Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Naujienlaiškis. Už ką balsuoti?


John Fenn, 2012 m. rugsėjo mėn. 24 d.,

Sveiki visi,
Pradžioje keletas naujienų, o po to mintys apie (JAV) balsavimą už mormoną (?)

Tinklapis:
Mūsų naujasis internetinis tinklapis www.supernaturalhousechurch.org jau veikia, norime jūsų paprašyti, kad praneštumėte apie pastebėtus gedimus ar neveikiančius puslapius elektroninio pašto adresu cwowi@aol.com – dėkojame už jūsų kantrybę! Pamatysite, kad naujasis tinklapis lengviau valdomas, labai patrauklus akiai ir puiki pagalba mūsų pasauliniam tarnavimui.

Nauja serija: Pauliaus dyglys kūnemokomės įveikti demoniškus sumanymus.
Paulius mums pasakė labai tiksliai, koks buvo jo dyglys kūne – jis pasakė, kad šėtono angelas buvo siųstas jį smūgiuoti ir sulaikyti nuo išsiaukštinimo (per Žodį). (Kai kurie vertimai vartoja žodį „pasiuntinys“ vietoje žodžio „angelas“, tačiau Graikų kalboje parašyta taip: „Šėtono angelas buvo paskirtas mane smūgiuoti“.)

Šioje serijoje aš jums parodysiu Apaštalų darbų knygoje šį demonišką veikimą Pauliaus gyvenime, ką jam reiškė Viešpaties nurodymai, ir kaip Paulius išmoko gyventi Viešpaties malonėje ir valdžioje. Tai yra instrukcija mums, kaip sugriauti panašius demoniškus pasireiškimus. Tikiuosi, kad tai palaimins jus.

Taigi, pažvelkime į tai. Būna laikas, kai mes nieko nepadarome, kad išprovokuotume prieš save žmones ar aplinkybes, tačiau vistiek sulaukiame puolimų. Mes stebimės: „Kodėl tai vyksta, Dieve?“ Ši serija padės jums atpažinti ir sugriauti tuos puolimus specifiniais būdais, kurių Viešpats mane pamokė.

Kelionė į Lietuvą
Barbara ir aš tik ką grįžome iš konferencijos Lietuvoje, kur praleidome ištisą savaitę nuostabaus laiko Viešpatyje. Mūsų konferencija vyko nuo penktadienio iki sekmadienio stovyklavietėje, o pirmadienį ir antradienį namuose, ir visko buvo apsčiai: šlovinimo, praktiškų patarimų, maldų už visus šeštadienio vakarą ir puikaus maisto bei bendravimo.

Vienas pavyzdys iš tos savaitės: pirmadienio vakare vyko susirinkimas su pora, turinčia namų surinkimą savo bute. Aš ne dažnai dalinuosi detalėmis apie tai, ką matau, kai Viešpats atveria mano akis Jo karalystei susirinkimuose, tačiau tą pirmadienio vakarą susirinkimas buvo toks pateptas ir aš šiek tiek pasidalinsiu apie jį.

Kaip dažnai nutinka, vos tik mums visiems (virš 20 žmonių) susirinkus, kambaryje aš pamačiau angelus, tiesiog stebinčius kas vyksta. Šlovinimas buvo iš ties pateptas, ir staiga pamačiau keturis angelus, kuriuos jau esu daug kartų matęs prieš pat Viešpačiui įeinant į kambarį. Aš vadinu juos „sargybiniais“, nes jų visada būna keturi ir jie pasirodo maždaug 15-30 sekundžių prieš įeinant Viešpačiui. Jų apranga mane verčia galvoti, kad jie užima aukštą padėtį; jų apsiaustai ir drabužių spalvos tai parodo. Paprastai jie tiesiog staiga nukrenta žemyn iš viršaus tarsi migloje ir atsistoja suformuodami kvadratą. O Viešpats ateina keliomis sekundėmis vėliau tiesiai į jų vidurį.

Taip atsitiko tą vakarą. Jis priėjo prie manęs, trumpai pasakė keletą dalykų ir toliau vaikščiojo po kambarį, kalbėdamas kiekvienam asmeniui, kol mes visi artimai sėdėjome ir tyliai garbinome. Papasakosiu vieną liudijimą iš to vakaro:

Jis priėjo prie vienos draugės, stiprios moters, kuri vadovauja kitam namų surinkimui, bet jos vyras nėra stiprus krikščionis. Viešpats su ja staiga pradingo, kaip man atrodė - šviesos burbule - maždaug 5 minutėms. Vėliau ji sakė, kad Viešpats paėmė ją, ir jie kartu skrido tarp debesų, virš jūros, į gražų sodą prie krioklio, aplankė drauge keletą vietų, Viešpats kalbėjo padrąsinančius žodžius ir atsakė klausimus. Tai tik vienas pavyzdys iš to vakaro. Man tuomet dar nežinant, kas vyko šviesos burbulo viduje, atrodė, kad jie tiesiog pradingo. Po kelių minučių burbulas išnyko ir Viešpats toliau vaikščiojo po kambarį nuo tos vietos, kur Jis buvo pradingęs, kalbėdamas kiekvienam iš ten esančių.

Taigi galima pasakyti, kad kelionė buvo dvasiškai turtinga.

Spalio 5-12 dienomis Barbara ir aš lankysime namų surinkimus Naujajame Hampšyre, Vermonte ir Meine ir taip pat prie mūsų prisijungs 2 žmonės iš Tulsos ir 2 žmonės iš Alabamos. Nors jau per vėlu šiai kelionei, tačiau ateičiai, - jeigu esate mūsų namų surinkimų tinkle ar esate tarnavimo draugas, - mes raginame jus prisijungti prie mūsų kelionių! Nuostabu aplankyti vieni kitus, sekant matomą Pauliaus pavyzdį Apaštalų darbų knygoje ir jo laiškuose surinkimams. praktikuojant biblinį namų surinkimų tinklo modelį.

Rinkimai JAV
Prieš kelias savaites šioje erdvėje aš dalinausi maža dalele to, ką Tėvas kalbėjo man apie rinkimus. Aš pasidalinau šia dalimi: „Jei viskas sustotų dabar, Romney laimėtų rinkimus ir Respublikonai užimtų Senatą.“

Tačiau aš nepasidalinau likusia dalimi to, ką Jis man sakė, nes kai kas iš to, ką Jis kalbėjo, dar neįvyko. Iš tikrųjų Jis tęsė pokalbį, pasakydamas man, kurį žmogų Romney reikėtų pasirinkti kandidatu į viceprezidentus norint laimėti, nes tai būtų svarbus pareiškimas rinkimuose; ir kas atsitiktų, jei jis nepasirinktų to žmogaus.

Apie tai aš pasakiau tik dviems žmonėms tuo metu, kai Jis man kalbėjo ir dar vienam vėliau... bet aš jums pasakysiu, kad ponas Romney pasirinko kitą asmenį, o ne tą, apie kurį kalbėjo man Tėvas tą dieną. Taigi aš toliau meldžiuosi už mūsų šalį, nes rezultatas yra neaiškus man šiuo metu. Tėvas nuo tada daugiau apie tai nekalbėjo, o paprastai tai reiškia, kad išlieka tai, ką Jis sakė prieš tai. Taigi, kviečiu maldai.

Nuostabu, koks apolitiškas yra Tėvas – apolitiškas reiškia „nesuinteresuotas ir netapatinantis save nei su viena politikų grupe“. Jis juk yra visatos Karalius. Galbūt apibūdinimas „apolitiškas“ nėra toks tikslus, kaip pasakymas, kad Jis yra Dievas, ir šio pasaulio karalystės ir ekonomika nekelia Jam jokios grėsmės. Jis aukščiau viso to, bet domisi tuo dėl mūsų ir dėl evangelijos plitimo. Viskas vieną dieną nusilenks Jam, bet iki tol...

Balsuoti už mormoną?
Tai verčia mane prisiminti klausimą, kuriuo buvau bombarduojamas per daugelį elektroninių laiškų praėjusį mėnesį, paprastai pateiktą panašiai taip: „John, už ką mums derėtų balsuoti? Man sunku balsuoti už mormoną, bet negaliu balsuoti ir už Obamą. Ką tu manai?“

Nors tai JAV rinkimai ir mano „Savaitės mintys“ ir šis e-naujienlaiškis siunčiami į maždaug 50 šalių, tačiau principai, kuriais čia dalinuosi, aktualūs visiems. Evangelijose ir mūsų Naujojo Testamento rašymo dienomis ta pasaulio dalis buvo Romos Imperijos teritorijoje. Ten nebuvo balsavimo išrinktiems pareigūnams, politikai užimdavo postus pagal susitarimą ir Romos malonę. Taigi Naujajame Testamente nėra instrukcijų, raginančių mus pasinaudoti balsavimo teise.

Mums pasakyta paklusti valdžioms ir melstis už kiekvieną esantį valdžioje, kad galėtume ramiai ir taikingai gyventi – tačiau nieko nepasakyta apie maldą dėl ar už valstybės tarnautojų charakterį, etiką, šeimyninį gyvenimą ar religiją. Nėra nurodymų melstis, pavyzdžiui, kad Erodas atgailautų ir sugrįžtų prie savo žydiškų šaknų. Nėra eilutės prašančios šventųjų melstis už Cezarį, kad jis ateitų pas Viešpatį. Nėra instrukcijų griauti demoniškas tvirtoves virš Romos ar kito tautos miesto, kad Dievo karalystė įsiviešpatautų.

Bet mormonas?
Mes balsuojame ne už respublikoną ar demokratą, mormoną ar musulmoną – mes renkame į Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento postą. Išrinktas prezidentas uždeda savo ranką ant Biblijos ir sako: „Iškilmingai prisiekiu, kad ištikimai vykdysiu Jungtinių Valstijų Prezidento pareigas ir darysiu viską pagal savo galimybes, kad saugočiau, globočiau ir ginčiau Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją“.

Kas beužimtų postą, kalba eina apie jų gebėjimą vykdyti prezidento pareigas, saugoti, globoti ir ginti Konstituciją. Štai mūsų klausimas: Kuris kandidatas geriausiai tai atliks? Yra gero norinčių tikinčiųjų, kurie sako, kad balsavimas už Romney yra balsavimas už antikristą, balsavimas prieš Izraelį ir už mormonų religiją, bet jie nesupranta reikalo. Svarbi nėra jų religiją, o tai, kaip jie gali vykdyti prezidento pareigas.

Tai nėra populiarumo balsavimas, kaip kad už vyresniųjų klasių prezidentą vidurinėje mokykloje. Mes renkame tą, kuris galės geriausiai vykdyti pareigas, saugoti, globoti ir ginti Jungtinių Amerikos valstijų Konstituciją.

Taigi, atidėjus visus trukdžius į šalį, - kas jūsų manymu geriausiai gali vykdyti pareigas, saugoti, globoti ir ginti Konstituciją? Atsakydami į tai, jūs žinosite už ką balsuoti.

Šunų gaudytojas
Jeigu taikysite žmonių religijos testą prezidento rinkimuose, tai, kad nebūtumėte veidmainiai, jūs turite taikyti tai visur, kur tik ką nors renkate - ir šunų gaudytojams, ir miesto tarybai, ir švietimo skyriui, ir teisėjams, norintiems išsaugoti savo vietą. Ar balsuoji arba nebalsuoji už kiekvieną asmenį kiekviename rinkimų biuletenyje atsižvelgdamas į tai, ar jie lanko surinkimą, šventyklą, ar tiesiog lieka namuose? Arba gal tu balsuoji už juos todėl, kad jie gali vykdyti pareigas, kurių siekia? Kad jie bus tinkami Švietimo skyriui, tinkami miesto tarybai, ir t.t.?

Be to, kiek krikščionių balsavo už Ronaldą Reiganą, ignoruodami jo žmonos Nancy savaitines astrologines konsultacijas ir faktą, kad ji kreipdavosi patarimų į savo asmeninį astrologą? Mes galėtume sugrįžti atgal prie JFK ir jo gausių ir gerai aprašytų nuotykių, prie LBJ korupcijos, prie Ford netikėjimo ar Pietų baptistų taip pat liberalo Karterio... tačiau balsuojame ne pagal religiją, o pagal tai, kaip gerai asmuo gali vykdyti prezidento pareigas ir ginti Konstituciją.

Taigi atskirkim žmones ir religiją, ir balsuokim už tai, dėl ko jie turi prisiekti 2013 metų sausio 20 dieną – tai mano mintys.

Ačiū!
Ačiū visiems, prisimenantiems mus dovanomis. Raginu visus tikinčiuosius gyventi davėjo gyvenimą, kaip Raštas sako, laiminti tuos, kurie yra jūsų gyvenimo dalis – disciplinuoti save atidedant „sėklą“ į šalį žmonėms Kristaus kūne ir valgyti savo duoną kaip ragina 2 Kor 9:7-12 – yra skirtingas malonės lygmuo ant tų, kurie disciplinuoja save ir gyvena kaip davėjai, malonė laikams, palankumas ir džiaugsmas, neturintis sau lygių žemėje.

Ačiū už maldas. Asmeninis laiškelis apie mūsų sūnų Chris – mes 3 savaites keliavome, savaitę JAV kaip tik prieš mūsų 2 savaičių kelionę Europoje ir paskutinę mūsų kelionių savaitę Chris emociškai buvo labai išsekęs, atsisakydamas keltis iš lovos iki vidurdienio, priešindamasis bet kokioms namų grupės padėjėjų pastangoms jį prikelti, atsisakydamas valgyti ir t.t. Ateityje mes stengsimės labiau išretinti savo keliones ir apribosim jas daugiausiai iki 2 savaičių laikotarpio jo naudai.

Dabar Chris laikosi gerai ir mes tęsiame svarstymus ir planavimą kaip pritaikyti namą jo apsilankymams pas mus kiekvieną savaitę (2 dienos/ 1 naktis per savaitę)

Ačiū! John ir Barbara

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.