Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. gegužės 17 d., ketvirtadienis

Virtualus krikščionis. 1 dalis


John Fenn, 2012 m. gegužės mėn. 12 d.,

Vertingiausias dalykas, kurį mes turime šitoje dangaus pusėje: Jo Artumas
Kai Dovydo nuodėmė su Batšeba buvo atskleista, jis atgailavo ir iš skausmu persmelktos širdies parašė 51 psalmę. Kaip daugelis psalmių ji, tarytum supynės, sudaryta iš dviejų dalių, kurias sujungia centrinė ašis.

Ta centrinė ašis – tai Dovydo širdies šauksmas 11 eilutėje: „Neatstumk manęs nuo savo Artumo (Buvimo) ir savo Šventos Dvasios neatimk nuo manęs“ (vertimas iš KJV). Tai apibendrina visa, ką jis nori pasakyti šioje psalmėje, jo širdies šauksmas Dievui - tai centrinė ašis apie kurią sukasi visa kita: aš noriu Tavo Artumo ir Dvasios labiau už viską!

Labiau nei savo muzikines dovanas, labiau nei savo valdomą karalystę, labiau nei savo šeimą, Dovydas vertina Dievo Artumą savo gyvenime, ir štai kodėl ši atgailos psalmė sukasi apie jo širdies šauksmą.

Tai Senojo Testamento malda. Mūsų dienomis, mes esame atgimę iš Dvasios ir Šventoji Dvasia nepalieka mūsų net kai mes nusidedame, tačiau Dovydo širdies šauksmas tebetinka tiems, kurie myli Jo Artumą labiau už patį gyvenimą! Nepatrauk nuo manęs Savo Artumo! Aš vertinu Tavo Artumą manyje labiau už viską!

Sudarykime du stulpelius
Jeigu jūs viename stulpelyje išvardysite pirmojo amžiaus krikščionio savybes, o kitame savybių sąrašą, kaip mes šiandien apibūdiname krikščionį, pastebėsime daugybę skirtumų.

Tarp savybių, kurias jūs surasite ankstyvajame surinkime atrasite tai, kad krikščionys puoselėjo Viešpaties Artumą: Jo Artumą kituose tikinčiuosiuose, su kuriais jie bendravo ir buvo vienoje bendruomenėje. Jo Artumas pasireiškė, kai jie duodavo vienas kitam, kaip Dievo rankos žemėje, kad būtų patenkinti visų materialiniai poreikiai. Jo Artumas buvo matomas stebukluose, kurie vyko per žmones, su kuriais jie bendravo, Jo Artumas buvo kai jie mokė Žodžio, ir buvo matomas, kai dalinosi apie Mesiją su kitomis gyvomis šventyklomis namų susirinkimuose.

Ankstyvasis surinkimas suvokė nuostabią tiesą, kad Mesijas gyvena kiekviename tikinčiajame, bet ne pastate, padarydamas kiekvieną tikintįjį gyvąja Dievo šventykla. Jie mylėjo Jo Artumą vienas kitame, taigi jie susitikdavo namuose, nes pats Dievas įkūrė namus ir šeimą, ir išlaikydami savo namus, jie gyveno su tikėjimo žmonėmis kaip bendruomenė ir šeima. Jų susirinkimai būdavo neoficialūs, vykdavo namuose ir būdavo pažymėti Dievo Artumo garbinime, tai buvo mokymo ir dalinimosi, maldos ir praktinių poreikių susirinkimai tarp draugiškų mokinių.

Dievo Artumas jų gyvenimuose buvo pirmas ir svarbiausias dalykas. Jie buvo priklausomi nuo Jo Artumo, kuris pasireikšdavo per kitus tikinčiuosius, su kuriais jie draugavo.

Įrodymas, kad esi krikščionis
Jei tu būtum šiandien suimtas dėl to, kad esi krikščionis, ar būtų pakankamai įrodymų tave tuo apkaltinti? Ar jie pasinaudotų kaip įrodymą tavo surinkimo lankymą? Ne taip kaip visų tikėjimų žmonės, kurie eina į pastatus vadinamus šventyklomis ir bažnyčiomis, surinkimo lankymas nėra įrodymas, kad esi krikščionis, lygiai taip pat kaip sveikatingumo klubo lankymas nepadaro tavęs profesionaliu atletu.

Ar jie įsigilintų į tavo finansines sąskaitas, kad pamatytų, kiek tu duodi? Statistika rodo, kad netikintys duoda tiek pat labdarai ir bažnyčioms kaip ir tikintys, taigi šitai negali įrodyti, kad tu krikščionis. Ar jie pasiremtų jūsų žodžiu, kad jūs tikite Jėšua (Jėzumi)? Gal būt, bet ar tas Jėšua yra tik pranašas, kaip tiki musulmonai? Ar tas Jėšua tik istorinė asmenybė? Pirmo kurso teisės studentas gali atmesti šituos įrodymus per sekundę.

2.000 metų patyrimas rodo, jog valdžios naudodavo kitų žmonių liudijimus, kad įrodytų, jog asmuo yra krikščionis. Ne jų lankomumas, ne davimas, ne tik jų tikėjimo išpažinimas, bet valdžios naudojo žmonių, kurie su jais bendravo liudijimus, kad patvirtintų kaltinimą.

Virtualus krikščionis
Tradicinis surinkimas moko teisumo, ir tai yra gerai. Tačiau, nors teisumas įgyjamas per tikėjimą Mesiju, jis patvirtinamas tik per santykius. Štai kodėl valdžios tam, kad apkaltintų, per amžius naudojo žmonių, kurie pažįsta krikščionį liudijimus, nes tikri Jėšua mokiniai bendravo ir draugavo su kitais tikinčiaisiais, o kai kurie netgi juos išduodavo.

Jeigu jūs pašalinsite iš asmens gyvenimo santykius su kitais mokiniais, jūs turėsite žmogų, kuris sako, kad yra krikščionis, bet tam nėra įrodymo. Jūs turėsite virtualų krikščionį. Aš pateikiu kelis žodžio „virtualus“ apibrėžimus.

  1. Esantis arba išplaukiantis kaip padarinys, bet ne iš tikrųjų, be konkrečios formos ar pavadinimo.
  2. Egzistuojantis prote, ypatingai kaip vaizduotės vaisius.
  3. Kompiuterinių mokslų sukurtas, modeliuojamas arba vykdomas kompiuteryje, arba kompiuteriniame tinkle.

Iš Bing.com
  1. Kažkas esantis praktikoje; kažkas veikiantis, netgi jei ne realybėje arba neatitinkantis bendrai pripažinto termino apibrėžimo.
  2. Sukurtas kompiuterio; modeliuojamas kompiuteriu dėl ekonominių priežasčių, patogumo ar pasirodymo.
  3. Spėjamas; apibūdina dalelę, kurios buvimą reikia paaiškinti stebint reiškinį, bet jis nėra įrodytas ar tiesiogiai stebimas.

Kaip aš sakiau; skyrius ir eilutė viename stulpelyje, o mūsų Bažnyčionybės kultūra - kitame
Pradžioje, kai aš atgimiau, mes žinojome, kas buvo tikrieji Jėšua mokiniai, nes kartu siekėme Dievo Artumo mūsų namų susirinkimuose, mūsų tarpusavio santykiuose vienas su kitu, kai sutikdavome sunkumus, asmeniniame gyvenime – visos idėjos, mintys, įpročiai sulenkdavo savo kelius prieš Viešpaties Artumą, nes mes neleisdavome niekam įsiterpti tarp Jo mumyse ir mūsų.

Bet šiandien asmuo yra vadinamas „gimusiu iš aukšto“ tuomet, kai jis pakėlė ranką susirinkimo metu visų akims esant užmerktoms, arba kažkas vadinamas krikščioniu, netgi jei galbūt yra pasileidęs, nesąžiningas versle, gyvena taip, kad neatskirsi nuo netikinčio, ar tiesiog plūduriuoja kaip dvasinė sala.

51 psalmėje atrandame kelis raktus virtualiam krikščioniui apibūdinti, bet apie tai kitą savaitę...


Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.