Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. liepos 29 d., antradienis

Namų surinkimo mintys. Liepa 2014 – įstrigę rutinoje

John Fenn, 2014 m. liepos mėn. 7 d.,

Sveiki,
Didžiausias apreiškimas – tai, kad Jėšua yra Viešpats, ir tokį apreiškimą mes visi esame gavę iš Tėvo, nes atsakydami į jį, mes atgimėme iš naujo.

Bet ir visa kita Karalystėje plaukia iš to apreiškimo. Netgi Savo tarnavime, Jėšua pasakė, kad Jis nieko nedaro, kol pirmiausia nepamato ir neišgirsta darant Tėvą (Jono 5:19, 30).

Būtent šito mes siekiame susirinkimuose – apreiškimo iš dangaus. Tas, kuris ves susirinkimą yra atsakingas gauti iš dangaus kryptį tam susirinkimui, ir tie, kurie ten apsilankys, taip pat.

1 Korintiečiams 14:26 Paulius pasakė: „Kaip yra, kuomet susirenkate drauge, broliai ir seserys? Vienas turi giesmę (garbinimą arba/ir maldą), kitas apreiškimą, kitas mokymą, arba Dvasios dovanas... tegul viskas tarnauja kitų ugdymui...“


Jei vadovauji, tuomet vadovauk
Kai vadovauji susirinkimui namuose, širdyje privalai turėti tikslą, tau reikia bendrauti su Viešpačiu ir savo širdyje suprasti, kokia kryptimi eiti. Jei esi garbintojas, tu gali visus vesti į garbinimą ir maldos tarnavimą.

Jei tavo malonė yra mokyti, tu gali 20-30 minučių visus mokyti. Jei mėgsti pasakoti liudijimus, tu gali pasidalinti savuoju liudijimu ir kiti taip pat gali pasidalinti savaisiais.

Daugelis susirinkimų namuose baigiasi tuo, kad dedamos ant visų rankos, meldžiamasi, ir plaukia Šventosios Dvasios dovanos.

Bet susirenkame su tikslu gauti iš Viešpaties apreiškimą, išgydymą, įkvėpimą, šviežią žodžio prisilietimą. Dėl to reikia norėti pasinerti į nežinomybę dalintis savo apreiškimais, mokyti arba dalintis apreiškimu, kurį Jis davė tau šią savaitę.

Ir kai visi tai darysite, tada melskitės vienas už kitą, apreiškimas plauks Šventosios Dvasios dovanose, meilėje, balanse, ir visi yra padrąsinami ir statydinami Viešpatyje.

Bet mes tingime
Bet žmogiška prigimtis linkusi ateiti pas ką nors į namus ir sėdėti... klausyti, priimti, ir galbūt nesidalinti daug ar per daug, valgyti, ir šiek tiek pakalbėti... juokinga.

Aš dažnai matau, kaip rutina įslenka į namų surinkimus. Sakydamas „rutina“ turiu galvoje, kad jie pradeda elgtis pagal tam tikrą tvarką, kuri greitai tampa tradicija, ir kiti jaučiasi taip, lyg jiems metamas iššūkis, arba jaučiasi nepatogiai ir netgi atvirai pyksta, jei kas nors sugriauna nusistovėjusią tvarką.

Kai kurios rutinos gali būti giesmių tekstų naudojimas. Kita yra tie patys nesikeičiantys namai, kuriuose visada susirenkama. Kita – visada ta pati tvarka – pradėti malda, giesme, kažkas liudija, maistas – ir taip savaitė po savaitės.

Kita rutina gali būti nusistovėjusi tvarka studijuoti kažkurią Biblijos knygą. Kita – kiekvieną susirinkimą daryti Viešpaties vakarienę. Kita – tie patys žmonės kiekvieną savaitę groja muzikos instrumentais.

Lapai su dainų tekstais kuriam laikui gali būti gerai, bet jūs neįeisite tuo būdu į gilų garbinimą. Kurį laiką studijuoti Bibliją paėmus tam tikras temas yra gerai, nes dažnai reikia vienodo Biblijos mokymo. Turėti susirinkimo vedimui pavyzdį, kuris yra patogus, taip pat yra gerai, bet būkite atviri jį pakeisti pagal tai, ką Viešpats nori tą dieną daryti.

Mažas nukrypimas
Apie tą paskutinį sakinį... aš prisimenu, kai buvau pastoriumi tradiciniame surinkime, pradėjau jausti, ko nori Viešpats konkrečiame tarnavime – kur daugiau jaučiamas patepimas garbinime ar Žodžio tarnavime. Namų surinkime gali būti tas pats – jei jūs vedate susirinkimą, klauskite, kur Jis nori eiti – ar labiau garbinimo, tarnavimo, ar Žodžio kryptimi?

Ir tada sujunkite viską duodami tai sričiai daugiau vietos. Taigi, galbūt jeigu jūs jaučiate sunkesnę ramybę savo dvasioje galvodami apie garbinimą, tada įsijunkite CD ir leiskite Dievui būti Dievui ir tiesiog garbinikite susirinkime.

Atgal prie temos
Bet pakankamai ilgai aš tai darau ir mačiau kaip išsivysto šablonai – kartais pasireiškia tingumas, ir visi seka kieno nors kito apreiškimu, kieno nors kito schema, kaip reikia daryti – kažkieno kito Naujojo Testamento laiško studijomis, arba planu skirtu tai temai.

Vienu metu kažkas jaučiasi vedamas kalbėti apie Viešpaties vakarienės svarbumą, tada kiekvieną savaitę jis reikalauja tai daryti, ir tai bedarant greitai praeina savaitės, mėnesiai ir gyvenimas, spontaniškumas išnyksta, ir žmonės pradeda spėlioti, kas yra blogai, kodėl jie jaučiasi abejingi, kodėl tai daugiau jų nebepatenkina.

Labai greitai jūs jau naudojate giesmių tekstus arba projektorių ir Powerpoint, padalomąją medžiagą su schemomis, ir jūs vėl galite grįžti į mirusį tradicinį surinkimą, nes tai daugiau jau nebėra Biblijos pavyzdžiu veikiantis surinkimas. Dvasios judėjimas pasitraukia, dingsta spontaniškumas... kas nutinka?

Dėl to, kad būtų lengviau jie palieka asmeninį apreiškimą, ir pakliūva į rutiną.

Gauk savo apreiškimą!
Karalystė veikia apreiškimu, ir kai mes susirenkame kartu, mes turime dalintis ir gauti apreiškimus.

Būk pasiruošęs padėti šalin šabloną ir surasti apreiškimą, kai (tu arba jie) pasidalinate istorija (žiniomis), dovanomis, apreiškimu, mokymu, arba tik pasimeldžiate vienas už kitą, arba pasineriate garbinime valandėlei ir leidžiate Dievui būti Dievu jūsų tarpe.

Patarimai
Reikia balanso, ir taip kiekvienas susirinkimas bus skirtingas – galbūt vieni lyderiai norės studijuoti Kalno pamokslą, bet jie vadovaus/priims savo namuose surinkimą 1 kartą per mėnesį, taigi tai jokios problemos, nes kitą savaitę žmonės dalinsis tuo, kas išdėstyta Rašte pagal savo apreiškimą.

Galbūt kažkas dar prašys daryti Viešpaties vakarienę kas savaitę ar dvi – darykite tai! Derinkite tai. Kai kurie namų surinkimai susirenka vakare savaitės metu studijuoti knygą ar temą. Kai kurie galbūt naudos giesmių tekstus vieną savaitę, o kiti – giedos be to. Užuot susirinkus tuose pačiuose namuose kiekvieną savaitę, bandykite susirinkti parke, kituose namuose arba dar kur nors – būkite kūrybingi!

Žmonės nori išgirsti tavo širdį
Paulius pasakė korintiečiams, kad jiems nebūtų naudinga jeigu jie, kol jis atvyks, nesidalintų žiniomis – savo žiniomis, gyvenimo patyrimu su Viešpačiu, arba apreiškimu, arba mokymu, arba parnašavimu.

Bet jei kiekvienas susirinkimas tampa pranašavimo švente, tada žmonės negauna tikros mėsos. Bet jei kiekvienas susirinkimas yra paprastas skyriaus ir eilutės nagrinėjimas, tai tampa sausu skrebučiu.

Mano nuomone, čia reikia sustoti ir apžvelgti didelį paveikslą.

Ar jūs gerai derinate judėjimą Dvasios dovanose ir studijuodami temas? Ar jūs keičiate namus ir lyderius? Ar jūs derinate garbinimą su instrumentais, ir garbinimą su CD, ir visai nenaudojant jokio akompanimento ?

Ar jūs rutinoje – visada pradedate nuo maldos, tada kelios giesmės, po to maistas, po to „susirinkimas“ – ar kažkas kito, kaip įprasta?

Jums nebūtina garbinti kiekvieną kartą, kai susirenkate. Jums nereikia būtinai valgyti kiekvieną kartą, kai susirenkate. Jums nereikia būtinai kiekvieną kartą studijuoti Žodį, kai susirenkate.

Jums REIKIA surasti Viešpaties valią kiekvienam susirinkimui, ir tikėkite manimi, vyks pasikeitimai savaitė po savaitės, priklausantys nuo to kas vadovaus.

Jūs žinosite, kad jūs jau rutinoje, jeigu jūsų mintys dėl tvarkos pakeitimo sutinkamos klausimu – kodėl jūs norite keisti dalykus, arba stebimasi: „Ar tikrai yra gerai taip daryti“ (kažką kita vietoj tos rutinos).

Vasaros įkarštyje šiauriniame pusrutulyje (atsiprašau Australijos, Kiwi, Pietų Amerikos ir RSA draugų, kurių krašte dabar žiema) su žmonėmis, kurie atostogose ir visų, kurie jaučiasi neturintys ryšio vieni su kitais, kai jūs susirinksite kartu, siekite pasidalinti SAVO apreiškimais iš SAVO širdies.

Te plaukia šviežias apreiškimas, pasidalinkite apie savo gyvenimą, ką patyrėte per vasaros atostogas -ir naudokite progą būti kūrybingu bei drąsiu, o jei esate rutinoje, sulaužykite ją. Laiminame jus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.