Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. gegužės 31 d., penktadienis

Šventoji Dvasia ir uola. 5 dalis

John Fenn, 2013 m. gegužės mėn. 17 d.,

Sveikinu visus,

Ar tu gali įsivaizduoti, kad prašai draugo: „Kai aš būsiu išvykęs, ar nupjausi mano žolę, palaistysi mano augalus, pamaitinsi mano šunį, tikrinsi mano pašto dėžutę?“ o jis atsako: „Ne viską, bet aš tikrinsiu tavo pašto dėžutę!”

Tai nuviltų, ar ne? Jėšua (Jėzus) ir Petras turėjo panašų nuviliantį pokalbį.

Dvi meilės rūšys
Jono 21:15-19 Jėšua du kartus paklausė Petro, ar jis Jį myli. Abu kartus čia panaudotas graikiškas žodis „agapė“. Agapė – tai besąlygiška, už kitus gyvybę atiduodanti meilė. Bet Petras abu kartus atsakė naudodamas graikišką žodį „phileo“, kuris reiškia žemesnę meilės rūšį, geriausio draugo meilę, švelnią prisirišančią meilę.

Ne viską, Viešpatie, bet aš tikrinsiu tavo pašto dėžutę.

Jėšua ir vėl prasiskverbia iki tikrojo širdies motyvo, bandydamas, parodydamas, mėgindamas – lyg išgrynindamas Petro širdį ir ruošdamas jį po mėnesio įvyksiančioms Sekminėms ir aukos gyvenimui. Jėšua paklausė 2 kartus „Petrai, ar myli mane besąlygiškai?“ Bet 2 kartus Jis gavo tą patį atsakymą: „Aš myliu Tave kaip geriausią draugą“.

NE tokio lygio meilės Jėšua ieško ir dabar. Nors Jis vis dar duoda Petrui tą įsakymą po kiekvieno atsakymo: „Ganyk mano avis“. Kaip įdomu, kad nors Petras nepakilo iki tokio meilės lygio, kurio reikalavo jo pašaukimas, Jėšua vis tiek jį pašaukia – ar mes nesame lygiai tokie patys? TAIP!

Jei jūs galite daryti tai, ką Jis pašaukė jus daryti, tai parodo, kad jūs sukūrėte tą pašaukimą, nes Jis visada duoda pašaukimą, kuris neįmanomas žmogui, kad šlovė atitektų ne mums, bet Dievui.

Mes esame Petras
Jėšua yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis mūsų klausia, kaip mes Jį mylime – tai yra šios serijos nagrinėjama tema, Jis klausia įvairiais būdais, vesdamas ir kviesdamas mus ištirti širdį, motyvus iki kulminacinio klausimo: „Kas jums yra svarbiausia; Aš ir dangus, ar judėjimas kartu su minia nuo uolos?“

Yra toks pasakojimas apie vieną krikščionių susirinkimą namų bažnyčioje TSRS. Kareiviai įsiveržė pro duris su nukreiptais ginklais ir sušuko: „Visi, kas ne krikščionys gali išeiti“. Dauguma greitai pasišalino, bet keli liko, labai išsigandę dėl to, kas gali nutikti. Kai kareiviai nuleido ginklus ir žmonės išėjo, vadas pasakė: „Pagaliau mes suradome kelis tikrus krikščionis“ ir jie prisijungė prie garbinimo, Biblijos studijų ir diskusijos. Ar tu norėtum būti tarp tų, kurie išėjo, ar tarp tų, kurie pasiliko?“

Petras ir Jėšua jau pažinojo vienas kitą 3,5 metų, ir Jo klausimas buvo užduotas po prisikėlimo, taigi Jėšua jautėsi patogiai klausdamas Petrą dabar, po to ką mes praėjome, po viso to, ką tu matei, girdėjai ir darei, ar tu myli mane besąlygiška meile, tokia, kad gali guldyti savo gyvybę dėl manęs, „agape“ meile?

Mes žinome, kad Petras nuoširdus ir atviras – ką jūs matote taip ir yra – taigi jis atsakė atvirai: „Aš nemyliu tavęs besąlygiškai, aš myliu (phileo) kaip draugą.“

Agape ir phileo
Agape yra meilė, kuri apibūdina Tėvo meilę savo Sūnui Jono 17:26, ir kaip Tėvas „taip pamilo pasaulį, kad atidavė Savo viengimį Sūnų“ iš Jono 3:16. Tai yra besąlygiška meilė, kuri visiškai priklausoma nuo meilės davėjo; todėl agape priėmėjas nieko negali padaryti, kad pakeistų, formuotų, ar kitaip paveiktų meilę, kuria jis yra mylimas.

Kita vertus, phileo meilė reiškia „švelnus prisirišimas“ ir žodis naudojamas apibūdinti „švelniam prisirišimui“ tarp apaštalo Jono ir Jėšua, kaip tarp draugų. Prisiminkite, Jonas buvo prisiglaudęs prie Jėšua per pietus Jono 13:23 – tai meilė tarp geriausių draugų.

Du kartus Jėšua paklausė, ar Petras turi tą giliausią meilę Jam, ir du kartus Petras atsakė – ne.

Jei tu nesi pasiruošęs pakilti iki mano lygio, Aš nusileisiu iki tavo lygio
Trečią kartą Jėšua nusileidžia, kad pasiektų Petrą ten, kur jis yra: „Ar tu phileo mane, ar myli mane kaip draugą?“ Petras buvo sukrėstas, kad yra klausiamas trečią kartą, ar jis myli Viešpatį, bet atsakė taip pat, kaip ir anksčiau: aš sakiau tau, kad myliu tave kaip draugą! - galvodamas, kad pagaliau įtikino Viešpatį.

Štai kodėl Jėšua nedelsdamas pranašauja apie tai, kaip Petras mirs – sakydamas subtiliai, bet galingai, kad Petras galiausiai pasieks agape meilę Jam, kai pasens ir jis bus nukryžiuotas taip, kaip Viešpats buvo nukryžiuotas.

Aš buvau sužavėtas Viešpaties malone. Tada, maždaug apie 32 AD, Petras dar nemylėjo Viešpaties agape meile. Nors Jėšua pasakė jam, kad kai pasens, jis pamils. Petras mirė maždaug 66 AD, po 34 metų, ir Viešpats pasakė, kad jis pasieks agape meilę Jam, netgi jei tada jis tokios meilės dar neturėjo. Nuostabi meilė!

Kitas požiūris
Kitu požiūriu į šį pasikeitimą, Petras manė, kad mylėti Viešpatį kaip geriausią draugą yra daugiau nei agape. Aš myliu tave kaip savo geriausią draugą! Manyti, kad phileo yra aukščiau už agape nėra teisinga, nors gali būti, kad būtent tai jis tada ir norėjo pasakyti: aš myliu tave švelniai kaip savo geriausią draugą!

Bet tai reiškia, kad iš tiesų, iš tiesų jis nesuprato Jėzaus požiūrio, kuris nesikeitė su jo istorija per visas evangelijas. Taigi Jėšua sutiko jį ten, kur jis buvo, ir trečią kartą paklausė, ar jis myli Jį kaip draugą!

Tai vyksta ir šiandien – Viešpats liečia pačią širdį klausdamas, kokia meile mes Jį mylime, arba mes visiškai nesuprantame, ką Jis bando mumyse padaryti. Kiek kartų mes prašydavome susitvarkyti su kažkuo, kas mus įskaudino, bet Jis atrodo ignoruodavo mūsų prašymą ir nukreipdavo žvilgsnį į mūsų širdį prašydamas atleisti ir daryti jam gera! Ach! Tiesiog pamokyk juos Viešpatie ir neprašyk manęs susitvarkyti su savo širdimi! Ach!

Brolijos gyvenimas
Kai 1976 metais persikėliau į studentų broliją Indianos Universitete, ten sutikau kelis kriščionis. Aš mąsčiau, kokie nuostabūs visi šie žmonės – kokie jie rimti krikščionys šitose Universiteto brolijose ir seserijose. Kai kurie mūsų, ir aš tarp jų, čia ruošėsi studijuoti, nes ir mano tėtis taip pat kažkada buvo šioje brolijoje. Taigi, aš buvau sujaudintas kuomet sutikau, kaip man atrodė, tikrus tikinčiuosius.

Mano pasaulis buvo supurtytas, kuomet pirmaisiais studijų metais per savaitinį ketvirtadienio alaus vakarėlį aš pamačiau vieną iš jų girtą koridoriuje su mergina iš seserijos. Tada kitas vėliau papasakojo, kaip viena iš seserijos merginų atėjo į jo kambarį ir nusirengė. Jis paklausė mūsų: „O ką aš turėjau daryti? (Tą naktį, be abejo, viskas tuo ir nesibaigė)

Iš 8 krikščionių namuose, tik mes 2 išlaikėme mūsų gyvenimo kryptį. Pagunda buvo šokti nuo uolos kartu su kitais krikščionimis mano brolijos nariais, bet aš to nedariau. Barbara buvo metais jaunesnė, todėl grįžo namo baigti vidurinės mokyklos, ir aš manau, kad tai padėjo man pasilikti susitelkus.

Mes susirašinėjome laiškais (tada dar nebuvo elektroninio pašto ir žinučių), ir kai mes matėme kaip kiti flamingai šokdavo nuo uolos, mes tyrinėjome save, ar tai teisinga ar ne, ir kaip vieniši tikintieji atsisakydavome sekti paskui kaimenę. Mes galėjome išlikti stiprūs, nes mylėjome Viešpatį ir dangaus nuomonę labiau nei mes mylėjome žemės ir žmonių nuomonę.

Apibendrinimas
Šitoje serijoje mes matome bendrą temą apie tai, kaip Viešpats bando ir parodo žmogaus širdį, ir ta tema yra apie dangaus vertinimą daugiau nei žemės.

Jis yra tas pats ir šiandien, klausia mūsų apie mūsų tikrąsias vertybes, apie tai, kas Jis yra mums. Bet kas Jis yra kiekvienam iš mūsų, tai keitėsi per eilę metų. Nei vienas iš mūsų nepradėjo savo kelionės su Viešpačiu mylėdamas Jį agape meile. Mes buvome išgelbėti, nes mes ieškojome Tiesos, arba buvome tragiškoje situacijoje, kurią tik Dievas galėjo pakeisti, ar dėl kitų priežasčių. Mes progresavome nuo Jo pažinimo iki Jo kaip draugo meilės, ir daugelis pasiekė meilę, apie kurią Jėšua klausė Petro: Agape meilę.


Tai visą gyvenimą trunkantis procesas, nes kiekvieną kartą, kai mes renkamės daryti tai, kas yra teisinga, mes vis daugiau guldome savo gyvenimus dėl Jo, parodydami, kad vertiname dangaus mąstymą labiau nei mūsų pačių.


Nešokite nuo uolos su minia, įsitvirtinkime savo svarbiausiuose įsitikinimuose ir vertybėse, ir leiskite joms nubrėžti liniją, kurios niekada neperšoksite, net jeigu ir visi draugai šoktų nuo uolos. Kitą savaitę nauja serija „Didelis paveikslas“.


Laiminu jus!


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.