriuos jūs įdedate į vokus, ir kuriuos jūs atsiunčiate man elektroniniu paštu. Šiame elektronikos amžiuje, aš taip pat nusifotografuoju maldų poreikius savo telefone, ir peržiūriu juos kiekvieną dieną, kai meldžiuosi – nuostabios technologijos, ar ne?

Mes esame ypač paliesti tų, kurie padeda mums perstatyti Kriso kambarį, kad jis būtų pritaikytas neįgaliam, kaip miegamasis, ir taip pat vonią. Bus nuostabu, kai bus galima perkelti jį nuo lovos iki tualeto nenaudojant pakėlimo įrangos ir visos mano jėgos. Ačiū jums už pagalbą! Melskitės už mus, kad kitą mėnesį mes saugiai nukeliautume į Didžiąją Britaniją.

Laiminame jus!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.