Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. gegužės 11 d., penktadienis

Žaidimas su piktžolėmis / Pranašiškas žodis. 3 dalis


John Fenn, 2012 m. gegužės mėn. 5 d.,

Paskutinė aplankymo dalis
Praeitą savaitę aš rašiau apie 7 elementus, ką kalbėjo Viešpats apie Kristaus kūną aplankymo metu.

Tai buvo neįprastas aplankymas, tokį aš teturėjau vieną kartą, kuomet Jis man pateikė istorijos pamoką. Tai buvo 1992 m., kuomet Jis man pasakė šituos dalykus apie tą laiką, kai aš atgimiau (1974 m.): „... tai, ką jūs vadinate charizmatiniu prabudimu, tai laikas, kai Mano žmonės išėjo iš denominacijų, nes jų poreikiai nebuvo atsakomi. Jūs susitikdavote namų susirinkimuose, maldos grupėse, Biblijos mokyklose, tada greitai (įvairūs) tarnavimai pradėjo Biblijos mokyklas, kurios ruošė lyderius, ir tai buvo priežastimi daugelio surinkimų gimimo“ (tu esi šitų surinkimų produktas).

Bet dabar daugelis šitų surinkimų tapo sustabarėję, nelankstūs, siekiantys savo tikslų, tokiais kaip ir tos denominacijos, kurios buvo prieš juos, ir daug žmonių išeis iš jų dideliais kiekiais, ir tu išgirsi apie namų surinkimus, maldos surinkimus, namų Biblijos mokyklas ir pan., nes anie surinkimai daugiau neatsako į Mano žmonių poreikius...“

Šias metais
Taigi, šiais metais Jis vėl sugrįžo į tą pradžią, kai aš buvau išgelbėtas: „Kai tu pirmą kartą atėjai pas Mane ir Tėvą, nebuvo jokių pagalbinių resursų, kuriais galėtum pasinaudoti, susidurdamas su gyvenimo problemomis. Kai tau reikėjo sutvarkyti santykius su savo žemišku tėvu, tai buvo tik tarp mūsų. Nebuvo konferencijų apie tai, kaip atleisti, jokių internetinių resursų apie kitų žmonių nuomones, jokių knygų dėl tavo specifinės situacijos, pasiskaityti ką kiti sako apie šį specifinį poreikį – mes ėjome per tai kartu ir Aš labai vertinu tas dienas“.

Ar prisimeni koks tai buvo didelis įvykis, kai tavo mieste atsirado pirmas krikščioniškas knygynas? O po to, kai atsidarė antras knygynas vakarinėje miesto dalyje, kaip tu buvai sujaudintas? Šiandien Mano žmonės turi daugybę resursų iš ko mokytis, nuomonių ir mokymų beveik apie kiekvieną savo širdies troškimą, ir daugelis bėgioja iš vienos vietos į kitą – visur, tik ne pas Mane ir ne prie Mano Žodžio.“

Tie punktai (žiūrėti praeitos „Savaitės Mintis“) yra kvietimas Mano žmonėms sugrįžti pas Mane ir Tėvą, atmeskite visus nukrypimus, nuomones bei mokymus, kurie nukreipia jus vienu ar kitu keliu, ir tuomet sugrįžkite pas Mane. Jie žino apie Mane, bet jie yra dvasiniai kūdikiai, nors pripildę savo protus daugybe žinių“.

Jie neturi tų žinių, kurių jiems reikėtų, ir daugelis nieko nežino taip, kaip turėtų žinoti, nors jų svarbiausias prioritetas turėtų būti – pažinti Mane. Tie, kurie turėtų būti dvasine prasme suaugę žmonės, pasilieka dvasiniais kūdikiais Manyje, nes jie pripildė savo gyvenimus kitų žmonių balsais, užuot taikę Mano Žodį savo mintims ir gyvenimui“.

Šitie žmonės, bus labiausiai sužeisti artėjančiomis dienomis. Tie, kurie mano, kad pažįsta Mane, kurie mano, kad pažįsta Tėvą, kurie mano, kad žino, kas tai yra tikėjimas, nors jie žino daugiau apie Mus, negu iš tiesų pažįsta Mus. Jų formulės žlugs. Neteisingi mokymai patirs nesėkmę. Nors kai kurie jau atmetė tuos dalykus, nes turi gilų troškimą savo dvasioje pažinti Mane, ir daugelis, kurie to ieško, suras“.

Klausyk, ką Dvasia sako surinkimams. Mesk šalin tuos dalykus ir ateik pas Mane, praleiskime laiką kartu, kad pažintume Tėvą, skirk laiką bendravimui su Šventąja Dvasia, surask savo atsakymus Manyje ir Mano Žodyje, o ne daugelyje nukrypimų, kurie skirti tik tam, kad pripildytų tavo protą galimybėmis ir klaidomis, nuomonėmis ir formulėmis. Eikime kartu įveikdami gyvenimo problemas, tada tu tapsi stiprus Manyje ir vaikščiosi su Manimi savo gyvenime...“

Mano nuklydimai
Kai Jis kalbėjo, Jis buvo labai maloningas ir nepaminėjo to, nors tikrai apie tai žinojo, būtent to laiko, kai siekiau būti pakrikštytas Šventąja Dvasia ir buvau kaltas būtent dėl tų pačių dalykų, apie kuriuos Jis kalbėjo!

Aš skaičiau Žodį, bet taip pat skaičiau daugybę knygų tomis pačiomis temomis ir tai vertė mane tęsti ieškojimą. Tai tęsėsi tol, kol mūsų draugai Janny ir Vic pakvietė mane ir Barbarą nuvykti į kaimą. Ten mes suradome tinkamą vietą pievoje, atsisėdome ratu ir jie meldėsi, kad mes galėtume priimti. Mano galva buvo taip smarkiai pripildyta kitų žmonių žodžių, kad sunku buvo išgirsti, ką man kalba Dvasia, kuri vedė mane į krikštą Šventąja Dvasia (daugelis turi šiandien šitą problemą).

Galiausiai, Janny pasakė: „Džoni (ji iki dabar yra vienintelis asmuo pasaulyje, kuris mane taip vadina), jei tu nutildysi savo mintis ir ilsėsiesi, tu atrasi, kad iš tavo dvasios į tavo mintis kyla skiemenys, junginiai ir žodžiai, kai tai suprasi ir pajusi, paimk tai ir kalbėk tikėjimu, nes tai Šventoji Dvasia duoda tau tą kalbą. Velnias sakys tau, kad tai iš tavęs, bet Žodis sako: „Dvasia jiems davė prabilti“, taigi tu turi kalbėti tai tikėjimu“.

Aš buvau nuvestas į šoną nuo to, ką kiti kalbėjo šia tema apie Viešpatį, todėl šiek tiek užruko, kol atidėjau šalin tuos kitus balsus, kad išgirsčiau švelnų balsą, kuris siūlė tuos ir kitus garsų junginius... bet aš tai padariau, ir ta diena pakeitė mano gyvenimą“.

Išvada
Dabar laikas, kai mes kviečiami savanoriškai atidėti šalin visus tuos balsus – neatmesti kompiuterio ir knygų, bet pradėti atsirinkti ir disciplinuoti ką ir iš kokio šaltinio mes gauname, ir mokytis kaip tvarkytis su gyvenimo problemomis vienumoje SU Viešpačiu ir savimi drauge.

Daugelis krikščionių užaugo išmokyti, kad mega surinkimas turi visus atsakymus kaip ir mega parduotuvė turi visus produktus, kokių mums tik reikia gyvenime. Kiti buvo išlavinti lankyti konferencijas ar mokytis iš kurio tai mokytojo, ir daugelis dabar yra išlavinti klausyti ir stebėti viską kas tik įmanoma.

Bet Viešpats sako, kad ateinančiomis dienomis, tiems, kurie nepažįsta Jo ir nežino, kaip gauti atsakymus tiesiai iš Jo, bus sunku. Jie supras, kad jie turi žinių apie JĮ, bet iš tiesų Jo nepažįsta. Dabar yra laikas atidėti kitus balsus ir susitelkti tam, kad pažintum Dievą.

Jis kviečia mus pažinti JĮ
Lai mūsų širdyje randa atgarsį apaštalo Pauliaus žodžiai, kuris nepaisant savo didžio išsilavinimo, dvasinių patyrimų, nepaisant draugystės su didžias apaštalais, kurie tris metus vaikščiojo su Jėšua, pasakė, kad jo širdies svarbiausias siekinys:

Aš užsibrėžiau tikslą pažinti Jį ir kasdien vis giliau žengti į Jo artumą, kasdien vis aiškiau suvokdamas, atpažindamas ir suprasdamas Jo Asmenybės stebuklą tam, kad pažinčiau Jo galybę sklindančią iš prisikėlimo, kuri apima visus tikinčiuosius ir tam, kad dalinčiausi jo kentėjimais ir dvasioje galutinai būčiau perkeistas į Jo panašumą, suaugčiau su Jo mirtimi...“ (Fil 3:10, išplėstinis vertimas).

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.