Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. gegužės 26 d., sekmadienis

Šventoji Dvasia ir uola. 4 dalis

John Fenn, 2013 m. gegužės 11 d.,

Sveiki,
Aš dalinausi apie būdus, kuriais Viešpats mus bando geru, patvirtina mūsų potencialą, o šiandien apie tai, kaip Jis bando mūsų motyvus ir sutiekia galimybę įvertinti širdį.

Valgykite mano kūną, gerkite mano kraują
Matas, Morkus ir Jonas užrašė apie tai, kaip Jėšua vaikščiojo vandeniu, ir kiekvienas užrašė savo požiūrį į šį įvykį, bet tik Jonas pamini, kas iš tiesų vyko PO TO, kai valtis nusiyrė į kitą krantą (Mato 14, Morkaus 6, Jono 6)

Jūs prisimenate, kad Jėšua ką tik pamaitino 5.000 vyrų bei nenustatytą kiekį moterų ir vaikų, padauginęs berniuko priešpiečius. Po to Jis pasiuntė 12 mokinių valtyje su norodymu išsilaipinti kitame krante, o Jis pats žadėjo prisijungti prie jų vėliau. Tuo metu Jis nuėjo į kalnus melstis, bet grįžo pas juos tarp 3 ir 6 ryto eidamas vandeniu (Mato 14:25 teigia, kad tai buvo per 4 pamainos budėjimą, kuris vykdavo nuo 3 iki 6 valandų ryto).

Matas yra vienintelis, kuris užrašė Petro išlipimą iš valties ir ėjimą vandeniu. Morkus pasakoja mums, kad Jėšua ėjo paskui valtį ir jie sušuko iš baimės. O Jonas pasakoja mums tai, kad tada kai jie sulipo į valtį „Nedelsiant valtis atsirado žemėje į kurią jie vyko“. Tai mes vadiname „perkėlimu“ - valtis, viskas kas joje buvo ir 13 vyrų - buvo akimirksniu perkelti 3-4 mylias (5-7 km) į krantą tolimame ežero krašte (Jono 6:21)

Kitą dieną minia, buvusi anoje pusėje, pamatė, kad ten nebuvo kitos valties, tik ta, kurioje Jėšua išsiuntė savo mokinius, ir jie žinojo, kad Jėšua neplaukė su jais toje valtyje.... Suradę Jį kitoje ežero pusėje, jie klausinėjo: „Rabi, kada čia atvykai?“

Jėšua, atsakydamas jiems, tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs NE todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties“ (Jono 6:22-26, aš pabrėžiu ant „ne“)

Motyvai
Jėšua ir šiandien atskleidžia mūsų tikruosius motyvus: „Tikrai, tikrai sakau jums, jūs norite dalyvauti sekmadieninėje mokykloje ne tik dėl to, kad duotumėte kitiems, bet tam, kad jus pastebėtų pastorius”.

Tikrai, tikrai sakau jums, jūs norite šito darbo ne todėl, kad norite daugiau duoti, kaip jūs sakote žmonėms, o dėl to, kad jūsų ego pakiltų ir išsipūstų?”

Tikrai, tikrai sakau jums, jūs neinate į trečiadienio vakaro tarnavimus tik dėl to, kad priimtumėte iš Manęs, jūs einate, nes tikitės, kad pastebėsiu šitas jūsų papildomas pastangas ir būsiu priverstas atsakyti į jūsų maldos poreikį”.

Tikrai, tikrai sakau jums, jūs nepasninkaujate tik todėl, kad priartėtumėte arčiau manęs, bet taipogi dėl to, kad numestumėte 10 kilogramų“.

Tikrai tikrai sakau jums... užpildykite patys. Vienintelis skirtumas tarp Jono 6 skyriaus ir dabar yra tai, kad šiandien savyje mes turime Šventąją Dvasią, kuri nori būti išgirsta ir švelniu tyliu balsu prašo ištyrinti motyvus.

Kaip jūs reaguosite, jei mūsų motyvo ištyrinimas reiškia, kad kažkas su netyrais motyvais gauna poziciją, kurios jūs norėjote? Ar jūs džiaugsitės savo širdyje, kad šiandien daug daugiau ūgtelėjote kaip krikščionis, ar gedėsite, kad pozicija prarasta?

Atskirkite vyrus nuo berniukų – vėl apie kepalus / žuvis žmones
Kartą Jėšua pasakė, kad jie seka Jį ne dėl to, kad Jis yra Mesijas, bet dėl to, kad Jis pasirodė esąs neišsenkantis maisto tiekėjas. Jis mokė juos, kad kepalai ir žuvys yra simboliai to, jog Jis yra neišsenkantis amžinojo Gyvenimo šaltinis. Jis mokė, kad Mozės mana buvo ne tik maistas, bet taip pat amžinojo gyvenimo simbolis.

Tai panašu į žmones, kurie seka Jėzumi „prisikabinę virkštelėmis?“ Atrodo, kad Jis yra neišsenkantis... tiekėjas. Tai tie, kurie naudoja Dievą ir žmogų, kad gautų tai, ko nori.

Jėšua visada nori per Šventąją Dvasią nukreipti mus ištyrinti savo motyvus, iškeldamas mūsų bjaurius netyrus motyvus tiesiai mums prieš veidą, suteikdamas mums galimybę juos atmesti ir pasirinkti Gyvenimą, žingsnis po žingsnio judėti į brandą, darant vis daugiau ir daugiau pažangos. Kai kurie pasirenka išmintingai, o kai kurie pasirenka tarnauti Dievui dėl neišsenkančio aprūpinimo žemiškais dalykais.

Tie žmonės sekė Jėzumi visą kelią aplink ežerą ir daugelis nusekė Jį į miestą vis dar nepakeitę motyvų, taigi, galiausiai tam buvo padarytas galas žodžiais vietinėje sinagogoje:

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžintąjį gyvenimą...“ (6:54)

Jei jie būtų norėję ištyrinti savo motyvus, JIE būtų padarę išvadą apsprendžiančią jų likimą, net jei jų protai būtų nesupratę palyginimo. Bet daugelis nenorėjo keisti savo motyvų: „Nuo to laiko DAUG Jo mokinių pasišalino ir daugiau su Juo nevaikščiojo. (Jie nebuvo tik „sekėjai“ ir „slampinėtojai“, bet Kristaus MOKINIAI).

Mes nežinome ar Petras suprato viską, ką Jėšua pasakė, bet mes žinome, kad Jis atsitraukė ir pasižiūrėjo į didesnį paveikslą, kuris padėjo ištyrinti motyvus ir nustatyti savo tikrąsias vertybes. Jėšua pasakė dvylikai: „ Ar jūs taip pat pasitrauksite?“ Tada Petras atsakė Jam: „Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius! O mes tikime ir esame tikri, kad tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus“ (6:66-69)

Viešpats vis dar prašo mūsų nešokti nuo uolos kartu su kitais, kurie įsižeidė ir Jį paliko; Jis vis dar prašo mūsų nustatyti mūsų tikrąsias vertybes, ir ištyrinti motyvus. Ar tu tas, kuris šokinėja, ar tu mokinys?

Motyvai motyvai
Jėšua pasakė, kad Šventoji Dvasia įves mus į visą tiesą. Ta tiesa taip pat reiškia, tą bjaurią tiesą apie mūsų savanaudiškus moyvus ir ego. Kiek daug iš mūsų pradėjo kaip mokiniai mylėdami Dievą, bet kelyje prisikabino siekius ir virkšteles, kai kurie net iki tokio lygio, jog mano, kad Dievas jiems tarnauja arba, kad tikėjimas skirtas tam, kad gautume dalykus iš Jo, arba jie mano, kad tikėjimas gali priversti Jį daryti dalykus arba Jis yra priemonė tapti turtingu.

Kai aš mokiausi Biblijos mokykloje, dirbau naktinėje pamainoje parduotuvėje. Kuomet keisdavosi pamainos ir būdavo sutikrinami pinigai ir kasos kvitai, tuomet kita pamaina pradėdavo savo darbą su grynais pinigais kasoje.

Vieną dieną, kai mūsų šeimai labai trūko pinigų, baigaintis pamainai kasoje radau 20$ per daug. Aš tučtuojau pagalvojau, kad Dievas laimina mane tais $20, ir aš galiu įsidėti juos į kišenę, galvodamas kaip jie padės nusipirkti maisto tą savaitę, bet aš atmečiau tokias mintis ir užrašiau į sąrašą tuos pinigus teisingai. Šventoji Dvasia akimirksniu iškėlė man prieš akis mano motyvus, ir aš atsakiau tinkamai, atmesdamas mano poreikį ir mintis sudvasinti nelegalų aktą Dievo vardu, kad pateisinčiau savo nusikaltimą.

Turtingas jaunas valdytojas
Kai jaunas valdytojas atėjo pas Jėzų, jis pasakė: „Gerasis mokytojau, ką aš turiu daryti, kad turėčiau amžiną gyvenimą?“ Dauguma praleidžia faktą, kad Jėšua tučtuojau atskleidė Jo tikrąjį poreikį ir problemą: „Kodėl vadini mane geru? Nėra nei vieno gero, tik Dievas!“ (Mato 19:16-22).

Kitais žodžiais tariant, Jėšua klausė jo; vadindamas mane geru, ar tu vadini mane Dievu? Mes perskaitome vieną sakinį ir pradedame kitą per 10 sekundžių niekada nesusimątydami, kad tai buvo tikras pokalbis, su pauzėmis, apmąstymais, atsakymais, ir vyko tam tikrą laiką. To pasekoje mums nepavykdavo suvokti, kad tai vyko ne sekundes, bet minutes – tos pauzės ir pasikeitimai pažymėti mums brūkšneliais ir kableliais arba skliausteliais. Ar tu vadini mane Dievu, nes pavadinai mane geru? Pauzė, laukia atsakymo, jokio atsakymo, taktikos pakeitimas.

Nesėkmė atsakyti reiškė, kad jaunuolis, nenorėjo atvirai susitvarkyti su tikruoju motyvu ir tikra meile turtams, taigi Jėšua turėjo kalbėtis su juo kitu būdu: „Eik ir parduok visa, ką turi ir išdalink tai vargšams, ir turėsi turtą danguje, tada ateik ir sek paskui mane“. Vyras nuėjo šalin nuo Jėzaus, nes jis buvo turtingas.

Tikra problema buvo tai, kad vyras norėjo tarnauti Dievui mylėdamas pinigus ir statusą, ir niekada nesuvokdamas širdimi, kas yra Jėšua. Kadangi jis tiesiai neatsakė, ar Jis tiki, kad Jėšua yra Dievas, Viešpats atidengė jo motyvus ir liepė jam susitvarkyti, sakydamas parduoti viską dėl turtų danguje IR tapti Jėzaus mokiniu. Jei jis būtų tai padaręs, jis būtų ištyrinęs savo širdį ir pradėjęs tarnauti Dievui be jokių prisikabinusių virkštelių, labiau už viską vertindamas dangų – tiesiog tyra meilė Dievui.

Žmonės nori girdėti Dievo balsą ir patirti įvairius dvasinius išgyvenimus, ir tai nėra blogai, bet tiesa tokia, kad Jis dažniausiai kalba mums giliai viduje, prašydamas nuskaistinti tai, į ką mes susitelkiame, nuskaistinti motyvą, nuskaistinti meilę.

Kitą savaitę apie tai, kaip Viešpats veda mus šitais keliais.

Palaiminimai,

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.