Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. balandžio 8 d., antradienis

Kada įvyks paėmimas? Kūnas/Nuotaka. 1 dalis

John Fenn, 2014 m. kovo mėn. 29 d.,

Sveikinu visus,
Kai žmonės klausia manęs, ar aš tikiu „paėmimu“, aš klausiu jų: „Kuriuo? Yra net 7“.

Tai juos šiek tiek sukrečia, ir aš tai vėliau paaiškinsiu, bet paprastai sekantis klausimas, jeigu jie tiki paėmimu, yra toks: „Ar mus visus paims, nes aš stengiuosi gyventi dėl Viešpaties, bet mano draugai gyvena kaip pasaulis. Kodėl jie turėtų būti paimti?“

Prieš atsakydamas į šį klausimą, aš turiu paaiškinti apie 7 paėmimus...

Kuris paėmimas? Yra net 7
Aš galiu įrodyti iš karto, eidamas chronologine seka, nuo 1 iki 3 paėmimo, ir 5 bei 6 paėmimus, tik su viena rašto eilute kiekvienam paėmimui. Blogos naujienos, nes 1,2 ir 3 paėmimai jau įvyko, o 5 ir 6 paėmimai yra skirti ne mums. :(

Šioje serijoje, kalbant chronologiškai, aš noriu jums įrodyti ketvirtą paėmimą.

Yra 3, kuriuos mes praleidome
1)    Henochas – Pradžios 5:24 : „Henochas vaikščiojo su Dievu, ir jo nebeliko, nes Dievas paėmė jį.“
2)    Elijas – 2 Karalių 2:11: „Jiems besikalbant ir einant toliau, pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskyrė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulu į dangų“.
3)    Jėšua (Jėzus) – Apd 1:9: Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėšua pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių”.

Yra dar 5 ir 6 paėmimai, kurie mūsų neliečia
5.    Du liudytojai – Apr 11:12: Ir jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė: „Užženkite šen!“ Ir juodu užžengė į dangų debesyje, o jų priešai žiūrėjo į juodu“.
6.    144.000 žydų vyrų evangelistų, kuriuos matome Apr 7:1-8, po to paėmimas 14:3: „Jie giedojo naują giesmę priešais sostą, keturias būtybes ir vyresniuosius…“

Sąžiningai turiu pasakyti, kad savo prote aš nesu įsitikinęs, kad 144.000 bus paimti – jie galėtų būti nužudyti ir staiga atsirasti prieš sostą. Todėl aš nesu tikras dėl šio paėmimo.

7.    „U-posūkio“ šventųjų Paėmimas įvyks Jėzaus sugrįžimo metu. Kai kurie tiki, kad mes būsime paimti Jo sugrįžimo metu, susitiksime Jį ore ir pakeisime kryptį, kad sugrįžtume į žemę.

Aš suprantu, kad kai kurie tikės šituo, jeigu nesupras ketvirtojo paėmimo, bet visa, ką aš skaičiau apie tuos, kurie tiki 7-uoju, tai tik paprastas nesupratimas 4-ojo, taigi aš nematau to „U-posūkio“ paėmimo.

Bet aš negaliu paaiškinti to, ko nežinau, aš elgiuosi sutinkamai su malone duota man ir dalinuosi, tuo, ką žinau. Ir doktrinos skirtumai tegu mūsų neišskiria – mes garbinsime Jėzų, ir tai mus jungia, bet aš noriu pasidalinti tuo, ką aš žinau pagal Raštą ir apreiškimą, ir kai mes visi nueisime į dangų, Jėšua sulygins visų mūsų supratimus ir pakeis tai, ką reikia pakeisti. J

Tai mums palieka su 4-uoju paėmimu
4-tas paėmimas chronologine tvarka yra tas, kuris rūpi mums šiandien. Jis nėra paremtas 19-o amžiaus pamokslininko, ar sergančios mergaitės mistine vizija, nei bestseleriu, nei „Aš noriu išeiti iš čia“ teologija. Jis paremtas švente, kurią davė Viešpats Mozei Kunigų knygos 23 skyriuje.

Mano tikslas šioje serijoje yra paaiškinti šventę, kuri moko, kad yra paėmimas, kada tai įvyks, ir kas gi gali tikėtis būti paimtas. Taigi, berniukai ir mergaitės, prisiveržkite savo diržus prie kėdžių, ir nuo čia mes pajudėsime.

Kunigų 23 skyrius išvardija 7 šventes, kurias davė Viešpats: Keturios pavasario šventės išsipildė jau išsipildė savo dienomis. Tai yra Pascha (kryžius), Neraugintos Duonos šventė (kryžius/gyvenimas be nuodėmės), Pirmųjų Vaisių šventė (prisikėlęs) ir Sekminės (Apd 2:1). Dar yra 3 rudens šventės: Trimitų šventė, Atpirkimo diena ir Palapinių šventė.

Zacharijo 14:16 sako, kad visa žemė švęs Palapinių Šventę, Dievas gyvena su žmogumi, Tūkstantmetės karalystės metu, kai valdys Jėšua. Taigi, mes žinome 5 iš 7 švenčių, kurios išsipildė arba išsipildys tiksliai savo dieną, kaip pasakyta Kunigų 23 skyriuje. Protinga padaryti išvadą, kad 2 likusios: Trimitų šventė ir Atpirkimas (Sutaikinimas, Išpirkimas) taip pat išsipildys. Atpirkimas yra Kristaus grįžimo įvaizdis. O Trimitų šventė – įvaizdis…

Roš haŠanah
Trimitų šventė yra taip pat vadinama Roš haŠanah (Metų Galva), Yom Teruah (Prabudimo sprogimo Diena), Yom haDin (Teismo Diena), Yom haZikkaron (Prisiminimo Diena).

Kodėl tokie skirtini vardai tai pačiai šventei? Tai dėl to, kas vyksta šituo metu: Nauji Metai, karūnavimas ir Mesijo vestuvės, mirusiųjų prisikėlimas, prisiminimo knygų atvertimas, atpildas ir teismas, karališkos giminės karalystėje surinkimas.

Prieš mums gilinantis į detales apie visus šituos įvykius pasirodančius Trimitų šventėje, žinokite, kad šita šventė yra vienintelė iš 7-ių, kuri prasideda per Naują (jauną) Mėnulį – frazė, kai mėnulis nėra matomas, paslėptas nuo akių žemės šešėlyje. Psalmė 81:3 nurodo tai: „Pūskite trimitą per Naują Mėnulį, dieną paskirtą iškilmingam šventimui.“ Kitos šventės yra Pilno Mėnulio frazėje, kai jis pilnas ir ryškus – taigi, kodėl Dievas pradeda Trimitų šventę Naujo Mėnulio fazėje, kai mėnulis negali būti matomas žemėje?

Naujas Mėnulis
Paulius rašė Kol 2:16-17: Taigi niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, naujo mėnulio ar Sabato dienų. Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis…Mes galime suprasti kaip maistas ir gėrimas yra Avinėlio vestuvių puotos šešėliai, kuri dar įvyks, ir kaip šventos dienos ir Sabato dienos yra išpildytos Kristuje, kuris yra taip pat ir mūsų poilsis. Bet kodėl Naujas Mėnulis yra šešėlis kažko, kas turi įvykti?

Judaizme saulė simbolizuoja Viešpatį, ir mėnulis simbolizuoja tikinčiuosius, lydinčios žvaigždės atstovauja angelus. Mėnulis neturi šviesos iš savęs, bet atspindi saulės šviesą, jis sukurtas viešpatauti tamsybėms ir lydima žvaigždžių. Taigi naujas mėnulis simbolizuoja tikinčiuosius paslėptus nuo akių žvilgsnio, ir Trimitų šventė prasideda per naują mėnulį.

Pagal Rabi Gaoną, kuris išvardija 10 dalykų, kurie įvyks per Trimitų šventę, rago pūtimas – tai dešinys avino ragas, avino, kuris buvo pagautas krūme, kai Abraomas aukojo Izaoką. Dievas parūpino pakaitalą, ir minėdamas savo sūnaus prisikėlimą , Abraomas pūtė avino ragą - (šofarą) (*Hebrajams 11:19)

Todėl talmudas, rabinų raštų rinkinys, kuris kartu su Mišnach pateikia mokymus ir žodinę judaizmo tradiciją, kuri sako, kad mirusių prisikėlimas įvyks per Trimitų šventę per Naują Mėnulį (Roš haŠanah 3:3, 16a, 16b)

Šitas ragas, kuris pučiamas per Trimitų šventę, yra vadinamas „Paskutiniu Trimitu“. Tai „paskutinis“, nes jis prikelia mirusius teisiuosius, transformuoja gyvuosius, ir paslepia juos kartu su Mesiju. (The High Holy Days, Herman Kieval, psl 120)

Paskutinis Trimitas
Paulius mokė, apie Trimitų šventę: „Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, – staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti“ (1 Korintiečiams 15:51-53)

Naudodamas terminą „paskutinis trimitas“ Paulius susieja „paėmimą” su Trimitų švente, kuri vyksta esant naujam mėnuliui, kai tikintieji bus paslėpti nuo žemės kartu su Mesiju. Jei tavo dvasia tiesiog dabar džiaugiasi, taip kaip manoji dėl šito, tai Tiesos Dvasios liudijimas tavo viduje… ir mes tik pradėjome…

Iki kitos savaitės. Laiminu visus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.